Search Posts

meldugsvampen


MERUDBYTTE UDEN SPRØJTNING

Forsøg foretaget af Landskontoret for Planteavl i Århus viser, at man ved at blande bygsorter somme tider kan undgå sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler og alligevel få større udbytte. Ved at blande bygsorter, der f.eks. hver for sig er modstandsdygtige mod bestemte typer af meldugsvampen, bliver den samlede mark meget lidt modtagelig for angreb af melduggens forskellige smitteracer, og man opnår et så stort merudbytte, at sprøjtning bliver unødvendigt. Tidligere måtte sædekort kun sælges som ublandede sorter, men EF har nu vedtaget en ordning, der gør det muligt at markedsføre blandinger. Berl.Tid.l.feb.1981 sekt.2, s.6

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply