Search Posts

maskinoversættelse-fejl

/FEJL/rettelse/

/farveløs/bleg/
/kunne ikke koordinere./kunne ikke koordinere sine bevægelser./
/svampekonsumtion/indtagelse af svampe/
/svampe forbrug/indtagelse af svampe/
/giggly/svimmel/
/svampekonsumtion/indtagelse af svampe/
/svampekonsumtion/indtagelse af svampe/
/forsætligt indtalt/med vilje spist/
/takykardi/takykardi???=/
/hyperfefelksi/hyperfefelksi???/
/hypotoni/hypotoni???/
/sympatomimetiske/sympatomimetiske???/
/, balance,/, balanceproblemer,/
/kortikal /hjernebark-/
/PET-metode/PET-scanningsmetode/
/peroral eksponering/indgivelse via munden/
/æææ
induceret
øøø/æææ
igangsat
øøø/
/æææ
er dephosphoryleret til
øøø/æææ
ved fjerrnelse af en phosphorgruppe omdannes til
øøø/
/æææ
demethylerede analoger
øøø/æææ
analoger der har en methylgruppe mindre
øøø/
/æææ
oral indtagelse
øøø/æææ
indtaget via munden
øøø/
/æææ
per oral
øøø/æææ
indtaget via munden
øøø/
/æææ
psykotrope
øøø/æææ
psykofarmaka-
øøø/
/æææ
hypnagogisk
øøø/æææ
som-overgang-mellem-søvn-og-virkelighed
øøø/
/æææsynestesiøøø/æææ
synæstesi-sanseblanding
øøø/
/æææsynæstesiøøø/æææ
synæstesi-sanseblanding
øøø/
/æææ
affektiv aktivering
øøø/æææ
sindsbevægelsespåvirkning
øøø/
/æææ
temporal og rumlig opfattelse
øøø/æææ
opfattelse af tid og rum
øøø/
/æææ
introspektiv tilstand
øøø/æææ
selviagttagende tilstand
øøø/
/æææauditiv inputøøø/ææælydmæssige påvirkningerøøø/
/æææauditive inputøøø/ææælydmæssige påvirkningerøøø/
/æææ
perceptuelle
øøø/æææ
bevidstheds
øøø/
/æææ
visuelle
øøø/æææ
synsmæssige
øøø/
/ææævisueløøø/æææsynsmæssigøøø/
/æææ
visuel hallucinose
øøø/æææøø
ser hallucinogene syner
ø/
/æææ
piloerektion
øøø/ææægåsehudøøø/
/æææ
piloerrektion
øøø/ææægåsehudøøø/
/æææ
piloarrektion
øøø/ææægåsehudøøø/
/æææ
blinker af lys
øøø/ææælysglimtøøø/
/æææ
mydriasis
øøø/æææ
pupiludvidelse (mydriasis)
øøø/
/æææsympatiskomimetiskøøø/æææ(adrenerge) stoffer som kan øge aktiviteten af det sympatiske nervesystem (kampberedskabs-nervesystemet)øøø/
/æææsympatomimetiskøøø/æææ(adrenerge) stoffer som kan øge aktiviteten af det sympatiske nervesystem (kampberedskabs-nervesystemet)øøø/
/æææsympatomimetikaøøø/æææ (adrenerge) stoffer som kan øge aktiviteten af det sympatiske nervesystem (kampberedskabs-nervesystemet)øøø/
/æææsympatolytikaøøø/æææstoffer som kan nedsætte aktiviteten af det sympatiske nervesystem (kampberedskabs-nervesystemet)øøø/
/æææsympatholytikaøøø/æææstoffer som kan nedsætte aktiviteten af det sympatiske nervesystem (kampberedskabs-nervesystemet)øøø/
/æææ
blodpræstelse
øøø/æææbøøø/
/æææøøø/æælodtrykæøøø/
/ææætremorøøø/æææskælvenøøø/
/ææætidskunstøøø/ææætidsopfattelseøøø/
/æææ
døde af kold temperatur
øøø/æææ
døde af kulde
øøø/
/æææ
i Hawaii
øøø/æææ
på Hawaii
øøø/
/æææøøø/æææ
skåret i hovedet
øøø/
/æææ
slået hovedet
øøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/ææætilbagekoblingerøøø/æææflashbacksøøø/
/æææ
perceptuelle
øøø/æææbevidsthedsøøø/
/ææægenoplivedeøøø/ææægenoplevedeøøø/
/æææafkomensøøø/æææ
afkommets
øøø/
/æææmagiske svampeøøø/æææmagic mushroomsøøø/
/æææ
champignonplukkere
øøø/æææsvampehøstereøøø/
/ææædysforiøøø/æææføøø/
/æææøøø/æææforstemning (dysfori)øøø/
/æææ
dysphoria
øøø/æææ
forstemning (dysfori)
øøø/
/æææorgelbiokemiøøø/æææorganbiokemiøøø/
/æææ
occacionalt
øøø/ææælejlighedsvistøøø/
/æææ
adverese-reaktionerne
øøø/æææ
de uønskede reaktioner
øøø/
/æææ
cathecholaminerg
øøø/æææ
binyremarvhormon-aktiverede (binyremarven danner de tre cathecholamin-typer: nor-adrenelin, adrenalin og dopamin)
øøø/
/æææ
catecholaminerg
øøø/æææ
binyremarvhormon-aktiverede (binyremarven danner de tre cathecholamin-typer: nor-adrenelin, adrenalin og dopamin)
øøø/
/æææ
maveskylling
øøø/æææ
maveudskylning
øøø/
/æææemesisøøø/æææ
opkastning (emesis)
øøø/
/æææmediatorøøø/æææ
middel til frembringelse af
øøø/
/æææ
ventrikulær aspiration
øøø/æææ
tømning af maven med en mavesonde
øøø/
/æææ
obsessiv-kompulsiv lidelse
øøø/æææ
OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse)
øøø/
/æææ
svamp forbrug
øøø/æææ
indtagelse af svampe
øøø/
/æææ
en mavesvamp blev udført
øøø/æææ
en tømning af maven blev udført
øøø/
/æææ
som de midtog for en spiselig svampe
øøø/æææ
som de havde forvekslet med en spiselig svamp
øøø/
/æææat svampen blev brugtøøø/æææat svampen var blevet spistøøø/
/æææforbragteøøø/æææspisteøøø/
/æææLammens lammelseøøø/æææLammelsen af lemmerneøøø/
/æææ
der indtog kun
øøø/æææder kun spisteøøø/
/ææækogte frugterøøø/æææ
tilberedte svampe
øøø/
/æææ
oplevede på virkninger
øøø/æææ
oplevede nogle virkninger
øøø/
/æææwoozyøøø/æææmærkeligøøø/
/ææægigglyøøø/æææ
latterfnisende
øøø/
/æææ
forsætligt indtalt
øøø/æææ
med vilje spist
øøø/
/æææbange for sammenbrudøøø/æææangst for at bryde sammenøøø/
/æææ
fratage sig søvn
øøø/æææ
undladt at sove
øøø/
/æææ
tachycardi
øøø/æææ
galopperende hjerte
øøø/
/æææ
takykardi
øøø/æææ
galopperende hjerte
øøø/
/æææpyruvinsyreøøø/æææpyrodruesyreøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/
/æææøøø/æææøøø/

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply