Search Posts

mikroskop

mikroskop

Near-atomic resolution of protein structure by electron microscopy holds promise ::: A new study shows that it is possible to use an imaging technique called cryo-electron microscopy to view, in near-atomic detail, the architecture of a metabolic enzyme bound to a drug that blocks its activity. This advance provides a new path for solving molecular structures that may revolutionize drug development, noted the researchers.

  • En ny undersøgelse viser, at det er muligt at anvende et billeddannende teknik kaldet cryo-elektronmikroskopi for at se, i nær-atomare detaljer, arkitekturen af ??et metabolisk enzym bundet til et lægemiddel, som blokerer dets aktivitet. Dette forskud giver en ny vej til at løse molekylære strukturer, der kan revolutionere lægemiddeludvikling, bemærkede forskerne. (bionyt.dk/163/kilde-203 ).

  • mikroskop

See flower cells in 3-D: No electron microscopy required ::: High-resolution imaging of plant cells is important in many plant studies, and the most commonly used method is scanning electron microscopy (SEM). But SEM can have limitations, including damage to material during sample preparation and high equipment costs. Researchers have developed an optical sectioning-3-D reconstruction method using a compound fluorescence light microscope. The new method is simpler and more cost-effective than SEM.

  • Høj opløsning billeddannelse af planteceller er vigtig i mange plante undersøgelser, og den mest almindeligt anvendte metode er scanning elektronmikroskopi (SEM). Men SEM kan have begrænsninger, herunder skader på materiale under prøveforberedelse og høj udstyr omkostninger. Forskere har udviklet en optisk sektionering-3-D rekonstruktion metoden under anvendelse af en forbindelse fluorescens lysmikroskop. Den nye metode er enklere og mere omkostningseffektivt end SEM.(bionyt.dk/163/kilde-204 ).

  • mikroskop-fiberoptisk

Microscope created allowing deep brain exploration ::: A team of neuroscientists and bioengineers has created a miniature, fiber-optic microscope designed to peer deeply inside a living brain. The laser-scanning microscope, a prototype which will be further refined, uses fiber-optics and a tiny electrowetting lens. Compared to other small, focusing lenses, it's fast and not sensitive to motion. This allows it to reliably focus on living tissue.

  • Et team af neuroforskere og bioengineers har skabt en miniature, fiberoptisk mikroskop designet til at peer dybt inde i en levende hjerne. Laser-scanning mikroskop, en prototype, som vil blive yderligere raffineret, bruger fiber-optik og en lille electrowetting linse. Sammenlignet med andre små med fokus linser, det er hurtigt og ikke følsom over for bevægelse. Dette gør det muligt pålideligt at fokusere på levende væv. (bionyt.dk/163/kilde-205 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply