Search Posts

husketeknik-kalenderhusk.html

HUSKETEKNIK KURSUS I HUSKETEKNIK: At huske kalenderen Sted: Online-kursus. Læs mere her
1 Januar

2 Januar

3 Januar

4 Januar

5 Januar

6 Januar

7 Januar

8 Januar

9 Januar

10 Januar

11 Januar

12 Januar

13 Januar

14 Januar

15 Januar

16 Januar

17 Januar

18 Januar

19 Januar

20 Januar

21 Januar

22 Januar

23 Januar

24 Januar

25 Januar

26 Januar

27 Januar

28 Januar

29 Januar

30 Januar

31 Januar

1 Februar

2 Februar

3 Februar

4 Februar

5 Februar

6 Februar

7 Februar

8 Februar

9 Februar

10 Februar

11 Februar

12 Februar

13 Februar

14 Februar

15 Februar

16 Februar

17 Februar

18 Februar

19 Februar

20 Februar

21 Februar

22 Februar

23 Februar

24 Februar

25 Februar

26 Februar

27 Februar

28 Februar

[29 Februar]

(30 Februar)

(31 Februar)

1 Marts

2 Marts

3 Marts

4 Marts

5 Marts

6 Marts

7 Marts

8 Marts

9 Marts

10 Marts

11 Marts

12 Marts

13 Marts

14 Marts

15 Marts

16 Marts

17 Marts

18 Marts

19 Marts

20 Marts

21 Marts

22 Marts

23 Marts

24 Marts

25 Marts

26 Marts

27 Marts

28 Marts

29 Marts

30 Marts

31 Marts

1 April

2 April

3 April

4 April

5 April

6 April

7 April

8 April

9 April

10 April

11 April

12 April

13 April

14 April

15 April

16 April

17 April

18 April

19 April

20 April

21 April

22 April

23 April

24 April

25 April

26 April

27 April

28 April

29 April

30 April

(31 April)

1 Maj

2 Maj

3 Maj

4 Maj

5 Maj

6 Maj

7 Maj

8 Maj

9 Maj

10 Maj

11 Maj

12 Maj

13 Maj

14 Maj

15 Maj

16 Maj

17 Maj

18 Maj

19 Maj

20 Maj

21 Maj

22 Maj

23 Maj

24 Maj

25 Maj

26 Maj

27 Maj

28 Maj

29 Maj

30 Maj

31 Maj

1 Juni

2 Juni

3 Juni

4 Juni

5 Juni

6 Juni

7 Juni

8 Juni

9 Juni

10 Juni

11 Juni

12 Juni

13 Juni

14 Juni

15 Juni

16 Juni

17 Juni

18 Juni

19 Juni

20 Juni

21 Juni

22 Juni

23 Juni

24 Juni

25 Juni

26 Juni

27 Juni

28 Juni

29 Juni

30 Juni

(31 Juni)

1 Juli

2 Juli

3 Juli

4 Juli

5 Juli

6 Juli

7 Juli

8 Juli

9 Juli

10 Juli

11 Juli

12 Juli

13 Juli

14 Juli

15 Juli

16 Juli

17 Juli

18 Juli

19 Juli

20 Juli

21 Juli

22 Juli

23 Juli

24 Juli

25 Juli

26 Juli

27 Juli

28 Juli

29 Juli

30 Juli

31 Juli

1 August

2 August

3 August

4 August

5 August

6 August

7 August

8 August

9 August

10 August

11 August

12 August

13 August

14 August

15 August

16 August

17 August

18 August

19 August

20 August

21 August

22 August

23 August

24 August

25 August

26 August

27 August

28 August

29 August

30 August

31 August

1 September

2 September

3 September

4 September

5 September

6 September

7 September

8 September

9 September

10 September

11 September

12 September

13 September

14 September

15 September

16 September

17 September

18 September

19 September

20 September

21 September

22 September

23 September

24 September

25 September

26 September

27 September

28 September

29 September

30 September

(31 September)

1 Oktober

2 Oktober

3 Oktober

4 Oktober

5 Oktober

6 Oktober

7 Oktober

8 Oktober

9 Oktober

10 Oktober

11 Oktober

12 Oktober

13 Oktober

14 Oktober

15 Oktober

16 Oktober

17 Oktober

18 Oktober

19 Oktober

20 Oktober

21 Oktober

22 Oktober

23 Oktober

24 Oktober

25 Oktober

26 Oktober

27 Oktober

28 Oktober

29 Oktober

30 Oktober

31 Oktober

1 November

2 November

3 November

4 November

5 November

6 November

7 November

8 November

9 November

10 November

11 November

12 November

13 November

14 November

15 November

16 November

17 November

18 November

19 November

20 November

21 November

22 November

23 November

24 November

25 November

26 November

27 November

28 November

29 November

30 November

(31 November)

1 December

2 December

3 December

4 December

5 December

6 December

7 December

8 December

9 December

10 December

11 December

12 December

13 December

14 December

15 December

16 December

17 December

18 December

19 December

20 December

21 December

22 December

23 December

24 December

25 December

26 December

27 December

28 December

29 December

30 December

31 December

Online kursus i husketeknik (bionyt@gmail.com) ANBEFALING:

Mit navn er Jan Ivan Hansen. Jeg arbejder som gymnasielærer, og har gjort det siden 1991. Mine fag er biologi og kemi. Jeg er elev i Ole Terneys ”on-line-skole” for hukommelsesteknik, og det er jeg meget tilfreds med. Hvorfor? Ole er dygtig og meget iderig. Jeg får et utal af mails fra Ole med praktiske råd og tips angående mnemotekniske problemstillinger, og når det ikke rækker, tager han sig tid til at klare ting over telefonen. Jeg får næsten altid svar fra Ole med det samme, og jeg har tit været helt flov over, at jeg kun giver syv tusind kr. for at tage en uddannelse i hukommelsesteknik, når jeg tænker på den store mængde af kvalificeret hjælp, jeg får fra Ole.

Oles bog om hukommelsesteknik er den mest grundige, jeg har læst, og den jeg oftest bruger af de 7 bøger, jeg har læst om husketeknik.

Hvorfor lære husketeknik som gymnasielærer? Det er der flere årsager til. Både private og arbejdsmæssige:

   • Jeg har oplevet, hvordan alderen er begyndt at ”trykke på” min egen hukommelse, og det irriterer mig, at jeg har svært ved at huske mit skoleskema, private aftaler m.m., uden at skrive alt ned i min mobilkalender. Jeg er begyndt at arbejde med mnemotekniske kalendersystemer, og er ret sikker på, at det vil hjælpe mig med at huske mine aftaler, så jeg ikke er så irriterende afhængig af min telefon.**
   • Jeg havde svært ved at huske navnene på alle de nye elever, jeg får i starten af hvert skoleår, og var tvunget til at repetere navnene igen og igen. Først ved juletid, 5 mdr. senere, var jeg sikker i navnene, men det havde også kostet meget arbejde. Efter at jeg har lært husketeknikker til at forbinde navne med ansigter, har jeg stort set ingen problemer med elevnavne mere, og indlæringen går forbavsende hurtigt.**
   • Jeg har ind imellem været usikker på faglige ting, i fx kemi, som kræver meget af min hukommelse, og det er ikke rart som gymnasielærer, hvor eleverne har en forestilling om, at man er et omvandrende leksikon. Nu har jeg en helt anden tro på min hukommelse, idet jeg kan nu huske ”kemiting”, som jeg aldrig havde forestillet mig, jeg ville være i stand til, alene pga. hukommelsesteknik, og det giver mig en tryghed, når jeg skal undervise i hukommelsesmæssigt svært ”kemistof”.**
   • Jeg er tit frustreret over, at mange af mine elever ikke kan huske ret meget af det faglige stof, vi har arbejdet med i timerne. Der er mange årsager til elevernes ringe faglige viden; fx ”ungdomssløvsind”, manglende motivation for at gøre nok ud af skolearbejdet osv., men nok også manglende tro på, at de kan huske tingene. Desuden er hukommelsens betydning for indlæring og forståelse af fagligt stof overset i det danske skolesystem. (Ja, også forståelse! Du kan ikke forstå noget fagligt uden en grundviden om fagets begreber og symboler, og den viden ligger i hukommelsen). Jeg er sikker på, at hukommelsesteknik kan hjælpe eleverne til at huske stoffet, hvis de er motiveret for det. Derfor arbejder Ole og jeg på at lave nemme husketeknikker, som eleverne kan bruge i fx kemi.

Jeg har oprettet en studiegruppe om husketeknik for lærere på mit gymnasium, fordi jeg synes, at andre undervisere skulle have chancen for at opleve nogle af de positive effekter af mnemoteknik, jeg selv har oplevet, og på den måde måske få blod på tanden til selv at gå i gang med at lære husketeknik og anvende husketeknikkerne i deres fag til glæde for eleverne. Vi har i studiegruppen brugt Ole som oplægsholder og underviser 2 gange a 2 timer. Jeg synes det har været spændende og udbytterigt, selv om jeg kender til de grundlæggende husketeknikker. Mine kollegaer har selvfølgelig fået endnu mere ud af det, da de næsten ikke vidste noget, inden Ole kom. Tag fx disse udsagn fra kollegaerne:

• Jon Saabye, matematik- og fysiklærer; "Timerne med i studiekredsen har været en god introduktion til hukommelsesteknikker og jeg forventer at kunne bruge det personligt og fagligt på længere sigt"

Georg Polke, samfundsfag- og tysklærer; "Meget inspirerende kursusholder og suveræn indsigt i hukommelsesteknikkens teori og praksis, en mnemomester deler generøst ud af sin store viden på området og igangsætter spændende øvelser, meget mindeværdigt".**

Kursus om husketeknik med Ole Terney
Folkeuniversitetet, København
Sted: Natur- og Sundhedsvidenskabelige biblioteks undervisningslokale, Nørre Alle 49.

Tider: onsdage kl. 14.15-16.00, fra 9. september 2009 til 2. december 2009. undtagen i uge 42.

Psykologi – Den menneskelige hukommelse og

mnemoteknikker (emnekursus)

Ved cand.scient. Ole Terney.

Huskemetoder er blevet benyttet i årtusinder til at huske historier, taler og

digte og bruges stadig af bl.a. tryllekunstnere, sælgere og politikere.

Metoderne kan bruges af alle, fx den 4-årige, der lærer alarmtallet 112,

eller plejehjemsbeboeren, der liver op, hvis hjælperens navn huskes.

Sprogundervisning sker hurtigere og med større humor med metoderne. Ved

hjernesygdomme som skizofreni kan opnås overraskende gode resultater ved

hukommelsestræning. Koncentrationsevnen og fantasien styrkes. Selvværdet

øges, når vanskeligt stof bliver lettere at huske.

Kurset ser på mnemoteknikkerne, som anvendtes i det gamle Grækenland, på

forskningen i hukommelsens biologi, hjernetræning, hjernens styrker og

svagheder angående hukommelsen, udviklingen af hjernens huskeevne fra barn

til voksen og ældre. Undervejs gives praktiske eksempler på teknikker til at

huske navne, tal, gloser, rækkefølger og, abstrakte begreber.

Deltagerne bedes købe eller låne: Ole Terney: Husketeknik – mnemoteknik

(BioNyt – Videnskabens Verden nr.140/141).

Holdnr. 5162

TILMELDING TIL KURSET I EFTERÅRET 2009 (pris 825 kr)her.

Ring eller mail til Ole Terney (tlf. 35376408 ellerbionyt@gmail.com)


Lejlighedsvis afholdes kurser i husketeknik på Frederiksberg.

Falkonergårdsvej 4 (sidevej til Rolighedsvej).

Tilmelding og ønske om kursus: (tlf. 35376408). Temaet kan tilpasses individuelt.


Online kursus om husketeknik

Ud fra opgaver via nettet. Pris aftales. Tlf. 35376408 ellerbionyt@gmail.com


BioNyt – Videnskabens Verdennr. 140/141

er et temanummer omHUSKETEKNIKaf Ole Terney.

Læs om denne publikation

Kilder til BioNyt nr. 140/141

Køb BioNyt – Videnskabens Verden nr. 140/141 omHUSKETEKNIKaf Ole Terney.


Se FILM om husketeknik med Ole Terney


Radiointerviewmed Ole Terney om husketeknik fra DR-P4 d. 18. sep. 2008Få en gratisforedragsholder
om HUSKETEKNIK Op til 4 timer med Ole Terney. Tlf. 35376408 ellerbionyt@gmail.comDet er dog et krav, at der er mindst 10 deltagere,

og at hver af deltagerne på kurset køber et eksemplar af

BioNyt – Videnskabens Verden nr. 140/141 om

HUSKETEKNIK, pris 325 kr. pr. stk.

Læs om kursether


Klassesæt(mindst 30 stk.)
sælges for 100 kr/stk. + frimærker + 5 kr.


Kontakt:Ordre på foredrag eller publikationen sendes til:

BioNyt – Videnskabens Verden

Email:bionyt@gmail.com

Tlf. 35376408

Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C. Danmark.

www.bionyt.dk


Theresa S. S. Schilhab,

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (Learning Lab Denmark)

udtaler sig om BioNyt's særnummer om husketeknik:

"…Derfor er nærværende temanummer af BioNyt af vigtighed for alle, der interesserer sig for læring. Både for skolelærerne, der skal lære fra sig og for eleverne, der skal lære.

Med målrettet undervisning i hukommelsesteknikker vil elever f.eks. kunne øge deres aktive skoleviden, hvilket på sigt kan have positive sideeffekter som større læringslyst, fordi indlæringen pludselig bliver succesfuld; og øget kreativitet, fordi hjernens evne til at danne associationer optrænes."

external image learning-lab-denmark.jpg


Hjerneforsker: Husketeknikker kan bruges i plejesektoren: Mnemoteknikker (husketeknikker) kan i visse tilfælde anvendes i behandling af mennesker, som har vanskeligt ved at fungere som følge af hjerneblødning eller anden hjernesvækkelse. Kendskab til mnemoteknik indgår rutinemæssigt inden for de relevante dele af de psykologiske uddannelser.Hjerneforsker Jesper Mogensen, Leder af The Unit for Cognitive Neuroscience (UCN), Københavns Universitet, Direktør for Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR), Lektor ved institut for psykologi, Københavns Universitet.


Nyhed:

Skolen for mnemoteknik, huskeøvelser og hukommelsestræning("Memoskolen").
Se program for Memoskolens modul-1her.

Undervisningsinstitutioner, som vil deltage i forsøgsundervisning og i Memoskolens kurser kan henvende sig til memoskolen@gmail.com, tlf. 35376408.

Foredrag og endagskurser tilbydes også: memoskolen@gmail.com, tlf. 35376408.


Associationer til at husketal med personnavn-metoden(Niels Bohr-metoden)


Associationer til at husketocifrede tal med orddannelsesmetoden(Bjørne-metoden)


Associationer til at huskealle tal op til 999 med orddannelsesmetoden(Tripel-metoden)


Associationer til at husketal med billedmetoden(Telefonpæl-metoden)


PublikationenBioNyt – Videnskabens Verdennr. 140/141

om HUSKETEKNIK sælges for

325 kr + porto (26 kr.) og ekspedition (5 kr.)

= 356 kr. incl. forsendelse.


BioNyt – Videnskabens Verden nr. 140/141 er et 120 siders temanummer om husketeknik specielt rettet mod uddannelsessektoren.

Enestående samling af associationsforslag til brug for husketeknik – kraftig udbygning af alt, hvad der tidligere er udgivet om husketeknik.

Husketeknik gør det sjovere, lettere og hurtigere at lære sproggloser og fremmedord.

Husketeknik gør det muligt at huske tal, formler og årstal.

Husketeknik gør det lettere at huske navnestof

Husketeknik er et 2000 år gammelt redskab til at holde lange taler uden manuskript.

Husketeknik kan bruges i undervisningen af sprogfag, historie,

biologi, kemi, fysik, matematik, idræt og så videre.

BioNyt – Videnskabens Verden nr. 140/141,120 sider om husketeknik incl. 8 sider til personlige associationer. Egnet til mindst ét klassesæt pr. skole.


external image forside140.jpg

external image forside140s2-3.jpg

external image forside140s20.jpg

external image forside140s100.jpg

Hukommelseshjælp er en gammel opfindelse, idet man allerede i den græske oldtid arbejdede meget med hukommelsesteknikker. Hukommelsens muse hed Mnemosyne, og husketeknik kaldes derfor mnemoteknik.

