Search Posts

kost-del9

Hvilke egenskaber har B-vitaminer og folat?

Det høje indhold af B-vitaminer i stenalderkost kan medvirke til at formindske risikoen for tyktarmskræft, og folat mindsker risikoen for rygmarvsbrok som medfødt misdannelse af rygraden, ref.10163 s.33.


Gå til index

Får vi A-vitamin nok i kosten?

Stenaldermennesket fik aldrig A-vitaminmangel, fordi de friske frugter og grøntsager i kosten indeholdt rigeligt med beta-caroten, der af leveren omdannes til A-vitamin, ref.10163 s.56. Stenaldermennesket kan desuden have spist lever fra jagtbyttet, og leveren indeholder som omtalt meget A-vitamin. A-vitamin er nødvendigt for kroppens slimhinder. Ved mangel på A-vitamin kan udvikles øjentørhed (xeroftalmi), der kan føre til blindhed. Dette er den primære årsag til børns blindhed verden over. Desuden kan A-vitaminmangel nedsætte evnen til at bekæmpe infektioner og sygdomme, ref.10163 s.57.


Gå til index

Er fuldkornsprodukter sunde for os?

Det er en af de største myter i vesten, at fuldkornsprodukter og bælgfrugter er sunde for os. Korn og bælgfrugter er fattige på vitaminer og mineraler (man beriger nogle kornprodukter med vitaminer og mineraler i forsøg på at kompensere herfor). Desuden indeholder korn og bælgfrugter antinæringstoffer, dvs. stoffer, som forhindrer din krop i at optage vigtige næringstoffer, og som skader fordøjelsen og immunsystemet. Desuden forstyrrer korn og bælgfrugter syre/base-balancen i nyrerne og kan derved bidrage til tab af muskelmasse og knoglemineraler med alderen. Når man spiser meget korn og bælgfrugter medfører det, at man spiser mindre af protein. Protein nedsætter appetitten og øger stofskiftet, hvorved det er lettere at holde vægten, når man får protein nok, ref.10163 s.49.

På vores tipoldefædres tid var kornprodukterne mindre skadelige end i dag, idet melet var mindre raffineret. Næsten alt korn blev spist som hele kerner, der var så groft malede, at næsten alle kornets bestanddele som klid, kim og fibre forblev intakte, og man spiste brød med knækket hvede og med moderat glykæmisk indeks, som kun medførte en moderat stigning i blodsukkerniveauet. Raffineringen, som medførte indførsel af kornprodukter med højt glykæmisk indeks, opstod for ca. 120 år siden, da møller med stålvalser blev indført. De pressede alt fiberindholdet ud af kornet. Selv "fuldkornshvedebrød" bagt af mel fra disse stålvalsemøller gør det samme med blodsukkeret, eftersom melpartiklerne er ensartet små. I realiteten er dette mel ikke meget forskelligt fra hvidt mel. Omkring 80% af alle kornprodukter i vores hverdag er af typen med højt glykæmisk indeks. Korn egner sig bedst som fuglefoder,ref.10163 s.50.


Gå til index

Er fuldkornsprodukter vigtige for at få fibre i kosten?

Der er fibre i havregrød, men kalorie for kalorie kan fuldkorn ikke måle sig med frugt og grønt. Frugter indeholder i gennemsnit næsten dobbelt så mange fibre som hele kornkerner. Stivelsesfrie grøntsager indeholder i gennemsnit næsten otte gange så mange fibre som hele kornkerner, ref.10163 s.52.


Gå til index

Hvornår begyndte mennesket at spise korn?

Korn er kun en 10.000 år gammel kost. For ca. 10.000 år siden begyndte mennesket at basere meget af kosten på korn. Græssers frø har næppe været en del af hverdagskosten før fremkomsten af landbrug omkring dette tidspunkt,ref.10245.

Kornarter ændredes samtidig med landbrugets indførelse, hvilket tyder på, at det først da blev en basiskost for mennesket. Dette gælder de græsplanter, hvortil hører hvede, majs, hirse, ris, byg, rug og havre.

Andelen af korn i kosten steg op gennem middelalderen og begyndelsen af den moderne tid, ref.10285.


Gå til index

Hvordan virker planters lektiner?

Lektiner er som nævnt plantens forsvarsstoffer mod dyr, der vil æde planten. Stenalderkosten indeholdt lektiner, men med nutidskosten indtages lektiner i daglige, høje koncentrationer og fra ganske få plantearter, ref.10286.

Lektiner er proteiner, der binder kulhydrater. Lektiner i hvede, rug, ris og kartofler binder sig til planteæderens N-acetylglucosamin.

Lektiner ødelægges ikke fuldstændigt ved almindelig kogning (bedst ved trykkogning). Desuden er lektiner usædvanligt modstandsdygtige mod enzymangreb i tarmen. De kan trænge igennem tarmslimhinden og aflejres i de indre organer. (Man udnytter i øvrigt dette til at bringe farmaceutiske stoffer frem til organerne, hvorved specifikke cellesystemer kan påvises i mikroskop, ref.10287).

Lektiner kan have negativ virkning i forbindelse med åreforkalkning, insulinresistens, kræft og autoimmunitet, ref.10288.


Gå til index

Er lektiner i korn problematiske?

Hvede-lektin bindes så stærkt og varigt til insulinreceptoren, at det formentlig hindrer insulinvirkningen på receptoren i flere timer, ref.10289.

Normalt vil celler være villige til at optage glucose, hvis de får hjælp fra insulin. Hvis cellerne ignorerer insulin, kaldes tilstanden insulinresistens. Det er altså muligt, at lektin medfører noget i den retning, ref.10290.

Lektin stimulerer dannelsen af fedt. Det er muligt, at lektin kommer til at stimulere fedtdannelsen i ikke-fedtceller, hvilket kan være skadeligt for disse celler (lipotoxisk.asp">, ref.10290.

Insulin stimulerer også proteinsyntese, og lektiner bremser dette – endda så meget, at rotter, der blev fodret med bønner (havebønne, Turkish beans, Phaseolus vulgaris) hurtigt tabte 30% af muskelmassen på grund af bønne-lektin,ref.10291.


Gå til index

Er kornspisende dyr særlig tilpasset til at spise korn?

Alt i alt vil man forvente, at græsfrø-ædende dyr (altså kornspisende dyr) har en anderledes fordøjelse eller stofskifte for at undgå disse problemer. Rotter og mus spiser gerne korn, og det er derfor interessant, at rotter i forhold til mennesket faktisk har 30 gange højere aktivitet af enzymet fytase, som nedbryder fytinsyren, ref.10312.

Fytinsyren hæmmer som sagt optagelsen af mineraler i tarmen, og det er rotter altså bedre beskyttet imod. En lang række andre specielle stofskifte-forhold kunne også tyde på en tilpasning til kornspisning, som mennesket ikke har.


Gå til index

Er vi tilpasset til bælgplanterne?

Det tidlige menneske har nok været udsat for bønner og andre planters frø, længe før landbruget udvikledes. De indeholder fytokemi, som mennesket derfor måske er tilpasset. Undersøgelser tyder dog på, at bælgplanter (ærteblomstrede planter) ændredes samtidig med landbrugets indførelse, hvilket tyder på, at det først på dette tidspunkt blev en almindelig kost for mennesket.


Gå til index

Hvordan forsvarer planter sig?

Planter kan ikke løbe væk eller gemme sig. Deres forsvar består i bioaktive stoffer, hvormed de kan nedsætte de planteædende dyrs interesse i at æde planten.


Gå til index

Hvad er planters proteasehæmmere?

Planters proteasehæmmere er et forsvar, som hæmmer dyrets (menneskets) evne til at nedbryde proteiner i tarmen.

Proteasehæmmerne findes i bønner og korn (og andre frø). De hæmmer tarmenzymer som amylase, trypsin og chymotrypsin.

Det er et gammelt forsvar, som muliggør, at frøet kan passere uskadt gennem dyrets mund, mave og tarm. Nedbrydningen af andre proteiner, som dyret har spist, kan også blive hæmmet derved.

Det kan tænkes at være problematisk, at proteiner i tarmen kun nedbrydes delvis, fordi bønner og korn samtidig indeholder lektiner, der øger gennemtrængeligheden af tarmbarrieren, ref.10284.

Det medfører, at de og andre store molekyler, kan komme ind i blodstrømmen og måske fremkalde autoimmune sygdomme.


Gå til index

Hvad er lektiner i bønner?

Lektin er et protein, som findes i planter. De fleste er ufarlige, men nogle planter, såsom bønner, indeholder lektiner, som kan give akut opkastning, diarré, mavekramper og evt. blødning inden for et par timer, efter man har spist bønnerne. De tørrede havebønner (brune, hvide, røde, sorte og brogede bønner samt kidneybønner) samt limabønner og hestebønner har et højt indhold af lektiner, som skal nedbrydes ved iblødsætning i 10-12 timer (i praksis dagen før brug) og ødelægges ved grundig kogning i mindst 30 minutter.

Andre slags tørrede bønner (vignabønner, black eye beans og adzukibønner, mungbønner og sojabønner) samt linser indeholder så små mængder lektiner, og de ikke behøver at blive sat i blød før kogning.

Friske bønner som haricots vert, voksbønner og snittebønner indeholder så små mængder lektiner, at de blot skal koges 5-10 minutter afhængig af størrelsen. Rå grønne bønner kan give kvalme og ondt i maven. (Grønne ærter kan som bekendt spises rå uden problemer).


Gå til index

Er soja-rig kost usundt?

At sojabønne-fødevarer antages at være sunde, er baseret på en vegetarisk tradition. Forskning på området har ikke nået til klare konklusioner, ref.10232.


Gå til index

Er planters hormonblokkere problematiske at spise?

Nogle planter danner kirtelhormon-blokkere, dvs. forsvarsstoffer, som hæmmer virkningen af dyrets hormoner med betydning for dyrets forplantning.

Korn indeholder isoflavoner (også kaldet flavonoider) i stor mængde. Det er fytoøstrogener. Man har foreslået, at de har antioxidant virkning, men der mangler sikre beviser herfor, ref.10343.


Gå til index

Er planters fedtstofskifteblokkere problematiske at spise?

En anden type hormonlignende stoffer er steroler i planter. De nedsætter dyrets fedtstofskifte ved at hindre optagelsen af cholesterol gennem tarmen, ref.10308.

En plantesterol, som kaldes beta-­sitosterol, er en cellegift for endothelcellerne i aorta-blodåren, ref.10344.

I en tysk undersøgelse af blodprøver, taget af mennesker 10 år før blodanalyserne, viste der sig en tydelig sammenhæng mellem blodets indhold af sitosteroler og hjertesygdom, ref.10345.

Det er blevet påstået, at nogle plantesteroler beskytter hjertet og kredsløbet (ved at sænke niveauet af cholesterol i blodet), og der findes plantesterol-beriget margarine på markedet. Virkningen er ubekræftet og kan altså være modsat.


Gå til index

Hvad betyder planters alkaloider i kosten?

Planters pyrrolizidin-alkaloider er en stor gruppe af stoffer (kendes fra over 6000 plantearter). De bruges i visse urteteer, men mistænkes for at kunne give leverskader og leverkræft samt skader på mange andre organer, ref.10349.


Gå til index

Hvad betyder dannelsen af arylamider ved tilberedningen af maden?

Høj varmebehandling af planter (bagning, stegning) danner acrylamid. Det mistænkes for at udgøre en kræft­risiko,ref.10351.


Gå til index

Er menneskets brystmælk anderledes end brystmælk hos chimpanser?

Menneskets brystmælk er relativt fortyndet og med lavt proteinindhold og lavt fedtindhold (men højt kulhydratindhold i form af laktose), – hvis man sammenligner med ikke-primater. Kun omkring 7% af energien i brystmælk er protein, 50% er fedt og 43% er kulhydrat, ref.10222.

Den lave protein­koncentration er blevet sat i forbindelse med den langsomme udvikling af ungerne hos primater,ref.10222.


Gå til index

Er mælkens kasein problematisk?

Det mest fremtrædende protein i mælk er kasein. Stenalderkosten indeholdt ikke mejeriprodukter og indeholdt derfor ikke kasein-proteinet. Man kan forestille sig, hvor svært det ville være at malke et vildt dyr.

I dyremodeller skaber kasein-proteinet mere fremskreden åreforkalkning, insulinresistens og fedttoxicitet end andre proteiner i kosten, ref.10326,10327.

Ost synes mindre skadeligt for hjertet, ref.10328.

Under ostedannelsen nedbrydes nogle af mælkeproteinerne enzymatisk. Især mælkeproteinet beta-kasein-A1 er sat i forbindelse med hjertesygdomme, ref.10329. Det findes i visse kvæg­racers mælk.

I Island indeholder mælken mindre af dette protein. Den islandske befolkning har mindre hjertesygdomme, og dette kan være en af årsagerne hertil, ref.10330.

Proteinerne i vores kost nedbrydes som nævnt ikke altid helt til aminosyrer i tarmen, og det giver risiko for, at proteindele kan optages fra tarmen og fremkalde inflammation, allergi eller auto­immune sygdomme.


Gå til index

Er mælkens laktose problematisk?

Laktose er mælkesukker. Det fandtes altså heller ikke i stenalderkosten

I tyndtarmen bliver laktosen af laktase-enzymet nedbrudt til glucose og galaktose. Denne frie galaktose transporteres til leveren, hvor galaktosen kan omdannes til glucose, hvis leverens kapacitet tillader dette. Stenalderkosten var lav på galaktose.

Mælkens indhold af laktose (mælkesukker) er blevet foreslået som medvirkende årsag til, at hjertesygdom-hyppigheden varierer mellem forskellige lande.

Man har påvist, at laktose fremkalder åreforkalkning i aber og insulin-resistens i kalve og insulin-resistens i kalve,ref.10331.


Gå til index

Er mælkens mælkefedt problematisk?

Desuden er mælkefedt en mættet fedttype, der øger blodets cholesterol lidt.

Mælk indeholder dog også stoffer, som er gavnlige for blodtrykket, ref.10333.

I begyndelsen af 1900-tallet var det almindeligt blandt læger visse steder i England og USA at behandle mavesår med store doser mælk ("The Sippy diet" opkaldt efter lægen, som indførte det i 1916) Undersøgelser af døde mennesker fra 1940-59 viste, at de, der havde gennemgået en sådan mælkekur, havde mere åreforkalk­ning, ref.10334.

I de europæiske lande, som først reducerede deres mælkeindtagelse, faldt hjertetilfældene mest, ref.10335.

Mælk har klare fordele i forhold til andre energidrikke. Men fordi det formentlig bidrager til åreforkalkning bør det undgås, skriver lægen Staffan Lindeberg, ref.10270.


Gå til index

Hvad betyder syre/base-balancen i kosten?

Syre/base-balancen i kosten kan påvirke helbredet. Ofte er ernæringseksperter og kostvejledere ikke opmærksomme på dette. Alt det i kosten, som vi fordøjer, ender til sidst i nyrerne, som enten en syre eller som en base (også kaldet et alkalisk stof). Syrefremkaldende fødevarer er kød, fisk, korn, bælgfrugter, mælkeprodukter og salt. Basiske (alkaliske) fødevarer er frugter og grøntsager, til trods for at frugter indeholder frugtsyrer, ref.10163 s.55 Fedt er generelt syre-base-neutralt. Moderne kost er en anelse for sur. Samlet set har nyrerne derfor det problem, at de skal håndtere en syrebelastning. En frokost bestående af en pizza med pepperoni og en lille salat med Caesardressing består af hvidt mel (pizzabunden), smeltet ost (pizzafyld), salt pepperoni-pølse (pizzafyld), og det skaber syrer i kroppen, som den lille salats indhold af alkaliske stoffer ikke kan neutralisere. I det lange løb vil mange syremåltider bidrage til knogletab og muskeltab. Syreoverskud kan også umiddelbart hæve blodtrykket og øge risikoen for at udvikle nyresten og astma.


Gå til index

Hvilken betydning har kostens syre/base-indhold?

Antagelser om en kostafhængig syre-belastning har været genstand for skepsis, men studeres nu af forskere.

Stenalderkosten indeholdt mere kalium og mindre chlorid end nutidskosten, og var derfor mere basisk end nutidskosten, der er forsurende, ref.10320.

Klorid-delen i salt (10 gram salt indeholder ca. 6 gram klorid) medfører syrebelastning af nyrerne. Salt er en af de værste syrekilder. Stenalderfolk spiste sjældent salt og heller ikke de syredannende (dvs. salte) oste, eller de (salte) forarbejdede kødvarer eller (salte) fisk på dåse.


Gå til index

Hvilken betydning har kostens syre/base-indhold for calcium-balancen?

En kost, der indeholder store mængder animalske produkter, animalsk ­protein, forarbejdede fødevarer og andre fødevarer, som medfører en forøget surhed i kropsvæskerne, kan bidrage til udvikling af osteoporose, nyresten, tab af muskelmasse og aldersrelateret nyre­svigt på grund af kroppens brug af calcium til at regulere surheden i kropsvæskerne, ref.10121.

Calciumbalancen afhænger dels af, hvor meget calcium der indtages, og dels af hvor meget calcium, der udskilles fra kroppen. Calciumbalancen kan opretholdes på en calciumfattig kost, blot der ikke via urinen udskilles ret meget calcium. Hvis kosten har et højt syreniveau, vil mere calcium mistes via urinen. Det kan forhindres af basiske levnedsmidler. Anthony Sebastian og kolleger fra universitetet i San Francisco påviste, at indtagelse af kaliumbikarbonat (som er en base) neutraliserer, således at calcium-tabet via urinen nedsættes og knogleopbygningen forstærkes [, ref.10163 s.22 [Anthony Sebastian, Harris ST, Ottaway JH, Todd KM, Morris RC Jr. Improved mineral balance and skeletal metabolism in postmenopausal women treated with potassium bicarbonate. N Engl J Med 1994;330:1776-1781].

Lawrence Appel fra Johns Hopkins universitetet i USA har i New England Journal of Medicine beskrevet, hvordan calcium-tabet via urinen i betydelig grad kan begrænses med en kost med rigelige mængder af frugt og grønt (dvs. basiske, alkaliske grøntsager), ref.10163 s.22 [Lawrence J. Appel, Moore TJ, Obarzanek E, Vollmer WM, Svetkey LP, Sacks FM, Bray GA, Vogt TM, Cutler JA, Windhauser MM, Lin PH, Karanja N. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. N Engl J Med. 1997;336:1117-1124].

Syreoverskud i kroppen kan opstå ved ikke kompenseret indtagelse af korn, mælkeprodukter, bælgfrugter, kød, æg samt fisk. Hårde oste er rige på calcium, men de er også saltholdige og syredannende. Indtagelse af syredannende fødevarer vil kunne medføre knogleskørhed, hvis man ikke samtidig spiser tilstrækkeligt med neutraliserende (alkalisk/basisk) frugt og grønt. Stort set alle frugter og grøntsager vil virke neutraliserende, hvis de indtages i tilstrækkelige mængder. Stenalderkost forhindrer knogletab som følge af for meget syre i kosten. Stenalderkost har mindst 35% af kalorierne fra basiske (alkaliske) frugter og grøntsager, som neutraliserer syren fra kød og fisk, ref.10163s.22.


Gå til index

Hvilke kostemner er syredannende?

Særlig syredannende er oste, brune ris, havregryn, peanuts, kød og brød. Modsat er de basedannende levnedsmidler f.eks. rosiner, spinat, bær, frugter og grøntsager, ref.10321.


Gå til index

Er det usundt at leve som veganer?

Vegetarer spiser ikke kød. De menes at have mindre risiko for at udvikle sygdomme i hjertet og kredsløbet. En undersøgelse, der samlede 5 studier, viste 24% nedsat risiko for hjerte/kar-sygdomme, ref.10254

Årsagen er dog næppe det manglende kød, men enten det større indtag af frugt og grønt eller måske en generel bedre livsstil, ref.10255.


Gå til index

Er det mest naturligt at leve vegetarisk?

Vegetarer i dag spiser ikke naturlig kost. De spiser faktisk en masse kornprodukter (hvilket ikke er naturligt), mejeriprodukter (heller ikke naturligt), raffineret fedt (unaturligt) og sukker (hvilket heller ikke er naturligt i de pågældende mængder), ref.10256.

Fedtstof


Gå til index

Er middelhavskost sundt?

I "Seven Countries Study" fra ca. 1960 havde mænd på Kreta i Grækenland den laveste forekomst af hjertesygdom og dødelighed, ref.10280.

Deres kost bestod af surdejbrød, nødder, oliven og olivenolie, grøntsager, frugt og vin samt begrænsede mængder af gedekød, mælk, vildt og fisk.

Deres kost indeholdt kun meget lidt af mælkeproteinet beta-kasein A1, som man har foreslået måske kan fremkalde iskæmisk hjertesygdom.

Middelhavskost i dens traditionelle Kreta-form er et skridt i den rigtige retning. (Den overgås dog af visse japanske øers traditionelle kost). Traditionel middelhavskost (der ligner stenalderkost på nogle områder) blev i 1950'erne foreslået af Ancel Keys, der stod for den tanke, at mættet fedt fremkalder åreforkalkning, ref.10281.

I dag er middelhavskost ikke beskyttende, fordi befolkningen i Middelhavsregionen har fået nye kostvaner. Folk på Kreta rammes af diabetes og hjertesygdomme. Men før var der 9-10% nedsat hjerterisiko ved at bruge middelhavskost, ref.10282.


Gå til index

Hvad er Ornish diet slankekuren?

Siden 1970’erne er den ene kostplan efter den anden dukket op. Stort set alle med de samme formål: At bekæmpe overvægt, mindske risikoen for type-2-diabetes, og nedsætte risikoen for hjerte/kar-sygdomme.

Angrebsvinklen har været meget forskellig: Fra kost med et højt indhold af fedt og et lavt indhold af kulhydrater (Atkins diet) til det nærmest omvendte, nemlig kost med et ekstremt lavt indhold af fedt (Ornish diet). Der har været mange andre kostplaner – med forskellige holdninger til mængden af fedt, kulhydrat og protein.

Der er blevet reklameret med utallige slankekure gennem årene. De fleste er baseret på trends fra USA. Der er sjældent videnskabelig dokumentation bag slankekurene, og mange af kurene går i glemmebogen som virkningsløse eller for vanskelige at overholde.


Gå til index

Hvad er "Verdens bedste kur"?

Denne (nok for kategoriske) titel brugte Christian Bitz og Arne Astrup til deres bog, der blev udgivet i 2012, og som er baseret på resultaterne fra en international undersøgelse i 2010 med dansk deltagelse, ref.10126.

Bogen fik senere en efterfølger med titlen "VBK 2,0".

De danske forskere Christian Bitz og Arne Astrup ved det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har stået i spidsen for et stort internationalt koststudium (kaldet Diogenes) udført sammen med 7 andre europæiske forskningscentre, ref.10126.

Der deltog 772 familier i koststudiet. I familierne var der 938 overvægtige voksne og 827 børn. Børnene var kun med på den måde, at de spiste det samme, som de voksne i familien. Koststudiet startede med, at de 938 overvægtige voksne gennemgik en skrap 8 ugers slankekur (kun 800 kalorier om dagen), hvor de i gennemsnit tabte sig 11 kg.

Målet med studiet var at finde ud af, om det opnåede vægttab kunne bevares ved at udskifte en del af kulhydraterne med proteiner og anvende kulhydrater med lavt glykæmisk indeks (GI). Det er tidligere blevet foreslået at udskifte en del af kulhydraterne med proteiner for at påvirke vægten, men det er ikke blevet afprøvet i større skala. Det blev det i Diogenes-studiet.

De 773 voksne, der faktisk havde gennemført den indledende slankekur, blev opdelt vilkårligt i 5 grupper, der derefter i 6 måneder skulle følge forskellige diættyper (men indtaget ad libitum):

1.Proteinfattigt (13% af kalorierne) og kulhydrat med højt glykæmisk indeks.

