Search Posts

kunstigt liv

celler: Syntetisk receptoræææ World-first synthetic receptor mimics how cells 'talk' to the world around themResearchers from the University of Bristol have found a way to mimic the way cells in living organisms 'talk' to the world around them by creating a world-first synthetic receptor which can respond to chemical signals just like its natural equivalent.ææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææBiology team makes breakthrough in synthetic yeast projectLed by Tianjin University Professor Ying-Jin Yuan, TJU's synthetic biology team has completed the synthesis of redesigned yeast chromosomes synV and synX with the two studies .ææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææResearchers assemble five new fully artificial yeast chromosomesA global research team has built five new synthetic yeast chromosomes, meaning that 30 percent of a key organism's genetic material has now been swapped out for engineered replacements. This is one of several findings of a package of seven papers published March 10 as the cover story for Science.ææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææFive designer chromosomes bring synthetic life a step closerAn international effort to build a carefully edited version of the yeast genome from scratch has reached a milestone by completing five more of 16 chromosomesææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææFive new synthetic yeast chromosomes assembledA global research team has built five new synthetic yeast chromosomes, meaning that 30 percent of a key organism's genetic material has now been swapped out for engineered replacements. Like computer programmers, scientists add swaths of synthetic DNA to — or remove stretches from — human, plant, bacterial or yeast chromosomes in hopes of averting disease, manufacturing medicines, or making foodææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææSynthetic Yeast Chromosomes Help Probe Mysteries of EvolutionTo work out how the genome evolved, bioengineers are recreating itcomææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææDesigner Chromosomes Point to New Synthetic Life-FormsAn international effort aims to create baker’s yeast with laboratory-made DNA.ææææææ
syntetiske gærkromosomer – tættere på kunstigt liv? æææA New Lab-Built Fungus Eats Sugar and Burps Out Drugs Scientists are building the first eukaryote genome from scratchææææææ
evolution og kunstige gærkromosomer//æææ Synthetic yeast chromosomes help probe mysteries of evolution To work out how the yeast genome evolved, bioengineers are recreating it. ææææææ
kunstige kromosomeræææ De novo synthesis of five yeast chromosomes"What I cannot create, I do not understand."ææææææ

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply