Search Posts

kunstigt-blod


KUNSTIGT BLOD

Man har igennem nogle år arbejdet med udvikling af kunstigt blod. Det har vist sig, at perfluorkemikalier kan erstatte blodets ilt- og kuldioxidbærende egenskab. Perfluorkemikalier er carbonfluorider, hvor alle brintatomer er erstattet med fluor. (Forbindelser med flere fluoratomer ved samme carbonatom er meget bestandige og næsten uden fysiologisk virkning). Man har ikke kunnet påvise nogen giftvirkning fra stofferne. De har høj gasopløselighed for ilt, kultveilte samt f.eks. kvælstof og brint. De er uopløselige i vand og polære opløsningsmidler. I 100 ml af "FC-80" kan der være 50 ml ilt. Stoffet "FC-43" forhandles nu under varemærket "Fluosol-43" af Green Cross Corporation, Osaka, Japan. Undersøgelser over eventuelle genetiske virkninger med bl.a. Ames-test var negative. Anden skadevirkning har heller Ikke kunnet påvises. "FC-43" kan opbevares 3 måneder ved 370C eller i 3 år mellem 20C og 10°C. Man kunne tænke sig at benytte stoffet i nødsituationer, indtil patienten kunne komme på hospital eller kroppen selv erstattede blodtabet. New Scientist 27.nov. 1980 s.562-567

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply