Search Posts

influenzavirus

WHO er bekymret over en ny influenzavirus i Kina – men Kina opfører sig for første gang pænt
Udgivet den 26. april 2013 af Ole Terney ( webredaktør )

WHO er bekymret over en ny influenzavirus i Kina. Den ser ud til at være “en af de mest dødbringende” af sin slags for mennesker. Fra slutningen af februar 2013 til slutningen af april 2013 angiver myndighederne i Kina at have fundet og registreret 108 smittede mennesker med H7N9, hvoraf 22 er døde. Der var pr. 25. apr. 2013 ikke registreret smitte fra menneske til menneske. Men virusset har meget let ved at springe fra fjerkræ til menneske. Halvdelen af de senest smittede har ikke haft nogen kendt kontakt med fjerkræ. Et andet bekymrende træk er, at smittede fugle ikke har synlige tegn på, at de er smittede. Ved starten af maj 2013 var der konstateret smitte i Kinas kæmpebyer Shanghai og Beijing samt i fem østlige provinser af Kina. En mand bragte smitten med sig til Taiwan efter en rejse til Kina. Der var pr. 25. april 2013 endnu ikke konstateret H7N9 i vilde trækfugle.

Kina har – i modsætning til sit meget dårlige ry fra SARS-epidemien for 10 år siden – denne gang håndteret udbruddet af H7N9 fugleinfluenza på en god måde, skriver Nature. Men der er dog stadig behov for forbedringer. Kina fortjener imidlertid ros for sin hurtige reaktion på udbruddene af H7N9 fugleinfluenza og sin tidlige åbne deling af data med WHO og andre. En dårligt ry er svært at ryste af sig. For ti år siden undlod Kina at rapportere de tidlige tilfælde af SARS (alvorlig akut respiratorisk syndrom, på engelsk forkortet til SARS), og fumlede på mange måde i sin tidlige reaktion på truslen. I dag ser nogle kommentatorer derfor stadig på Kinas reaktion på den nuværende H7N9-trussel med mistillid. Men på grundlag af alt, hvad man hidtil har set til Kinas reaktion på virusset i denne omgang har Kina reageret eksemplarisk, skriver Nature. Ved slutningen af april 2013 havde den nye H7N9 forårsaget 104 bekræftede humane tilfælde og 21 dødsfald.

Den nok grundigste gennemgang af SARS-epidemien på dansk finder man i temanummeret “SARS”, nr. 121 af tidsskriftet BIONYT VIDENSKABENS VERDEN fra maj 2003. (Bladet kan som alle andre udgivne numre af BioNyt Videnskabens Verden stadig købes hos www.bionyt.dk). Da SARS-epidemien startede i Kina var det påfaldende, at aviserne ikke skrev ret meget – bl.a. fordi myndighederne forholdt sig tavse – , at myndighederne ikke ville fortælle om epidemien på grund af det kinesiske nytår, at der skabtes talrige rygter og at Kina afviste oplysninger, som rygtevis var kommet WHO for øre, at Kina “tilfældigvis” oplyste WHO om 300 tilfælde af “akut luftvejssyndrom” (SARS) netop efter, at et rygte herom var placeret på ProMed’s hjemmeside, som er oprettet af The Federation of American Scientists med det formål at overvåge nye infektionssygdomme i verden, at de kinesiske myndigheder indførte forbud mod avisomtale, at kinesiske læger og sundhedspersonale fik besked om ikke at fortælle om smittefaren, at læger ikke ville udtale sig med navn til aviserne af frygt for myndighedernes reaktion, at kineserne nægtede WHO indrejse, at de kinesiske aviser undlod at skrive om det, selv da WHO udstedte en global advarsel om den nye sygdom (SARS), som også dengang havde sit udspring i Kina, at Kina leverede forkerte tal til WHO, at Kina igen senere nægtede WHO adgang til Sydkina – men påfaldende godkendte WHO-eksperternes adgang til Sydkina netop efter, at WHO havde udsendt en advarsel mod at rejse til Sydkina, at lægerne i Kina ikke måtte fortælle om sygdommen til eller diskutere sygdommen med andre lægekolleger på HongKong’s hospitaler, hvortil sygdommen spredte sig, at myndighederne direkte undlod at beskytte sundhedspersonalet og de andre patienter på hospitalerne mod smitte fordi sygdommen blev benægtet, at journalister blev direkte bedt om eller truet til at holde bøtte, at Kina i 4 måneder ikke fortalte WHO om den nye, dødelige og smittefarlige epidemi, medens denne udviklede sig i Sydkina tæt på millionbyer som HongKong, at Kina – selv efter at have åbnet op for informationerne til WHO – sendte falske angivelser af sygdomstilfældene (hvor sygdomstilfælde f.eks. blev betegnet som “mistænkte” selv om de efter WHO’s standard ville blive kaldt “sandsynlige” og dermed ville blive medtaget i dagsstatistikken, hvilket mistænke tilfælde ikke medregnes i), at man få timer før WHO-eksperternes ankomst til et hospital i Beijing fjernede 40 patienter med konstateret SARS-smitte fra deres isolationsrum og beordrede patienterne ud af sengene og overflyttet til et hotel, der ligger på dette hospitals område, at et andet hospital i Beijing tømte to infektionsafsnit for SARS-smittede så WHO-inspektørerne kun kom til at møde patienter som var i bedring, at 31 patienter sammen med læger, sygeplejersker og hospitalspersonnel fra et hospital blev proppet ind i ambulancer og busser og kørt rundt i Beijing i den tid, som det tog WHO-inspektørerne at besøge hospitalet – og hvor sygeplejerskerne blev tvunget til at sidde i ambulancerne sammen med de smittefarlige patienter, at nogle smittede patienter blev overflyttet til en restaurant på hospitalsgrunden, at Kina skjulte dødsofre for WHO, og først åbnede op for de rigtige informationer da vestlige journalister fandt frem til dem og offentliggjorde dem, at lederne af handelscentre og hospitaler fik ordrer på at lyve og skjule oplysninger om smitte og dødsfald. Kinas ledelse var vant til at kunne klare kriser med tavshed, løgne, dementier og trusler, men kunne ikke holde til presset stillet over for truslen om en verdensomspændende epidemi.

Men det var altså alt sammen for 10 år siden. Kina rapporterede det nye H7N9 udbrud fra foråret 2013 til World Health Organization (WHO) den 31. marts 2013, hvilket kun var 6 uger efter, at det første gang blev kendt, at en person var blevet syg af fugleinfluenza. Samme dag offentliggjorde Kina samtidig de gensekvenserne for de vira, som var blevet isoleret fra de 3 humane tilfælde, som var blevet identificeret på grundlag af gensekvenserne, som findes i databasen for ”det globale initiativ om deling af fugleinfluenza-data” (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data, GISAID). Kina har også delt alle disse gensekvenser med WHO og sendt levende virus til WHO og andre laboratorier uden for Kina. Det har givet forskerne mulighed for at identificere virusmutationer, samt hurtigt udvikle vigtige diagnostiske testmetoder. Kina fortsætter med at indberette nye tilfælde dagligt, og dets medier diskuterer H7N9 temmelig åbent. Kinesiske forskere og andre forskere har desuden hurtigt offentliggjort detaljerede analyser af virusset i tidsskrifter (R. Gao N. Engl J. Med. http://doi.org/k7r;.. 2013). Den kinesiske præsident Xi Jinping bidrog med politisk slagkraft til området, da han opfordrede til en effektiv indsats og sagde, at regeringen skal sikre frigivelsen af præcise oplysninger om sygdomsudbruddene.

Kinas eget svar på epidemien har også været hurtig. Diagnostiske test er blevet distribueret til hospitaler og forskningslaboratorier over hele landet i Kina. Det kinesiske center for sygdomskontrol og forebyggelse i Beijing har koordineret arbejdet blandt klinikere, virologer og epidemiologer. Markeder, hvor man sælger levende fugle, og hvor H7N9 er blevet fundet, er blevet lukket, og fuglene er blevet aflivet. Landbrugsministeriet har testet titusinder af fugle og andre dyr for virusset for at forsøge at indkredse kilderne til infektionerne hos mennesker og prøve at forklare forekomsten i byer, der ligger hundredvis af kilometer fra hinanden, hvilket ikke er nogen let opgave, da Kina har omkring 6 milliarder tamfjerkræ og en halv milliard svin, som også kan bære virusset. Indtil videre er der dog ikke fundet mange kilder til smitten, bortset fra fuglene på markederne. Man har således f.eks. ikke fundet smitten i vilde fugle. Kina har inviteret et hold af WHO-forskere og internationale influenzaeksperter til landet. De ankom i midten af april 2013.

Nogle kritikere har sat spørgsmålstegn om den tid, der gik mellem den første syge person blev påvist d. 19 februar 2013 og Kinas første meddelelse om virusset. Man har således spurgt om annonceringen bevidst blev forsinket. Det er uretfærdigt, skriver Nature. Med blot en håndfuld af alvorlige lungebetændelser, der var forårsaget af virusset omkring midten af marts 2013, er det faktisk imponerende, at Kina så hurtigt indså, at noget var galt. Det tog USA, som har et af verdens mest avancerede sygdomsovervågningssystemer, næsten samme tid at identificere den nye H3N2 svinevirus, der forårsagede en alvorlig sygdom hos et barn i 2011.

Kina har gjort en god begyndelse, skriver Nature, men det er afgørende for landet at fortsætte sin åbenhed over H7N9 udbruddet. I særdeleshed skal Kina omgående indberette ethvert tegn på sygdomsspredning fra menneske til menneske. Der er også muligheder for forbedringer: Data-offentliggørelse om humane tilfælde er ofte begrænset til kun at oplyse om basale fakta, såsom alder, køn, dato for sygdomsstart og stedets placering på landkortet. Men epidemiologerne har brug for mere detaljerede data, herunder mulige oplysninger om den smitte persons eksponeringer for infektion og oplysninger om eventuelle underliggende medicinske tilstande hos personen. Case rapporter bør offentliggøres i deres helhed i tidsskrifter eller online så hurtigt som muligt.

Det er også vigtigt, at gensekvenser fra så mange tilfælde som muligt indsættes på offentligt tilgængelige databaser, fordi sekvensdata er vigtige for at kunne spore evolutionære ændringer, såsom nye mutationer, der kan tillade virus at sprede sig mellem mennesker på lettere måde. Kina kan også give et fingerpeg om smittekilden. Selv da de kinesiske myndigheder har været åbne om H7N9, er nogle forskere begyndte at ”hamstre” epidemiologiske data og andre data på grund af, at der foregår en intens konkurrence om at være den første til at offentliggøre. Konkurrencen kan være sund, men set i lyset af et nyt virus, der har potentiale til at forårsage en pandemi, har forskerne frem for alt pligt til at dele vigtige data, skriver Nature. Tidsskrifter skal desuden være parate og villige – som i enhver folkesundhedsnødsituation – at lave hurtige peer review redaktionsvurderinger af videnskabelige H7N9-artikler og ikke lade en hurtig offentliggørelse af preprints (tidlige trykudgaver) står i vejen for at overveje offentliggørelse af egentlige, trykte artikler. I mellemtiden bør observatørerne fortsætte med at granske Kinas reaktion på H7N9, men de skal give kredit, hvor dette er berettiget, skriver Nature. Det er på tide at erkende, at Kina har ændret sig, skriver tidsskriftet.

Nature editorial, 25 Apr 2013

Nature 496, 397 doi:10.1038/496397a p

http://www.nature.com/news/the-fight-against-bird-flu-1.12850?WT.ec_id=NATURE-20130425

H7N9 Is an ‘Unusually Dangerous Virus,’ International Group of Experts Concludes

Science AAAS ?

An international team of experts concluded an investigative mission to China today with both sobering and encouraging findings about H7N9, …

A Hospital Employee Broke The H7N9 Bird Flu News Over China’s Twitter

Business Insider?

Taiwan man contracts H7N9 bird flu, first outside mainland China

Yahoo! News?

Influenza A virus subtype H7N9 – Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H7N9

H7 normally circulates amongst avian populations with some variants known to occasionally infect humans. An H7N9 virus was first reported to have infected …

Avian Influenza A H7N9 – CDC

www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm

CDC Centers for Disease Control and Prevention Influenza Flu – Information about Avian Influenza A (H7N9).

Modelling Reveals Likely Spread of New H7N9 Avian Flu – Slashdot

science.slashdot.org/…/modelling-reveals-likely-spread-of-new-h7n9-avi…

“With Taiwan announcing the first case of H7N9 avian flu outside mainland China, researchers have revealed how the virus may …

Frequently Asked Questions on human infection with A(H7N9)

www.who.int/influenza/human_animal_interface/faq_H7N9/

Frequently Asked Questions on human infection with influenza A(H7N9) virus, China. Update as of 5 April 2013. Note that this document supersedes the …

News Of The New H7N9 Bird Flu Weibo – Business Insider

www.businessinsider.com/news-of-the-new-h7n9-bird-flu-weib…

The news of the first cases of the H7N9 bird flu were broken over china’s twitter-like microblogging service, Weibo.

H7N9 bird flu still spreading in China, worrying WHO | Ars Technica

arstechnica.com/…/h7n9-bird-flu-still-spreading-in-china-worryi…

Virus is “unusually dangerous” says World Health Organization researcher.

H7N9 may be ‘one of the most lethal’ influenza viruses ever seen …

shanghaiist.com/…/who_h7n9_may_be_one_of_the_most_lethal_influen…

Well this all sounds very frightening. The H7N9 bird flu virus, which has presently killed 22 people and infected up to 108 others (the most …

Source identification of H7N9 influenza virus causing human infections

medicalxpress.com/…/2013-04-source-identification-h7n9-influenza-vir…

In March 2013, a novel H7N9 influenza virus was identified in China as the etiological agent of a flu-like disease in humans, resulting in some …

Taiwan watching travelers after H7N9 bird flu case | The Jakarta Post

www.thejakartapost.com/…/taiwan-watching-travelers-after-h7n9-bird-fl…

Taiwan heightened surveillance of travelers from China on Thursday after authorities confirmed the island’s first case of a new deadly strain of …

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply