Search Posts

kontakt

BioNyt Videnskabens Verden
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C. Tlf. & sms-beskeder: 2172 9908.
E-mail: bionyt@gmail.com
Læs om BioNyt Videnskabens Verden

Betalinger fra udlandet / payments from other countries:
BioNyt's Postgiro nr. 7 35 87 25 har følgende IBAN-kontonummer: DK743 000 000 735 8725 hos Danske Bank, og Danske Bank's SWIFT-adresse er DABADKKK.
Danske Bank, Frederiksberg Afdeling. Falkoner Alle 55. 2000 Frederiksberg


ABONNEMENT BioNyt Videnskabens Verden – se priser, betal og tjek abonnement


LØSBLADE: Vedr. Quick-brev forsendelse: Ved bestilling (skriv mail til bionyt@gmail.com) kan angives at bladet skal sendes som Quick-brev. Det koster 22 kr ekstra for 1 blad, og 49 kr ekstra for 2 blade.

 

 
external image http://bionyt.s807.sureserver.com/wp-content/uploads/bionyt170forside.jpg
Nr. 170 er et temanummer om hjernens afhængighed af RNA-editering (editomet kalder man det, som kan sammenlignes med begreberne genomet [DNA] og proteomet [proteiner]). Man har hidtil gået ud fra, at DNA-koden omskrives til RNA-kode, som derefter oversættes til proteiner. Men det viser sig, at RNA kan ændres (editeres), før det bruges som kode for proteindannelsen. Dette er i visse tilfælde meget vigtigt for hjernens funkion og også for sygdomme, som opstår, når hjernen ikke fungerer korrekt. Temanummeret kommer ind på emner som drømme, søvn, evolution, inflammation, psykiske sygdomme, hjernesygdomme, beslutninger, hukommelse, lægemidler, stress mv.

Kontakt bionyt@gmail.com.
Køb nr.170 .Papirudgaven koster kr. 125,00 + forsendelse 65kr. = 190 kr.

Nr.170 findes også som E-bog. (225 kr [tidligere pris 39 dollar]). Betaling sker på f.eks. MobilePay (45)21729908 efter aftale med Ole Terney, bionyt@gmail.com, tlf./sms: (45)21729908.


 

 

external image http://bionyt.s807.sureserver.com/files/bn169k21.jpg

Nr. 169 er 3. del af numrene om atomvåben. Dette nummer tager udgangspunkt i præsident Donald Trump, hans politik og væremåde. Der omtales andre amerikanske præsidenter, og deres personligheder. Risiko for ustabile personer og atomvåben. Psykiske lidelser hos folk, som håndterer atomvåben. Brug af rusmidler hos sådanne personer. Falske alarmer. Uheld med atombomber. Svigt i sikkerhedssystemerne. Løgne for befolkningen. Tabte atombomber, bl.a. i Thule og 2 år før i Costa del Sol i Sydspanien. Atomprøvesprængningerne og de følger, de fik for atomtest-veteranerne og lokalbefolkningen. Den nye FN-traktat, som forbyder atomvåben.

Kontakt bionyt@gmail.com.
Køb nr.169 .Papirudgaven koster kr. 225,00 + forsendelse 50kr.

Nr.169 findes også som E-bog.

Buy now


 

 

external image http://bionyt.s807.sureserver.com/files/bn168k21.jpg

Nr. 168 er et nummer om fluesvampe og amatoxin-forgiftninger. Med udgangspunkt i en forgiftning i Haslev i efteråret 2017 af en storfamilie, der er FN-kvoteflygtninge fra en borgerkrig i Congo, og hvor man har mistænkt forgiftningen at skyldes giftige svampe, bringes historier om forgiftninger med amatoxin-holdige fluesvampe fra hele verden og om forgiftninger, der skyldes andre svampe, der indeholder amatoxin, bl.a. de små parasolhatte. I den forbindelse gennemgås de mange behandlingsforslag til behandling af disse forgiftninger. Eksempelvis anvendelse af aktivt kul og silibinin-ekstrakt fra frø af Marietidsel-planten. Men også nye forslag til behandlinger af disse ofte dødelige svampeforgiftninger bringes til torvs. Desuden indeholder dette temablad en gennemgang af hele Fluesvamp-gruppen i verden, bl.a. om spiselige fluesvampe, og deres giftige dobbeltgængere. Der bringes detaljerede case-historier fra forskellige verdensdele. BioNyt Videnskabens Verden er det ældste populærvidenskabelige tidsskrift om international forskning, som udgives i Danmark. Se de emner som bladet omhandler.
Kontakt bionyt@gmail.com.
Køb nr.168 .Papirudgaven koster kr. 225,00 + forsendelse 50kr.

Nr.168 findes også som E-bog.


external image bn167k21.jpg

Nr. 167 er et nummer om autisme og Aspergers syndrom (Asperger-autisme), samt om H.C.Andersen havde Asperger-autisme.: Den udvikling, der sker naturligt og spontant for andre børn, sker ikke for børn med autisme. Mennesker med autisme har vanskeligt ved det sociale samspil mellem mennesker. De kan have unaturligt sprog og svært ved at pege og gestikulere og udføre anden ikke-sproglig kommunikation. De kan lide af tvangstanker, rokke-bevægelser, overfølsomhed for sanseindtryk, fobisk angst, søvnforstyrrelser, raserianfald, selvskadende adfærd og fobi mod skolegang. Men der er meget stor variation i evner og adfærd hos mennesker med autisme. H.C.Andersen, Ludwig van Beethoven, Andy Warhol og Konrad Lorenz har formentlig haft Asperger-autisme. Denne publikation er på ca. 57000 ord (ca. 320.000 tegn uden mellemrum). Desuden kan købere af tidsskriftnummeret eller e-bogen få adgang til ca. 6½ times videointerviews med bl.a. gymnasielærere for Asperger-autister, moderen til en dreng med såkaldt "atypisk autisme", formanden for Landsforeningen Autisme og en børnepsykiater. Se bionyt.dk/autisme. Kontakt bionyt@gmail.com.Køb nr.167

Nr.167 findes også som E-bog.

 


 

external image bn166k21.jpg
Nr. 166 er et nummer om menneskets krigeriskhed – eksemplificeret ved den kolde krig (det er del 2 i serien om atomvåben): Mange historiske arkiver fra den kolde krig er nu blevet frigivet for offentligheden, hvorved man er blevet i stand til i hidtil usete detaljer at beskrive den kolde krig, bl.a. de ofte krigeriske overvejelser, som magthaverne i Vesten og den kommunistiske sfære havde. Publikationen her begynder med en beskrivelse af virkningerne efter Hiroshima- og Nagasaki-atombomberne, den efterfølgende amerikanske besættelse af Japan og udviklingen af konfrontation mellem USA og Sovjetunionen. Mange konfrontationer beskrives, f.eks. Berlinkriserne og Cubamissilkrisen. Frigivelsen af hidtil hemmelige dokumenter giver indsigt i overvejelserne hos de involverede parter under bl.a. Cubakrisen, som derved kan beskrives i detaljer, bl.a. flere hidtil ukendte farlige situationer under denne farlige konfrontation. Det beskrives, i hvilke situationer amerikanske præsidenter har overvejet at bruge atomvåben. Flere af disse situationer er først blevet kendt med 20-30 års forsinkelse. Man har ikke tilsvarende oplysninger fra Sovjetunionen eller andre atommagter, men publikationen gennemgår, hvordan de forskellige atommagter erhvervede sig bomben, hvilket i flere tilfælde er sket ved omfattende og bemærkelsesværdig spionvirksomhed. I denne forbindelse er det kommet for dagen, hvilke lande som har samarbejdet om udvikling af atomvåben – og det er ofte ganske overraskende, hvilke lande, som har samarbejdet herom. Sovjetunionens opbygning af computersystemer til straksangreb med atomvåben, og de tilsvarende amerikanske launch-on-warning systemer beskrives, og hvor enkeltpersoners valg havde afgørende betydning. Parternes atomkrigsplaner – ofte groteske – beskrives. Publikationen er del 2 i en serie af tre publikationer om atomvåben.Køb nr. 166
Nr. 166 findes også som E-bog.

 


 

external image bn165k21.jpg


 • external image bn164k21.jpg
 • Nr.164: Temanummer om kemi – forskning, historie, undervisning. Nr. 164 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/kemi) kr. 195,00 + forsendelse 35kr).Tre Nobelpris-grupper ved Nobelprisuddelingen i 2015 drejede sig om kemi og bladet omhandler disse og også anden vigtig ny forskning på kemiområdet, samt kemiens historie, undervisningen i kemi, talrige amatørkemi-forsøg og anvisninger til brug af mnemoteknik (husketeknik) specielt for kemiundervisning. Bladets 64 sider suppleres med en omfattende webside om kemi.
  Køb nr. 164
  Nr. 164 findes også som e-bog udgave. Læs om nr. 164

 • external image bn163k21b.jpgexternal image bn163k21s13b.jpg
 • Nr.163: Temanummer om borgervidenskab (citizen science). Desuden også ny forskning inden for studiet af kræft. Nr. 163 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/163) kr. 165,00 + forsendelse 35kr).I dag kan alle deltage aktivt i forskningen – f.eks. studere Månens kratere, galakser i universet, proteiners opbygning, havenes planktonorganismer, Afrikas dyreliv osv. Eller du kan selv tage billeder af natur – og få navn på hvad du har fundet. Bladet bringer også korte artikler om ny forskning inden for forskellige emner – suppleret på www.bionyt.dk/163 med en meget omfattende supplerende samling på over 3000 artikler om den nyeste forskning.
  Køb nr. 163 er et nummer om borgervidenskab (citizen science). Nr. 163 findes også som e-bog udgave.
  Læs om Nr. 163

 • external image bn162k21.jpgexternal image bn162SIDE4.jpg

 • Nr.162: Temanummer om spiselige insekter. Desuden også en lang artikel om behandling af fobi mod dyr. Nr. 162 (pris incl. adgang til ressourcenwww.bionyt.dk/162) kr. 195,00 + forsendelse 35kr).FAO anbefaler, at bl.a. de vestlige lande (f.eks. i Europa) begynder at spise insekter, fordi det på talrige måder vil være godt for miljøet, men også er sundt. Bladet indeholder også en detaljeret beskrivelse af fobi, og hvordan fobi kan behandles. 20-25% af befolkningen i vestlige lande har en vis fobi mod et eller andet dyr. En ud af 17 personer har en alvorlig fobi, som kan influere på, hvad personen kan gøre. Desuden indeholder bladet artikler om ny forskning inden for forskellige emner.
  Køb nr. 162
  Nr. 162 findes også som e-bog udgave. Læs om Nr. 162 – om spiselige insekter (til husdyr og til mennesker).


 • BioNyt nr.157: Omega-3: Sundhedsvitaminerne EPA og DHA.
 • BioNyt Nr.157: Omega-3: Sundhedsvitaminerne EPA og DHA. Diskussionerne om forharskning og om omega-6. Tema. Nr. 157 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/kost kr. 325,00 + forsendelse 35kr).Køb dette nr.
  Spørgsmål om kost og ernæring


 • BioNyt nr.155: Silke. Higgs. Igler. Stevia.
 • BioNyt Nr.155: Silke med superstyrke (edderkop-gen), Higgs-partikel fundet. Igler som blodsonder finder DNA af sjældne regnskovsdyr. Stevia-sødemiddel nu godkendt i EU. Kunstigt blod. nr. 155 (kr. 175,00 + forsendelse 35kr).Køb dette nr.
  Spørgsmål om partikelfysik, silke mv mv.

 • BioNyt nr.154: Jagt på DNA fra fortiden
 • BioNyt Nr.154: Jagt på DNA fra fortiden. Eske Willerslevs forskning. Menneskets udvandring fra Afrika. Den første grønlænder. Aboriginerne i Australien. Moa-kæmpefuglene. Evolution på øer. DNA i søvand. Neandertaleren. Mordet på den russiske zarfamilie. Revolution i DNA-sekventering. nr. 154 (kr. 195,00 + forsendelse 35kr).Køb dette nr.
  Spørgsmål om DNA


 • BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen og Fukushima?
 • BioNyt Nr.152: Atomkraftulykker – Fukushima, Tjernobyl, Three Mile Island, Windscale. Strålebiologi. BioNyt nr. 152 (kr. 195,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
  Spørgsmål om atomkraft


 • BioNyt nr.149/150: Tema om tang og andre alger
 • BioNyt Nr.149/150: Alger: Energi- og fødekilde (temanummer om tang og andre alger). BioNyt nr.149/150 (kr. 175,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
  Spørgsmål om alger


 • BioNyt nr.147: COP15-Klimakonference. Forskernes statusrapport. BioNyt nr.147 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
 • BioNyt  Nr.147: COP15-Klimakonference. Forskernes statusrapport. BioNyt nr.147 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.146: Klimaændringer - status ved starten på 2010. BioNyt nr.146 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
 • BioNyt Nr.146: Klimaændringer – status ved starten på 2010. BioNyt nr.146 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.145: Pandemi - Influenza ny A/H1N1 fra 2009 også kaldt
 • BioNyt Nr.145: Pandemi – Influenza ny A/H1N1 fra 2009 også kaldt "svineinfluenza". BioNyt nr.145 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.144: Svampekortlægning (nyt Atlas-projekt) og andre artikler. BioNyt nr.144 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
 • BioNyt Nr.144: Svampekortlægning (nyt Atlas-projekt) og andre artikler. BioNyt nr.144 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.143: Biomimetik: Inspiration fra naturen.
 • BioNyt Nr.143: Biomimetik – inspiration fra naturen. BioNyt nr.143 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.142: Vores krop og udstillinger om kroppen.
 • BioNyt Nr.142: Kroppen og udstillinger om kroppen. BioNyt nr.142 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.140/141: Husketeknik.
 • BioNyt Nr.140/141: Husketeknik – mnemoteknik. Kan vi lære at huske "som en elefant"?. BioNyt nr.140/141 (kr. 325,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.138/139: Stamceller.
 • BioNyt Nr.138/139: Stamceller. BioNyt nr.138/139 (kr. 225,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.137: Galathea-3 jordomrejsen.
 • BioNyt Nr.137: Galathea-3 ekspeditionen. BioNyt nr.137 (kr. 85,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.136: Lægemiddelprod. i æg, gedemælk og tomater.
 • BioNyt Nr.136: Farmalandbrug – produktion af lægemidler i landbruget. BioNyt nr.136 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.134/135: Livets opståen og udvikling.
 • BioNyt nr.134/135: Livets opståen og udvikling.
 • Nr.134/135: Livets opståen og udvikling. BioNyt nr.134/135 (kr. 225,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.133: Religion og biologi / tro og sundhed.
 • BioNyt nr.133: Religion og biologi / tro og sundhed.
 • Nr.133: Religion og biologi. BioNyt nr.133 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.132: Chimpansen og mennesket / Styring af generne.
 • BioNyt Nr.132: Chimpansen og mennesket: Styring af generne. BioNyt nr.132 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Svampenes hemmeligheder. BioNyt nr.131 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
 • BioNyt Nr.131: Svampenes hemmeligheder. BioNyt nr.131 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.130: Universet / supernovaer, galakser, kometer.
 • BioNyt Nr.130: Universet: Supernovaer hvor livets atomer dannedes. BioNyt nr.130 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.129: Globale klimaændringer.
 • BioNyt Nr.129: Klima: Den globale opvarmning. BioNyt nr.129 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.128: Oceanbundens gashydrat - energireserve og miljøtrussel.
 • BioNyt Nr.128: Oceanbundens gashydrat: energireserve og miljøtrussel. Pris: kr. 59,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.127: Søvnforskning og stoffet, som holder os vågen.
 • BioNyt nr.127: Søvnforskning og stoffet, som holder os vågen.

 • BioNyt nr.126 Evolutionen af menneskets sanser.
 • BioNyt nr.126 Evolution af menneskets sanser. BioNyt nr.126 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.125: Fugleinfluenza.
 • BioNyt nr.125: Fugleinfluenza. BioNyt nr.125 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.124: Fedme-epidemien. BioNyt nr.124 (kr. 50,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.123: Nanoteknologi.
 • BioNyt nr.123: Nanoteknologi – hidtil hurtigst voksende teknologi. BioNyt nr.123 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.122: Glucosamin / kosttilskudsmedicin. BioNyt nr.122 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.121: SARS-epidemien.
 • BioNyt nr.121: SARS – lungesygdommen og epidemien. BioNyt nr.121 (kr. 50,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.120: Flis fra USA – trussel mod Europas egetræer. BioNyt nr.120 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.119: Debatten om evolutionsbiologi.
 • BioNyt nr.119: Evolutionsbiologi – og debatten herom. BioNyt nr.119 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.118: Seksualitet.
 • BioNyt nr.118: Seksualitet – testosteron og Viagra mv. (tema).. BioNyt nr.118 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.117: Biologiske våben.
 • BioNyt nr.117: Bioterror – Biologiske våben – misbrug af genteknologi (tema).. Pris: kr. 150,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.116: Miltbrand (tema).. BioNyt nr.116 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.115: Alkohol – godt for hjertet?. BioNyt nr.115 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.114: Kogalskab.
 • BioNyt  Nr.114: Kogalskab (tema).Mund- og klovsyge. BioNyt nr.114 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.113: Blomsternes hemmelighed. Menneskets stamtræ. Livets oprindelse. BioNyt nr.113 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.112: Ny forskning år 2000. Dansker finder nye dyrerækker. BioNyt nr.112 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.111: Lysterapi og vinterdepression.
 • BioNyt Nr.111: Lysterapi og lystilskud (mod mangel på livsenergi om vinteren). BioNyt nr.111 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.110: Ecstacy.
 • BioNyt Nr.110: Ecstasy – gift for hjernen Læs om ecstacy-forskning her. BioNyt nr.110 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.109: Alzheimers demens.
 • BioNyt Nr.109: Alzheimers demens (1). BioNyt nr.109 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.108: Tourettes syndrom - ufrivillige tics og handlinger.
 • BioNyt Nr.108: Tourettes syndrom – havde Mozart det? Se forside. BioNyt nr.108 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.107: Svampeforgiftning.
 • BioNyt Nr.107: Svampeforgiftning med Snehvid Fluesvamp – en sygehistorie med leveren som hovedaktør. BioNyt nr.107 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.106: Oprindelsen til Homo. BioNyt nr.106 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.105: Hvor gammel er Jorden, og livet på Jorden?BioNyt nr.105 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.104: Dræbersneglen.
 • BioNyt Nr.104: Spansk Skovsnegl alias "Dræbersneglen". BioNyt nr.104 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.103: Salmonella (tema). BioNyt nr.103 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.102: Vækstfremmere til dyr bør forbydes – medfører antibiotika-resistens (tema).. BioNyt nr.102 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.101: Globalisering af organismer: Fladorme fra New Zealand æder britiske regnorme (tema). BioNyt nr.101 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.100: Forskning på Internettet (tema). BioNyt nr.100 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.99: Betingelser for liv i universet. Er vi ikke alene? (tema). BioNyt nr.99 (kr. 85.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.98: Liv på Mars? (tema). BioNyt nr.98 (kr. 85.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.97: Kloning af husdyr – og mennesker? (tema). BioNyt nr.97 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.96: Biobanker II: Diskussion om biobanker og eksempler på biobanker (tema). BioNyt nr.96 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.95: Biobanker I: Gener for høfeber, sengetisseri mv. (tema). BioNyt nr.95 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.94: 1) Elmesyge . 2) Olestra som fedterstatning. BioNyt nr.94 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.93: Drivhuseffekten, truede papegøjer etc.; nye bøger. BioNyt nr.93 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.92A: Proteinsyntesen: Århusopdagelsen om genaflæsn. (tema). BioNyt nr.92A (kr. 25.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.92: Bøger om naturvidenskab. BioNyt nr.92 (kr. 25.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.91: 1) Hvordan udvikles kønnet? 2) DNA-vaccination. BioNyt nr.91 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.90: Hormoner i miljøet (østrogeners betydn. for sæd mv.) (tema). BioNyt nr.90 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • BioNyt nr.88 og 89: Hvad man kan fortælle om svampe.
 • BioNyt nr.88 og 89: Hvad man kan fortælle om svampe.
 • Nr.89: Svampe: Noter og anekdoter, 2.del, N-Å; (tema). BioNyt nr.89 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
 • Nr.88: Svampe: Noter og anekdoter, 1.del, A-M (tema). BioNyt nr.88 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.87: Kloning af husdyr. Stimulering af dyr i Zoo. BioNyt nr.87 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.86: Dinosaurernes adfærd / Borrelia fra skovflåt-bid. BioNyt nr.86 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.85: Overfølsomhedsshock (anafylaktisk shock). BioNyt nr.85 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.84: Hørelsen: Ørets funktion. / Moderkageprøven. BioNyt nr.84 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.83: Kæmpebjørneklo – en trussel mod dansk natur.(tema). BioNyt nr.83 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.82: PNA lukker for generne. Kogalskab i Danmark. BioNyt nr.82 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.81: Cellers aktivering (calcium-ioner og thapsigargin). BioNyt nr.81 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.


 • Nr.79: Kunstig evolution. BioNyt nr.79 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.78: Dioxin – hvorfor er det giftigt / hvor giftigt er det?. BioNyt nr.78 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.77: Transgene dyr. BioNyt nr.77 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.76: Kogalskab (prion-protein som infektionskilde). BioNyt nr.76 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.75: Sol og hudkræft. BioNyt nr.75 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.74: Kræftforskning (metastaser og cytostatika mv.). BioNyt nr.74 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.73: Biosensorer – elektronik med biologisk materiale. BioNyt nr.73 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.72: DNA-dyrkning (PCR-metoden). BioNyt nr.72 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.71: Antisense-metoden: de omvendte geners teknik. BioNyt nr.71 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.70: Identifikation af menneskets proteiner. BioNyt nr.70 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.69: Allergi. BioNyt nr.69 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.68: Stress-proteiner og deres anvendelse. BioNyt nr.68 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.67: Doping (tema). BioNyt nr.67 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.66: Dansk medicinsk forskning. BioNyt nr.66 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.65: Sældøden i Nordeuropa. BioNyt nr.65 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.64: Superantistoffer. Gaia-hypotesen, 2. del. BioNyt nr.64 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.63: Gaia: livets stabiliserende virkning på jorden, 1. del. BioNyt nr.63 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.62: Alzheimers demens (2). BioNyt nr.62 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.61: Bakterier på arbejde. BioNyt nr.61 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.60: Biofotoner. BioNyt nr.60 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.59: Kortlægning af menneskets kromosomer. BioNyt nr.59 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.58: Kronofarmakologi. BioNyt nr.58 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.56/57: Grøn Fluesvamp – et studie i toksikologi. (tema). BioNyt 56/57 (kr. 48.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.55: Hjorteavl. (tema). BioNyt nr.55 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.54: Kost og kræft. (tema). BioNyt nr.54 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.53: Kræftbehandling med kroppens egne stoffer. BioNyt nr.53 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.52: Regnorme 2 (hjemmeavl, adresseliste). BioNyt nr.52 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.50/51: Gensplejsning og miljø (Tema om sikkerheden). BioNyt 50/51 (kr. 46,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.49: Kræft hos planter. Gensplejsning af planter. BioNyt nr.49 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.48: Interferon – en statusrapport. Huntingtons chorea.. BioNyt nr.48 (kr. 30.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.47: Parasitologi (malaria, sovesyge, bilharziose).(tema). BioNyt nr.47 (kr. 30.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.46: Arvemateriale fra mumier og uddøde dyrearter. BioNyt nr.46 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.45: Depression – aminosyrernes rolle. BioNyt nr.45 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).Køb dette nr.

 • Nr.44: Fostervandsprøver. (tema). BioNyt nr.44 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.43: Regnormefarme. BioNyt nr.43 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.42: Gener indeholder nonsens-afsnit, AIDS diagnose. BioNyt nr.42 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.40/41: Reagensglasbørn og etik. (tema). BioNyt 40/41 (kr. 45,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.39: Plante måler radioaktivitet (tilføjelse i nr.45). BioNyt nr.39 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.38: Hjernens højre og venstre halvdel (tema). BioNyt nr.38 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.37: Kloning af planter og dyr. BioNyt nr.37 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.36: Lysglimtets biologi (dyrehormon og planters søvn). BioNyt nr.36 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.35: Kunstigt sødemiddel / Phenylketonuri. BioNyt nr.35 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.34: Biologisk bekæmpelse af insekter i drivhuse. BioNyt nr.34 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.32/33: Hoppende gener (transposoner). BioNyt 32/33 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.31: Blyforurening – hjernen skades af små mængder bly. BioNyt nr.31 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.15-30: Planters kemiske kamp; Sklerose; Elefanter i Afrika; AIDS; Limfjordens forurening; Rodzoneanlæg til spildevandsrensning;
  Hypnose; Kræftgener; Gensplejsning; Akupunktur; Sur nedbør kan true søer og skovbrug; Leverbetændelse; Kræft; Cheminova; Magnetisk sans;
  Hvaler. osv. BioNyt nr.15-30 (kr.189.00)
 • Nr.1-14: Dinosaurernes uddøen; Mus uden han-gener; Resistente virus;
  Spirulina-alger som levnedsmiddel; Pesticider; Pesticider og medicin i U-lande; Olieforurenede fugle; Salt og højt blodtryk;
  Vaccination af planter; Kan ældningsprocessen udskydes?; Turist-diarré; Fibre i kosten; Mitokondrier bryder genetisk kode;
  Eskimoer får ikke blodpropper (hvis de spiser eskimoisk kost); Monoklonale antistoffer; Det første gensplejsningsforsøg; osv.. BioNyt nr.1-14 (kr.139.00)
  Bøger
 • Gensplejsning: Bogen 20 år med genteknologi – erfaringer og perspektiver (kr. 75,00).
 • Forskel på mænd og kvinder: Bogen To køn – tre sandheder af Kåre Fog (kr.368,00).
 • Regnskov – truslen mod Jordens rigeste økosystem (bog udgivet af BioNyt) (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
 • Kemiske våben – den biologiske virkning (bog udgivet af BioNyt) (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).Nr. 1-14 Pris 139 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 174 kr.
  Nr. 15-30 Pris 189 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 224 kr.
  Nr. 31 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 32-33 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 34 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 35 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 36 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 37 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 38 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 39 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 40-41 Pris 45 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 80 kr.
  Nr. 42 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 43 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 44 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 45 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 46 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 47 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 48 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 49 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 50-51 Pris 46 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 81 kr.
  Nr. 52 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 53 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 54 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 55 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 56-57 Pris 48 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83 kr.
  Nr. 58 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 59 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 60 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 61 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 62 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 63 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 64 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 65 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 66 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 67 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 68 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 69 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 70 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 71 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 72 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 73 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 74 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 76 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 76 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 77 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 78 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 79 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 80 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 81 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 82 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 83 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 84 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 85 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 86 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 87 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 88 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 89 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 90 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 91 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 92 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 92a Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 93 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 94 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 95 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 96 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 97 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 98 Pris 85 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 120 kr.
  Nr. 99 Pris 85 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 120 kr.
  Nr. 100 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 101 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 102 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 103 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 104 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 105 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 106 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 107 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 108 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 109 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 110 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 111 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 112 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 113 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 114 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 115 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 116 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 117 Pris 150 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 185 kr.
  Nr. 118 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 119 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 120 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 121 Pris 50 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 85 kr.
  Nr. 122 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 123 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 124 Pris 50 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 85 kr.
  Nr. 125 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 126 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 127 Pris 59,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 94,95 kr.
  Nr. 128 Pris 59,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 94,95 kr.
  Nr. 129 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 130 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 131 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 132 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 133 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 134-135 Pris 225 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 260 kr.
  Nr. 136 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 137 Pris 85 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 120 kr.
  Nr. 138-139 Pris 225 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 260 kr.
  Nr. 140-141 Pris 325 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 360 kr.
  Nr. 142 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 143 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 144 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 145 Pris 155 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 190 kr.
  Nr. 146 Pris 155 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 190 kr.
  Nr. 147 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 148 Pris 145 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 180 kr.
  Nr. 149-150 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 151 Pris 155 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 190 kr.
  Nr. 152 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 153 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 154 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 155 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 156 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 157 Pris 325 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 360 kr.
  Nr. 158 Pris 150 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 185 kr.
  Nr. 159 Pris 225 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 260 kr.
  Nr. 160 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 161 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 162 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 163 Pris 165 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 200 kr.
  Nr. 164 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 165 Pris 140 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 175 kr.
  Nr. 166 Pris 285 kr. + forsendelse 40 kr. = i alt 325 kr.

external image bn167k21.jpgexternal image bn166k21.jpgexternal image bn165k21.jpgexternal image bn164k21.jpgexternal image bn163k21b.jpgexternal image bn163k21s13b.jpgexternal image bn162k21.jpgexternal image bn162SIDE4.jpgexternal image bn161k21.jpgexternal image bn160k21.jpgexternal image bn159k21.jpgexternal image bn158k21.jpgexternal image bn157k21.jpgexternal image bn156k21.jpgexternal image bn155k21.jpgexternal image bn154k21.jpgexternal image bn153k21.jpgexternal image bn152k21.jpgexternal image bn151k21.jpgexternal image bn149150k21.jpgexternal image bn148k21.jpgexternal image bn147k21.jpgexternal image bn146k21.jpgexternal image bn145k6.jpgexternal image bn144k6.jpgexternal image bn143k21.jpgexternal image bn142k21.jpgexternal image bn140141k21.jpgexternal image bn138139k21.jpgexternal image bn137k21.jpgexternal image bn136k21.jpgexternal image bn134135k21.jpgexternal image bn133k21c.jpgexternal image bn132k21.jpgexternal image bn131k6.jpgexternal image bn130k6.jpgexternal image bn129k6.jpgexternal image bn128k6.jpgexternal image bn127k6.jpgexternal image bn126k6.jpgexternal image bn125k6.jpgexternal image bn124k6.jpgexternal image bn123k6.jpgexternal image bn122k6.jpgexternal image bn121k6.jpgexternal image bn119k6.jpgexternal image bn118k6.jpgexternal image bn117k6.jpgexternal image bn116k6.jpgexternal image bn115k6.jpgexternal image bn114k6.jpgexternal image bn113k6.jpgexternal image bn112k6.jpgexternal image bn111k6.jpgexternal image bn110k6.jpgexternal image bn109k6.jpgexternal image bn108k6.jpgexternal image bn107k6.jpgexternal image bn106k6.jpgexternal image bn105k6.jpgexternal image bn104k6.jpgexternal image bn103k6.jpgexternal image bn102k6.jpg

Leave a Reply