Search Posts

influenza-A-H1N1_i_2009

BioNyt – Videnskabens Verden nr. 145 handler om influenza – specielt den nye A/H1N1 fra 2009, som i begyndelsen blev kaldt svineinfluenza.

Se omtale af dette nummer her

Køb dette nr. her

Kilder til nr. 145 her

500 svar om ny-H1N1 (tidligere kaldt svineinfluenza) her

Ved køb af bladet (tema nr. 145) kan man få adgang til www.bionyt.dk med "500 svar om ny-H1N1".

Bladet kan købes her, hvorefter man kan bede om at få adgangsinformation til internetstedet (ved at maile tilbionyt@gmail.com )

Man har også adgang til internetstedet "500 svar om ny-H1N1" som abonnent. Et abonnement koster 525 kr/år for institutioner, 425 kr for private, 303 kr for pensionister, 299 kr for studerende.# 1

//Aldersfordeling//

**Er ældre mennesker immune mod ny-H1N1 fra 2009 ?**


# 2

//Aldersfordeling//

**Hvilken alder har mennesker, der dør af ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?**


# 3

//Aldersfordeling//

**Hvordan var aldersfordelingen af ny-H1N1 i Mexico ?**


# 4

//Aldersfordeling//

**Hvordan var aldersfordelingen af de syge rejsende ?**


# 5

//Aldersfordeling//

**Hvordan var aldersfordelingen af de, der blev syge i hjemlandet ?**


# 6

//Behandling//

**Hvilke midler findes mod influenza ?**


# 7

//Behandling//

**Hvor hurtigt skal influenzamidler indtages for at virke ?**


# 8

//Behandling//

**Hvor godt virker influenzamidlerne Tamiflu og Relenza ?**


# 9

//Behandling//

**Er der bivirkninger ved Tamiflu ?**


# 10

//Behandling//

**Kan antivirusmidlerne Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) bruges mod B-influenza ?**


# 11

//Behandling//

**Hvorfor virker antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke mod A-influenza af typen ny-H1N1 ?**


# 12

//Behandling//

**Hvorfor virker antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke mod B-influenza ?**


# 13

//Behandling//

**Hvor mange liv kan reddes nu med Tamiflu-behandling (både direkte og ved at Tamiflu begrænser smittespredningen) i forhold til, hvor mange liv, det senere koster, at der derved formentlig udvikles resistens ?**


# 14

//Behandling//

**Hvad er forskellen på Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) ?**


# 15

//Behandling//

**Findes der andre antivirale midler mod ny-H1N1 virusset fra 2009 ?**


# 16

//Behandling//

**Hvor store lagre af Tamiflu har man i Danmark ?**


# 17

//Behandling//

**Hvad skal man gøre, hvis man som patient bliver dårligere af influenza ?**


# 18

//Behandling//

**Beslutter landene selv, hvilken antivirus-behandling de vil bruge ?**


# 19

//Behandling//

**Er hospitalerne forberedte på en influenzaepidemi med ny-H1N1 ?**


# 20

//Behandling//

**Hvilke problemer får hospitalerne ved en pandemi ?**


# 21

//Behandling//

**Hvordan skal man behandle personale, som har været udsat for mulig smitte med ny-H1N1 ?**


# 22

//Behandling//

**Kan Tamiflu bruges til et 1-årigt barn ?**


# 23

//Behandling//

**Kan Tamiflu bruges mod B-influenza ?**


# 24

//Behandling//

**Kan Relenza bruges til et 1-årigt barn ?**


# 25

//Behandling//

**Kan Relenza bruges mod B-influenza ?**


# 26

//Behandling//

**Hvad er oseltamivir ?**


# 27

//Behandling//

**Hvad er det aktive stof i Tamiflu ?**


# 28

//Behandling//

**Hvilken virkning har Tamiflu ?**


# 29

//Behandling//

**Hvor meget reducerer Tamiflu influenzasygdommen ?**


# 30

//Behandling//

**Hvor meget reducerer Tamiflu risikoen for influenzasygdom som forebyggende middel ?**


# 31

//Behandling//

**Hvordan er virkningsmekanismen for Tamiflu og Relenza ?**


# 32

//Behandling//

**Hvordan bør gravide behandles med Tamiflu ?**


# 33

//Behandling//

**Hvilke bivirkninger har Relenza ?**


# 34

//Behandling//

**Virker Tamiflu og Relenza mod forkølelse ?**


# 35

//Behandling//

**Hvilke lande har antivirale midler til rådighed ?**


# 36

//Behandling: Resistens//

**Bliver virusset resistent mod Tamiflu ?**


# 37

//Behandling: Resistens//

**Findes der Tamiflu-resistent ny-H1N1-virus ?**


# 38

//Behandling: Resistens//

**Findes der Relenza-resistent ny-H1N1-virus ?**


# 39

//Behandling: Resistens//

**Hvor længe kan immunsvækkede personer udskille Tamiflu-resistente virus ?**


# 40

//Behandling: Resistens//

**Hvorfor kan antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke bruges mod ny-H1N1 ?**


# 41

//Behandling: Resistens//

**Findes der Tamiflu-resistente virusstammer af sæsoninfluenza ?**


# 42

//Behandling: Resistens//

**Hvor stor er risikoen for udvikling af Zanamivir-resistente virusstammer ?**


# 43

//Behandling: Resistens//

**Hvad kan fremkalde resistens hos ny-H1N1 fra 2009 ?**


# 44

//Behandling: Resistens//

**Hvad kan man gøre for at undgå resistens hos ny-H1N1 fra 2009 ?**


# 45

//Behandling: Resistens//

**Bør man tage Tamiflu forebyggende ?**


# 46

//Behandling: Resistens//

**Er Tamiflu på recept ?**


# 47

//Behandling: Resistens//

**Hvilke overvejelser har man om brug af Tamiflu ?**


# 48

//Behandling: Tamiflu: Danmark//

**Hvordan organiserede man lageret af antivirusmiddel i Danmark ?**


# 49

//Dødelighed//

**Hvorfor er nye influenzavirus ofte mere dødelige end gamle typer ?**


# 50

//Dødelighed//

**Hvor dødelig er ny-H1N1 fra 2009 ?**


# 51

//Epidemi: R-tal//

**Hvad er reproduktionstallet ?**


# 52

//Epidemi: R-tal//

**Hvad er influenzavirussets R-tal ?**


# 53

//Epidemi: R-tal//

**Hvad er bestemmende for størrelsen af R-tallet ?**


# 54

//Epidemi: R-tal//

**Hvad betyder virussets R0-tal (r-nul) ?**


# 55

//Epidemi: R-tal//

**Hvor stor er virussets R0-tal (r-nul) ?**


# 56

//Epidemi: R-tal//

**Hvad er virussets basale reproduktionstal ?**


# 57

//Epidemi: R-tal//

**Hvad er virussets reproduktionstal afhængigt af ?**


# 58

//Epidemi: R-tal//

**Hvorfor varierer skønnet om R0** **så meget ?**


# 59

//Epidemi: R-tal//

**Hvor stor var R0-tallet for tidligere pandemier ?**


# 60

//Epidemi: R-tal//

**Hvorfor er R0-tallet vigtigt ?**


# 61

//Epidemi: T-tal//

**Hvor stor er virussets Tg-tal (r-nul) ?**


# 62

//Forebyggelse//

**Hvordan undgår man at blive smittet af influenza ?**


# 63

//Forebyggelse//

**Hvordan undgår man at blive smittet af en hostende ?**


# 64

//Forebyggelse//

**Hvordan undgår man at smitte andre med influenza ?**


# 65

//Forebyggelse//

**Tages risikoen for pandemier alvorligt nok ?**


# 66

//Forebyggelse//

**Hvilke forholdsregler skal man tage mod ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?**


# 67

//Forebyggelse//

**Kan man stoppe en pandemi fra at udvikle sig ved at vaske hænder og holde afstand mellem mennesker ?**


# 68

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvad skal man undgå at dele med andre for at undgå smitte ?**


# 69

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvor langt skal man holde sig fra personer, som kan være smittet ?**


# 70

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvordan skal man pudse næse ?**


# 71

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvor skal man nyse hen ?**


# 72

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvad skal man gøre, hvis man bliver syg ?**


# 73

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvad skal man gøre, hvis ens barn bliver syg ?**


# 74

//Forebyggelse: Adfærd//

**Skal man bruge hånd-tørreapparater med varmluft ?**


# 75

//Forebyggelse: Adfærd//

**Hvilke begivenheder får folk i Mexico til at samles ?**


# 76

//Forebyggelse: Adfærd//

**Skal man undgå kindkyshilsener ?**


# 77

//Forebyggelse: Kommunikation//

**Hvordan kan Internettet bruges til kommunikation om smitte ?**


# 78

//Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed//

**Hvilket sikkerhedsniveau bruges til diagnostiske test for ny-H1N1 ?**


# 79

//Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed//

**Hvilke personlige værnemidler anbefales til laboratoriepersonale, der håndterer ny-H1N1 ?**


# 80

//Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed//

**Hvilket åndedrætsværn kan bruges ved håndtering af ny-H1N1 ?**


# 81

//Forebyggelse: Maske//

**Beskytter en maske mod influenza ?**


# 82

//Forebyggelse: Maske//

**Hvor let var det at købe masker i Mexico ?**


# 83

//Forebyggelse: Myndighederne//

**Hvor godt er man forberedt på en pandemi ?**


# 84

//Forebyggelse: Myndighederne//

**På hvilken måde er der forskel på landenes forberedelse mod en pandemi ?**


# 85

//Forebyggelse: Myndighederne//

**På hvilken måde kan man nedsætte smitterisikoen teknologisk ?**


# 86

//Forebyggelse: Myndighederne//

**Hvilket pres er der på sundhedsmyndighederne under en pandemi ?**


# 87

//Forebyggelse: Myndighederne//

**Skal man droppe produktionen af sæsoninfluenza i en pandemi-situation ?**


# 88

//Forebyggelse: Myndighederne: Holland//

**Hvordan reagerede myndighederne i Holland på ny-H1N1 ?**


# 89

//Forebyggelse: Myndighederne: Hong Kong//

**Hvordan reagerede myndighederne i HongKong på ny-H1N1 ?**


# 90

//Forebyggelse: Myndighederne: Japan//

**Hvordan reagerede myndighederne i Japan på ny-H1N1 ?**


# 91

//Forebyggelse: Myndighederne: Kina//

**Hvordan reagerede myndighederne i Kina på ny-H1N1 ?**


# 92

//Forebyggelse: Myndighederne//

**Hvordan reagerede myndighederne i Mexico på ny-H1N1 ?**


# 93

//Forebyggelse: Myndighederne//

**Hvor mange liv reddes ved at lukke skoler og neddæmpe landets økonomi ?**


# 94

//Forebyggelse: Myndighederne: Rusland//

**Hvordan reagerede myndighederne i Rusland på ny-H1N1 ?**


# 95

//Forebyggelse: Myndighederne: USA//

**Hvordan reagerede USA på ny-H1N1 29. april 2009 ?**


# 96

//Forebyggelse: Myndighederne: USA//

**Hvordan håndterede politikerne epidemien ?**


# 97

//Forebyggelse: Rengøring//

**Hvor skal man gøre rent ?**


# 98

//Forebyggelse: Rengøring//

**Hvad er passende desinfektionsmidler ?**


# 99

//Forebyggelse: Rengøring//

**Hvilken procent skal sprit have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?**


# 100

//Forebyggelse: Rengøring//

**Hvilken procent skal lysol have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?**


# 101

//Forebyggelse: Rengøring//

**Hvilken procent skal blegemiddel have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?**


# 102

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvilken rolle spiller svin for udviklingen af nye influenzaformer ?**


# 103

//Forebyggelse: Svineavl//

**Er svin modtagelige for menneskets influenzatyper ?**


# 104

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvad menes med, at svin kan fungere som blandekar for influenzavirus ?**


# 105

//Forebyggelse: Svineavl//

**Kan svin fremkalde pandemisk virus ?**


# 106

//Forebyggelse: Svineavl//

**Kan mennesker, der er i kontakt med svin, smitte ?**


# 107

//Forebyggelse: Svineavl//

**Bliver mennesker syge, hvis de smittes af et influenzaramt svin ?**


# 108

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvilken rolle spiller landarbejdere på svinefarme for udvikling af nye influenzatyper ?**


# 109

//Forebyggelse: Svineavl//

**Udgør influenza i svinebesætninger et problem ?**


# 110

//Forebyggelse: Svineavl//

**Smitter fugleinfluenza H7N7 fra menneske til menneske ?**


# 111

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan avler man svin i Mexico ?**


# 112

//Forebyggelse: Svineavl//

**Er industrilandbrug en smittekilde ?**


# 113

//Forebyggelse: Svineavl//

**Er intensiv avl af svin og høns en smittekilde ?**


# 114

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan kan man undgå smitte fra svinefarme ?**


# 115

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan undgår man, at svinefarme smittes med influenza fra fugle ?**


# 116

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvor bør vand til svinefarme komme fra ?**


# 117

//Forebyggelse: Svineavl//

**Bør man undgå svin og høns på det samme landbrug ?**


# 118

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan bør svinefoder opbevares ?**


# 119

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan bør svinefarm-arbejderes fodtøj være ?**


# 120

//Forebyggelse: Svineavl//

**Kan trækfugle smitte svinefarme ?**


# 121

//Forebyggelse: Svineavl//

**Kan vilde fugle bære virus med svineviruskomponenter ?**


# 122

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvor mange bliver smittet af influenza fra svin ?**


# 123

//Forebyggelse: Svineavl//

**Bør personalet på svinefarme vaccineres mod svinenes influenza ?**


# 124

//Forebyggelse: Svineavl//

**Findes der en H1N1 influenzavaccine til svin ?**


# 125

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan smitter ny-H1N1 i forhold til tidligere svineinfluenzatyper ?**


# 126

//Forebyggelse: Svineavl//

**Hvordan overvåges svinefarme for influenza ?**


# 127

//Forebyggelse: Svineavl//

**Kan virus blive overført mellem kontinenter via dyretransporter ?**


# 128

//Forebyggelse: Svineavl//

**Transporteres levende svin mellem kontinenter ?**


# 129

//Forebyggelse: Svineavl//

**Bør svinefarm-arbejdere have karantæne efter besøg på svinebedrifter i andre lande ?**


# 130

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Hvilken type af influenza-virus cirkulerer blandt svin i Kina ?**


# 131

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Hvorfra kender man virus inden for klynge h1.1.3 ( "fugle-lignende") i svin ?**


# 132

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Hvor længe har man kendt til H9N2-subtype fugleinfluenzavira i svin i Kina ?**


# 133

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Har man fundet H5N1-subtype fugleinfluenzavirus i svin i Kina ?**


# 134

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Har man fundet humane H1N1-undertyper af influenzavirus i svin i Kina ?**


# 135

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Har man fundet humane H3N2-undertyper af influenzavirus i svin i Kina ?**


# 136

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Hvor hyppigt opstår rekombinationer af influenzavirus i svin i Kina ?**


# 137

//Forebyggelse: Svineavl: Kina//

**Fandtes ny-H1N1 fra 2009 virusset i Kina før epidemien brød ud ?**


# 138

//Forebyggelse: Tekniske løsninger//

**Kan man nedsætte smitterisikoen under flyrejser ?**


# 139

//Forebyggelse: Transport af prøver//

**Er der risiko ved transport af virusprøver ?**


# 140

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvad skal man gøre efter et nys ?**


# 141

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvad skal man gøre efter toiletbesøg ?**


# 142

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvad skal man gøre før tilberedning af mad ?**


# 143

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvad skal man gøre før spisning ?**


# 144

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvad skal man gøre før – og efter – skift af ble på en baby ?**


# 145

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvad skal man gøre før og efter pleje af en syg ?**


# 146

//Forebyggelse: Vask hænder//

**Hvor længe skal man vaske hænder ?**


# 147

//Forebyggelse: WHO//

**Hvornår holdt WHO deres første møde om den nye epidemi med ny-H1N1 ?**


# 148

//Forebyggelse: WHO//

**Hvordan betragtede WHO ny-H1N1 i begyndelsen ?**


# 149

//Forebyggelse: WHO//

**Hvilke anbefalinger gav WHO om ny-H1N1 i begyndelsen ?**


# 150

//Forebyggelse: WHO//

**Er WHO blevet kritiseret ?**


# 151

//Forebyggelse: WHO//

**Hvornår opgav man at indeslutte ny-H1N1 ?**


# 152

//Forebyggelse: WHO//

**Kan man forebygge, så man kan undgå, at der kommer en pandemi ?**


# 153

//Fugleinfluenza//

**Hvor mange mennesker er døde af fugleinfluenza ?**


# 154

//Fugleinfluenza//

**Kan man vaccinere mod fugleinfluenza ?**


# 155

//Fugleinfluenza//

**Hvad er fugleinfluenza ?**


# 156

//Fugleinfluenza//

**Hvordan vil fugleinfluenzavirus udvikle sig i fremtiden ?**


# 157

//Fugleinfluenza//

**Hvor dødelig er H5N1-fugleinfluenza ?**


# 158

//Navn//

**Hvad kaldes den nye influenza fra 2009 ?**


# 159

//Oprindelse//

**Hvor kommer ny-H1N1-virusset fra ?**


# 160

//Overvågning//

**Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Danmark ?**


# 161

//Overvågning//

**Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Melbourne, Australien ?**

162

//Overvågning//

**Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Danmark ?**


# 163

//Pandemi//

**Hvordan var situationen, da WHO erklærede pandemi ?**


# 164

//Pandemi//

**Hvornår erklærede WHO pandemi ?**


# 165

//Pandemi//

**Hvordan var situationen, da WHO erklærede pandemi ?**


# 166

//Pandemi//

**Hvad betyder ordet pandemi ?**


# 167

//Pandemi//

**Hvor hyppigt opstår pandemier ?**


# 168

//Pandemi//

**Hvad afgør den overordnede sværhedsgrad af en pandemi ?**


# 169

//Pandemi//

**Vil ny-H1N1 vende tilbage ?**


# 170

//Pandemi//

**Vil virusset erstatte de eksisterende influenza-A sæsonvirustyper ?**


# 171

//Pandemi//

**Hvilke forudsigelser om pandemier har der været ?**


# 172

//Pandemi//

**Hvad er en pandemi ?**


# 173

//Pandemi//

**Hvor lang var forsinkelsen mellem sygdomsudbrud og rapporteringen om sygdomsudbruddet ?**


# 174

//Pandemi//

**Hvordan kan fugleinfluenzavirus medføre en pandemi ?**


# 175

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvor mange dør under pandemier i Danmark ?**


# 176

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad ville en gentagelse af 1918-pandemien betyde i dag ?**


# 177

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvilken risiko udgør smitsomme sygdomme i forhold til andre risici ?**


# 178

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvornår opdagede man, at det ofte ikke er så farligt at blive smittet med ny-H1N1 ("svineinfluenza") ?**


# 179

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvornår skete de første bekræftede dødsfald af ny-H1N1 ?**


# 180

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvorfor døde så mange i Mexico i forhold til andre lande af ny-H1N1 ?**


# 181

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvorfor dør nogle mennesker af ny-H1N1 ?**


# 182

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvorfor døde folk under 1918-pandemien ?**


# 183

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad er cytokiner ?**


# 184

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvordan udføres en vurdering af sværhedsgraden af en influenzapandemi ?**


# 185

//Pandemi: Dødelighed//

**Er ny-H1N1 alarmerende ?**


# 186

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad er det ikke-alarmerende ved ny-H1N1 ?**


# 187

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad er det alarmerende ved ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?**


# 188

//Pandemi: Smitsomhed//

**Hvor mange mennesker vil blive smittet af ny-H1N1 ?**


# 189

//Pandemi: Smitsomhed//

**Hvor mange mennesker er blevet smittet af ny-H1N1 ?**


# 190

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvorved adskiller ny-H1N1 sig fra den aktuelle form for fugleinfluenza ?**


# 191

//Pandemi: Dødelighed//

**Er der ligheder mellem 1918-pandemien og 2009-pandemien ?**


# 192

//Pandemi: Dødelighed//

**Er ny-H1N1 meget dødelig ?**


# 193

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvor mange er døde af ny-H1N1 i Mexico ?**


# 194

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvordan vurderer man sværhedsgraden af en influenzapandemi ?**


# 195

//Pandemi: Dødelighed//

**Kan et pandemisk virus, som ikke dræber, give problemer på samfundsplan ?**


# 196

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad er årsagen til, at man frygter pandemier ?**


# 197

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad betyder smitsomheden for sværhedsgraden af pandemier ?**


# 198

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvilke befolkningsgrupper påvirkes under pandemier ?**


# 199

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvilke mennesker har størst risiko for at dø af influenza ?**


# 200

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvor hyppige er kroniske sygdomme i befolkningen ?**


# 201

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvordan kan mønsteret for spredningen indvirke på pandemiens sværhedsgrad ?**


# 202

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvor mange danskere har autoimmune sygdomme ?**


# 203

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvem var det første dødsoffer (første dødsfald) på grund af ny-H1N1 ?**


# 204

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvornår var det første bekræftede dødsfald af ny-H1N1 uden for Mexico ?**


# 205

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvornår var det første dødsfald af en amerikansk person i USA ?**


# 206

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvordan var dødeligheden i Mexico ?**


# 207

//Pandemi: Dødelighed//

**Hvad er dødeligheden af ny-H1N1 ?**


# 208

//Pandemi: Historisk//

**Hvor dødelig var 1918-pandemien ?**


# 209

//Pandemi: Historisk//

**Hvilke andre influenza-epidemier kender vi ?**


# 210

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Hvordan forløb 1918-pandemien ?**


# 211

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Hvordan forløb 1918-pandemien i København ?**


# 212

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Hvor stor var virussets dødelighed i 1918 i København ?**


# 213

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Hvor stor var virussets dødelighed i 1918 i procent af verdensbefolkningen ?**


# 214

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Hvilken aldersgrupper døde under 1918-epidemien ?**


# 215

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Vil flere eller færre dø i dag, i forhold til dødeligheden i 1918 ?**


# 216

//Pandemi: Historisk: 1918//

**Hvor kom 1918-virusset fra ?**


# 217

//Pandemi: Historisk: 1957//

**Hvordan forløb 1957-pandemien ?**


# 218

//Pandemi: Historisk: 1968//

**Hvordan forløb 1968-pandemien ?**


# 219

//Pandemi: Historisk: 1976//

**Hvordan startede 1976-influenzainfektionen i Fort Dix, USA ?**


# 220

//Pandemi: Historisk: 1976//

**Hvordan forløb 1976-influenzaen i USA ?**


# 221

//Pandemi: Historisk: SARS//

**Hvordan forløb SARS-infektionen ?**


# 222

//Pandemi: Historisk: SARS//

**Hvorved er ny-H1N1 forskellig fra SARS-infektionen ?**


# 223

//Pandemi: Samfundsvirkning: Børsen//

**Hvordan reagerede børsen på ny-H1N1 ?**


# 224

//Pandemi: Samfundsvirkning: Politisk virkning//

**Hvordan påvirkede ny-H1N1 det politiske klima mellem landene ?**


# 225

//Pandemi: Samfundsvirkning: Rejsebranchen//

**Hvordan blev rejser mellem lande påvirket ?**


# 226

//Pandemi: Samfundsvirkning: Økonomi//

**Hvor meget koster ny-H1N1 landene ?**


# 227

//Pandemi: Tilbagesmitte til fritter//

**Kan fritter smittes af ny-H1N1 ?**


# 228

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Kan man forvente, at ny-H1N1 virusset kan springe til svin ?**


# 229

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Hvordan skal man reagere ved bekræftet smitte af svin med ny-H1N1 ?**


# 230

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Hvordan bør svineavl-personale reagere på influenzalignende sygdomssymptomer hos sig selv ?**


# 231

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Hvilket tøj bør personale i svinebesætninger have på ?**


# 232

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Skal influenzasmittede svin slås ned ?**


# 233

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Bør svinefarme overvåges for ny-H1N1 ?**


# 234

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin//

**Er ny-H1N1 påvist i svin i USA ?**


# 235

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor mange svin blev smittet ?**


# 236

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev smitten diagnosticeret ?**


# 237

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev diagnosen bekræftet ?**


# 238

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan lignede virusset de tidligere isolater ?**


# 239

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan lignende N-genet de tidligere isolater ?**


# 240

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvad konkluderede man om smittetypen ?**


# 241

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev svinene håndteret ?**


# 242

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvorfor slog man ikke de smittede svin ned ?**


# 243

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvornår blev infektionen rapporteret ?**


# 244

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor mange svin blev syge ?**


# 245

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor kom smitten fra ?**


# 246

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Var de ansatte smittet ?**


# 247

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev smitten forklaret i begyndelsen ?**


# 248

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Havde arbejderen medbragt smitten fra Mexico ?**


# 249

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Døde nogle af svinene ?**


# 250

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Kan man forestille sig, at mennesker har smittet svin med ny-H1N1 ?**


# 251

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Hvorfor bør man vaccinere svinearbejdere mod sæsonbetinget influenza ?**


# 252

//Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta//

**Bør svin overvåges for influenza ?**


# 253

//Pandemi: Udvikling//

**Hvad er epidemiens historie ?**


# 254

//Pandemi: Udvikling//

**I hvilke lande har man påvist ny-H1N1 ?**


# 255

//Pandemi: Udvikling//

**Hvornår begyndte ny-H1N1 ?**


# 256

//Pandemi: Udvikling//

**Hvornår opdagede man de første tegn på den nye pandemi af ny-H1N1 ?**


# 257

//Pandemi: Udvikling//

**Hvordan var situationen 29. april 2009 ?**


# 258

//Pandemi: Udvikling//

**Hvordan var situationen 30. april 2009 ?**


# 259

//Pandemi: Udvikling//

**Hvordan var situationen 3. maj 2009 ?**


# 260

//Pandemi: Udvikling//

**Hvordan var situationen 5. maj 2009 ?**


# 261

//Pandemi: Udvikling//

**Hvordan var situationen 5. august 2009 ?**


# 262

//Pandemi: Udvikling//

**Har svin inficeret mennesker med tredobbelt rekombinerede (reassorterede) influenzavirus ?**


# 263

//Pandemi: Udvikling: Afrika//

**Hvornår kom ny-H1N1 til Afrika ?**


# 264

//Pandemi: Udvikling: Australien//

**Australien: Hvordan var situationen 29. april 2009 og 19. aug. 2009 ?**


# 265

//Pandemi: Udvikling: Storbritannien//

**Storbritannien: Hvordan var situationen ca. 10. aug. 2009 ?**


# 266

//Pandemi: Udvikling: Brasilien//

**Brasilien: Hvornår begyndte epidemien i Brasilien ?**


# 267

//Pandemi: Udvikling: Brasilien//

**Chile: Hvordan var situationen 23. aug. 2009 ?**


# 268

//Pandemi: Udvikling: Canada//

**Canada: Hvornår begyndte epidemien i Canada ?**


# 269

//Pandemi: Udvikling: Canada//

**Canada: Hvornår var det første alvorlige tilfælde ?**


# 270

//Pandemi: Udvikling: Danmark//

**Danmark: Hvornår blev de danske myndigheder opmærksomme på den nye epidemi ?**


# 271

//Pandemi: Udvikling: Danmark//

**Danmark: Hvornår var det første danske tilfælde ?**


# 272

//Pandemi: Udvikling: Europa//

**Europa: Hvornår var det første tilfælde af ny-H1N1 i Europa ?**


# 273

//Pandemi: Udvikling: Europa//

**Europa: Hvornår var det første tilfælde, hvor smitten var sket i Europa ?**


# 274

//Pandemi: Udvikling: Europa//

**Europa: Hvordan var situationen 29. april 2009 ?**


# 275

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvornår erklæredes den nye influenza i Mexico ?**


# 276

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvornår ophørte den nye influenza med at være en trussel i Mexico ?**


# 277

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvordan spredtes ny-H1N1 i Mexico ?**


# 278

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvornår begyndte myndighederne i Mexico at finde tegn på en ny influenza ?**


# 279

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvad mente lægerne i begyndelsen om den nye influenza ?**


# 280

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvilken forklaring på sygdommen kom de lokale sundhedsmyndigheder i Mexico med ?**


# 281

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvorfor døde folk i Mexico ?**


# 282

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvornår bebudede Mexico den nye epidemi (senere kendt som ny-H1N1 af 2009) ?**


# 283

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvornår opstod ny-H1N1 epidemien i Mexico i forhold til influenzasæsonen ?**


# 284

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Mexico: Hvordan var situationen 25. april 2009 ?**


# 285

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Mexico: Hvordan var situationen 26. april 2009 ?**


# 286

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Mexico: Hvordan var situationen 26. april 2009 ?**


# 287

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvordan kunne Mexico håndtere diagnosen af ny-H1N1 ?**


# 288

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Mexico: Hvordan var situationen 28. april 2009 ?**


# 289

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Mexico: Hvordan var situationen 29. april 2009 ?**


# 290

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Hvornår kastede folk maskerne i Mexico ?**


# 291

//Pandemi: Udvikling: Mexico//

**Mexico: Hvordan var situationen 5. maj 2009 ?**


# 292

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvem var det første bekræftede smittetilfælde ?**


# 293

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvordan blev det første tilfælde diagnosticeret ?**


# 294

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvordan udviklede ny-H1N1 epidemien sig i byen La Gloria ?**


# 295

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvorfra kom smitten af ny-H1N1 til byen La Gloria i Mexico ?**


# 296

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Var der dødsfald fra ny-H1N1 i La Gloria, Mexico ?**


# 297

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvornår blev folk syge i byen La Gloria, Mexico ?**


# 298

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvordan reagerede folk i byen La Gloria, Mexico ?**


# 299

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvad tænkte indbyggerne i La Gloria, Mexico ?**


# 300

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvad siger folk i byen La Gloria, Mexico om svinefarmene ?**


# 301

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvordan ser der ud i byen La Gloria, Mexico ?**


# 302

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvordan blev folk i byen La Gloria opmærksom på den nye sygdom ?**


# 303

//Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria//

**Hvordan kan sygdommen være blevet spredt i Mexico ?**


# 304

//Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger//

**Blev patienterne diagnosticeret korrekt i Mexico ?**


# 305

//Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger//

**Hvordan kunne en ny-H1N1 infektion eksempelvis forløbe i Mexico ?**


# 306

//Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger//

**Hvordan var situationen for hospitalerne i Mexico under starten på ny-H1N1 ?**


# 307

//Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger//

**Hvordan var situationen for folk i Mexico ?**


# 308

//Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger//

**Hvordan var situationen for læger i Mexico ?**


# 309

//Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger//

**Hvordan var situationen for hospitalerne i Mexico ?**


# 310

//Pandemi: Udvikling: New Zealand//

**Hvordan er pandemien forløbet i New Zealand's influenzasæson?**


# 311

//Pandemi: Udvikling: Spanien//

**Spanien: Hvordan var situationen 4. maj 2009 ?**


# 312

//Pandemi: Udvikling: Storbritannien//

**Hvornår var det første tilfælde af ny-H1N1 i Storbritannien ?**


# 313

//Pandemi: Udvikling: Sverige//

**Hvornår var det første tilfælde i Sverige ?**


# 314

//Pandemi: Udvikling: Tyskland//

**Tyskland: Hvordan var situationen 3.- maj 2009 ?**


# 315

//Pandemi: Udvikling: USA//

**Hvornår begyndte epidemien i USA ?**


# 316

//Pandemi: Udvikling: USA//

**Hvornår startede ny-H1N1 epidemien i USA ?**


# 317

//Pandemi: Udvikling: USA//

**USA: Hvordan var situationen 30. april 2009 ?**


# 318

//Pandemi: Udvikling: USA//

**USA: Hvordan var situationen 3.- maj 2009 ?**


# 319

//Pandemi: Udvikling: Japan//

**Japan: Hvordan forløb ny-H1N1 ?**


# 320

//Pandemi: Årstid//

**Hvordan opstod pandemien i forhold til landenes influenzasæson ?**


# 321

//Pandemi: Årstid//

**Kender man til influenzaudbrud i sommerperioden ?**


# 322

//Pandemi: Årstid//

**Er der sæsoninfluenza i troperne ?**


# 323

//Pandemifaserne//

**Hvad betyder pandemi-faserne ?**


# 324

//Pandemifaserne//

**Hvad er pandemifase 4 ?**


# 325

//Pandemifaserne//

**Hvad er pandemifase 5 ?**


# 326

//Smitte fra dyr: fugle//

**Hvordan spredes fugleinfluenza til mennesker ?**


# 327

//Smitte fra mennesker til fugle//

**Har ny-H1N1 smittet fugle (fra menneske til fjerkræ smitte) ?**


# 328

//Smittede: Antal//

**Hvor mange er smittet af ny-H1N1 ?**


# 329

//Smittede: Antal//

**Hvor mange bliver smittet af sæsoninfluenza ?**


# 330

//Smittemåde//

**Hvordan smitter virusset ?**


# 331

//Smittemåde: Blod//

**Kan influenzavirus komme over i blodet hos smittede dyr ?**


# 332

//Smittemåde: Svinekød//

**Kan svinekød smitte ?**


# 333

//Smittemåde: Svinekød//

**Hvordan reagerede Rusland på ny-H1N1 ?**


# 334

//Smittemåde: Svinekød//

**Hvordan reagerede Egypten overfor svineavlerne ?**


# 335

//Smittemåde: Svinekød//

**Hvordan reagerede markedet for svinekød ?**


# 336

//Smittemåde: Svinekød//

**Kan influenzavirus komme ind i svinekød ?**


# 337

//Smittemåde: Svinekød//

**Kan ny-H1N1 smitte via svinekødsprodukter ?**


# 338

//Smittemåde: Svinekød: Blod: Sæd//

**Kan influenzavirus smitte ved kunstig befrugtning ?**


# 339

//Smitterisiko//

**Hvor smitsom er ny-H1N1 ?**


# 340

//Smitterisiko//

**Hvad er fordoblingstiden for ny-H1N1 ?**


# 341

//Smitterisiko//

**Hvordan blev R0-tallet vurderet ?**


# 342

//Smitterisiko//

**Hvad er R0-tallet ?**


# 343

//Smitterisiko//

**Hvordan foregår virussmittespredningen ?**


# 344

//Smitterisiko: Smittebærende//

**Hvornår bliver man smittefarlig, efter at være blevet smittet af ny-H1N1 ?**


# 345

//Smitterisiko: Smittebærende//

**Hvor længe er man smittefarlig af ny-H1N1 ?**


# 346

//Svineinfluenza generelt//

**Hvilke sygdomstype er "egentlig svineinfluenza" ?**


# 347

//Svineinfluenza generelt//

**Kan "egentlig svineinfluenza" smitte mennesker ?**


# 348

//Svineinfluenza generelt//

**Hvilke influenzavirustyper findes i svin ?**


# 349

//Svineinfluenza generelt//

**Har svin ofte influenza ?**


# 350

//Svineinfluenza generelt//

**Hvordan er influenzasymptomerne hos svin i forhold til hos mennesket ?**


# 351

//Svineinfluenza generelt//

**Hvor mange gange har svin influenza i deres liv ?**


# 352

//Svineinfluenza generelt//

**Er der forskel på influenzavirus i Europa-Asien og i Amerika ?**


# 353

//Svineinfluenza generelt//

**Hvor syg bliver man af influenza, når smitten kommer fra et svin ?**


# 354

//Svineinfluenza generelt//

**På hvilken måde inddeles H1-subtyperne af influenza i svin ?**


# 355

//Svineinfluenza generelt//

**Hvad er "gammel klassisk" H1-subtypen af influenza i svin ?**


# 356

//Svineinfluenza generelt//

**På hvilken måde inddeler man N1-subtyperne af influenza i svin ?**


# 357

//Svineinfluenza generelt//

**Hvilken N1-subtype har ny-H1N1 i forhold til de N1-subtyper, som kendes fra influenza i svin ?**


# 358

//Symptomer: Immunitet//

**Er nogle mennesker immune over for ny-H1N1 ?**


# 359

//Symptomerne//

**Hvad er symptomerne ved ny-H1N1 ?**


# 360

//Symptomerne//

**Er der specielle symptomer ved ny-H1N1 ?**


# 361

//Symptomerne//

**Hvad er forskellen på forkølelse og influenza ?**


# 362

//Symptomerne//

**Hvilke virus fremkalder forkølelse og influenza ?**


# 363

//Symptomerne//

**Hviad er de vigtigste symptomer på forkølelse ?**


# 364

//Symptomerne//

**Hviad er de vigtigste symptomer på influenza ?**


# 365

//Symptomerne//

**Hvad er den procentuelle fordeling af symptomerne på ny-H1N1 ?**


# 366

//Symptomerne//

**Hvad er chancerne for helbredelse for ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?**


# 367

//Symptomerne//

**Hvordan udvikles sygdommen klinisk ?**


# 368

//Symptomerne//

**Hvordan er hyppighederne af komplikationer for forskellige aldersgrupper og risikogrupper ?**


# 369

//Symptomerne//

**Hvilke typer af komplikationer er der for forskellige aldersgrupper og risikogrupper ?**


# 370

//Symptomerne//

**Hvem er særlig udsatte for fare ved influenza ?**


# 371

//Symptomerne//

**Hvorfor er gravide i særlig risiko ved influenza ?**


# 372

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Hvilken betydning har bakteriefremkaldte co-infektioner ?**


# 373

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Hvilken bakterier medfører co-infektioner ?**


# 374

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Skyldes dødsfaldene ved ny-H1N1-infektionen bakterie-coinfektioner ?**


# 375

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Hvor hyppigt er der bakterier involveret ved influenzadødsfald ?**


# 376

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Hvordan påvirker influenza risikoen for bakterieinfektioner ?**


# 377

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Hvordan kan man bekæmpe bakterieinfektioner i forbindelse med influenza ?**


# 378

//Symptomerne: Coinfektioner//

**Har man simple diagnoser til at skelne mellem bakterier og virus ?**


# 379

//Symptomerne: Flere virustyper//

**Var der flere influenzavirus på spil i Mexico ?**


# 380

//Symptomerne: Latenstid//

**Hvornår får man symptomer efter at være blevet smittet af ny-H1N1? – Hvad er inkubationstiden ?**


# 381

//Sæsoninfluenza//

**Hvor mange dør af influenza i Danmark ?**


# 382

//Sæsoninfluenza//

**Hvor hyppigt opstår sæsoninfluenza ?**


# 383

//Sæsoninfluenza: Smitte//

**Hvor mange bliver smittet i Danmark under en sæsoninfluenza-epidemi ?**


# 384

//Sæsoninfluenza: Smitte//

**Er den nuværende sæsoninfluenzavirus direkte efterkommer efter 1918-virusset ?**


# 385

//Testning//

**Tester man folk for, om de er smittede med ny-H1N1 ?**


# 386

//Vaccination//

**VIrker sæsoninfluenzavaccine mod ny-H1N1 ?**


# 387

//Vaccination//

**Hvad indeholder en influenzavaccine ?**


# 388

//Vaccination//

**Hvad er vaccination ?**


# 389

//Vaccination//

**Kan antistofferne bekæmpe celler, der er inficeret med ny-H1N1 ?**


# 390

//Vaccination//

**Hvordan virker T-celleimmunitet ?**


# 391

//Vaccination//

**Virker en vaccination, når man først er blevet smittet af influenzavirus ?**


# 392

//Vaccination//

**Hvornår har en vaccination virkning ?**


# 393

//Vaccination//

**Hvor længe har en vaccination virkning ?**


# 394

//Vaccination//

**Hvornår starter influenzasæsonen i Danmark normalt ?**


# 395

//Vaccination//

**Kan man få influenza, selv om man er blevet vaccineret ?**


# 396

//Vaccination//

**Hvordan gives en influenzavaccination ?**


# 397

//Vaccination//

**Kan en sæson-influenzavaccination gives til børn ?**


# 398

//Vaccination//

**Hvor længe har man anvendt trivalent influenzavaccine ?**


# 399

//Vaccination//

**Hvor mange gange har man måttet ændre sæsoninfluenzavaccinen ?**


# 400

//Vaccination//

**Hvad vaccinerede man imod med sæsoninfluenzavaccinen 2008/2009 ?**


# 401

//Vaccination//

**Kan en sæson-influenzavaccination gives til gravide ?**


# 402

//Vaccination//

**Kan en sæson-influenzavaccination gives til kronisk syge ?**


# 403

//Vaccination//

**Hvor mange gange skal man vaccineres mod ny-H1N1 ?**


# 404

//Vaccination//

**Hvilken virusform bruges i vaccine mod sæsonbestemt influenza ?**


# 405

//Vaccination//

**Findes der forskellige produkter af sæsoninfluenzavaccine ?**


# 406

//Vaccination//

**Hvad reagerer immunsystemet især imod, når det gælder influenzavirus ?**


# 407

//Vaccination: Bivirkninger//

**Har man haft problemer med massevaccinationer ?**


# 408

//Vaccination: Bivirkninger//

**Hvem bærer ansvaret, hvis der er skadelige bivirkninger ved vaccinen ?**


# 409

//Vaccination: Bivirkninger//

**Virker vaccinen på mennesker med immunsygdomme ?**


# 410

//Vaccination: Bivirkninger//

**Er vaccinen sikker for gravide ?**


# 411

//Vaccination: Fremtiden//

**Kan man vaccinere på mere effektive måder ?**


# 412

//Vaccination: Fremtiden//

**Kan man vaccinere mod flere virusmolekyler ?**


# 413

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvad er viruslignende partikler ?**


# 414

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvad er M2E ?**


# 415

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvad er tetramerisering ?**


# 416

//Vaccination: Fremtiden//

**Kan man syntetisere stofferne i influenzavacciner ?**


# 417

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i insektceller ?**


# 418

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i planteceller ?**


# 419

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i gærceller ?**


# 420

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvilke firmaer arbejder med at lave virusvacciner i bakterier ?**


# 421

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvilke firmaer arbejder med at lave virusvacciner ved hjælp af alfavirus ?**


# 422

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvordan kan man lave vaccine på cellekultur ?**


# 423

//Vaccination: Fremtiden//

**Kan antistofferne virke, når viruspartiklerne er kommet ind i cellerne ?**


# 424

//Vaccination: Fremtiden//

**Kan man forbedre T-celle immunforsvaret ?**


# 425

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvordan kan man lære T-immunforsvaret at genkende influenzavirus ?**


# 426

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvad er T-celler ?**


# 427

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvilke typer af immunsystem findes ?**


# 428

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvordan fungerer det medfødte immunsystem ?**


# 429

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvad er DNA-vaccine ?**


# 430

//Vaccination: Fremtiden//

**Findes der metoder til hurtig-udvikling af vacciner ?**


# 431

//Vaccination: Fremtiden//

**Hvad er "RNA Backbone" metoden ?**


# 432

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvem kan tåle en levende, svækket influenzavaccine ?**


# 433

//Vaccination: Levende vaccine//

**Bør man bruge levende vaccine mod pandemien med nyH1N1 ?**


# 434

//Vaccination: Levende vaccine//

**Man kan i praksis lave en levende pandemivaccine ?**


# 435

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvad er fordelen ved at bruge levende vaccine mod influenzavirus ?**


# 436

//Vaccination: Levende vaccine//

**Har levende vacciner brug for hjælpestoffer (adjuvanser) ?**


# 437

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvordan kan levende vaccine gøres sikker ?**


# 438

//Vaccination: Levende vaccine//

**Anvender man levende vacciner ?**


# 439

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvordan undgår man, at en levende vaccine giver sygdom ?**


# 440

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvilke firmaer fremstiller levende, svækket influenzavaccine ?**


# 441

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvor meget influenzavaccine er af den levende type ?**


# 442

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvem må få MedImmune's FluMist ?**


# 443

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvordan stiller producenterne sig til brug af levende vaccine under en pandemi ?**


# 444

//Vaccination: Levende vaccine//

**Hvilke hindringer er der for brug af levende vaccine ?**


# 445

//Vaccination: Levende vaccine//

**Er levende vacciner sikre ?**


# 446

//Vaccination: Levende vaccine//

**Er levende, svækket vaccine godkendt ?**


# 447

//Vaccination: Produktion//

**Hvilke firmaer fremstiller vaccine mod ny-H1N1-influenza ?**


# 448

//Vaccination: Produktion//

**Hvor lang tid vil fremstilling af en ny vaccine tage ?**


# 449

//Vaccination: Produktion//

**Hvor lang tid har man anvendt æg til vaccineproduktion ?**


# 450

//Vaccination: Produktion//

**Hvorfor er tidsfaktoren en begrænsende faktor ?**


# 451

//Vaccination: Produktion//

**Hvorfor er produktionskapacitetsfaktoren en begrænsende faktor ?**


# 452

//Vaccination: Produktion//

**Hvor stor er verdens vaccineproduktionskapacitet ?**


# 453

//Vaccination: Produktion//

**Hvad er indholdet i den sæsonbestemte vaccine ?**


# 454

//Vaccination: Produktion//

**Hvor får Danmark sin vaccine fra ?**


# 455

//Vaccination: Produktion//

**Hvornår har man vaccine parat til vaccinationen i efteråret 2009 ?**


# 456

//Vaccination: Produktion//

**Hvor sikker er vaccinen mod ny-H1N1 ?**


# 457

//Vaccination: Produktion//

**Hvordan foregår vaccineproduktion ?**


# 458

//Vaccination: Produktion//

**Hvordan kunne man øge mængden af vaccine ?**


# 459

//Vaccination: Produktion//

**Hvad er adjuvanser ?**


# 460

//Vaccination: Produktion//

**Kan man fremstille vacciner uden brug af hønseæg ?**


# 461

//Vaccination: Produktion//

**Tjener medicinalfirmaerne på pandemien ?**


# 462

//Vaccination: Produktion//

**Hvem fremstiller vacciner mod influenza ?**


# 463

//Vaccination: Produktion//

**Vil der være vaccine nok ?**


# 464

//Vaccination: Produktion//

**Kan udviklingslandene få vaccine ?**


# 465

//Vaccination: Produktion//

**Hvordan kunne man fremskynde en produktion af vaccine mod ny-H1N1 ?**


# 466

//Vaccination: Produktion//

**Hvornår fremstilles sæsonvaccine til den sydlige halvkugle ?**


# 467

//Vaccination: Produktion//

**Vil sæsonvaccine-produktionen til den sydlige halvkugle hindre produktion af en vaccine mod ny-H1N1 ?**


# 468

//Vaccination: Produktion//

**Hvad koster den vaccine mod ny-H1N1, som Danmark har købt ?**


# 469

//Vaccination: Produktion//

**Hvad koster en vaccinedosis ?**


# 470

//Vaccination: Produktion//

**Hvordan vokser vaccinevirusset med ny-H1N1 overfladeproteiner i æg ?**


# 471

//Vaccination: Risikogruppen//

**Hvor mange har risiko for at få ny-H1N1 influenza i alvorlig grad ?**


# 472

//Vaccination: Risikogruppen//

**Er det nødvendigt at vaccinere hele befolkningen ?**


# 473

//Vaccination: Risikogruppen//

**Hvem vil først blive vaccineret ?**


# 474

//Vaccination: Sæson//

**Hvorfor må man vaccinere mod influenza hvert år ?**


# 475

//Vaccination: Sæsoninfluenza//

**Hvordan udvælger man vaccinen til den årlige sæsoninfluenza ?**


# 476

//Vaccination: Sæsoninfluenza//

**Hvilken vaccinetype bruger man mod den årlige sæsoninfluenza ?**


# 477

//Vaccination: Sæsoninfluenza//

**Hvor tit ændrer man vaccinen mod den årlige sæsoninfluenza ?**


# 478

//Vaccination: Sæsoninfluenza//

**Hvilke virustyper er den årlige sæsoninfluenzavaccine rettet imod ?**


# 479

//Virus//

**Hvad er virus ?**


# 480

//Virus//

**Hvad består arvematerialet i virus af ?**


# 481

//Virus//

**Er virus levende ?**


# 482

//Virus//

**Hvad er baggrunden for epidemien ?**


# 483

//Virus: Genetisk//

**Hvordan er influenzavirussets genetiske materiale organiseret i gensegmenter ?**


# 484

//Virus: Hovedtyper//

**Hvilke hovedtyper af influenza findes ?**


# 485

//Virus: Hovedtyper//

**Hvad er forskellen på influenza A, B og C ?**


# 486

//Virus: Hovedtyper, A//

**Hvad er influenza A ?**


# 487

//Virus: Hovedtyper, A//

**Hvilke typer influenza A findes ?**


# 488

//Virus: Hovedtyper, A//

**Hvor kommer influenza A fra ?**


# 489

//Virus: ny//

**Hvordan opstår influenza A hos mennesker ?**


# 490

//Virus: Ny//

**Hvordan opstår en pandemi ?**


# 491

//Virusset//

**Hvad er influenzavirussets N-molekyle (NA-molekyle) ?**


# 492

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvordan kan man skelne mellem de tre klynger af H1-subtyper ?**


# 493

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvilken betydning spiller N-genet ved diagnosen for ny-H1N1 ?**


# 494

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvordan kan N-genet i ny-H1N1 opformeres ?**


# 495

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvordan kan H-genet påvises i ny-H1N1 ?**


# 496

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvad betyder det for diagnosen, hvis primeren er placeret i et variabelt område i målgenet ?**


# 497

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvad betyder det for diagnosen, hvis primerne er for korte ?**


# 498

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvordan kan influenzavirus påvises ?**


# 499

//Virusset ny-H1N1: Diagnose//

**Hvordan virker PCR-diagnosen af influenzavirus H1N1, hvis genet for hæmagglutinin har ændret sig ?**


# 500

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvordan er den genetiske sammensætning af ny-H1N1 ?**


# 501

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvilke gener har ny-H1N1 ?**


# 502

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Har ny-H1N1 gener for cytokin-storm ?**


# 503

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Findes der fugleinfluenza-gener i ny-H1N1 ?**


# 504

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Findes der menneskeinfluenza-gener i ny-H1N1 ?**


# 505

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvor mange svineinfluenza-gener findes i ny-H1N1 ?**


# 506

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvorfor er fuglevirus-polymerasegener i ny-H1N1 særligt bekymrende ?**


# 507

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvordan er fugleinfluenza-genet blevet dominerende i influenza fra amerikanske svin ?**


# 508

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvilke gensegmenter stammer fra "klassisk svineinfluenza" ?**


# 509

//Virusset ny-H1N1: Genetisk//

**Hvilke gensegmenter stammer fra "fuglelignende svineinfluenza" ?**


# 510

//Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens//

**Hvornår blev ny-H1N1 sekvensbestemt ?**


# 511

//Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens//

**Hvordan ligner ny-H1N1 virusset de kendte influenzavira ?**


# 512

//Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens//

**Kan svineinfluenzavirus være kommet fra Amerika til Asien ?**


# 513

//Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens//

**Hvor blev sekvensen af virusset ny-H1N1 publiceret ?**


# 514

//Virussets oprindelse//

**Hvordan er den nye virustype opstået ?**


# 515

//Virussets oprindelse//

**Har der været en forgænger for ny-H1N1-virusset ?**


# 516

//Virussets oprindelse//

**Hvornår opstod ny-H1N1 ?**


# 517

//Virussets oprindelse//

**Er ny-H1N1 fundet i svin ?**


# 518

//Virussets oprindelse//

**Kommer dannelsen af en ny influenzastamme som en overraskelse ?**


# 519

//Virussets oprindelse//

**Hvorved adskiller ny-H1N1 sig fra andre influenzaformer fra svin ?**


# 520

//Virussets oprindelse//

**Har det betydning at vide, hvor et ny virus har udviklet sig ?**


# 521

//Virussets oprindelse//

**Hvordan har virussets genetiske elementer spredt sig til Amerika og Mexico ?**


# 522

//Virussets oprindelse//

**Hvornår kom fugleinfluenza-gener ind i svinenes influenza ?**


# 523

//Virussets oprindelse//

**Hvordan udviklede 1998-virusset sig i svin ?**


# 524

//Virussets oprindelse//

**Hvordan ændredes overfladen på 1998-virusset, der havde inficeret svin ?**


# 525

//Virussets oprindelse//

**Blev der dannet nye typer af influenzavirus i amerikanske svin efter 1998-virussets opståen ?**


# 526

//Virussets oprindelse//

**Udgjorde influenza i de amerikanske svin en risiko ?**


# 527

//Virussets oprindelse//

**Blev der advaret mod, at svinenes influenza var en trussel ?**


# 528

//Virussets oprindelse//

**Hvor stammer ny-H1N1 virusset fra ?**


# 529

//Virussets oprindelse//

**Hvilken H1-subtype har ny-H1N1 virusset ?**


# 530

//Virussets oprindelse//

**Har 1998-virusset fra svin smittet mennesker ?**


# 531

//Ændringer//

**Ændrer virusset ny-H1N1 fra 2009 sig ?**


# 532

//Ændringer//

**Hvordan ændrer influenzavirus sig ?**


# 533

//Ændringer//

**Hvad er forskellen på influenzavirussets "drift" og "skift" ?**


# 534

//Ændringer//

**Er der risiko for en ny influenzavirustype med dødelighed som fugleinfluenza og smitsomhed som svineinfluenza ?**


# 535

//Ændringer//

**Vil pandemien udvikle sig til det værre ?**


# 536

//Ændringer//

**Hvad er risikoen for at ny-H1N1 sammen med fugleinfluenza danner en ny smitsom og dødelig virus ?**


# 537

//Ændringer//

**Hvor stor er risikoen for udvikling af en mere farlig form af ny-H1N1 ?**


# 538

//Ændringer: Drift//

**Hvad er influenzavirussets "drift" ?**


# 537

//Ændringer: Drift//

**Hvad er baggrunden for influenzavirussets "drift" ?**


# 538

//Ændringer:Skift//

**Hvad er influenzavirussets "skift" ?**


# 539

//Ændringer:Skift//

**Hvad er baggrunden for influenzavirussets "skift" ?**


# 540

//Ændringer:Skift//

**Hvordan opstår nye influenzavirustyper med "skift" ?**

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply