Search Posts

largehadroncollider

Denne side er et supplement til **BioNyt – Videnskabens Verden** nr. 148.

BioNyt nr.148: CERN jubler: Large Hadron Collider succes.BioNyt nr.148: CERN jubler: Large Hadron Collider succes.

Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!**


Køb dette blad


Få svar på disse spørgsmål om partikelfysik:

PARTIKELFYSIK / UNIVERSET
Hvor meget af universets stof kendes?

Large Hadron Collider (LHC) er verdens største og kraftigste partikelaccelerator. LHC er beregnet til at få partikelstråler af protoner til at støde sammen med en energi på 7 TeV (1,12 microjoules) per partikel fra hver side, eller at give blykerner en energi på 574 TeV ( 92,0 microjoules) per kerne. Udtrykket hadron refererer til hadron-partikler, der er sammensat af kvarker.

Det forventes, at Large Hadron Collider acceleratoren vil løse de mest grundlæggende spørgsmål inden for fysikken, dvs. forhåbentlig give ny forståelse af de dybeste af naturens love.

LHC ligger i en underjordisk tunnel, der er 27 km i omkreds, i dybder ned til 175 meter under den fransk-schweiziske grænse nær Geneve, Schweiz.

Large Hadron Collider blev bygget af Den Europæiske Organisation for Kerneforskning (CERN) med det formål at teste forskellige forudsigelser inden for højenergifysikken, herunder eksistensen af den hypotetiske Higgs boson partikel [1] og den store familie af nye partikler, der er blevet forudsagt ud fra supersymmetri-teorierne. [2]

LHC er finansieret af og bygget i samarbejde med over 10.000 videnskabsfolk og ingeniører fra over 100 lande samt hundredvis af universiteter og laboratorier. [3]

Den 10. september 2008 havde man succes med at få protonstråler til at cirkulere i den 27 km lange hovedring af LHC for første gang, [4], men ni dage senere blev forsøgene stoppet på grund af en alvorlig fejl mellem to superledende magneter, der skulle bøje partiklernes bane rundt i tunnelen. [5]. Reparationen af skaderne og etablering af ekstra sikkerhedsfunktioner tog over et år. [6] [7]

Den 20. november 2009 lykkedes det igen at accelerere protonstrålerne, [8] og den første proton-proton kollision blev noteret tre dage senere med en energi på 450 GeV per partikel. [9]

LHC blev verdens mest energirige partikelaccelerator den 30. november 2009, da man opnåede en verdensrekord på 1,18 TeV pr. partikel og derved slog den tidligere rekord, som Tevatron i USA havde. [10]

Efter 2009-vinterens nedlukning blev LHC-forsøgene genoptaget, og man nåede op på 3,5 TeV pr. partikel, [10] hvilket er halvdelen af målet for de energirige partikelsammenstød, [11], som er planlagt til at ske efter planlagt en midlertidig nedlukning i 2012.

Den 30. marts 2010 lykkedes det første planlagte sammenstød mellem to 3,5 TeV partikler, hvilket satte en ny verdensrekord for den mest energirige menneskeskabte partikelkollision. [12]

Indhold

1 Formål

2 Design

2,1 Detektorer

3 Tidslinje for test

3,1 Forventede resultater

3,2 Nuværende resultater

4 Forslag til opgradering

5 Omkostninger

6 Computerressourcer

7 Sikkerhed ved partikelkollisioner

8 Operationelle udfordringer

9 Kontruktionsuheld og forsinkelser

10 Omtale

11 Referencer

11,1 Noter

12 Eksterne links

Formål

Fysikerne håber, at LHC vil hjælpe med svar på mange af de mest grundlæggende spørgsmål inden for fysikken, herunder spørgsmål om de grundlæggende love, som styrer samspillet og naturkræfterne blandt elementærpartiklerne, den dybe struktur af tid og rum, især med hensyn til skæringspunktet mellem kvantemekanikken og den generelle relativitetsteori, hvor de aktuelle teorier og vores nuværende viden er uklare eller bryder helt sammen. Disse spørgsmål omfatter mindst følgende emner: [13]

Er Higgs-mekanismen til at frembringe elementarpartikelmasser via elektrosvage symmetri-brud faktisk realiseret i naturen? [14] Det forventes, at LHC-acceleratoren enten vil vise (eller udelukke) eksistensen af den flygtige Higgs boson partikel/partikler, og derved færdiggøre (eller modbevise) Standardmodellen. [15] [16] [17]

Er supersymmetri – en forlængelse af Standardmodellen og Poincaré-symmetri – realiseret i naturen. Dette ville betyde, at alle kendte partikler har supersymmetriske partnere [18] [19] [20]. Disse kan måske opklare mysteriet om mørkt stof.

Er der ekstra dimensioner, [21], som forudsagt af forskellige modeller, der er inspireret af strengteori, og kan vi finde sådanne dimensioner? [22]

Andre spørgsmål er:

Er elektromagnetisme, den stærke kernekraft og den svage kernekraft bare forskellige manifestationer af én samlet kraft, som forudsagt af forskellige altomfattende og samlende teorier?

Hvorfor er tyngdekraften en så langt svagere kraft end de andre tre fundamentale naturkræfter? (Hierarki-problemet).

Er der andre kilder med relation til kvarker, ud over dem, der allerede er forudsagt i Standardmodellen?

Hvorfor er der åbenbare misforhold mellem symmetrien mellem stof og antistof? (CP-misforholdet).

Hvad var karakteren af kvark-gluon plasma i det tidlige univers? Dette vil blive undersøgt ved ion-kollisioner i ALICE-forsøgene.

Design

I en teori om, hvordan Higgs boson partiklen kan produceres, udsender to kvarker hver en W eller Z boson, der tilsammen danner en neutral Higgs partikel.

LHC-acceleratorens 3,8 meter brede betonforede tunnel, der er bygget mellem 1983 og 1988, blev tidligere brugt til at huse Large Electron-Positron Collider acceleratoren. [25]

LHC-acceleratorens tunnel indeholder to parallelle strålerør, der skærer hinanden på fire steder. Hver rør skal indeholde en proton-stråle, der rejser i modsat retning af hinanden rundt i ringen. 1232 dipolmagneter holder partikelstrålerne i deres cirkulære bane, og yderligere 392 quadrupol-magneter bruges til at holde partikelstrålerne fokuserede for at maksimere mulighederne for sammenstød mellem partiklerne i de fire skæringspunkter, hvor de to stråler vil krydse hinanden. I alt er over 1600 superledende magneter installeret, hvoraf de fleste vejer over 27 tons. Det er nødvendigt at bruge ca. 96 tons flydende helium for at holde magneterne på deres driftstemperatur på 1,9 K (-271,25 °C), hvilket gør LHC til det største kryogene anlæg i verden på flydende heliums temperatur.

Superledende quadrupol-elektromagneter anvendes til at dirigere strålerne til fire skæringspunkter, hvor sammenstød mellem de accelererede protoner vil ske. En eller to gange om dagen accelereres protonerne op fra 450 GeV til 7 TeV, idet de superledende dipolmagneters felter vil øges fra 0,54 til 8,3 tesla (T). Protonerne vil hver have en energi på 7 TeV, hvilket giver en samlet kollisionsenergi på 14 TeV. Ved denne energi vil protonerne have en Lorentz-faktor på omkring 7500 og bevæge sig med en hastighed på meget nær lysets hastighed, nemlig ca. 99,9999991% af lysets hastighed. [26] Det vil tage mindre end 90 mikrosekunder (my-sekunder) for en proton at rejse en gang rundt i LHC-acceleratorens 27 km lange hovedring – en hastighed på ca. 11.000 kredsløb per sekund. Snarere end at være kontinuerlige stråler vil protonerne blive klumpet sammen i 2808 bundter, således at sammenstød mellem de to stråler vil finde sted i diskrete intervaller, der aldrig er kortere end 25 nanosekunder (ns) fra hinanden.

Før strålerne indføres i hovedacceleratoren forberedes partiklerne i en række systemer, der successivt øger deres energi. Det første system er den lineære partikelaccelerator LINAC 2, der genererer 50-MeV protoner, som fodrer Proton Synchrotron Booster'en (PSB). Her accelereres protonerne til 1,4 GeV og injiceres i en Proton Synchrotron (PS), hvor de accelereres op til 26 GeV. Endelig anvendes en Super Proton Synchrotron (SPS) til yderligere at øge deres energi til 450 GeV, før de omsider indføres (over en periode på 20 minutter) i hovedringen. Her ophobes protonbundterne og accelereres (over en periode på 20 minutter) op til deres højeste 7 TeV energi, og cirkuleres til sidst i 10 til 24 timer, mens kollisioner sker ved de fire skæringspunkter. [28]

CMS-detektoren i LHC

LHC fysikforsøgene er primært baseret på proton-proton kollisioner. Dog er der i forsøgsprogrammet inkluderet kortere perioder, typisk en måned om året, med kollisioner af tunge ioner, især bly-ioner [29].

Bly-ionerne vil først blive accelereret af den lineære accelerator LINAC 3, og lav-energi ionringen (Low-Energy Ion Ring, LEIR) vil blive brugt som en ion-lagring og afkølingsenhed. Ionerne vil derefter blive yderligere accelereret af PS og SPS, før de indføres i LHC-ringen, hvor de vil nå op på en energi på 2,76 TeV pr. nucleon (eller 575 TeV pr. ion), hvilket er højere end den energi, der blev opnået i en accelerator ved navn Relativistic Heavy Ion Collider. Formålet med de-tunge-ioners-forskningsprogram er at undersøge kvark-gluon plasma, som eksisterede i det tidlige univers.

Detektorer

Seks detektorer er blevet opført ved LHC-acceleratoren. De er placeret under jorden i store huler, der er udgravet ved LHC's skæringspunkter. To af dem, kaldet ATLAS-eksperimentet og Compact Muon Solenoid (CMS), er store partikeldetektorer til generelle formål. [24]

Et forsøgsprogram, som kaldes "A Large Ion Collider Experiment" (ALICE), og forsøgsprogrammet LHCb har mere specifikke roller[30]. De sidste to forsøgsprogrammer ,TOTEM og LHCf, er langt mindre og er tænkt til meget specialiseret forskning.

Beskrivelse af detektorerne

ATLAS er en detektor til generelle formål, der vil blive brugt til at lede efter tegn på ny fysik, herunder oprindelsen af masse og ekstra dimensioner.

CMS er en detektor til generelle formål, der ligesom ATLAS blive brugt i jagten på Higgs boson partiklen og til at se efter spor for mørkt stofs egenskaber.

ALICE vil blive brugt til at studere en "flydende" form for stof, kaldet kvark-gluon plasma, der fandtes kort efter Big Bang.

LHCb-detektorerne skal bruges til at studere det fænomen, at der blev skabt lige store mængder af stof og antistof ved Big Bang, og man vil prøve at undersøge, hvad der skete med det "manglende" antistof.

Tidslinjen for forsøgene

Den første stråle blev rundsendt gennem kollideren om morgenen den 10. september 2008. [30] CERN sendte med succes protonerne rundt i tunnelen i etaper, tre kilometer ad gangen. Partiklerne blev affyret i urets retning ind i acceleratoren og blev med held styret rundt i ringen kl. 10:28 lokal tid. [31]

LHC-acceleratorens første store prøve blev gennemført med succes: Efter en

række prøvekørsler viste to hvide prikker sig på en computerskærm som tegn på, at protonerne havde rejst den fulde længde af Colliderens tunnelrør. Det tog mindre end en time at styre strømmen af partikler rundt i dette kredsløb. [32] CERN sendte derefter med succes en stråle af protoner imod urets retning, hvilket tog lidt mere end 1½ time på grund af et problem med kølemidlerne, og et fuldt kredsløb blev afsluttet kl. 14:59.

Den 19. september 2008 opstod et problem i 100 afbøjningsmagneter i sektorerne 3 og 4, hvilket medførte et tab på ca. seks tons flydende helium, som slap ind i tunnelen, og der skete en temperaturstigning på omkring 100 Kelvin i nogle af de berørte magneter. Vakuumbetingelserne i strålerøret gik også tabt. [33] Kort tid efter hændelsen rapporterede CERN, at den mest sandsynlige årsag til problemet var en defekt elektrisk forbindelse mellem to magneter, og at der – på grund af den nødvendige tid til at varme de berørte sektorer op og derefter køle dem ned til driftstemperatur – ville gå mindst to måneder med at løse problemet. [34] Efterfølgende den 16. oktober 2008 udsendte CERN en foreløbig analyse af hændelsen, [35] og en mere detaljeret den 5. december 2008. [36] Begge analyser bekræftede, at hændelsen faktisk blev indledt med en forkert elektrisk forbindelse. I alt 53 magneter blev beskadiget ved hændelsen og de blev repareret eller udskiftet i løbet af vinterlukningen 2009. [37]

Ifølge den oprindelige tidsplan for LHC's idriftsættelse forventedes de første "beskedne" høj-energi kollisioner med en energi på 900 GeV at finde sted inden udgangen af september 2008, og LHC forventedes at operere på 10 TeV på tidspunktet for den officielle indvielse den 21. oktober 2008. [38]. Men på grund af forsinkelserne i forbindelse med ovennævnte hændelse d. 19. sep. 2008 kom Collider'en ikke i drift før november 2009. [6]

På trods af forsinkelsen blev LHC officielt indviet den 21. oktober 2008 i overværelse af politiske ledere, videnskabsministre fra CERN's 20 medlemsstater, CERN embedsmænd og medlemmer af det internationale videnskabelige samfund. [39]

Den 30. marts 2010 satte LHC en rekord for høj-energi kollisioner ved at kollidere protonstråler med en samlet energi på 7 TeV. Forsøget var det tredje denne dag, efter to mislykkede forsøg, hvor protoner måtte "smides på lossepladsen" og nye stråler måtte injiceres. [40]

Ifølge en pressemeddelelse vil CERN køre LHC i 1½-2 år med det formål at levere data nok til at opnå betydelige fremskridt inden for en lang række områder af fysikken [41].

Forventede resultater

CERN-forskerne anslår, at hvis Standardmodellen er korrekt, kan en enkelt Higgs boson partikel produceres med få timers mellemrum. Med denne hastighed kan det tage ca. 2-3 år at indsamle data nok til at opdage Higgs boson partiklen entydigt. Tilsvarende kan det tage et år eller mere, før tilstrækkelige resultater vedrørende supersymmetriske partikler er blevet samlet i et sådant omfang, at der kan drages meningsfulde konklusioner. [23]

Løbende resultater

Resultaterne fra de første proton-proton kollisioner ved energiniveauer, der er højere end Fermilab's Tevatron proton-antiprotoner kollisioner, er blevet offentliggjort, og ifølge disse resultater får man en større produktion af ladede hadroner end forventet. [45] CMS rapporten beskriver, at stigningen i produktionshastigheden af ladede hadroner, når massecenter-energien går fra 0,9 TeV til 2,36 TeV, overskrider forudsigelserne ifølge de teoretiske modeller, der anvendes i analysen, nemlig med et overskydende spænd på fra 10% til 14%, afhængig af hvilken model der anvendes. De ladede hadroner var primært mesoner (kaoner og pioner). [46]

Foreslået opgradering

Efter nogle års drift begynder et partikelfysik-eksperiment typisk at lide af aftagende udbytte: Hvert ekstra års drift opdager man mindre end året før. For at undgå aftagende udbytte kan man opgradere eksperimentet, f.eks. med hensyn til energiniveau eller luminositet (antal protoner i strålerne). En opgradering af LHC, i så fald kaldet Super LHC, er blevet foreslået [47] at skulle ske efter ti års drift af LHC.

Den optimale vej til LHC luminositets-opgradering omfatter en stigning i antallet af protoner i strålerne og ændring af de to høj-luminositet-interaktionssteder, ATLAS og CMS. For at nå disse stigninger bør energien af strålerne ved det punkt, hvor de indføres i en (Super) LHC, endvidere øges til 1 TeV. Dette vil kræve en opgradering af hele præ-injektionssystemet, hvor de nødvendige ændringer i Super Proton Synchrotronen vil være dyrest.

Omkostninger

Med et budget på 9 milliarder dollars (i januar 2010 svarende til 6300 millioner euro) er LHC det dyreste videnskabelige eksperiment i menneskehedens historie. [48] De samlede udgifter til projektet forventes at være i størrelsesordenen 4,6 milliarder schweiziske franc (ca. 4400 million dollar eller 3100 million euro) til acceleratoren og 1,16 milliarder franc (ca. 1100 mill. dollar eller 800 mill. euro) for CERN's bidrag til eksperimenterne. [49]

Opførelsen af LHC blev godkendt i 1995 med et budget på 2,6 milliarder franc, med yderligere 210 millioner franc til eksperimenterne. Men der kom budgetoverskridelser, der i en større revision i 2001 skønnedes at ville være på omkring 480 millioner franc til acceleratoren og 50 millioner franc til eksperimenterne. Dette, samt at CERN's budget blev beskåret, skubbede slutdatoen frem fra 2005 til april 2007. [50] De superledende magneter medførte alene en stigning i omkostningerne på 180 millioner franc.

Der var også yderligere omkostninger og forsinkelser på grund af tekniske vanskeligheder under bygningen af de underjordiske rum til Compact Muon Solenoid, [51], og også på grund af defekte dele, som Fermilab leverede [52].

På grund af højere elpriser i vintertiden, forventes det, at LHC ikke normalt vil operere i vintermånederne [53]. Der blev dog i løbet af vinteren 2009/10 gjort en undtagelse for at rette op på opstartsforsinkelserne i 2008.

IT-ressourcer

Data fra LHC samt LHC-relaterede simulationer forventes at levere en samlet mængde data på 15 petabytes om året (ca. 500 Mb/s) [54]

Et LHC Computing Grid er ved at blive bygget for at håndtere de enorme mængder af data, der vil blive indsamlet. Det omfatter både private fiberoptiske kabel-links og eksisterende højhastighedsdele af det offentlige Internet, som kan overføre data fra CERN til akademiske institutioner rundt om i verden.

Et Open Science Grid bruges som den primære infrastruktur i USA, og også som en del af et LHC Computing Grid.

Et projekt til distribueret databehandling, LHC@home, blev igangsat for at støtte opførelsen og kalibreringen af LHC. Projektet bruger en såkaldt BOINC platform, hvorved alle med en internetforbindelse kan bruge deres computers ledige tid til at simulere, hvordan partiklerne vil bevæge sig i tunnelen. Med disse oplysninger vil forskerne være i stand til at bestemme, hvordan magneterne skal kalibreres for at få det mest stabile "kredsløb" af stråler i ringen.

Sikkerhed ved partikelkollisioner

De kommende eksperimenter i Large Hadron Collider har givet anledning til frygt i befolkningen for, at LHC's partikelkollisioner kan frembringe dommedagsfænomener, der omfatter produktion af stabile, mikroskopiske, sorte huller eller danne hypotetiske partikler kaldet "strangelets". [55] To CERN-bestilte sikkerhedsvurderinger har undersøgt disse bekymringer, og de konkluderede begge, at eksperimenterne i LHC ikke medfører nogen fare, og at der ikke er grund til bekymring, [56] [57] [58] – en konklusion, som efterfølgende udtrykkeligt er blevet godkendt af American Physical Society. [59]

Operative udfordringer

Størrelsen af LHC udgør en usædvanlig teknisk udfordring med unikke operationelle spørgsmål på grund af den enorme energi, der er lagret i magneterne og strålerne. [28] [60] Under drift er den samlede oplagrede energi i magneterne 10 GJ (svarende til 2,4 ton TNT), og den samlede energi i de to stråler når op på 724 millioner Joule (173 kg TNT). [61]

Tabet af blot en ti-milliontedel (10-7) af strålens energi er tilstrækkeligt til at få en superledende magnet til at bryde sammen, mens stråle-lossepladsen skal absorbere 362 MJ (87 kg TNT) for hver af de to stråler. Disse enorme energimængder er endnu mere imponerende i betragtning af hvor lidt stof, der bærer energien: Under nominelle driftsbetingelser (2808 bundter pr. stråle, 1,15 × 1011 protoner per bundt), indeholder strålingsrøret 1,0 × 10-9 gram brint, som under standardbetingelser for temperatur og tryk ville fylde, hvad der ville svare til volumenet af et fint sandkorn.

Den 10. august 2008 angreb hackere en hjemmeside på CERN og kritiserede deres edb-sikkerhed. De fik ikke adgang til kontrolnetværket for Collideren. [62] [63]

Byggeuheld og forsinkelser

Den 25. oktober 2005 blev José Pereira Lages, en tekniker, dræbt i LHC-tunnelen, da en krans last styrtede ned. [64]

Den 27. marts 2007 brød en nedkølet magnetunderstøttelse sammen under en trykprøvning, der involverede en af LHC's indre triplet (fokuserende quadropol) magnetsamlinger, som leveres af Fermilab og KEK. Ingen kom til skade. Fermilab-lederen Pier Oddone erklærede "I dette tilfælde er vi lamslået over, at vi missede nogle meget enkle balancekræfter". Denne fejl havde været til stede i det oprindelige design, og forblev uopdaget i fire tekniske vurderinger i de følgende år. [65] Analysen viste, at designet, der var lavet så tynd som muligt for at opnå bedre isolering, ikke var stærkt nok til at modstå de kræfter, der genereres under en tryktestning. [66] [67] Reparering af den knuste magnet og styrkelse af de otte andre identiske samlinger, der anvendes af LHC, forsinkede startdatoen, der var planlagt til november 2007.

Problemer opstod den 19. september 2008 under en test af dipol-hovedkredsløbet, da en elektrisk fejl i bussen mellem magneterne forårsagede et brud og et udslip af seks tons flydende helium. Operationen blev forsinket i flere måneder. [68] Det blev antaget, at en defekt elektrisk forbindelse mellem to magneter forårsagede en bue, som kompromitterede det flydende heliums indeslutning. Da kølingslaget blev brudt, flød helium ud i det omgivende vakuumlag med tilstrækkelig kraft til at hægte 10-ton magneterne af deres ophængningsbeslag. Eksplosionen forurenede også protonrørene med sod. [36] [69] [70].

To vakuum-utætheder blev påvist i juli 2009, og starten blev yderligere udskudt til midten af november 2009. [71]

Opmærksomhed i offentligheden

Large Hadron Collider har fået stor opmærksomhed fra offentligheden uden for det videnskabelige samfund og dets fremskridt følges af de fleste populærvidenskabelige medier. LHC har også givet næring til fantasien hos forfattere af værker inden for fiktion, såsom romaner, tv-serier og videospil, selv om beskrivelser af, hvad LHC er, hvordan det fungerer, og de forventede resultater af forsøgene ofte kun i ringe grad er nøjagtige, og til tider medfører bekymring hos den brede offentlighed.

Romanen "Engle og Dæmoner" af Dan Brown handler om antistof, der ifølge romanen er produceret af LHC, og som skal anvendes i et våben mod Vatikanet. Som svar har CERN offentliggjort en "Fact or Fiction?" side, der diskuterer rigtigheden af bogens skildring af LHC, CERN og partikelfysikken i almindelighed. [72]. Ved udarbejdelse af filmudgaven af bogen har man lavet filmoptagelser, der er filmet på stedet ved et af LHC-eksperimenterne, og instruktøren Ron Howard mødtes med CERN-eksperter i et forsøg på at gøre videnskaben i historien mere nøjagtig. [73]

Romanen FlashForward af Robert J. Sawyer handler om en eftersøgning efter Higgs boson partiklen ved LHC. CERN har offentliggjort en "Science and Fiction" side, hvor Robert J. Sawyer og fysikere interviewes om bogen og om tv-serien, der er baseret på den. [74]

CERN-medarbejder Katherine McAlpine's "Large Hadron Rap" [75] fik over 5 millioner seere på YouTube. [76] [77]

Referencer

Noter

 1. ^ "Missing Higgs". CERN. 2008. http://public.web.cern.ch/public/en/Science/Higgs-en.html. Retrieved 2008-10-10.
 2. ^ "Towards a superforce". CERN. 2008.http://public.web.cern.ch/public/en/Science/Superforce-en.html. Retrieved 2008-10-10.
 3. ^ Roger Highfield (16 September 2008). "Large Hadron Collider: Thirteen ways to change the world". Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/09/16/sciwriters116.xml. Retrieved 2008-10-10.
 4. ^ CERN Press Office (10 September 2008). "First beam in the LHC – Accelerating science". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR08.08E.html. Retrieved 2008-10-09.
 5. ^ Paul Rincon (23 September 2008). "Collider halted until next year". BBC News.http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7632408.stm. Retrieved 2008-10-09.
 6. ^ **//a//** **//b//** CERN Press Office (9 February 2009). "CERN management confirms new LHC restart schedule". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR02.09E.html. Retrieved 2009-02-10.
 7. ^ CERN Press Office (19 June 2009). "CERN reports on progress towards LHC restart". Press release. http://press.web.cern.ch/press/lhc-first-physics/. Retrieved 2009-07-21.
 8. ^ CERN Press Office (20 November 2009). "The LHC is back". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR16.09E.html. Retrieved 2009-11-20.
 9. ^ **//a//** **//b//** CERN Press Office (23 November 2009). "Two circulating beams bring first collisions in the LHC". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR17.09E.html. Retrieved 2009-11-23.
 10. ^ **//a//** **//b//** CERN Press Office (30 November 2009). "LHC sets new world record". Press release. http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR18.09E.html. Retrieved 2010-03-30.
 11. ^ The New York Times (4 February 2010). "Collider to Operate Again, Though at Half Power". Press release. http://www.nytimes.com/2010/02/05/science/05collide.html. Retrieved 2010-02-05.
 12. ^ BBC News (30 March 2010). "CERN LHC sees high-energy success". Press release.http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8593780.stm. Retrieved 2010-03-30.
 13. ^ Brian Greene (11 September 2008). "The Origins of the Universe: A Crash Course". The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/09/12/opinion/12greene.html?_r=1&oref=slogin. Retrieved 2009-04-17.
 14. ^ "… in the public presentations of the aspiration of particle physics we hear too often that the goal of the LHC or a linear collider is to check off the last missing particle of the Standard Model, this year's Holy Grail of particle physics, the Higgs boson. The truth is much less boring than that! What we're trying to accomplish is much more exciting, and asking what the world would have been like without the Higgs mechanism is a way of getting at that excitement." – Chris Quigg (2005). "Nature's Greatest Puzzles". ar?iv:hep-ph/0502070 [hep-ph].
 15. ^ "Why the LHC". CERN. 2008. http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/WhyLHC-en.html. Retrieved 2009-09-28.
 16. ^ "Zeroing in on the elusive Higgs boson". US Department of Energy. March 2001.http://www.science.doe.gov/Accomplishments_Awards/Decades_Discovery/35.html. Retrieved 2008-12-11.
 17. ^ "Accordingly, in common with many of my colleagues, I think it highly likely that both the Higgs boson and other new phenomena will be found with the LHC."…"This mass threshold means, among other things, that something new—either a Higgs boson or other novel phenomena—is to be found when the LHC turns the thought experiment into a real one." Chris Quigg (February 2008). "The coming revolutions in particle physics". Scientific American. pp. 38–45.http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-coming-revolutions-in-particle-physics&page=3. Retrieved 2009-09-28.
 18. ^ Shaaban Khalil (2003). "Search for supersymmetry at LHC". Contemporary Physics 44(3): 193–201. doi:10.1080/0010751031000077378.
 19. ^ Alexander Belyaev (2009). "Supersymmetry status and phenomenology at the Large Hadron Collider". Pramana 72 (1): 143–160. doi:10.1007/s12043-009-0012-0.
 20. ^ Anil Ananthaswamy (11 November 2009). "In SUSY we trust: What the LHC is really looking for". New Scientist. http://www.newscientist.com/article/mg20427341.200-in-susy-we-trust-what-the-lhc-is-really-looking-for.html.
 21. ^ Lisa Randall (2002). "Extra Dimensions and Warped Geometries". Science 296: 1422–1427. http://randall.physics.harvard.edu/RandallCV/Sciencearticle.pdf.
 22. ^ Panagiota Kanti, "Black Holes at the LHC"; http://arxiv.org/pdf/0802.2218v2
 23. ^ **//a//** **//b//** "What is LHCb". CERN FAQ. CERN Communication Group. January 2008. p. 44.http://cdsmedia.cern.ch/img/CERN-Brochure-2008-001-Eng.pdf. Retrieved 2008-09-12.
 24. ^ **//a//** **//b//** Joel Achenbach (March 2008). "The God Particle". National Geographic Magazine.http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/achenbach-text. Retrieved 2008-02-25.
 25. ^ "The Z factory". CERN. 2008. http://public.web.cern.ch/PUBLIC/en/Research/LEP-en.html. Retrieved 2009-04-17.
 26. ^ "LHC: How Fast do These Protons Go?". yogiblog.http://journal.batard.info/post/2008/09/12/lhc-how-fast-do-these-protons-go. Retrieved 2008-10-29.
 27. ^ "LHC commissioning with beam". CERN. http://lhc-commissioning.web.cern.ch/lhc-commissioning/. Retrieved 2009-04-17.
 28. ^ **//a//** **//b//** Jörg Wenninger (November 2007). "Operational challenges of the LHC"(PowerPoint). p. 53. http://irfu.cea.fr/Phocea/file.php?class=std&file=Seminaires/1595/Dapnia-Nov07-partB.ppt. Retrieved 2009-04-17.
 29. ^ "Ions for LHC (I-LHC) Project". CERN. 1 November 2007. http://project-i-lhc.web.cern.ch/project-i-lhc/Welcome.htm. Retrieved 2009-04-17.
 30. ^ **//a//** **//b//** Paul Rincon (10 September 2008). "'Big Bang' experiment starts well". BBC News.http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7604293.stm. Retrieved 2009-04-17.
 31. ^ CERN Press Office (10 September 2008). "First beam in the LHC – Accelerating science". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR08.08E.html. Retrieved 2008-09-10.
 32. ^ Mark Henderson (10 September 2008). "Scientists cheer as protons complete first circuit of Large Hadron Collider". Times Online.http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article4722261.ece. Retrieved 2008-10-06.
 33. ^ "Interim Summary Report on the Analysis of the 19 September 2008 Incident at the LHC" (PDF). CERN. 15 October 2008.https://edms.cern.ch/file/973073/1/Report_on_080919_incident_at_LHC__2_.pdf. Retrieved 2009-09-28.
 34. ^ CERN Press Office (20 September 2008). "Incident in LHC sector 3–4". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR09.08E.html. Retrieved 2009-09-28.
 35. ^ CERN Press Office (16 October 2008). "CERN releases analysis of LHC incident". Press release. http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR14.08E.html. Retrieved 2009-09-28.
 36. ^ **//a//** **//b//** CERN Press Office (5 December 2008). "LHC to restart in 2009". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR17.08E.html. Retrieved 2008-12-08.
 37. ^ CERN Press Office (30 April 2009). "Final LHC magnet goes underground". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR06.09E.html. Retrieved 2009-08-04.
 38. ^ Mark Henderson (18 September 2008). "'Big bang machine' is back on collision course after its glitches are fixed". Times Online.http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article4774817.ece. Retrieved 2009-09-28.
 39. ^ CERN Press Office (21 October 2008). "CERN inaugurates the LHC". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR16.08E.html. Retrieved 2008-10-21.
 40. ^ Associated Press (30 March 2010). "Big Bang Machine sets collision record". The Hindu.http://beta.thehindu.com/sci-tech/science/article329160.ece?homepage=true.
 41. ^ CERN Press Office (30 March 2010). "LHC research programme gets underway". CERN.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2010/PR07.10E.html.
 42. ^ CERN (20 November 2009). "The LHC is back". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR16.09E.html. Retrieved 2010-03-02.
 43. ^ { CERN (30 November 2009). "LHC sets new world record". Press release.http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2009/PR18.09E.html. Retrieved 2010-03-02.
 44. ^ "Large Hadron Collider to come back online after break". BBC News. 19 December 2010. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8524024.stm. Retrieved 2010-03-02.
 45. ^ V. Khachatryan et al. (CMS collaboration) (2010). "Transverse momentum and pseudorapidity distributions of charged hadrons in pp collisions at vs = 0.9 and 2.36 TeV". Journal of High Energy Physics 2010 (2): 1–35.doi:10.1007/JHEP02(2010)041. arXiv:1002.0621.
 46. ^ A. Trafton (5 February 2010). "Record-breaking collisions at LHC produce lots of mesons". R&D Magazine. http://www.rdmag.com/News/2010/02/General-Science-Record-breaking-collisions-at-LHC-produce-lots-of-mesons/. Retrieved 2010-03-02.
 47. ^ F. Ruggerio (29 September 2005). "LHC upgrade (accelerator)". 8th IFCA Seminar.http://chep.knu.ac.kr/ICFA-Seminar/upload/9.29/Morning/session1/Ruggiero-ICFA-05.pdf. Retrieved 2009-09-28.
 48. ^ **(French)** A (very) small big bang
 49. ^ "How much does it cost?". CERN. 2007.http://askanexpert.web.cern.ch/AskAnExpert/en/Accelerators/LHCgeneral-en.html#3. Retrieved 2009-09-28.
 50. ^ Luciano Maiani (16 October 2001). "LHC Cost Review to Completion". CERN.http://user.web.cern.ch/User/LHCCost/2001-10-16/LHCCostReview.html. Retrieved 2001-01-15.
 51. ^ Toni Feder (2001). "CERN Grapples with LHC Cost Hike". Physics Today 54 (12): 21.doi:10.1063/1.1445534. http://ptonline.aip.org/journals/doc/PHTOAD-ft/vol_54/iss_12/21_2.shtml.
 52. ^ "Bursting magnets may delay CERN collider project". Reuters. 5 April 2007.http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSL054919720070405. Retrieved 2009-09-28.
 53. ^ Paul Rincon (23 September 2008). "Collider halted until next year". BBC News.http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7632408.stm. Retrieved 2009-09-28.
 54. ^ "CERN LHC Computing". CERN. 2008.http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Computing-en.html. Retrieved 2009-09-28.
 55. ^ Alan Boyle (2 September 2008). "Courts weigh doomsday claims". Cosmic Log. MSNBC.http://cosmiclog.msnbc.msn.com/archive/2008/09/02/1326534.aspx. Retrieved 2009-09-28.
 56. ^ J.-P. Blaizot, J. Iliopoulos, J. Madsen, G.G. Ross, P. Sonderegger, H.-J. Specht (2003). "Study of Potentially Dangerous Events During Heavy-Ion Collisions at the LHC".CERN. http://doc.cern.ch/yellowrep/2003/2003-001/p1.pdf. Retrieved 2009-09-28.
 57. ^ J. Ellis J, G. Giudice, M.L. Mangano, T. Tkachev, U. Wiedemann (LHC Safety Assessment Group) (5 September 2008). "Review of the Safety of LHC Collisions".Journal of Physics G 35: 115004. doi:10.1088/0954-3899/35/11/115004. arXiv:0806.3414.
 58. ^ "The safety of the LHC". CERN. 2008.http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html. Retrieved 2009-09-28.
 59. ^ Division of Particles & Fields. "Statement by the Executive Committee of the DPF on the Safety of Collisions at the Large Hadron Collider". American Physical Society.http://www.aps.org/units/dpf/governance/reports/upload/lhc_saftey_statement.pdf. Retrieved 2009-09-28.
 60. ^ "Challenges in accelerator physics". CERN. 14 January 1999.http://lhc.web.cern.ch/lhc/general/acphys.htm. Retrieved 2009-09-28.
 61. ^ John Poole (2004). "Beam Parameters and Definitions".https://edms.cern.ch/file/445830/5/Vol_1_Chapter_2.pdf.
 62. ^ CERN Security Team (16 September 2008). "CMSMON web page defaced". CERN.http://it-support-servicestatus.web.cern.ch/it-support-servicestatus/IncidentArchive/080915-CMSMON.htm. Retrieved 2009-09-28.
 63. ^ Mike Harvey and Mark Henderson (13 September 2008). "Hackers claim there's a black hole in the atom smashers' computer network". The Times.http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article4744329.ece. Retrieved 2009-09-28.
 64. ^ CERN Press Office (26 October 2005). "Message from the Director-General". Press release. http://user.web.cern.ch/user/QuickLinks/Announcements/2005/Accident.html. Retrieved 2009-09-28.
 65. ^ "Fermilab 'Dumbfounded' by fiasco that broke magnet". Photonics.com. 4 April 2007.http://www.photonics.com/content/news/2007/April/4/87089.aspx. Retrieved 2009-09-28.
 66. ^ CERN Press Office (1 June 2007). "Fermilab update on inner triplet magnets at LHC: Magnet repairs underway at CERN". Press release.http://user.web.cern.ch/user/QuickLinks/Announcements/2007/LHCInnerTriplet_5.html. Retrieved 2009-09-28.
 67. ^ "Updates on LHC inner triplet failure". Fermilab Today. Fermilab. 28 September 2007.http://www.fnal.gov/pub/today/lhc_magnet_archive.html. Retrieved 2009-09-28.
 68. ^ Paul Rincon (23 September 2008). "Collider halted until next year". BBC News.http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7632408.stm. Retrieved 2009-09-29.
 69. ^ Dennis Overbye (5 December 2008). "After repairs, summer start-up planned for collider". New York Times. http://www.nytimes.com/2008/12/06/science/06cern.html. Retrieved 2008-12-08.
 70. ^ http://www.iop.org/EJ/article/0953-2048/23/3/034001/sust10_3_034001.pdf?request-id=70c5f5ed-6913-4a93-a944-14f91f848c14
 71. ^ "News on the LHC". CERN. 16 July 2009.http://user.web.cern.ch/user/news/2009/090716.html. Retrieved 2009-09-28.
 72. ^ "Angels and Demons". CERN. January 2008.http://public.web.cern.ch/Public/en/Spotlight/SpotlightAandD-en.html. Retrieved 2009-09-28.
 73. ^ Ceri Perkins (2 June 2008). "ATLAS gets the Hollywood treatment". ATLAS e-News.http://atlas-service-enews.web.cern.ch/atlas-service-enews/news/news_angelphoto.php. Retrieved 2009-09-28.
 74. ^ "FlashForward". CERN. September 2009.http://flashforward.web.cern.ch/flashforward/. Retrieved 2009-10-03.
 75. ^ Katherine McAlpine (28 July 2008). "Large Hadron Rap". YouTube.http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM. Retrieved 2009-09-28.
 76. ^ Roger Highfield (6 September 2008). "Rap about world's largest science experiment becomes YouTube hit". Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/08/26/scirap126.xml. Retrieved 2009-09-28.
 77. ^ Jennifer Bogo (1 August 2008). "Large Hadron Collider rap teaches particle physics in 4 minutes". Popular Mechanics.http://www.popularmechanics.com/blogs/science_news/4276090.html. Retrieved 2009-09-28.

External links
Search Wikimedia CommonsSearch Wikimedia Commons
Wikimedia Commons has media related to: Large Hadron Collider

Leave a Reply