Search Posts

Love-straffebestemmelser-retsområder

https://www.elov.dk/emner/

Inden for strafferetten skelner man mellem straffeloven og særlovgivningen (det vil sige alle andre love, der også indeholder straffebestemmelser).

Det følger af straffelovens § 19, at udgangspunktet i straffeloven er, at kun forsætlige (dvs. med vilje) overtrædelser straffes.

Derimod er udgangspunktet i særlovgivningen (dvs. straffebestemmelser i andre love end straffeloven), at også uagtsomme overtrædelser straffes.

Privatret  Offentlig ret


(Nyeste lovbekendtgørelse med senere ændringer implementeret)

Love og retsområder:

  Advokatret  Afgiftsret  Anlæg  Arbejdsret  Arveret  Beredskab  Bevillinger  Boligret  Byggeret  Diskrimination  Dyreret  Ejendomsret  Energiret  Erhvervsfremme  Erhvervsregulering  Erstatningsret  EU-ret  Færdselsret  Familieret  Fast Ejendom  Finansielle virksomheder  Fiskeri  Fødevareret  Forbrugerret  Forsikringsret  Forskning  Forvaltningsret  Grønland & Færøerne  Immaterialret  Insolvensret  International ret  IT-ret  Kirkeret  Kommunalret  Konkurrenceret  Kultur  Landbrugsret  Lejeret  Lovfortolkning  Markedsføringsret  Medieret  Menneskerettigheder  Militær  Miljøret  Obligationsret  Offentlig Finansiering  Passivitet  Penge og betalinger  Pensionsret  Persondataret  Politi  Procesret  Produktregler  Regnskab  Retsinformation  Retssædvane  Selskabsret  Skatteret  Skifteret  Socialret  Søret  Spil  Sport  Statistik, indeks & satser  Statsret  Statsstøtte  Strafferet  Sundhedsret  Tid & mål  Trafik  Transportret  Udbudsret  Uddannelse  Udenrigsforhold  Udlændingeret 

  • Eksempelvis "Medieret"
  • På linket øverst på siden her kan man få et 14 dages gratis prøveperiode, men skal afgive kortoplysninger og bliver trukket 369 kr pr måned hvis man glemmer af afmelde den gratis 14 dages periode inden denne udløber. Som abonnent på linket kan man få adgang til 978 opdaterede love med 101.483 originale kommentarer
  • fra lovenes forarbejder og 22.317 afgørelser.

Filtrér

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image