Grækerne og senere romerne satte stor pris på en god hukommelse. Foredrag blev holdt uden manuskript. Eleverne lærte timelange taler. De brugte tankebilleder fra et kendt sted. Under forberedelsen af talen gik de f.eks. en fast rute rundt i et tempel, og undervejs omdannede de deres tanker til billeder, som de i tankerne hængte på søjlerne, fliserne og portalerne. Når de senere holdt talen, gik de i tankerne den samme rute i templet.

Disse teknikker bliver brugt til fantastiske ting, såsom at huske rækkefølgen af tusindvis af tal, spillekort, ord, stavelser, formler, dansebevægelser osv. Forsøg har vist, at helt tilfældige mennesker ved denne enkle metode kan huske utrolige ting, f.eks. et tal med 1000 decimaler eller navne og nummer på alle grundstoffer.

Studieværtinden Puk Elgård – kendt fra TV-serien “Hokus krokus”, hvor folk overraskedes med en ny have – fik instruktion i 2 dage af den norske hukommelsesmand Oddbjørn By, hvorefter hun kunne huske 50 genstande efter at have hørt dem læst op bare én gang og hun indlærte alle lande og hovedstæder i hele verden.

Ole Terney, der som redaktør af tidsskriftet BioNyt – Videnskabens Verden er forfatter til bogen "Husketeknik – mnemoteknik", mener, at man burde undervise systematisk i husketeknik i skolen og på universitetet og andre læreanstalter.

Hukommelsesteknikker kan noget, som der er ekstremt meget brug for i skolerne. Børn i dag er vant til at få visuel understøttelse af budskaber. Drengene har mistet lysten til skolen. De overhales af pigerne og gider ikke. Drenge har brug for mål, konkurrence, udfordring, perspektiv, succes på gyngende grund, selvrealisering. Det kan hukommelsesteknikkerne give! Lad drengene finde ud af, at de efter en vis træning i løbet af et øjeblik kan lære grundstoffernes navne, fagordene i biologi, de geografiske navne i skolebogen, årstallene i historie, matematikbogens regler, de kemiske stoffer i lærebogen, skolebøgernes gloser i engelsk, tysk, fransk, spansk, holde lange foredrag ud fra hukommelsen samt huske spillekort og være god i huskelege, indlære morsealfabetet på 15 min og lære grebene i guitar-akkorderne. Det er især drenge, som er aktive i de nationale og internationale hukommelseskonkurrencer, så her er måske et redskab, som særlig vil tiltale drenge.

De fleste mennesker ved ikke, at hukommelsen kan udvides ved hjælp af teknikker, som alle kan lære at beherske. Mange tror, at rutemetoden bare betyder, at man skal huske mere. Men sådan er det faktisk ikke, fordi du allerede har hundredvis af ruteplaner i din hukommelse, og da denne viden allerede ligger i din langtidshukommelse, virker det tværtimod som klister for hukommelsen, at du kobler den nye viden sammen med den gammelkendte viden. Hukommelsestræning kræver træning, men træningen behøver ikke at tage meget tid og vil ofte være sjov.

Ved at visualisere viden i en ruteplan arkiveres den nye viden så at sige direkte ind i langtidshukommelsen – i modsætning til ved almindelig repetition, hvor den nye viden flagrer frit i luften. Udfordringen er dog, at du i starten skal bruge tid på at definere og nedskrive dine ruter. Du kan ikke bruge rutemetoden uden i tankerne først at “gå gennem templet”, som de gamle grækere gjorde. Bogen "Husketeknik – Mnemoteknik" hjælper dig til at danne associationerne, så du hurtigere når frem til målet: At kunne huske.

En forsker, Hunter, skrev i 1964: “Hvis eleverne lærer at mestre nogle simple hukommelsesteknikker, vil de måske for første gang i deres liv opdage, at de kan styre og påvirke deres egen mentale aktivitet”.

I 1967 skrev en forsker, Adams: “Når vi giver elever stof, som de skal lære, overlader vi dem til deres egne hukommelsesmetoder. Hvor ville det dog være meget bedre, hvis læreren fortalte eleverne om de beviseligt brugbare hukommelsesmetoder, og sikrede sig, at eleverne brugte dem!”.

Endnu en forsker, Loftus, skrev i 1976, at eleverne vil få større kontrol over deres mentale evner og også vil lære hurtigere og bedre.

Man kunne forestille sig en skole-lærebog, hvor hver side er opdelt i to spalter: I den venstre spalte er den tekst, som man skal læse og lære. I den højre spalte kunne man bringe den samme tekst, men omdannet til billedforestillinger eller anvisninger til hukommelsesteknik.

Foreløbig er bogen "Husketeknik – Mnemoteknik" det bedste bud på en bog, som giver praktiske anvisninger på husketeknik. Bogen kan købes hos BioNyt – Videnskabens Verden for 325 kr. (www.bionyt.dk, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C. 35376408, bionyt@gmail.com).Boginfo's omtale:

external image top2.gif
[******Forsiden]******[Emneliste] [Arkiv][Ugens bøger]
Husketeknik – Mnemoteknik. Af Ole Terney. 120 sider, 21 x 29,5 cm. Ill: 345 fotos (290 i farver), 6 tegninger (4 i farver), 4 figurer, 5 kort. Pris kr 325,00. BioNyt / Videnskabens verden. Udgivet 2008.
Hvordan man kan huske bedre ved at benytte hukommelsesteknikker. "De fleste mennesker ved ikke, at hukommelsen kan udvides ved hjælp af teknikker, som alle kan lære at beherske." Udgivelsen belyser nytten ved at bruge husketeknikker, og indeholder udførlig vejledning i fremgangsmåder. Instruktionerne er detaljerede og eksempelmaterialet omfatter bl.a. daglige indkøb, personnavne, tal, bilers parkering, datoer, kortspil, historiske årstal, indlæring af fremmedsprog, foredrag. Desuden bringes mere generelle råd og oplysninger – fx: "vi glemmer på grund af uopmærksomhed, for sen repetition og for svage huskebilleder."

Hukommelsesteknikker bygger på fantasifuld association og forankring: Fantasien skal omdanne ny information til en historie eller til billeder, som vi kan opbevare i hjernen som en association, der forbinder disse fantasibilleder til det, vi allerede ved. Forankring skal lokalisere disse associationer i hjernen efter samme metode som oldtidens grækere fæstnede erindringer til forskellige steder. Anvendelsen af en sådan rutemetode medfører, at det indlærte kan lokaliseres et bestemt sted i hukommelsen. "Dette er rutemetodens 4 grundpiller: 1) Vi bemærker noget nyt; 2) vi forbinder dette nye med noget velkendt; 3) vi danner os en billedforestilling om denne forbindelse mellem det nye og det kendte; og 4) vi placerer denne billedforestilling på et personligt velkendt rutepunkt."

Med visuelle husketeknikker gør man det lettere at huske ved dels at bruge mentale stikord, dels ved at gøre dem visuelle, så de bare skal genkendes. Da det visuelle billede dannes så hurtigt, kan man med en vis øvelse gøre det samtidig med, at man f.eks. holder en tale og formulerer sig.

"Visualisering betyder, at det er lettere at huske noget, når man har set det visuelt for sig. Dette er en stærk teknik for at kunne huske. Hvis man associerer tal med et billede, vil man have langt lettere ved at huske tallet." Ligeledes kan abstrakte ord huskes ved at visualisere dem som konkrete.

I Husketeknik – Mnemoteknik anvises detaljerede metoder til at huske navne, tal, gloser og andet.

Der indledes med en metode til at huske en liste over indkøb, og således kunne slippe for indkøbssedler. Dernæst gennemgås rutemetoden udførligt. Endvidere vises rutemetodens anvendelse til at lære de første 50 grundstoffer i det periodiske system, ligesom tilsvarende anvendelser inden for blandt andet anatomi, biologi, fysik, astronomi og psykologi omtales. Så følger en række meget udførlige gennemgange af metoder til at huske navne, tal, datoer, mv. Og der fortælles om huskemetoder til brug i forbindelse med spil, skak, kortspil, guitargreb, mv. Til sidst gennemgås husketeknikker ved sprogindlæring, bl.a. tyske navneords køn, tysk grammatik, besværlige svenske gloser, abstrakte engelske gloser, fremmedord.

"Erfaringerne med brug af husketeknik har vist mig, at det rummer meget store potentialer, men at det kræver lidt gå-på-mod. Det kræver også en hel del repetition at huske associationerne for tal. Men fordelene ved at kunne husketeknik er meget store, og når det bliver en vane, tager det kun et splitsekund"(fra forord).
UDDRAG AF INDHOLD: Husketeknik – mnemoteknik. Eksempel på husketeknik. Husketeknikkerne bør læres i skolen. Myter om hukommelse. Husketeknikkerne gemmer på et stort potentiale. Mange anvendelsesområder. Rutemetoden er effektiv. Grundlaget for hukommelsesteknik. Observation, fokusering og koncentration. Nøgleord – stikord. Association – oversættelse af nøgleord til tankebillede. Visualisering – at se for sit indre blik. Her er rutemetoden i korte træk. Indendørs ruter. Udendørs ruter. Kroppen som rute. Ting som ruter. Repetition. Eksamenslæsning. Glemselskurven kan styres. Hukommelsesteknik for ældre. Hjernetræningsprogrammer. Hukommelsesteknik mod stress. Hukommelsesteknik til eksamen. Biokemi. Kemi. Anatomi og sundhedsvidenskab. Geografi. Historie. Veje, vejvisning, kørselsvejledning. Paratviden ved journalistaspirantprøve. Hukommelsens grænser. Navne. Eksempler på navne-visualisering. Brug oplysninger om personen til visualiseringer. Brug rutemetoden til at huske personerne. Beskæft dig med navnets bestanddele. Hukommelseskunstneres evne til at huske navne. Indlæring af videnskabelige navne. Sydamerikanske lande og præsidenter. Associationer for stavelser. Tal. Forslag til tankebilleder for tal. Huske tal med rutemetoden. Huskeregler for tallene 1-100. Oddbjørn-systemet. Huske tal ud fra særlige interesser. Forslag til personassociationer for tallene 00-99. Datoer. Ugedage, måneder, fødselsdage, jubilæer. Huskemetode. Skak. Kortspil. Sprog. Nøgleordsmetoden til gloser. At huske talord-gloser ved hjælp af rutemetoden. Kønnet af tyske navneord. Huske ved at oversætte bogstaveligt. Huske ved hjælp af stedmetoden. Besværlige svenske gloser. Abstrakte gloser. Foredrag.
UDGIVER:

BioNyt – Videnskabens verden

Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C

Tlf: 35 37 64 08

E-post: bionyt@gmail.com

Internet: www.bionyt.dk
[Til top] ******[Forsiden]******[Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

KildeEksempler på huskeregler

Flere eksempler på huskereglerBioNyt – Videnskabens Verden er det ældste populærvidenskabelige tidsskrift i Danmark for almen naturvidenskab.

Emner i bladet, bl.a. klimaændringer, nanoteknologi, kloning, stamceller, fedme, livets opståen og udvikling, fugleinfluenza, hjernen mv.

Læsere skrev:
"…enestående tidsskrift. Jeg bliver altid glad, når det dumper ind ad døren. Der er altid artikler i, der fanger min interesse. Lækkert at emnerne bliver behandlet i dybden, men stadig er letfordøjelige."

"…et af de eneste 'organer', der er brugbart til at følge med…"

"…udfylder en meget vigtig rolle ved at bygge bro mellem forskning og resten af samfundet".

"…kræver læserens fulde opmærksomhed"

ca. 4 nr / år + artikler på www.bionyt.dk.

Pris: Abonnement 2008: Institutioner: 525 kr, private: 425 kr, studerende 299 kr. Abonnenter har adgang til mange artikler på www.bionyt.dk

Abonnement kan købes på her eller ved bestilling på tlf. 35376408 eller send en email til Ole Terney her: bionyt@gmail.com )

Se eksempler på bladet her
SEO

Leave a Reply