Search Posts

image-objektgenkendelse

  • System designed to label visual scenes turns out to detect particular objects too ::: Object recognition — determining what objects are where in a digital image — is a central research topic in computer vision. Researchers have now demonstrated that, en route to learning how to recognize scenes, a new computer system also learned how to recognize objects.
  • Objekt anerkendelse – fastlæggelsen af, hvad objekter er hvor i et digitalt billede – er et centralt forskningsemne i computer vision. Forskere har nu vist, at, på vej til at lære at genkende scener, et nyt edb-system lærte også hvordan man genkender objekter.(bionyt.dk/163/kilde-130 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply