Search Posts

klimakonferencen-i-københavn-cop15-og-forskernes-klimakonference-bionyt-nr147

Klimakonferencen COP15 i København og forskernes klimakonference
Udgivet den 21. januar 2010 af Ole Terney ( webredaktør )
external image bn147k21.jpg

 • Drivhuseffekten er uden for enhver tvivl reel. Det er også uden for enhver tvivl, at mennesket har øget drivhuseffekten ved at udsende CO2og andre drivhusgasser i atmosfæren (så CO2-koncentrationen allerede nu formentlig er højere end den har været i de seneste 20 mill. år).

 • Ifølge IPCC’s “Special Report on Emission Scenarios” (SRES, 2000), kan vi uden modforholdsregler forvente, at CO2-koncentrationen i år 2100 vil være 75-350% over den koncentration, der var i atmosfæren, før mennesket begyndte at pumpe CO2 op i atmosfæren, dvs. til den tid mellem 490 og 1260 ppm.

 • Det ville være useriøst at påstå, at dette ikke vil medføre et varmetilskud til Jorden – spørgsmålet er kun, hvor meget varmetilskuddet er, og hvilke følgevirkninger, dette medfører.

 • For at besvare dette spørgsmål har forskere nu i rigtig mange år studeret dette, og tendensen i deres hovedkonklusioner er entydig – virkningerne vurderes større og større, jo mere viden man samler.

 • Tendensen for klimaskeptikerne er også entydig, de fastholder uændret, at mennesket ikke medfører nogen påvirkning af klimaet.

 • Det tyder på, at forskerne bliver klogere, medens klimaskeptikerne ikke bliver klogere!

 • Den sandsynlige årsag hertil kan læses i bladet.

 • Bladet indeholder konklusionerne fra forskerkonferencen i København forud for FN-Klimakonferencen samt fra COP15, herunder emnerne:

 • Københavnserklæringen "Copenhagen Accord" (oversat med forklaringer).

 • Forskernes konklusioner om: Havtemperaturen. Indlandsisen. Havstigning. Ekstremer. Økosystemerne. Tippepunkter. Aerosoler. Samfundenes sårbarhed. Megabyer. Klimaflygtninge. Konflikter. Vi har før håndteret store miljøproblemer. Drivhusgasserne. CO2-dræn. Målsætninger og handlinger. REDD-initiativet. Teknologier. Vedvarende energi. Biomasse. Politiske beslutninger. Lighedstanken.

 • BioNyt beskrev emnet klima i BioNyt nr. 146 og nr.129. Disse numre belyser også andre dele af problemkomplekset, og er derfor stadig aktuelt læsestof.

 • Publikationen BioNyt-147 "Klimakonferencer i København: COP15 og forskernes klimakonference". Pris: 125 kr (følgende eksemplarer: 75 kr). Køb BioNyt nr.147 her

 • Hvis man har brug for en download-version her og nu som e-bog kan det fås her.

 • BioNyt – Videnskabens Verden, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C (tlf. 35376408). bionyt@gmail.com

Katherine Richardson: Climate science is – like Darwin did – challenging what the vast majority of society believes is an economic pillar – slavery trade then, fossil fuels now. Udgivet den 10. december 2009 af Ole Terney ( webredaktør )

Katherine Richardson, a marine biologist at the University of Copenhagen, and chairman of the Danish climate commission said 9th December 2009 at the COP15 Peoples Climate Summit:
The climate debate is like the Darwin debate: "Both debates are about how humans think about themselves. In the case of Darwin it was, ‘Can we really just be another species and may be decended from ape?’, and in this case it is ‘Can human beings, as small and insignificant as we are, really have an impact on something as huge as the Earth and the way it works?’ "
"In both cases we are challenging what the vast majority of society actually believes is an economic pillar of the time. In the case of Darwin most of the people in power believed that economic growth was not possible without slave trade. When you come with an argument that we are all the same family and we are selling our brothers it kind of undermines slavery. That was one of the big problems in terms of social acceptance. And obviously we know that climate science is challenging the economic belief that you cannot have growth without fossil fuels as a source of energy".
This video was taken by me, Ole Terney, editor of BioNyt – Videnskabens Verden (www.bionyt.dk). My publication about climate change is only in Danish ( (link))
However I would strongly recommend this climate science status report from 2009:

http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport
(which is also in several other languages than English on http://climatecongress.ku.dk, such like: Arabic, Chinese, Danish, French, Portuguese, Russian, and Spanish)

Katherine Richardson: “Would you take an airplane, if there is only 10% chance not to fall down?” Udgivet den 10. december 2009 af Ole Terney ( webredaktør ) Katherine Richardson, a marine biologist at the University of Copenhagen, chairman for Klimakommissionen, the Danish climate commission, said "Would you take an airplane, if there is only 10% chance not to fall down?" at the COP15 Peoples Climate Summit in Copenhagen, Denmark, 9 December 2009.


This video was taken by me, Ole Terney, editor of (BioNyt – Videnskabens Verden). My publication about climate change is only in Danish ((link))
However I would strongly recommend this: climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport
(which is also in several other languages than English on climatecongress.ku.dk, such like: Arabic, Chinese, Danish, French, Portuguese, Russian, and Spanish)

Scientists recommend action NOW! Inaction is inexcusable. Udgivet den 10. december 2009 af Ole Terney ( webredaktør )
My publication about climate change is only in Danish (http://bionyt.s807.sureserver.com/2009/12/01/klima%c3%a6ndringer-status-ved-starten-pa-2010-bionyt-nr146/)
However I would strongly recommend this: http://climatecongress.ku.
(which is also in several other languages than English onhttp://climatecongress.ku.dk, such like: Arabic, Chinese, Danish, French, Portuguese, Russian, and Spanis)

Prof. Stephen H. Schneider, Stanford univ. på COP15: Vi burde tale om “Climate-denier gate”. Udgivet den 10. december 2009 af Ole Terney ( webredaktør )
Prof. Stephen H. Schneider, Stanford univ.: "Climate gate" contra "climate-denier gate". COP15, Peoples Climate Summit, Copenhagen, Denmark.
Prof. Stephen H. Schneider at COP15 Peoples Climate Summit in Copenhagen, Denmark, commented 9th December 2009 on climate gate ("when in fact it is climate-denier gate"), climate spin doctors, and climate sceptics.
Stephen H. Schneider, Ph.D., Presidential Adviser, 2007 Nobel Peace Prize IPCC co-recipient; 2009 National Geographic Fellow; Melvin and Joan Lane Professor for Interdisciplinary Environmental Studies; Professor, Department of Biology. Senior Fellow, Woods Institute for the Environment; Professor, by courtesy, Civil and Environmental Engineering, Stanford University.
Author of the book "Science as a Contact Sport: Inside the Battle to Save Earth’s Climate. National Geographic. November 2009.
From the book cover: "One of the world’s leading climatologists, founder of the journal Climatic Change, and senior participant in the Nobel Prize-winning Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), his work has been instrumental in framing both the internal debates within the scientific community and the very public debate on understanding and dealing with climate change."
Prof. Schneider’s climatechange-page

Prof. Schneider on YouTube

Stanford univ.

Stanford univ.(book)

Stanford univ. PDF-paper

Prof. Schneider at Peoples Climate Summit at COP15 (the video above)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply