Search Posts

madfarvestoffet-RED-3-giver-irreversibel-frigivelse-af-neurotransmitterende-acetylcholin


MADFARVER KAN PÅVIRKE BØRN

"RED nr.3" er et rødt farvestof til levnedsmidler. Det hedder kemisk "erythrosin B". En undersøgelse af farvestoffet RED-3 viste, at det producerede en irreversibel frigivelse af neurotransmitterende acetylcholin, når det blev påført neurotransmitter-synapser, der var isoleret fra frøer. Acetylcholin anvendes i kroppen til at overføre nerveimpulser mellem nerveceller. (Science bd.207, (1980) s.1849).

Ved en undersøgelse, refereret i Science bd.205 (1979) s.401, blev det vist, at stoffet RED nr. 3 hæmmer optagelsen af dopamin i hjerneceller hos rotter. Stoffet var en hundrededel gange så effektiv som amfetamin i dets hæmning af dopaminoptagelsen. Disse iagttagelser styrker teorien om, at RED nr. 3 kan producere overaktivitet hos visse børn (som det omtales i Science bd.207, 1980, s.1485 og s.1487). Dansk Kemi nr.8, 1980 s.186.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply