Search Posts

husketeknik-kursusmodul-1.html

Husketeknik kursusmodul 1
Hvis du skal huske en pinkode på 4 cifre kan du "oversætte" cifrene til bogstaver.

Lad os f.eks. undersøge, hvordan vi kan huske pinkoden 1199

Hvad ligner et 1-tal? 1-tallet ligner et lille-L eller et i.

Cifrene 11 kan altså oversættes til LL.

Vi kan opfatte LL som initialer for en person, f.eks. Lars Larsen.

For at give personen liv tilføjer vi en handling, f.eks.: Lars Larsen sælger dyner.

Et 9-tal kan skrives NI, og hvis vi rykker bogstaverne tæt sammen ligner det bogstavet M.

Lad os derfor definere, at 9 skal oversættes til M.

99 bliver derfor til MM. Det kan vi opfatte som initialer på en persons navn, f.eks. Marylin Monroe.

Lad os igen tilføje en handling til personen, f.eks. "Marylin Monroe viser sine diamanter frem".

Nu kan vi altså oversætte tallet 1199 til "Lars Larsen sælger dyner og Marylin Monroe viser sine diamanter frem".

Men vi kan forkorte dette til: Lars Larsen viser sine diamanter frem.

Fordelen ved denne forkortelse er især, at det bliver lettere at huske, fordi huskebilledet viser noget usædvanligt.

Pinkoden skal vi bruge, når vi trækker penge på et bankkort. Vi kan derfor tænke på banken. Vi forestiller os, at vi går ind i banken, og ser Lars Larsen, som viser sine diamanter frem.

Man kan forbedre et sådant huskebillede ved at tilføje ekstra detaljer til billedet eller ved at fabrikere en historie:

Vi kan tænke, at Lars Larsen har solgt så mange dyner, at han har kunnet købe en masse diamanter.

– og at han sidder i en dyb lænestol, som han tilmed er sunket ekstra dybt ned i på grund af den kolossale vægt af de mange diamanter, som han har hængende i kæder om halsen.

Vi kan indsætte farver, temperatur og lys i billedet: Diamanterne funkler, der udsendes lys i mange farver fra dem, og Lars Larsen er rød i hovedet af varme, fordi han er sunket så dybt ned i lænestolen.

Tænk på en bestemt bank, som du kender, og som bankkortet kan bruges i. Placer lænestolen med Lars Larsen et bestemt sted i denne bank, som du kender.

Jo mere du beskæftiger dig med billedet af Lars Larsen og hans diamanter, jo bedre vil du huske det.

Du kan også forbedre din hukommelse af Lars Larsen i lænestolen ved at repetere – altså vende tilbage til billedet igen og igen, f.eks. hver gang du skal huske pinkoden 1199.

Du har nu lært, hvordan du kan huske en 4-cifret pinkode som 1199.

Hvis du kører bil, kan du få brug for at huske en rute uden at skulle bruge kort. F.eks. kan du få brug for at huske et vejnummer.

Hvis du kommer nordfra og skal til Birkerød og Holte, kører du måske på vej 207.

Tallet 207 kan oversættes til et ord.

Tallet 0 ligner bogstavet O.

2 og 7 kan oversættes til det 2. og det 7. bogstav i alfabetet A-B-C-D-E-F-G- osv., altså 2=B og 7=G.

Nu kan vi altså oversætte tallet 207 til et ord, idet 2=B, 0=O og 7=G.

Tallet 207 kan altså oversættes til ordet BOG.

Vi kan fint bruge ordet BOG, fordi vi kan danne os et billede af en bog.

For at huske billedet af en bog kan vi gøre den tyk, med læderindbinding, guldryg osv.

For at komme til Holte skal vi køre ind på Vasavej.

Vasavej kan vi oversætte til "vase", som er et ord, der let danner et billede. Vi kan gøre vasen stor og høj og tung.

For at huske rækkefølgen bog -> vase kommer vi bogen ned i vasen. Tænk på, hvor besværligt det er at presse bogen ned i vasen, fordi den kun lige præcis er stor nok til bogen.

Efter Vasavej kommer vi til Kongevej (på vejen sydpå mod Holte).

Vi giver altså vasen med bogen til kongen.

Tænk på, hvordan hans ansigtsudtryk ser ud, når han skal tage imod den store vase med den tunge bog i.

Sådan kan vi fortsætte vores historie, indtil vi er fremme ved målet.

Som kan bemærker er disse billeder ofte morsomme, og humor fremmer hukommelsen.

For at huske sådanne historier er det især meget vigtigt, at man virkelig danner billederne, altså ser billederne for sit indre blik.

Hvis man vil blive ved med at huske en sådan rute kan det være nødvendigt at repetere billedet en gang imellem, f.eks. hver gang man kører den samme vej.

Du har nu lært, hvordan du kan huske tal ved at oversætte dem til et billeddannende ord.

Du har også lært, hvordan du kan huske en bestemt rækkefølge ved at lave en historie.

Navne kan være vanskelige at huske. Det gælder ikke mindst navne, som lyder fremmede for os.

Lad os f.eks. forsøge at huske navnet på en præsident i Sydamerika.

Vi kan f.eks. tage landet Brasilien.

I 2008 hed præsidenten for Brasilien "Lula". Det var dog ikke hans fuldstændige navn.

Brasilien's form på et landkort er bredt mod nord, og tilsmalnende mod syd. Det kan ligne en sovepose.

Vi kan altså forestille os, at præsidenten tager sig en lur (Lula!) i soveposen.

Nu hedder han som sagt mere end Lula, selv om han ofte blot kaldes Lula.

Efter navnet Lula hedder han "da Silva". Altså "Lula da Silva".

"Silva" betyder "skov" på forskellige sprog. Mange planter, der vokser i skoven, hedder således "silvaticus" som en del af deres videnskabelige navn.

"Lula da Silva" kan altså betyde, at han tager sig en lur om dagen i skoven.

Vi er ikke færdige, for han har også to fornavne.

For det første hedder han Luis

Vi kan forestille os, at der er Louis Armstrong, som har trompeten med i soveposen, når han tager sig en lur om dagen ude i skoven.

Hele navnet er "Luis Inazio Lula da Silva". Dette "Inazio" kan oversættes til "i naziuniform".

Vi forestiller os altså Louis Armstrong i naziuniform, som tager sig en lur om dagen ude i skoven.

Vi har i virkeligheden blot lavet ét billede. Men vi kan om nødvendigt brygge videre, så der også kommer en historie ud af det.

Det vigtige er imidlertid, at vi ved at arbejde med huskebillederne er kommet over vores umiddelbare modvilje mod at prøve at huske det besværlige navn.

Huskebillederne virker altså som en smørelse, som betyder, at vi lettere påtager os at forsøge at huske et besværligt navn.

Der er også en anden vigtig ting på færde her:

Hvis vi ved hjælp af husketeknik faktisk har lært f.eks. alle præsidenterne i de sydamerikanske lande, så har vi også fået et redskab til at lære mere om disse lande.

Evnen til at huske – altså her at huske navnene på præsidenterne i de sydamerikanske lande – vil gøre det mere interessant for os, når vi i fremtiden hører noget om Sydamerika. Vi vil høre mere efter, når der i radioen tales om den politiske situation i Brasilien, og hvordan Lula takler problemerne.

Hvad hedder præsidenten i Bolivia?

I 2008 var hans navn Evo Morales.

Vi kan tænke os Bolivia som et bumletog, som kører langsomt gennem landet.

Hr. Evo Morales har – tænker vi – en kone, som hedder Eva.

Han, Evo, sidder i bumletoget og taler med sin Eva.

Hvad taler de om?

De taler selvfølgelig om moral – han hedder jo Evo Morales.

Hvilket sprog taler de på?

De taler spansk (kendingsbogstaverne for spansk er ES, og han hedder jo Evo Morales

I dette tilfælde dannede vi et huskebillede, som også var en lille historie.

Efter at du har læst dette skal du nu udføre en opgave:

Skriv ned på et papir (uden at læse teksten ovenfor igen) svarene på følgende spørgsmål:

Nævn et bogstav, som tallet 0 kan oversættes til.

Hvad hedder præsidenten (i 2008) for Bolivia?

Nævn et bogstav, som tallet 1 kan oversættes til.

Hvad hedder præsidenten (i 2008) for Brasilien?

Nævn et bogstav, som tallet 2 kan oversættes til.

Nævn et bogstav, som tallet 7 kan oversættes til.

Nævn et bogstav, som tallet 9 kan oversættes til.

Nævn et ord (ordbillede), som tallet 207 kan oversættes til.

Nævn en person, som tallet 11 kan oversættes til.

Nævn en person, som tallet 99 kan oversættes til.

Hvad er handlingen for personen, som svarer til tallet 11?

Hvad er handlingen for personen, som svarer til tallet 99?

Hvad er huskebilledet for tallet 1199?

Nedskriv hvilke veje du skal køre af, hvis du nordfra skal via Birkerød til Holte

Hvilket sprog taler de i Bolivia?

Hvad kaldes præsidenten (i 2008) for Brasilien normalt (kort form af hans navn)?

Hvor lever planter, som hedder "silvaticus" til efternavn som det videnskabelige navn.

Tal kan oversættes til ord (idet kun de tre første bogstaver oversættes til tal: Ordet "Lobelie" betyder altså tallet 102.

Hvilket tal kan ordet "logbog" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "lom" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "bobslæde" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "bogcafé" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "bomlærke" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "gople" oversættes til? (P oversættes til samme tal som B)

Hvilket tal kan ordet "gom" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "mobbe" oversættes til?

Hvilket tal kan ordet "mog" oversættes til? (en mog er et drikkekrus til feltbrug)

Hvilket tal kan ordet "moms" oversættes til?

Gå til hjemmesiden for BioNyt – Videnskabens Verden

Leave a Reply