2.Proteinfattigt og lavt GI

3.Proteinrigt (25% af kalorieindtaget) og lavt glykæmisk indeks (GI)

4.Proteinrigt og højt GI

5.Nuværende kostråd uden særlige instruktioner om glykæmisk index

Gruppe 3, der fik proteinrig kost og hvor kulhydraterne havde lavt GI (Glykæmisk indeks), klarede sig bedst. Det var den eneste gruppe, der ikke tog på efter slankekuren. Den gruppe, der klarede sig dårligst, var gruppe 1 (proteinfattig kost og kulhydrater med højt GI-tal). Vægtforøgelsen i denne gruppe lå mellem 0,48 og 2,87 kg og var i gennemsnit 1,67 kg, ref.10126.

Omkring 45% af børnene i de familier, der indgik i studiet, var overvægtige. I de familier, hvor der blev serveret en proteinrig kost med lavt GI, faldt procentdelen af overvægtige børn med omkring 15%, ref.10126.

Proteinrig kost, hvor kulhydraterne har lavt GI, kan altså – selv om der ikke er begrænsning på mængden af mad – sikre, at overvægtige, som har været på slankekur, kan holde vægten. Denne kost giver også et spontant fald i forekomsten af overvægt hos børn i familien.

En proteinrig kost indeholder magert kød, fjerkræ, fisk, æg og fedtfattige mejeriprodukter. Nødder og mandler kan også have et højt indhold af protein. Proteiner mætter mere end kulhydrater og fedt, og dette gør det nemmere at overholde diæten med proteinrig kost og kulhydrater med lav GI Glykæmisk indeks, ref.10126.

På basis af disse resultater er der udarbejdet en række madopskrifter, der udgør en stor del af bogen "Verdens bedste kur" og bogens efterfølger.


Gå til index

Hvad er en kostpyramide?

Kostpyramider angiver, hvad man anbefaler folk at spise mest af (i bunden af pyramiden) og mindst af (i toppen af pyramiden). Ifølge den gamle kostpyramide skal hovedparten af vores kost bestå af kornprodukter. Ifølge den nye kostpyramide, som følger stenalderkosten, som vores krop er beregnet til, skal kornprodukter slet ikke spises. Det erstattes af magert kød, frugt og grønt uden nævneværdig stivelse.


Gå til index

Hvad er mindful spisning?

Man kan gå på kursus i "mindful spisning", dvs. opmærksomt nærvær under spisning. På kurserne skal deltagerne lære at styre og styrke deres opmærksomhed under spiseprocessen og at acceptere følelsen af let sult mellem måltiderne. Kurserne laves af Per Brændgaard (tv) er cand.scient. i ernæring, og Uffe Damborg (th) er psykolog (cand.psych). De har skrevet bogen "Mindful spisning". De mener, at stress er årsag til overspisning, da spisning virker beroligende. De mener, at slankekure ikke virker, fordi det ikke nedsætter denne stress. De bruger åndedrætsmeditation til at lære deltagerne mindfulness med dette formål for øje. Deres erfaringer er, at dette kan nedsætte folks trang til at spise meget og hele tiden. Se: www.perbraendgaard.com og www.e-mindfulness.dk.


Gå til index

Hvornår skete skiftet til landbrugssamfund?

Skiftet fra jæger&samler-samfund til landbrugssamfund skete på forskellige tidspunkter forskellige steder i verden. Resultatet var dog ens: Det gav lettere adgang til kulhydrater, især stivelse fra kornsorter.

Overgangen til landbrugssamfund kan have været ledsaget af protein­begrænsning og ubalance i mikronæringsstofferne. Det medførte sikkert større risiko for sult. Sygdomsrisikoen steg, fordi folk kom til at bo tættere, og fordi befolkningstallet steg, ref.10179.

Menneskene blev faktisk mindre i højden og formentlig også mindre sunde, ref.10193.

De tidlige bønder var udpræget kortere end deres forfædre. I Tyrkiet og Grækenland var mænd 1,75 m høje før jordbrugsrevolutionen, men omkring år 3000 f.v.t. var gennemsnitsmanden kun 1,60 m høj. Kvinderne var i gennemsnit gået fra en højde på 1,68 til 1,52 m, ref.10163 s.46. Desuden har undersøgelser af deres knogler vist, at de havde problemer. De havde knogleskørhed, engelsk syge og andre knoglesygdomme, som skyldtes den kornbaserede kost. De havde vitaminmangel- og mineralmangelsygdomme, som tidligere var ukendte, såsom skørbug, beriberi, pellegra, A-vitaminmangel, zinkmangel og jernmangel. Desuden har undersøgelser af deres tænder vist, at medens forfædrene havde velformede og stærke tænder, havde de nu caries og huller i tænderne. Deres kæber, som tidligere var firkantede og rummelige, blev pludselig for små til deres tænder, således at tænderne kom til at overlappe hinanden. De havde flere infektionssygdomme end deres forfædre, børnedødeligheden var større og deres liv generelt kortere, ref.10163 s.46. Desuden har undersøgelser af deres knogler vist, at de havde problemer. De havde knogleskørhed, engelsk syge og andre knoglesygdomme, som skyldtes den kornbaserede kost. De havde vitaminmangel- og mineralmangelsygdomme, som tidligere var ukendte, såsom skørbug, beriberi, pellegra, A-vitaminmangel, zinkmangel og jernmangel. Desuden har undersøgelser af deres tænder vist, at medens forfædrene havde velformede og stærke tænder, havde de nu caries og huller i tænderne. Deres kæber, som tidligere var firkantede og rummelige, blev pludselig for små til deres tænder, således at tænderne kom til at overlappe hinanden. De havde flere infektionssygdomme end deres forfædre, børnedødeligheden var større og deres liv generelt kortere.


Gå til index

Hvad medførte skiftet til landbrugssamfund?

Det gav lettere adgang til kulhydrater, især stivelse fra kornsorter.

Overgangen til landbrugssamfund kan have været ledsaget af protein­begrænsning og ubalance i mikronæringsstofferne. Det medførte sikkert større risiko for sult. Sygdomsrisikoen steg, fordi folk kom til at bo tættere, og fordi befolkningstallet steg, ref.10179.

Menneskene blev faktisk mindre i højden og formentlig også mindre sunde, ref.10193.


Gå til index

Hvad medførte den industrielle revolution?

Den industrielle revolution medførte en øgning af kulhydrat i kosten. Raffinering blev mulig på grund af storproduktion, og transport af korn og sukker blev mere effektivt. Folk var små og magre – kun de rige var tykke,ref.10179.

I de seneste 50 år er disse effektiviseringer forøget. I de rige lande er der nu lettere adgang til alle slags fødevarer end nogensinde før. Folk er nu blevet høje og lever længe, men mange er også blevet overvægtige, og mange har fået kroniske sygdomme. Som ældre er mange demente.


Gå til index

Hvorved adskiller spædbarnets kost sig fra chimpanse-ungens kost?

Desuden er mennesket unikt blandt primaterne ved, at barnet relativt hurtigt vænnes fra og får en anden mad i den sidste del af fravænningsperioden, ref.10222.

Efter at være fravænnet er babyen ikke i stand til at indtage føde selv, men skal fodres. Dette er ligeledes unikt blandt primaterne.

Efter en langsom vækst i barneårene sker der en pludselig spurt i puberteten med tilhørende næringskrav.


Gå til index

Hvordan kan man ændre på miljøbelastningen ved vore handlinger?

Miljømæssigt har det stor betydning, hvad der spises. Vores forbrug af jord, vand, fossile brændstoffer til transport, fiskepopulationer og sårbare levesteder for den tilbageværende natur kan ændres ved at ændre på, hvor, hvordan og hvad der produceres af levnedsmidler, hvis vi ændrer kostvaner. Denne roste bog af Jørgen Steen Nielsen beskriver behovet for en grundlæggende omstilling og forandring af økonomien fra en vækstøkonomi til en grøn og bæredygtig økonomi.


Gå til index

Giver salt forhøjet blodtryk?

I dag er næsten alle forarbejdede fødevarer overfyldt med salt. Stenaldermennesket fik tilstrækkeligt med salt fra de spormængder af salt, som findes i frisk frugt, grøntsager og magert kød og som samtidig indeholdt kalium sammen med natriummet. Der var mellem fem og ti gange så meget kalium i forhold til natrium i stort set alt, som stenaldermennesker spiste – såsom kød, fisk, frugt, grøntsager, nødder og frø. Det er umuligt at spise mere natrium end kalium, hvis man kun spiser friske, uforarbejdede fødevarer, ref.10163s.55.

I nutiden indtager det gennemsnitlige vestlige menneske omkring dobbelt så meget natrium som kalium, hvilket er usundt, ref.10163 s.55.

Diskussionen om salt begyndte med en fransk undersøgelse for 100 år siden, som påviste sammenhæng mellem høj saltindtagelse og højt blodtryk. Teorien er overbevisende blevet bekræftet sidenhen. Vesterlændinge indtager 9-12 g bordsalt pr. dag (dvs. 150-200 mmol/dag;, ref.10154s.36).

Man bør kun spise 6 g bordsalt pr. dag (dvs. under 2,4 g natrium pr. dag (100 mmol/dag;, ref.10154s.26[J.Hum.Hypertens. bd.18, s.139-85, 2004]). Det fysiologiske natrium-behov er under det halve heraf (nemlig en del under 0,6 mmol/kg kropsvægt pr. dag, svarende til 48 mmol pr. dag for en 80 kg person), ref.10317.

Et lavt niveau vil forhindre hjerte/kar-sygdom i folk med forhøjet blodtryk. Men alle vil have gavn af lav saltindtag, da kun meget få midaldrende og ældre vesterlændinge har et blodtryk under 120/80 Hg, og da højere blodtryk end dette er usundt.

Der er påvist sammenhæng mellem forhøjet saltindtagelse og slagtilfælde i form af pludselig opstået hjerneskade, formentlig fra bristet blodkar i hjernen, ref.10249.

Sammenhængen mellem salt og hjertesygdom er mindre tydelig, mest tydelig blandt overvægtige, ref.10154s.27.

Natrium-mangel kan opstå hos folk, der tager til troperne. Det skyldes, at de er vant til høj saltindtagelse, og at det tager 10-15 dage for svedkirtlerne at indstille sig på en ændret saltudskillelse, ref.10318.

Med nutidskosten er natrium/kalium-balancen i kroppen skiftet kraftigt i retning mod natrium. Samtidig er chlorid/bicarbonat-balancen skiftet i retning mod chlorid, ref.10319.

Der findes utallige forskningsstudier, der forbinder salt med højt blodtryk, slagtilfælde i hjernen, knogleskørhed, nyresten, astma og endda visse kræftformer, – og salt indgår også som faktor i søvnløshed, køresyge, tinnitus og svangerskabsforgiftning, ref.10163 s.22.

Man kan umiddelbart tro, at det er natrium-delen i salt, som er ansvarlig for saltets usundhed. Imidlertid er klorid-delen lige så skyldig, eller måske mere skyldig. Vi indtager typisk ca. 10 gram salt pr. dag, hvilket svarer til ca. 4 gram natrium og ca. 6 gram klorid. Klorid-delen medfører en syrebelastning af nyrerne. Faktisk er salt derfor en af de værste syrekilder. Stenalderfolk spiste sjældent salt og heller ikke de syredannende (dvs. salte) oste, eller de (salte) forarbejdede kødvarer eller (salte) fisk på dåse.

Man ved ikke nøjagtigt, hvornår bønderne begyndte at bruge salt i deres kost. Men de gjorde det for at konservere maden. Køleskabet fandtes ikke. Salt hjalp desuden med at gøre olivenfrugter spiselige og gav smag til kornprodukter, som ellers kunne smage lidt tamt. Arkæologiske fund viser, at salt var en handelsvare i Europa for over 3400 år siden, ref.10163 s.55.


Gå til index

Er mineralrig kost sundt?

Stenalderkosten var rig på mineraler som kalium og magnesium fra planter, samt jern og zink (og ofte også selen) fra kød eller fisk, ref.10305. Jern optages let fra kød, som formodentlig udgjorde en stor del af kosten i de fleste stenaldersamfund.

Nutidskosten indeholder derimod kornprodukter og bønner, der er rige på fytinsyre (fytater), som hæmmer tarmens evne til at optage bl.a. jern, zink, magnesium og calcium, ref.10306.

Det anbefales danskere at spise ­selen-tilskud. Selen-mangel (pga. brug af ­selenfattig handelsgødning) øger ­risikoen for åreforkalkning, ref.10237.


Gå til index

Kan korn nedsætte indtagelse af mineraler fra kosten?

Kornprodukter medfører i sig selv formindsket tilgang af mineraler, vitaminer og sporelementer. F.eks. indeholder korn ikke C-vitamin eller B12-vitamin, og vil (sammenlignet med en kost, der er baseret på kød, fisk, grøntsager og frugt) medføre nedsat indtagelse af mineraler som zink, selen, karotenoider, folinsyre, B6-vitamin, magnesium (der chelat-bindes til fytinsyren i kornet), kalium, biotin, D-vitamin og taurin. Desuden er indholdet af omega-6-fedtstoffer højt, og indholdet af omega-3-fedtstoffer er lavt, ref.10300.


Gå til index

Hvilke egenskaber har magnesium i kosten?

Lavt magnesium-niveau giver risiko for hjertesygdomme ved at hæve blodtrykket, forøge kolesterolniveauet og prædisponere for hjerteflimmer. For lidt magnesium fremmer også dannelsen af nyresten, ref.10163 s.36.


Gå til index

Havde stenaldermennesket samme iod-behov for nutidsmennesket har?

Nutidsmenneskets behov for iod er lidt af et mysterium.

Fisk, skaldyr og tang er iodholdige, men afhængighed af havet som fødekilde opstod stort set først efter, at mennesket forlod Afrika, og for mindre end 100.000 år siden, ref.10186.

Vurderet ud fra behovet for iod skulle man tro, at fortidsmennesket må have levet ved kyster, men de første arkæologiske fund af menneskets tilstedeværelse i kystegne er kun 110.000 år gamle. Det er længe efter, at det moderne menneske er udviklet. Desuden tyder isotopstudier på, at mennesket i Europa ikke skaffede føden fra vandområder før for ca. 20-28.000 år siden, ref.10346.

Stenaldermennesket havde næppe altid adgang til iod fra fisk, skaldyr og tang. Kunne det tænkes, at sten­aldermennesket ikke var så afhængig af iod? Og kunne det måske tænkes, at det nuværende iod-behov skal søges i ukendte forhold i nutidens kost, som øger behovet for iod?, ref.10348.

Et andet eksempel er cyanogene glycosider, som over 2500 plantearter danner. De er planteforsvarsstoffer, der omdannes til giftigt cyanid, men også videre-omdannes (ved påsætning af en svovlgruppe) til thiocyanat, som kraftigt øger behovet for iod. Disse "goitrogene" stoffer kan fremkalde struma på geografiske steder, hvor iod-indtagelsen faktisk er stor. Problemet kendes fra afgrøder som cassava (kun de spiselige dele af cassava), bambusskud, sødekartofler, limabønner og hirse.

Cyanid-indhold i hørfrø er også årsagen til, at man ikke bør spise mere end 1-2 spiseskefulde hørfrø om dagen, da 10 spiseskefulde har givet neurologiske symptomer, ref.10349.

Måske var det afrikanske stenaldermenneske ikke udsat for de rodfrugter, grøntsager, bønner og frø, som indeholder struma-fremmende stoffer ("goitrogens"). Måske havde stenaldermennesket mindre behov for iod end nutidsmennesket på grund af kosten?, ref.10350.

Samtidig er der også andre årsager til iodmanglen i nutiden. Iodforbindelser fordamper fra havet, og efter omdannelse til andre iodstoffer regner det ned på landjorden. Afskovning, gletscher- og vinderosion medfører udvaskning af jordens iod. Stenaldermennesket kan have fået mere iod med kosten, fordi plantedækket mv. måske holdt ­bedre på jordens iod dengang, ref.10237.


Gå til index

Hvor meget energi skal kosten indeholde?

Den øvre grænse er også diskuteret. Det er almindeligt i vestlig kost at indtage 14-19 energiprocent protein. I jæger&samler-samfund (incl. de arktiske inuitter) er proteinindtaget typisk 19-35 energiprocent, ref.10224.

Overindtagelse af protein kan i dyr og måske også i mennesker være ledsaget af visse risici: Øget insulinresistens, nyreskade, afkalkning af knogler, keto­acidose, sygdom i hjertet og kredsløbet og visse kræftformer, ref.10209.

Amerikanske vildmarksjægere havde et begreb "kaninsult" (fedtsult). Det kunne opstå, når de om vinteren måtte leve af kaniner og andre dyr, som har meget lidt fedt. Efter blot en uge med udelukkende kaniner opstår kvalme og diarre. Det kan udvikle sig til lavt blodtryk og i sidste ende kan man dø. (Kannibalisme på udmagrede lig er farligt af samme grund).

Årsagen er, at leveren har en grænse for, hvor meget aminosyre, den kan omsætte. Ved over 200-300 g protein pr. dag kan det gå galt, ref.10225.

Leveren kan øge sit enzympotentiale, men kun til en vis grænse. Et pludseligt skift til højprotein-kost, hvor leveren ikke har nået at tilpasse sig, kan være risikabelt.

Mennesket skal have mindst ca. 1900 kcal pr. dag til energistofskiftet. Behovet for proteiner er derimod kun ca. 0,75 g protein/kg/dag = 60 g/dag for en person på 80 kg.

Man kan ikke tåle at spise mere end ca. 35 energiprocent protein, og proteinindtagelsen bør maksimalt være 25 energiprocent, svarende til 176 g protein pr. dag for en person på 80 kg, der indtager 12000 kJ /dag. Dette er en del lavere end det teoretiske maksimum for, hvad leveren kan klare: 285 – 365 g/dag for en person på 80 kg, ref.10174.


Gå til index

Er kaloriefattig kost sundt?

I dyreforsøg er det tydelig påvist, at kaloriebegrænsning forlænger livet. Det er vist for hunde, rotter og mus, fisk, orme, bananfluer og gær. Forsøg med rhesusaber har næsten nået statistisk signifikans i samme retning.

Studier af mennesker er svært at udføre, fordi kaloriebegrænsning ledsages af kostændring. Folk, der holder igen med kalorierne, spiser samtidig mindre af kulhydrater og mindre af forarbejdet kost.

Hvis man erstatter brød, pasta og anden vestlig kost med frugt, grøntsager, rodfrugter og magert kød er det utvivlsomt gavnligt, ref.10336.


Gå til index

Er energitæt kost usundt?

Stenalderkosten var voluminøs, men ikke med høj energitæthed. Den indeholdt meget vand og fibre.

Nutidskosten er enormt energitæt. Nedsættelse af energitæthed er måske afgørende vigtigt for at undgå overdreven energiindtagelse, ref.10337.

Man kan ikke sige noget om stenaldermandens energiindtag. En øget fysisk aktivitet var måske ledsaget af øget energiindtag, men denne sammenhæng er ukendt, ref.10338.

En kost, som består af magert kød, fisk og masser af frugt, grønt og rodgrøntsager, har en lav energitæthed. På en sådan kost er det faktisk svært at indtage et overskud af kalorier, ref.10339.


Gå til index

Er energifattig kost sundt?

Forsøg med dyr (ikke-primater) har vist, at lang tid på stærkt kalorie­begrænset kost er markant gavnligt for hjerte og kredsløb ved at nedsætte risikofaktorerne, ref.10340.

Observationsstudier i mennesker tyder på det samme, men omvendt er der set øget dødelighed efter vægttab, især efter muskelvægttab, men omvendt er der set øget dødelighed efter vægttab, især efter muskelvægttab, ref.10341.

Ren kalorietælling er ikke nok. Det er f.eks. fornuftigt, at indtaget af protein og de vigtige fedtstoftyper er tilstrækkeligt.


Gå til index

Er mælk nødvendigt for at få calcium?

Indholdet af calcium var måske højt i stenalderkosten (spinat indeholder højere calcium-tæthed end mælk).

Nutidskosten er ikke så calcium-rig, som jæger&samler-kost, ref.10307. Korn-produkter indeholder kun lidt calcium, og hæmmer i øvrigt calcium­optagelsen.


Gå til index

Hvad er planters fytinsyre?

Planters fytinsyre er ikke et forsvarsstof, men bruges af planten til at binde phosphor. Uheldigvis medfører det i mennesket, at tarmen forhindres i at optage magnesium, zink, jern, calcium mv, idet metalionerne danner fytat­salte med fytinsyren, og kommer ud med afføringen uden at være blevet optaget i kroppen, ref.10308.

Da kornfrøet selv kan danne fytase, som nedbryder fytinsyren, kan den rette behandling af frøet faktisk fjerne fytinsyren. (Industriel behandling af havrefrø ødelægger denne mulighed ved at ødelægge fytasen, ref.10309).

Mennesket kan ikke nedbryde fytater i tarmen, men rotter har denne evne, og er derfor bedre til at leve af korn og andre frø, ref.10310.


Gå til index

Sænker korn indtaget af calcium fra kosten?

Korn har ringe calciumindhold, og indeholder desuden fytinsyre (fytat, phytate), som hæmmer calciumoptagelsen i tarmen.

Man har påvist, at etniske befolkningsgrupper med en kost, hvor kornprodukter udgør en stor del af kosten, har stor risiko for at få "engelsk syge" (rakitis, rickets, rachitis). Hos børn med engelsk syge forbliver knoglerne bløde og bøjelige. Det kan både skyldes calcium­mangel og D-vitaminmangel.

D-vitaminets helbredende virkning på engelsk syge blev opdaget i 1918. D-vitaminet kaldes sollys-vitaminet, da det kan dannes i solbeskinnet hud. Det er påfaldende, når de omtalte etniske grupper bor i et solrigt kost, og den alternative forklaring kan derfor være calciummangel.

Engelsk syge kaldes sådan, fordi sygdommen forekom i engelske fabriksbyer under den tidlige industrialisering. Man har forklaret forekomsten af engelsk syge i Sydengland med, at folk manglede sol. Men det kræver meget lidt tid udendørs for at undgå så meget D-vitaminmangel, at der ligefrem udvikles engelsk syge hos børnene.

Ved D-vitaminmangel forhindres optagelsen af calcium. Men lektiner i kornprodukter kan også forhindre optagelse af calcium i tarmen. Faktisk kan det altså også tænkes, at mangel på calcium kan skyldes spisning af kornprodukter! Det er blandt asiatiske folk påvist, at deres uhævede fladbrød chapati øger risikoen for engelsk syge. En kost uden brødet kan nemlig lindre sygdommen, ref.10311. (Medvirkende årsag til sygdommen kan være mangel på D-vitamin som følge af tildækning af kroppen af religiøse/kulturelle årsager).


Gå til index

Er antioxidant-rig kost sundt?

Ideen om antioxidanters fortræffeligheder udspringer af molekylærbiologiske overvejelser. Derimod har randomiserede, dobbelt-blinde og kontrollerede forsøg sjældent vist positive resultater af indtagelse af anti­oxidanter, ref.10232.


Gå til index

Er alkohol usundt?

Det hævdes ofte, at alkohol i moderate mængder er sundt for hjertet og kredsløb. Det øger det gode cholesterol (HDL) og øger følsomheden for insulin (i hvert fald i kvinder), ref.10323.

Men beviserne mangler på, at det giver mere sundhed. (Vindrikkere drikker generelt mindre mælk, så forklaringen kunne i stedet være det mindre mælkeforbrug, idet mælk er en risikofaktor, ref.10324).

Lægetidsskriftet Lancet konkluderede, at de helbredsmæssige skader ved alkoholindtagelse flere gange om ugen er større end de eventuelle helbredsmæssige fordele, der måske er, ref.10325.


Gå til index

Er rødvin sundt?

Rødvin anprises som sundt på grund af dets indhold af resveratrol. Stoffet forlænger livet hos mus, men i mængder, der svarer til indholdet i 700 flasker rødvin dagligt, ref.10250.

For at et menneske skal opleve en positiv virkning skal man måske drikke så meget, at det skader hjernen og leveren.

I et studie, hvor man sammenlignede dødeligheden mellem folk, der drak to glas rødvin dagligt, og folk, som kun drak et glas om måneden, fandt man ingen virkning, ref.10250.Gå til index Hvis du har kommentarer til denne side, så send en email til: bionyt@gmail.com


Gå til index Denne side er et supplement til **BioNyt – Videnskabens Verden** nr.156 og 157. Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!**

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply