Search Posts

medicin-forkortelser

Udlevering af lægemidler Revideret: 17.10.2017Indledning | Vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte patienter | Referencer

Udleveringsbestemmelsen for det enkelte lægemiddel er angivet under 'Udlevering' i feltet "Tilskud, udlevering, pakninger og priser" nederst i præparatbeskrivelsen ved brug af flg. forkortelser:

(A) – Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen.

(AP4) – Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i "Bekendtgørelse om recepter", §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §15.

(AP4BG) – Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4

(AP4NB) – Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4.

(B) – Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.

(BEGR) – Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A.

(GH) – Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt. Medicinske gasser.

(HA) – Håndkøb – apoteksforbeholdt.

(HA18) – Håndkøb – apoteksforbeholdt. Må kun udleveres til personer over 18 år.

(HF) – Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt.

(HX) – Håndkøb – Ikke apoteksforbeholdt. Højst 1 pakning pr. kunde pr. dag (gælder dog ikke ved køb på apotek).

(HX18) – Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt. Må kun udleveres til personer over 18 år. Højst 1 pakning pr. kunde pr. dag (gælder dog ikke ved køb på apotek).

(NBS) – Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Udleveres efter bestemmelse (A), men derudover fastsætter Sundhedsstyrelsen for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må ordinere det. Disse er angivet i tabellen vha. følgende koder:

Kode
Speciale
Almmed.end
Almen/intern medicin, endokrinologi
Anæstesi
Anæstesi
B/u.ps,psy
Børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri
Barn/ung.p
Børne- og ungdomspsykiatri
De.Gas.Oft
Dermatologi, gastroenterologi, oftalmologi
De.neu.pl.
Dermatologi, neurologi, plastikkirurgi
De.pæd.all
Dermatologi, pædiatri, allergologi
Deneofplur
Dermato-venerologi, neurologi, oftalmologi, plastikkirurgi, urologi
Deneuoftpl
Dermato-venerologi, neurologi, oftalmologi, plastikkirurgi
Der.pla.pæ
Dermatologi, plastikkirurgi, pædiatri
Der.Reu.Of
Dermatologi, reumatologi, oftalmologi
DeReHæOnPæ
Dermatologi, reumatologi, hæmatologi, onkologi, pædiatri
Derm.reuma
Dermatologi, reumatologi
Derm.Ven.
Dermato-venerologi
Dermatolog
Dermatologi
En.ge.r.im
Endokrinologi, geriatri, reumatologi, intern medicin
End.ge.reu
Endokrinologi, geriatri, reumatologi
Endokrin.
Endokrinologi
Ger.ps.ne.
Geriatri, psykiatri, neurologi
Gyn.obstr.
Gynækologi/obstetrik
Inf.lun.pæ
Infektionssygdomme, lungesygdomme, pædiatri
Infekm.kmb
Infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi
Int. med.
Intern medicin
Kar.end.im
Kardiologi, endokrinologi, intern medicin
Kar.End.Ne
Kardiologi, endokrinologi, neurologi
Kard.endo
Kardiologi, endokrinologi
Kardiologi
Kardiologi
Lungesygd.
Lungesygdomme
Med.endok.
Intern medicin, endokrinologi
Med.hepat.
Intern medicin, hepatologi
Med. hæmat.
Intern medicin. hæmatologi
Med.Rheum.
Intern medicin, reumatologi
Nefr.kard.
Nefrologi, kardiologi
Nefr.pæd.
Nefrologi, pædiatri
Nefrologi
Nefrologi
Neur,pæd.
Neurologi, pædiatri
Neur.psyk.
Neurologi, psykiatri
Neurologi
Neurologi
Oftal.neur
Oftalmologi, neurologi
Oftal.Pædi
Oftalmologi, pædiatri
Oftalmol.
Oftalmologi
Onkologi
Onkologi
Ortopædkir
Ortopædkirurgi
Ortopæ.urol.
Ortopædkirurgi, urologi
Plastikkir
Plastikkirurgi
Psy,neu.pæ
Børne-/ungdomspsykiatri, neurologi, psykiatri, pædiat
Psyk,pæd.
Børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pædiatri
Psykiatri
Psykiatri
Pæd.med.
Pædiatri, intern medicin
Pædiatri
Pædiatri
Rheumatol.
Reumatologi
Thoraxkiru
Thoraxkirurgi
Urologi
Urologi

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply