Search Posts

Litteratursøgning

Mandeley – værktøj til at samle den litteratur, man har fundet

Web of Science, stor database med litteratur

Google Scholar, database med videnskabelig litteratur (har den fordelt at man kan bruge naturligt sprog ved søgningen, der er ingen kvalitetskontrol på de tidsskrifter som den finder, det er næsten altid kun de allerførste få søgeresultater, som er relevante)

Fagsider: https://kub.kb.dk/natur

https://rex.kb.dk, katalog over hvad der er af litteratur på Københavns universitet og Roskilde universitet (alle fag,). Telefon og chat.

Humaniora

Jura

Science

Samfundsvidenskab

Sundhedsvidenskab

Teologi

NYHEDSKILDER: (Aviser, magasiner, nyhedsportaler, fjernsyn, radio, blogs):

Pressreader

InfoMedia

Mediastream

Fødevare watch

Lexis-Nexis

NETVÆRK: Vejvisere

FORSKNINGSKILDER (Artikler i videnskabelige tidsskrifter, originalartikler eller reviews, konferencepapirer (proceedings), forskningsrapporter og tekniske rapporter)

Artikeldatabaser f.eks. Cab Abstracts, Agricola, Web of Science, Den Danske Forskningsdatabase, Google Scholar.

FAKTA (Lovgivning, patenter, statistik, tabeller, datasæt):

Lovdatabaser (Retsinfo.dk, Eurlex, Schultz lovportaler …)

Patentdatabaser (Derwent Innovation Index, European Patent Office, …)

Statistikdatabaser (Statistikbanken, FAO-STAT, Myndigheders hjemmesider…)

BAGGRUNDSKILDER (Encyklopedier, ordbøger, oversigtsværker, biografier, lærebøger, pæpulærtidsskrifter),

Bibliotekskataloger (REX, bbliotek.dk),

Søgemaskiner (Google)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image