Search Posts

nyheder-2003

Ny forskning

Aktuelt om biologi – medicin – natur – miljø

 • Her bringes i kort form omtale af ny forskning og andre aktuelle emner inden for biologi, medicin, natur og mijlø.

 • Hvis du vil have mere at vide om et emne, så send en e-mail til BioNyt, og vi vil udarbejde artikler om de emner, som flest vil have mere at vide om

 • Mælk fra kvæg anvendtes for 6000 år siden i England
 • Det er uklart, hvornår agerbrugere begyndte at udnytte deres kvæg som malkekvæg, i stedet for som kødkilde. Nu tyder en undersøgelse, publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences, på at dette på de britiske øer skete for 6000 år siden.

 • Richard Evershed fra University of Bristol og kolleger har undersøgt 950 stumper af snavsede tallekener fra 14 arkæologiske steder i Storbritannien, som er fra stenalderen, bronzealderen og jernalderen. Man ledte efter fedtrester, og ved at sammenligne forholdet mellem kulstofisotoperne i molekylerne påviste forskerne, om resterne på tallerkenerne var fra mælk eller kød. De fandt mælkerester på hvert eneste fundsted. Dette er ifølge forskerne det første direkte bevis på, at udnyttelsen af husdyr til indtagelse af mælk allerede var en veletableret praksis i England i slutningen af det 5. årtusinde før vor tidsregning. (Scientific American, online: 28.jan.2003).

 • —-
 • Genteknologisk mælk øger osteproteiner
 • Moderne ostefremstilling kan forbedres med genteknologi, idet klonede, gensplejsede køer producerer mælk med potentielt forbedrede egenskaber for fremstilling af ost og bedre varmestabilitet. I tidsskriftet Nature Biotechnology har Gotz Laible og kolleger fra Ruakura Research Center i Hamilton, New Zealand, ændret celler fra malkekøer, således at der indsattes ekstra kopier af to gener, som styrer dannelsen af casein, som er det dominerende mælkeprotein. Cellerne blev sammensmeltet med donorægceller og implanteret i rugemødre. Ud af 11 klonede køer, som overlevede, gav 9 mælk med et højere indhold af to caseinmolekyler. Mælken indeholdt mellem 8 og 20% mere beta-casein og næsten to gange så meget kappa-casein som mælk fra almindelige malkekøer. Disse egenskaber burde kunne øge ostefremstillingsprocessen, og øge køernes produktivitet i denne henseende. Forskerne konkluderer, at størrelsen af de observerede ændringer sætter fokus på transgen teknologis potentiale for ændring af mælkesammensætningen hos komælk. Dette er første gang forskere har ændret komælk for blot at forbedre dets kvalitet. Tidligere forsøg har haft til formål at fremstille farmaceutisk vigtige proteiner i mælken. Det tilbagestående spørgsmål er, om offentligheden vil acceptere mælk fra en klonet, gensplejset ko. (Scientific American, online: 28.jan.2003).

 • —-
 • En særlig gel i hajnæsen finder byttet
 • Hajer bruger næsen til at følge deres bytte, men på en anden måde end normalt. En artikel i tidsskriftet Nature beskriver en bemærkelsesværdig gel, som findes i snudepartiet af hajer, og som giver dem mulighed for at påvise meget små temperaturændringer. Følsomhed over for sådanne forskelle kan tænkes at hjælpe hajen frem til varmefronter i havet, der vrimler med byttedyr.

 • En hajs hoved indeholder et antal sensorer, som betegnes Lorenzini-ampuller. De hjælper dyret med at påvise elektriske felter, som udsendes fra Jordens magnetfelt og fra havets organismer. De kanaler, som forbinder disse sensorer med hajens hud, indeholder en klar, proteinbaseret gel. Brandon R. Brown fra University of San Francisco analyserede prøver af denne gel fra en "black-tip reef shark" og en "white shark" og fandt, at temperaturændringer på blot 1/10 af en grad Celsius, fremkaldte en lille, men tydelig spændingsforskel. Han antager, at gelen gør hajerne i stand til at føle temperatursvingninger, der er så små som 0,001 grad Celsius. Denne opdagelse udgør endnu en ny måde, hvorpå hajer og beslægtede fisk adskiller sig fra pattedyr, som bruger ionkanaler til at påvise temperaturændringer. (Scientific American, online: 28.jan.2003).

 • AIDS: Hiv-smitte til foster kan forhindres

 • Alderdomssvækkelse mindskes af antioxidant-rig føde

 • Alkohol giver placebovirkning

 • Allergi pga. asymmetriske antistoffer.

 • Antibiotika,ny type: oxazolidinoner

 • Atomaffald foreslås begravet 4 km nede.

 • Bakterier, Helicobacter, påvist at give sygdom.

 • Beslutninger sker efter simple regler

 • Biologisk bekæmpelse med Xenorhabdus nematophilus

 • Biologisk ur: Bananfluer lugter bedst om natten.

 • Børns udvikling bedst på farlige legepladser

 • Borreliose-bekæmpelse med skovflåt-halsbånd på hjorte

 • DDT forbydes ikke som ventet år 2007

 • Diabetes: insulin selv ødelægger celler.

 • DNA-database i England.

 • EDB: Bærbar computer oplades ved skrivning.

 • EDB: Computere af støvstørrelse

 • EDB-sikkerhed. Selvslettende email.

 • Epilepsi skyldes hurtigtalende nerver.

 • Evolution: Kansas-forlag sletter omtale i lærebog.

 • Færger af catlink typen medfører kæmpebølger.

 • Får selvklippes med epidermal vækstfaktor

 • Fødsler: Drengebørn efter varmebølge.

 • Følelser er svære at forudsige

 • Genteknologi: aktivister ødelægger mark.

 • Genteknologi: Ingen sponsorer til vaccineproducerende kartoffel

 • Genteknologi: DNA-vaccination af fisk: risiko for forbrugerfrygt

 • Hjerneceller liver op med nerve-vækstfaktor

 • Hjernen: Intelligens opstår i grupper af mennesker

 • Hjernen: Ordblindhed kan ses på hjernebølger

 • Hjernen: Smagsans styres af venstre hjernehalvdel

 • Hjernesygdom i New York pga. myg

 • Hodgkins kræftsygdom: EBV-virussmittede behandles lettest

 • Hormoner i miljøet: Super-hanmus-stamme dårlig til østrogenforsøg.

 • Hunde-trædemølle udviklet i Japan

 • Influenza: Næste influenzaepidemi frygtes

 • Insekter: Humlebier udsender ultralyd

 • Internet: Hackere "i krig"

 • Jernmangel studeres med kunstig tarm.

 • Jordskælv vandrer mod Istanbul

 • Jupiters røde øje af ammonium

 • Kemisk analyse kan gøres lettere

 • Kemoterapi medfører fødselsskader på personale

 • Klima: drivhuseffekt ved Trias-uddøen

 • Klima: Havstigning for over 8000 år siden kølnede klimaet.

 • Knogleskørhed: Parathyroid-hormon (PTH) gavner

 • Kogalskab-risiko: USA og Canada britiske bloddonorer

 • Kræft: Børneleukæmi smitter.

 • Kræftbehandling: Kemoterapiskader kan undgås

 • Kræft: kromosomtab mål for kræftforskning

 • Malaria kommer igen til Europa

 • Malaria-bekæmpelse fisk dræber frøer.

 • Matematik undervises udemokratisk

 • Melatonin øger søvn

 • Menneskets evolution: træerne forlodes for 15 mill. år siden

 • Mikrofon: mikro-mikrofon uden membran

 • Narkotika- og medicintest af ansatte upræcis

 • Øjet: 100 millisek. før synscenteret nås

 • Øjnes dannelse skyldes proteinet Pax6

 • Operationer: patienter husker noget

 • Østrogenmangel medfører hukommelsessvigt

 • Palæontologi: Kinesisk fugledinosaur

 • Palæontologi: Fuglefjer pga. styrtdyk?

 • Parasitter øger evolutionen hos vært

 • Planten katteurt frastøder kakkelakker

 • Planter påfører svamp selvmord

 • Planter dyrkes i vintermørke

 • Prion-protein klumper i cellen

 • Radioaktivitet: Iod-131-patienter er farlige

 • Reaktionstid afspejler beslutningstid

 • Rumforskning: forurening omkring Jorden

 • Rumforskning: Mennesket tåle lange rumrejser

 • Sædtallet lavt i bronzealdermanden.

 • Sårheling: gen hæmmer sårheling

 • Smerte: Egne smertestillere dræber receptorer

 • Snorken gør børn hyperaktive

 • Solceller kan reparere sig selv.

 • Stress-traumer kan forudsiges

 • Sult og mæthed skyldes tolvfingertarmen

 • Symmetri giver ikke partnervalg

 • Tidsopfattelse hos velorganiserede mennesker

 • Træer: ældste træer er truede

 • Tuberkulose: vågn-op-protein studeres

 • Universets dannelse søges eftergjort

 • Vandrensning for dioxin mv. kan lettes

 • Xenotransplantation: Svin gav ikke mennesker retrovirus

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply