Search Posts

nyheder-2004-2007

Ustabilt DNA som forklaring på, at vand krævedes for livets evolution; Forskere har fremsat en kontroversiel teori om, hvordan de tilsyneladende stabile DNA-baser kan bringes i en tilstand, hvor de er meget følsomme for at blive skadet af UV-lys. Muligheden for sådanne ustabile DNA-baser er hidtil blevet forkastet … www.eurekalert.org/pub_releases/2006-04/osu-cfh040606.php

Danske forskere finder et gen, som er direkte relateret til astma; Siden 1996 har forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital prøvet at finde en genetisk relation til astma. ”Astma er arveligt, men kan også skyldes miljømæssige faktorer”, forklarer professor Torben Kruse. ”Det som gør vores op; 11-jun-06; www.cphpost.dk/get/96105.html

Gener kan være skyld i type-2 diabetes; Ny forskning offentligjort i Nature viser at der er en sammenhæng mellem (indtil videre) fire gener og udviklingen af type-2 diabetes. Det mest interessante gen SLC30A8 koder for en zink transporter i de insulinproducerende celler i pancreas. Zink er m; 12-feb-07

Aggressionsgen svækker hjernens impulskontrol; En version af et gen, som tidligere er blevet sat i forbindelse med impulsiv voldsanvendelse, ser ud til at svække de dele af hjernens signalbaner, som regulerer impulser samt de følelsesmæssige erindringer og følelsesmæssige tanker hos mennesker. Hjernes; 01-apr-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/niom-agw032006.php

Fostre kan ikke føle smerte; En britisk forsker påstår, at fostre ikke kan føle smerte. Kvinder som vælger at få en abort, vælger også at få smertestillende midler, for at undgå at barnet kan føle noget. Forskeren mener, at kvinderne i dette tilfælde udsætter sig selv for unødig fare; 14-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&article=UPI-1-20060413-20394000-bc-britain-fetuspain.xml

Et gen kan forhindre autisme; Fravær af et gen kaldet Pten i mus medfører en autismelignende tilstand. Genet, som normalt forbindes med udvikling af kræft, blev fjernet hos nogle mus, hvorefter man undersøgte deres sociale færdigheder. Resultatet var, at musene udviste en opførse; 14-maj-06; www.zeenews.com/znnew/articles.asp?rep=2&aid=295247&ssid=26&sid=env

I fremtiden vil du måske få spam fra venner og bekendte – tilsyneladende; John Aycock og hans studerende Nathan Friess fra University of Calgary har på den 15. årskonference for European Institute for Computer Anti-Virus Research, afholdt d. 30. april 2006 i Hamburg, beskrevet, hvordan det let vil være muligt for spammere at se; 01-maj-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-04/uoc-nwn042506.php

Forskere finder et intelligens-gen; Et forskerteam fra Harvard i Boston har kortlagt forskellige gener hos personer med skizofreni og sammenlignet dem med raske personers gener. De har opdaget, at genet dysbindin-1, som har vist sig at være forbundet med skizofreni, også kan være forbundet ; 01-maj-06; www.physorg.com/news65413253.html

Motion modvirker kræftudvikling; Forsøg med mus viser, at motion beskytter mod hudkræft. Musene blev udsat for ultraviolet lys. De mus, som havde adgang til løbehjul, var længere tid om at udvikle hudtumorer og fik færre og mindre svulster end mus, som ikke havde lejlighed til at motione; 15-maj-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/rtsu-ecp050906.php

Forskere finder ny mekanisme til at slukke gener; Nu er det lykkedes forskere at finde et nyt protein SUMO, som kan slukke gener på en måde, så de forbliver slukkede. Ved at slukke for gener kan man undgå tumordannelse og visse virusinfektioner. SUMO-proteinet binder til histoner, som ; 16-apr-06; www.physorg.com/news64296890.html

Forbedret kortlægning af det humane genom; Allerede i år 2000 meldte de første forskere ud, at de havde kortlagt det humane genom, dog med mangler. I 2003 kom andre forskere med en nyere udgave af det Humane Genom Projekt, med færre fejl og mangler. Man har siden arbejdet på at udfylde hullerne i ; 17-maj-06; www.nature.com/news/2006/060515/full/060515-12.html

Undgå kræft med 17 øl og 4 store pizzaer dagligt; 17 øl og fire store pizzaer, det er hvad man skal indtage hver dag for at sikre sig mod prostatakræft. Det konkluderer forskere ved Oregon State University. Det viser sig nemlig at stoffet xanthohumol, som findes i humle, hæmmer et protein i celler; 17-jun-06; www.msnbc.msn.com/id/13289882/wid/11915773?GT1=8211

Mennesket er yngre end hidtil antaget ; Opsplitningen af mennesket og chimpansen i to forskellige arter skete overraskende tæt på nutiden. Chimpansen er menneskets nærmeste slægtning i dyreriget, og lige siden Charles Darwin publicerede sin bog Arternes Oprindelse i 1859 har der været stor vide; 18-dec-06

Orexin og søvn; Orexin og leptin – hormoner som har betydning for fødeindtagelse, men på en kompliceret måde, og orexin har også betydning for søvn og vågentilstand, og dermed for aktivitet og måske opmærksomhed og klarhjernethed. ; 19-jul-04; Mus, som ustandselig faldt i søvn, blev kureret ved hjælp af et hjernesignalstof. Musene var gjort narcoleptiske ved at deres evne til at producere signalstoffet orexin var ødelagt. De sovende mus blev helbredt ved at man gav dem orexin som medicin. De

Hørehæmmede kan måske få hørelsen igen; Fugle har mulighed for at gendanne ødelagte hårceller i øret. Dette har stamcelleforskere i USA tænkt sig at efterligne med henblik på, at mennesker, som har mistet hørelsen, kan få hørelsen tilbage. Tidsperspektivet for efterligningen hos mennesker ; 19-feb-07

Fjerne planeter kan være lavet af diamanter (3612); Nogle planeter, som cirkler om andre sole end vores, kan måske være lavet af diamant. Det hævder amerikanske forskere. Foreløbig har man fået kendskab til over 100 fjerne planeter. De kan være dannet ved kondensation af gas og støv, som er rigt på kuls; 19-apr-05

Den økologiske udgift ved en fodboldkamp er ikke bæredygtig. (3610); For første gang har man beregnet den økologiske udgift ved en stor fodboldkamp. En forsker ved Cardiff universitet har set på slutkampen i en fodboldturnering i 2004. Forskeren omregnede den forbrugte energi og ressourcer i forbindelse med kampen ; 19-apr-05

Kan rumstationer bruges til at måle jordskælv på jorden? (3613); En forsøg på den iinternationale rumstation vil afprøve muligheden for, om forestående jordskælv kan forudses fra rummet. Forskere forestiller sig, at ændringer i strålebælterne omkring jorden måske vil kunne give dem en tidlig advarsel om jordskælv, f; 19-apr-05

Eksotiske subatomare partikler, pentakvarker, kan være et eksperimentelt fantom(3606); Kvarker er de basale byggesten i protoner og neutroner, hvor kvarkerne forekommer som trioer, tre sammen. Men fem kvarker sammen vil være ekstremt usædvanligt. Fysikere har forsøgt ihærdigt at lede efter sådanne pentakvarker, siden de første gang blev ; 19-apr-05

Fugleinfluenzavaccine er stadig langtfra færdigudviklet; De seneste resultater af forsøg på at udvikle vaccine mod fugleinfluenza, offentliggjort i New England Journal of Medicine, viser, at vaccinen ser ud til at være endnu længere væk end tidligere antaget. 400 forsøgspersoner har medvirket i det nye for; 19-apr-06; www.sabcnews.com/sci_tech/science/0,2172,125938,00.html

Højteknologisk hat advarer mod hjerneskade før en hjerneoperation.(3601); En højteknologisk hat, der er forbundet til ørerne, kan måle temperaturen af trommehinden og derved overvåge risikoen ved hjerneskade. Øget blodgennemstrømning i hjernen vil hæve temperaturen i øret, og derved være et faresignal. Patienter som skal ope; 19-apr-05

Det tidlige univers var en "perfekt" væske.; Forskere har ved at anvende en gigantisk atomknuser skabt en ny tilstand af stof. Den nye tilstand er en varm, tæt væske, som består af basale atompartikler. Forskerne mener, at dette var den tilstand, som det meget tidlige univers havde i et mege; 19-apr-05

Glade mennesker har bedre helbred. (3604); Mennesker, som er glade og tilfredse i deres hverdag har sundere balance i deres kropskemi, viser nye undersøgelser. Tilfredse mennesker har derfor sundere hjerte og blodkarsystem og det nedsætter formentlig også risikoen for at udvikle sygdomme som f.; 19-apr-05

To-hjernede computere kan benytte hurtigere tvilling-chips. (3605); En ny chip kan arbejde hurtigere ved at have to identiske procescentre, som deler beregningerne imellem sig. De beregninger, som chippen skal udføre, opdeles i mindre dele, som derved kan bearbejdes samtidigt. Det betyder, at PC en har fået to hjern; 19-apr-05

Vaccine mod livmoderhalskræft vil i mange lande kræve at de overvinder deres kulturelle tabuer (3607); Dødsfald på grund af livmoderhalskræft kan i år 2050 være firedoblet til 1 million dødsfald årligt. Denne stigende forekomst af sygdommen sker især i udviklingslandene. En ny vaccine vil snart blive godkendt mod det virus, som fremkalder sygdommen. Men; 19-apr-05

HIV-smittede celler kan bringes til at ødelægge sig selv. (3608); Målrettet indsats mod et protein, som hjælper med at reparere DNA-skader i menneskeceller, kan være en ny måde at bekæmpe HIV-infektion på. Dette kan være måske forhindre udviklingen af multiresistente HIV-stammer, som er blevet stadig mere almindelige; 19-apr-05

Piger lader sig ikke imponere af risikoadfærd hos drenge. (3609); Drenge som tager en risiko ved at køre for hurtigt, springe ud i bungee-jumping eller udføre halsbrækkende skateboarding kan ikke imponere pigerne, kun deres mandlige kammerater. Det viser en ny undersøgelse af menneskers holdning overfor at drenge ris; 19-apr-05

Usædvanlig hval-fossil fundet i den ægyptiske ørken. (3602); Et usædvanligt hval-fossil er blevet fundet i den ægyptiske ørken. Der er tale om det hidtil mest fuldstændige fossile skelet af en primitiv hvaltype. ; 19-apr-05

; Virus kan anvendes til at angive, hvornår DNA aflæses (transkriberes) på forskellige alderstrin af individet.; 20-feb-05

3D strukturen af et RNA-enzym er blevet bestemt; I den seneste udgave af Science rapporterer et forskerhold i USA, at de har bestemt 3D-strukturen af et RNA-enzym, et såkaldt ribozym. Ribozymet er involveret i en selv-replicerende proces. Det er første gang man har fundet et ribozym, som både kan rep; 20-mar-07

Ny hæmmer til farligt giftstof fundet; Giftstoffet, som dannes af bakterien Clostridium botulinum (”pølseforgiftning”), er det farligste vi kender. Et gram ville i princippet kunne dræbe mere end en million mennesker. Giftstoffet forhindrer kommunikationen mellem nerver og muskler – og i ; 21-jun-06; sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2006/620/2

Vilde chimpanser kan kommunikere med fagter; <FONT size=2>Mennesker bruger normalt henvisende fagter, som henleder modtagernes opmærksomhed på særlige aspekter af omgivelserne. Fordi modtageren af en henvisende gestus skal afkode afsenders hensigt, har man traditionelt forbundet gestik med kognit; 22-mar-06

Forskere finder nyt HIV protein; Forskere fra Weill Cornell Medical College siger, at de har fundet et protein, som HIV-inficerede celler producerer. Proteinet forhindrer immunforsvarets B-celler i at producere antistoffer. Forskerne siger yderligere, at opdagelsen ; 22-mar-06

Nyt protein dræber miltbrandbakterier ved at sprænge deres cellevæg; Miltbrandbakterier er en af de farligste i forbindelse med biologisk krigsførelse. Der er kun et 48-timers tidsrum fra man er inficeret, til at antibiotika ikke længere kan bruges. Nu har forskere fundet et nyt protein, PlyPH, som sprænger bakteriens cell; 22-apr-06; www.sciencedaily.com/releases/2006/04/060421233904.htm

Resistente lus pga. sløset lusekæmning; Danske resistente lus, som overlever lusemidlerne, spreder sig til resten af Norden, og er fundet i bl.a. Skåne og Flensborg, fremgik det af en nordisk konference om hovedlus i Stockholm i november 2006. Ása St. Atladottir fra de islandske sundhedsmyndigh; 23-nov-06

Cellebarriere forklarer, hvorfor fugleinfluenza ikke så nemt kan smitte mellem mennesker; Studier i menneskers åndedrætssystem afslører en simpel anatomisk forskel i cellerne, som gør det besværligt for viruset at sprede sig mellem mennesker. Forskerne har fundet ud af, at det kun er celler, der findes dybt nede; 23-mar-06

Hvordan DNA-skader opdages i cellen; For første gang kan forskere beskrive, hvordan DNA-skader bliver opdaget i en celle. Forskere har opdaget et protein, som skanner DNA meget hurtigt og finder eventuelle fejl. Hvis proteinet opdager en fejl, stopper det op og signalerer til andre proteiner; 23-maj-06; www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge114821988632688760

Ny opdagelse kan ændre behandlingen af kræft; Forskere i Australien har opdaget nye metoder, som kræftceller benytter sig af. Medens man tidligere har ment, at det kun var enkelte, individuelle gener, som var slukkede i kræftceller, har det nu vist sig, at kræftceller er i stand til at sluk; 24-apr-06; www.abc.net.au/news/newsitems/200604/s1622125.htm

Blokering af blodåredannelse kan forhindre udvikling af metastase-kræft; Når en kræftcelle løsriver sig fra dens primær-tumor – og via blodet føres til et andet sted i kroppen og invaderer et nyt organ – kaldes dette en metastase af den primære tumor. Det har længe været kendt, at det som regel ikke er den prim; 02-maj-07

Brystfjernelse ved brystkræft fortrydes ikke af kvinden; Det er ikke sådan, at kvinder, der får fjernet deres bryster, både det kræftsyge og det raske, fortryder senere. Det er konklusionen på en undersøgelse. Disse kvinder har samme livskvalitet som kvinder, som ikke fik fjernet brystet forebyggende. &lt;br; 25-mar-06

Forskere opdager, hvorfor menthol virker kølende; Amerikanske forskere ved The Scripps Research Institute og Genomics Institute of the Novartis Research Foundation har udviklet en metode, som kan fortælle, hvordan visse proteiner aktiveres. De brugte metoden til at studere menthol, ; 26-mar-06

Eksperter forudsiger russisk fugleinfluenza-pandemi; Usædvanligt høje temperaturer i det sydlige Rusland, samt et koldere klima i Iran og Tyrkiet, har medført, at fugle har fundet andre steder at yngle dette år. Det forklarer, hvorfor der er mange fugleinfluenza-udbrud lige nu i Dagestan i det sydlige Ru; 26-apr-06; www.physorg.com/news65248475.html

Risiko for sekundær-cancer hos stamcellemodtagere; Modtagere af transplantation med de såkaldte hæmatopoietiske stamceller (stamceller fra rygmarven) har en forhøjet risiko for langsigtet udvikling af en sekundær cancer. Specielt hvis modtageren var ældre, da transplantationen fandt sted, eller hvis donor; 27-nov-06

Ny forskning viser, at celler har naturligt forsvar mod HIV; Forskere har fundet to tidligere ukendte proteiner, som nedbryder HIV-DNA. DNA´et er helt nødvendigt for at HIV-virusset kan overleve og formere sig. Opdagelsen vil muligvis kunne ændre nutidens behandling inden for HIV-infektioner … 27-mar-06;[[http://www.sciencedaily.com/releases/2006/03/060326224143.htmFDA har godkendt 20-minutter-spyttest for AIDS-påvisning; 27-mar-04; http://www.corporate-ir.net/ireye/ir_site.zhtml?ticker=OSUR&script=41Forskere har fundet ud af at bygge kunstige prioner. Forskere har fundet ud af at bygge selvkonstruerede, kunstige prioner. Prioner er de dødelige fejlformede proteiner, som ødelægger hjernen ved kogalskab og Creutzfeldt-Jakobs sygdom, soAnabolske steroider får den unges hjerne til at blive mere aggressiv; Teenagere, som tager anabolske steroider, bliver mere aggressive. Virkningen kan fortsætte ind i den tidlige voksenalder, viser ny forskning. Efterhånden klinger virkningen af, men der er måske andre blivende virkninger, når anabolske steroider har påv; 27-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/apa-ams022106.php Gravide bør undgå for meget fisk; Gravide kvinder, som spiser fisk oftere end tre gange om ugen, udsætter deres ufødte barn for en fare for, at der ophobes for meget kviksølv i blodet. Kviksølv er især farligt for fostre, idet deres organer er under udvikling, og kviksølvet kan i sid; 28-dec-06En undersøgelse kunne ikke finde klare tegn på Omega-3 fedtsyres virkning; En undersøgelse, som er publiceret i det engelske lægetidsskrift British Medical Journal, kunne ikke finde bevis på en klar fordel af omega-3 fedtsyrer på sundheden. Resultaterne fra undersøgelsen udelukker ikke, at der kan være en vigtig virkning, men un; 28-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/bmj-efo032306.phpWegeners sygdom (Wegeners Granulomatosis). ;Ny medicin har forbedret behandlingen af Wegeners sygdom markant. ; 23-aug-03; Man kan få flere oplysninger om sygdommen herhjemme på .wegeners.dk og www.wgassociation.orgUstabilt DNA som forklaring på, at vand krævedes for livets evolution; Forskere har fremsat en kontroversiel teori om, hvordan de tilsyneladende stabile DNA-baser kan bringes i en tilstand, hvor de er meget følsomme for at blive skadet af UV-lys. Muligheden for sådanne ustabile DNA-baser er hidtil blevet forkastet … www.eurekalert.org/pub_releases/2006-04/osu-cfh040606.phpDanske forskere finder et gen, som er direkte relateret til astma; Siden 1996 har forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital prøvet at finde en genetisk relation til astma. ”Astma er arveligt, men kan også skyldes miljømæssige faktorer”, forklarer professor Torben Kruse. ”Det som gør vores op; 11-jun-06; www.cphpost.dk/get/96105.htmlGener kan være skyld i type-2 diabetes; Ny forskning offentligjort i Nature viser at der er en sammenhæng mellem (indtil videre) fire gener og udviklingen af type-2 diabetes. Det mest interessante gen SLC30A8 koder for en zink transporter i de insulinproducerende celler i pancreas. Zink er m; 12-feb-07Aggressionsgen svækker hjernens impulskontrol; En version af et gen, som tidligere er blevet sat i forbindelse med impulsiv voldsanvendelse, ser ud til at svække de dele af hjernens signalbaner, som regulerer impulser samt de følelsesmæssige erindringer og følelsesmæssige tanker hos mennesker. Hjernes; 01-apr-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/niom-agw032006.phpFostre kan ikke føle smerte; En britisk forsker påstår, at fostre ikke kan føle smerte. Kvinder som vælger at få en abort, vælger også at få smertestillende midler, for at undgå at barnet kan føle noget. Forskeren mener, at kvinderne i dette tilfælde udsætter sig selv for unødig fare; 14-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&article=UPI-1-20060413-20394000-bc-britain-fetuspain.xmlEt gen kan forhindre autisme; Fravær af et gen kaldet Pten i mus medfører en autismelignende tilstand. Genet, som normalt forbindes med udvikling af kræft, blev fjernet hos nogle mus, hvorefter man undersøgte deres sociale færdigheder. Resultatet var, at musene udviste en opførse; 14-maj-06; www.zeenews.com/znnew/articles.asp?rep=2&amp;aid=295247&amp;ssid=26&amp;sid=envI fremtiden vil du måske få spam fra venner og bekendte – tilsyneladende; John Aycock og hans studerende Nathan Friess fra University of Calgary har på den 15. årskonference for European Institute for Computer Anti-Virus Research, afholdt d. 30. april 2006 i Hamburg, beskrevet, hvordan det let vil være muligt for spammere at se; 01-maj-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-04/uoc-nwn042506.phpForskere finder et intelligens-gen; Et forskerteam fra Harvard i Boston har kortlagt forskellige gener hos personer med skizofreni og sammenlignet dem med raske personers gener. De har opdaget, at genet dysbindin-1, som har vist sig at være forbundet med skizofreni, også kan være forbundet ; 01-maj-06; www.physorg.com/news65413253.htmlMotion modvirker kræftudvikling; Forsøg med mus viser, at motion beskytter mod hudkræft. Musene blev udsat for ultraviolet lys. De mus, som havde adgang til løbehjul, var længere tid om at udvikle hudtumorer og fik færre og mindre svulster end mus, som ikke havde lejlighed til at motione; 15-maj-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/rtsu-ecp050906.phpForskere finder ny mekanisme til at slukke gener; Nu er det lykkedes forskere at finde et nyt protein SUMO, som kan slukke gener på en måde, så de forbliver slukkede. Ved at slukke for gener kan man undgå tumordannelse og visse virusinfektioner. SUMO-proteinet binder til histoner, som ; 16-apr-06; www.physorg.com/news64296890.htmlForbedret kortlægning af det humane genom; Allerede i år 2000 meldte de første forskere ud, at de havde kortlagt det humane genom, dog med mangler. I 2003 kom andre forskere med en nyere udgave af det Humane Genom Projekt, med færre fejl og mangler. Man har siden arbejdet på at udfylde hullerne i ; 17-maj-06; www.nature.com/news/2006/060515/full/060515-12.htmlUndgå kræft med 17 øl og 4 store pizzaer dagligt; 17 øl og fire store pizzaer, det er hvad man skal indtage hver dag for at sikre sig mod prostatakræft. Det konkluderer forskere ved Oregon State University. Det viser sig nemlig at stoffet xanthohumol, som findes i humle, hæmmer et protein i celler; 17-jun-06; www.msnbc.msn.com/id/13289882/wid/11915773?GT1=8211Mennesket er yngre end hidtil antaget ; Opsplitningen af mennesket og chimpansen i to forskellige arter skete overraskende tæt på nutiden. Chimpansen er menneskets nærmeste slægtning i dyreriget, og lige siden Charles Darwin publicerede sin bog Arternes Oprindelse i 1859 har der været stor vide; 18-dec-06Orexin og søvn; Orexin og leptin – hormoner som har betydning for fødeindtagelse, men på en kompliceret måde, og orexin har også betydning for søvn og vågentilstand, og dermed for aktivitet og måske opmærksomhed og klarhjernethed. ; 19-jul-04; Mus, som ustandselig faldt i søvn, blev kureret ved hjælp af et hjernesignalstof. Musene var gjort narcoleptiske ved at deres evne til at producere signalstoffet orexin var ødelagt. De sovende mus blev helbredt ved at man gav dem orexin som medicin. DeHørehæmmede kan måske få hørelsen igen; Fugle har mulighed for at gendanne ødelagte hårceller i øret. Dette har stamcelleforskere i USA tænkt sig at efterligne med henblik på, at mennesker, som har mistet hørelsen, kan få hørelsen tilbage. Tidsperspektivet for efterligningen hos mennesker ; 19-feb-07Fjerne planeter kan være lavet af diamanter (3612); Nogle planeter, som cirkler om andre sole end vores, kan måske være lavet af diamant. Det hævder amerikanske forskere. Foreløbig har man fået kendskab til over 100 fjerne planeter. De kan være dannet ved kondensation af gas og støv, som er rigt på kuls; 19-apr-05Den økologiske udgift ved en fodboldkamp er ikke bæredygtig. (3610); For første gang har man beregnet den økologiske udgift ved en stor fodboldkamp. En forsker ved Cardiff universitet har set på slutkampen i en fodboldturnering i 2004. Forskeren omregnede den forbrugte energi og ressourcer i forbindelse med kampen ; 19-apr-05Kan rumstationer bruges til at måle jordskælv på jorden? (3613); En forsøg på den iinternationale rumstation vil afprøve muligheden for, om forestående jordskælv kan forudses fra rummet. Forskere forestiller sig, at ændringer i strålebælterne omkring jorden måske vil kunne give dem en tidlig advarsel om jordskælv, f; 19-apr-05Eksotiske subatomare partikler, pentakvarker, kan være et eksperimentelt fantom(3606); Kvarker er de basale byggesten i protoner og neutroner, hvor kvarkerne forekommer som trioer, tre sammen. Men fem kvarker sammen vil være ekstremt usædvanligt. Fysikere har forsøgt ihærdigt at lede efter sådanne pentakvarker, siden de første gang blev ; 19-apr-05Fugleinfluenzavaccine er stadig langtfra færdigudviklet; De seneste resultater af forsøg på at udvikle vaccine mod fugleinfluenza, offentliggjort i New England Journal of Medicine, viser, at vaccinen ser ud til at være endnu længere væk end tidligere antaget. 400 forsøgspersoner har medvirket i det nye for; 19-apr-06; www.sabcnews.com/sci_tech/science/0,2172,125938,00.htmlHøjteknologisk hat advarer mod hjerneskade før en hjerneoperation.(3601); En højteknologisk hat, der er forbundet til ørerne, kan måle temperaturen af trommehinden og derved overvåge risikoen ved hjerneskade. Øget blodgennemstrømning i hjernen vil hæve temperaturen i øret, og derved være et faresignal. Patienter som skal ope; 19-apr-05Det tidlige univers var en "perfekt" væske.; Forskere har ved at anvende en gigantisk atomknuser skabt en ny tilstand af stof. Den nye tilstand er en varm, tæt væske, som består af basale atompartikler. Forskerne mener, at dette var den tilstand, som det meget tidlige univers havde i et mege; 19-apr-05Glade mennesker har bedre helbred. (3604); Mennesker, som er glade og tilfredse i deres hverdag har sundere balance i deres kropskemi, viser nye undersøgelser. Tilfredse mennesker har derfor sundere hjerte og blodkarsystem og det nedsætter formentlig også risikoen for at udvikle sygdomme som f.; 19-apr-05To-hjernede computere kan benytte hurtigere tvilling-chips. (3605); En ny chip kan arbejde hurtigere ved at have to identiske procescentre, som deler beregningerne imellem sig. De beregninger, som chippen skal udføre, opdeles i mindre dele, som derved kan bearbejdes samtidigt. Det betyder, at PC en har fået to hjern; 19-apr-05Vaccine mod livmoderhalskræft vil i mange lande kræve at de overvinder deres kulturelle tabuer (3607); Dødsfald på grund af livmoderhalskræft kan i år 2050 være firedoblet til 1 million dødsfald årligt. Denne stigende forekomst af sygdommen sker især i udviklingslandene. En ny vaccine vil snart blive godkendt mod det virus, som fremkalder sygdommen. Men; 19-apr-05HIV-smittede celler kan bringes til at ødelægge sig selv. (3608); Målrettet indsats mod et protein, som hjælper med at reparere DNA-skader i menneskeceller, kan være en ny måde at bekæmpe HIV-infektion på. Dette kan være måske forhindre udviklingen af multiresistente HIV-stammer, som er blevet stadig mere almindelige; 19-apr-05Piger lader sig ikke imponere af risikoadfærd hos drenge. (3609); Drenge som tager en risiko ved at køre for hurtigt, springe ud i bungee-jumping eller udføre halsbrækkende skateboarding kan ikke imponere pigerne, kun deres mandlige kammerater. Det viser en ny undersøgelse af menneskers holdning overfor at drenge ris; 19-apr-05Usædvanlig hval-fossil fundet i den ægyptiske ørken. (3602); Et usædvanligt hval-fossil er blevet fundet i den ægyptiske ørken. Der er tale om det hidtil mest fuldstændige fossile skelet af en primitiv hvaltype. ; 19-apr-05; Virus kan anvendes til at angive, hvornår DNA aflæses (transkriberes) på forskellige alderstrin af individet.; 20-feb-053D strukturen af et RNA-enzym er blevet bestemt; I den seneste udgave af Science rapporterer et forskerhold i USA, at de har bestemt 3D-strukturen af et RNA-enzym, et såkaldt ribozym. Ribozymet er involveret i en selv-replicerende proces. Det er første gang man har fundet et ribozym, som både kan rep; 20-mar-07Ny hæmmer til farligt giftstof fundet; Giftstoffet, som dannes af bakterien Clostridium botulinum (”pølseforgiftning”), er det farligste vi kender. Et gram ville i princippet kunne dræbe mere end en million mennesker. Giftstoffet forhindrer kommunikationen mellem nerver og muskler – og i ; 21-jun-06; sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2006/620/2Vilde chimpanser kan kommunikere med fagter; <FONT size=2>Mennesker bruger normalt henvisende fagter, som henleder modtagernes opmærksomhed på særlige aspekter af omgivelserne. Fordi modtageren af en henvisende gestus skal afkode afsenders hensigt, har man traditionelt forbundet gestik med kognit; 22-mar-06Forskere finder nyt HIV protein; Forskere fra Weill Cornell Medical College siger, at de har fundet et protein, som HIV-inficerede celler producerer. Proteinet forhindrer immunforsvarets B-celler i at producere antistoffer. Forskerne siger yderligere, at opdagelsen ; 22-mar-06Nyt protein dræber miltbrandbakterier ved at sprænge deres cellevæg; Miltbrandbakterier er en af de farligste i forbindelse med biologisk krigsførelse. Der er kun et 48-timers tidsrum fra man er inficeret, til at antibiotika ikke længere kan bruges. Nu har forskere fundet et nyt protein, PlyPH, som sprænger bakteriens cell; 22-apr-06; www.sciencedaily.com/releases/2006/04/060421233904.htmResistente lus pga. sløset lusekæmning; Danske resistente lus, som overlever lusemidlerne, spreder sig til resten af Norden, og er fundet i bl.a. Skåne og Flensborg, fremgik det af en nordisk konference om hovedlus i Stockholm i november 2006. Ása St. Atladottir fra de islandske sundhedsmyndigh; 23-nov-06Cellebarriere forklarer, hvorfor fugleinfluenza ikke så nemt kan smitte mellem mennesker; Studier i menneskers åndedrætssystem afslører en simpel anatomisk forskel i cellerne, som gør det besværligt for viruset at sprede sig mellem mennesker. Forskerne har fundet ud af, at det kun er celler, der findes dybt nede; 23-mar-06Hvordan DNA-skader opdages i cellen; For første gang kan forskere beskrive, hvordan DNA-skader bliver opdaget i en celle. Forskere har opdaget et protein, som skanner DNA meget hurtigt og finder eventuelle fejl. Hvis proteinet opdager en fejl, stopper det op og signalerer til andre proteiner; 23-maj-06; www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge114821988632688760Ny opdagelse kan ændre behandlingen af kræft; Forskere i Australien har opdaget nye metoder, som kræftceller benytter sig af. Medens man tidligere har ment, at det kun var enkelte, individuelle gener, som var slukkede i kræftceller, har det nu vist sig, at kræftceller er i stand til at sluk; 24-apr-06; www.abc.net.au/news/newsitems/200604/s1622125.htmBlokering af blodåredannelse kan forhindre udvikling af metastase-kræft; Når en kræftcelle løsriver sig fra dens primær-tumor – og via blodet føres til et andet sted i kroppen og invaderer et nyt organ – kaldes dette en metastase af den primære tumor. Det har længe været kendt, at det som regel ikke er den prim; 02-maj-07Brystfjernelse ved brystkræft fortrydes ikke af kvinden; Det er ikke sådan, at kvinder, der får fjernet deres bryster, både det kræftsyge og det raske, fortryder senere. Det er konklusionen på en undersøgelse. Disse kvinder har samme livskvalitet som kvinder, som ikke fik fjernet brystet forebyggende. &lt;br; 25-mar-06Forskere opdager, hvorfor menthol virker kølende; Amerikanske forskere ved The Scripps Research Institute og Genomics Institute of the Novartis Research Foundation har udviklet en metode, som kan fortælle, hvordan visse proteiner aktiveres. De brugte metoden til at studere menthol, ; 26-mar-06Eksperter forudsiger russisk fugleinfluenza-pandemi; Usædvanligt høje temperaturer i det sydlige Rusland, samt et koldere klima i Iran og Tyrkiet, har medført, at fugle har fundet andre steder at yngle dette år. Det forklarer, hvorfor der er mange fugleinfluenza-udbrud lige nu i Dagestan i det sydlige Ru; 26-apr-06; www.physorg.com/news65248475.htmlRisiko for sekundær-cancer hos stamcellemodtagere; Modtagere af transplantation med de såkaldte hæmatopoietiske stamceller (stamceller fra rygmarven) har en forhøjet risiko for langsigtet udvikling af en sekundær cancer. Specielt hvis modtageren var ældre, da transplantationen fandt sted, eller hvis donor; 27-nov-06Ny forskning viser, at celler har naturligt forsvar mod HIV; Forskere har fundet to tidligere ukendte proteiner, som nedbryder HIV-DNA. DNA´et er helt nødvendigt for at HIV-virusset kan overleve og formere sig. Opdagelsen vil muligvis kunne ændre nutidens behandling inden for HIV-infektioner … 27-mar-06;[[http://www.sciencedaily.com/releases/2006/03/060326224143.htmFDA har godkendt 20-minutter-spyttest for AIDS-påvisning; <P DESIGNTIMESP="26398| ; 27-mar-04; http://www.corporate-ir.net/ireye/ir_site.zhtml?ticker=OSUR&amp;script=41Forskere har fundet ud af at bygge kunstige prioner. Forskere har fundet ud af at bygge selvkonstruerede, kunstige prioner. Prioner er de dødelige fejlformede proteiner, som ødelægger hjernen ved kogalskab og Creutzfeldt-Jakobs sygdom, soAnabolske steroider får den unges hjerne til at blive mere aggressiv; Teenagere, som tager anabolske steroider, bliver mere aggressive. Virkningen kan fortsætte ind i den tidlige voksenalder, viser ny forskning. Efterhånden klinger virkningen af, men der er måske andre blivende virkninger, når anabolske steroider har påv; 27-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/apa-ams022106.phpGravide bør undgå for meget fisk; Gravide kvinder, som spiser fisk oftere end tre gange om ugen, udsætter deres ufødte barn for en fare for, at der ophobes for meget kviksølv i blodet. Kviksølv er især farligt for fostre, idet deres organer er under udvikling, og kviksølvet kan i sid; 28-dec-06En undersøgelse kunne ikke finde klare tegn på Omega-3 fedtsyres virkning; En undersøgelse, som er publiceret i det engelske lægetidsskrift British Medical Journal, kunne ikke finde bevis på en klar fordel af omega-3 fedtsyrer på sundheden. Resultaterne fra undersøgelsen udelukker ikke, at der kan være en vigtig virkning, men un; 28-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/bmj-efo032306.phpWegeners sygdom (Wegeners Granulomatosis). ; Ny medicin har forbedret behandlingen af Wegeners sygdom markant. ; 23-aug-03; Man kan få flere oplysninger om sygdommen herhjemme på .wegeners.dk og www.wgassociation.org

Magnyl kan være farligt for børn. ; En pige er død efter indtagelse af acetylsalicylsyre. Stoffet kan hos børn give en sjælden sygdom. ; 25-aug-03; Ingen børnemagnyl mere… Et tilfælde af den meget sjældne sygdom, Reyes syndrom, der har forvoldt en 13-årig engelsk piges død, har fået sundhedsmyndigheder over det meste af verden til at anbefale, at man ikke mere giver børn og unge lægemi; Flere informationer kan fås på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside,www.laegemiddelstyrelsen.dk > og hos den amerikanske Food and Drug Administration,www.fda.gov >

HIV-virussets indtrængen i menneskets celler er blevet påvist; ; 26-aug-03; Tre forskere ved Johns Hopkins universitet har foreslået, hvordan HIV-virusset kan bruge en Trojansk hest -type af infektion for at komme ind i cellerne. Metoden bruges også af andre retrovirusarter. Systemet bruger en vej, som norma; Public Release: 26-Aug-2003 Proceedings of the National Academy of Sciences

Alkohol hver dag er godt for mænd, men ikke for kvinder; Et dansk forskerhold har undersøgt over 50.000 kvinders og mænds drikkevaner i alderen 50-65 år, som er blevet fulgt i gennemsnitligt 5,7 år. Undersøgelsen viste, at kvinder, som drak mindst en dag om ugen, havde nedsat risik; 28-maj-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060526-16485900-bc-denmark-dailydrink-crn.xml

Halvering af cigaretforbruget forbedrer ikke helbredet; Et hold forskere har undersøgt mere end 51.000 mænds og kvinders rygevaner, samt rygningens virkning på helbredet. Resultatet viste, at der ikke var nogen nævneværdig forbedring af helbredet i forbindelse med at cigaretforbruget blev halveret. Det ; 29-nov-06

Alzheimers vaccine virker i mus; Forskere i Japan har vist lovende resultater med en oral vaccine mod Alzheimers sygdom. Senere på året begynder de første forsøg med mennesker (fase 1 forsøg), og de skal vise om virkningen adskiller sig fra mus til mennesker.

Rotavirusvaccine: Lang tid fra oprindelig opdagelse til vaccinegodkendelse; Rotavirus medfører titusinder hospitalsindlæggelser alene i USA, og verden over dør hundredetusinder af sygdommen. Den amerikanske sundhedsstyrelse Food and Drug Administration har nu godkendt en ny vaccine, som bygger på opdagelser, som blev gjort af tre; 29-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/twi-tlr020306.php

Forskere kloner en gris, som kan producere omega-3 fedtsyrer; Forskere i USA har klonet en gris, som kan producere omega-3 fedtsyrer. Normalt kan mennesker kun få omega-3 ved at spise bestemte typer fisk. Man er dog i tvivl om, hvorvidt fedtsyrer fra grise vil være fordelagtige Forskerne siger, at den nye for; 29-mar-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&article=UPI-1-20060327-11195100-bc-us-clonedpig.xml

Ny behandling mod fugleinfluenza; En ny behandling mod fugleinfluenza kan hjælpe os med at undgå en eventuel kommende influenza-pandemi. Behandlingen er simpel: Man kan isolere antistoffer fra patienter, som har overlevet en infektion af den såkaldte H5N1-virustype, og derefter give disse; 30-maj-07

Klimarapport, Sternrapporten ; Det vil koste dyrt, hvis man udskyder at modvirke klimaændringerne. Sternrapporten, med Sir Nicholas Stern som formand, fastslår, at det vil blive en meget stor økonomisk belastning, jo længere tid man venter med at forsøge at modvirke klimaændrin; 03-nov-06; http://www.google.com/search?sourceid=navclient&amp;ie=UTF-8&amp;rls=DVXE,DVXE:2005-14,DVXE:en&amp;q=stern+report

Fugleinfluenza-vaccine viser sig kun at være delvis effektiv; Den første vaccine, som er lavet i USA imod fugleinfluenza, viser sig kun at være halvt så effektiv, som man havde håbet. De første resultater viser, at vaccinen kun producerer tilstrækkelig beskyttelse hos halvdelen af de mennesker, som har modtaget to s; 31-mar-06; www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=284885&ssid=28&sid=env

Alzheimer er mest genetisk; Et studie, som omfattede næsten 12.000 tvillingpar, fandt at genetiske faktorer er årsag til op mod 80% af Alzheimer-tilfældene. ; 31-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/uosc-aft020206.php

Hvordan så Jesus´ DNA ud?; Hvordan ville Jesus´ DNA se ud, hvis hans mor var jomfru? En kvinde har to X kromosomer, mens mænd har et X og et Y kromosom, så hvor skulle Jesus´ Y kromosom så komme fra? (jomfrubetegnelsen anses for en fejloversættelse af jomfru/ung mor, men det er en ; 31-maj-06; seattletimes.nwsource.com/html/health/2003028953_carnalknowledge31.html

Gennembrud i genterapeutisk medicin; Et multinationalt team af forskere har nået et gennembrud inden for genterapi. To mænd med en kronisk form af øjenlidelsen grøn stær (”chronic glaucomatous disease”) er blevet helbredt. De to mænd havde øjenlidelsen på grund af defekte arvede gener, som g; 03-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060403-11271500-bc-us-genetherapy.xml

Frygt-duftstoffer gør hjernen klarere; De kemiske advarselssignaler, der produceres ved frygt, kan forbedre hjernefunktionen. En undersøgelse ved Rice Universitet i Houston, Texas, viste dette: Kvinder, der blev udsat for kemiske stoffer fra frygtfremkaldt sved klarede bedre at løse ordopgaver; 03-apr-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/ru-sof033106.php

Nyt stof kan hjælpe med rygestop; 80 % af de rygere, som vælger at stoppe med rygning ved hjælp af forskellige nikotin-præparater, vil begynde at ryge igen efter et år. Et nyt stof, Varenicline, er på trapperne til at blive produceret efter seks måneders forudgående kliniske tests. Disse ; 03-maj-06; www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060503100419.htm

Omega-3 fedtsyrer hæmmer leverkræft; Forskere fra Universitet i Pittsburgh har opdaget, at omega-3 fedtsyrer kan virke hæmmende på kræftcellers vækst. Man ønskede at finde virkningen af omega-3 og omega-6 flerumættede fedtsyrer på forskellige typer af leverkræftceller, og man konkluderede, a; 04-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060404-03105300-bc-us-livercancer.xml

Koden til et længere liv; Forskere mener at have fundet flere gener, som kan medføre et længere liv. Det er ikke nok kun at leve sundt – det er også nødvendigt at have det rette sæt gener for at leve længere. Man har fundet et gen, kaldet APOC3, som hjælper med reguleringen af kol; 05-apr-06; sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2006/404/1

Passiv rygning kan medføre diabetes; Studier med 4.572 forsøgspersoner viser, at mennesker, som er udsat for passiv rygning, har meget større risiko for at blive intolerant over for glukose, hvilket kan medføre diabetes. Giftstoffer i tobaksrøg kan påvirke bugspytk; 07-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060407-04293500-bc-us-secondhandsmoke.xml

Nyt protein forebygger diabetes og andre sygdomme hos mus; Det er lykkedes for forskere at blokere for proteinet aP2 i mus. aP2 er et lipid-bindende protein som transporterer fedtstoffer (lipider) rundt i kroppen med blodet. Ved at blokere for dette protein er det lykkedes at gøre mus mere resistente overfor diab; 07-jun-07

Snehare-DNA fundet i danske harer; Helt overraskende har danske forskere fundet DNA fra svenske sneharer i 4 % af danske brune harer. Man har hidtil troet, at der kun er én art af harer i Danmark, nemlig den brune hare, men forskere har nu ved et tilfælde opdaget, at det ikke er he; 08-dec-06

Præventions-indsats til mænd; Et ikke-hormonalt indsatsmiddel til mænd, som sikrer at de ikke gør kvinden gravid, er blevet godkendt til forstudie af den amerikanske sundhedsstyrelse FDA. FDA har således godkendt, at 90 mænd deltager i forsøg med indsatsen i Seattle, Washington og St.; 08-maj-06; http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/mcip-nmc050406.php

Et nyt prostata cancer-gen opdaget; Et forskerteam fra Island har fundet et gen, som er relateret til dannelsen af prostata kræft. Man har testet mænd med europæisk afstamning, og fundet ud af at de mænd som havde genet, havde 60 % større risiko for at udvikle prostata-kræft i forhold til d; 08-maj-06; www.newsfactor.com/news/Prostate-Cancer-Gene-Discovered/story.xhtml?story_id=020000V3TFM0

Ny metode til visualisering af proteiner i levende celler; Forskere har fundet en helt ny metode til at visualisere protein-interaktioner i levende celler. Denne teknik bruger fluorescens-kontrast til at påvise individuelle proteiner samt deres interaktion. Teknikken som kaldes `extended bimolecular fluoresce; 09-mar-07

Magnyl kan være farligt for børn. ; En pige er død efter indtagelse af acetylsalicylsyre. Stoffet kan hos børn give en sjælden sygdom. ; 25-aug-03; Ingen børnemagnyl mere… Et tilfælde af den meget sjældne sygdom, Reyes syndrom, der har forvoldt en 13-årig engelsk piges død, har fået sundhedsmyndigheder over det meste af verden til at anbefale, at man ikke mere giver børn og unge lægemi; Flere informationer kan fås på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside,www.laegemiddelstyrelsen.dk > og hos den amerikanske Food and Drug Administration,www.fda.gov >

HIV-virussets indtrængen i menneskets celler er blevet påvist; ; 26-aug-03; Tre forskere ved Johns Hopkins universitet har foreslået, hvordan HIV-virusset kan bruge en Trojansk hest -type af infektion for at komme ind i cellerne. Metoden bruges også af andre retrovirusarter. Systemet bruger en vej, som norma; Public Release: 26-Aug-2003 Proceedings of the National Academy of Sciences

Alkohol hver dag er godt for mænd, men ikke for kvinder; Et dansk forskerhold har undersøgt over 50.000 kvinders og mænds drikkevaner i alderen 50-65 år, som er blevet fulgt i gennemsnitligt 5,7 år. Undersøgelsen viste, at kvinder, som drak mindst en dag om ugen, havde nedsat risik; 28-maj-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060526-16485900-bc-denmark-dailydrink-crn.xml

Halvering af cigaretforbruget forbedrer ikke helbredet; Et hold forskere har undersøgt mere end 51.000 mænds og kvinders rygevaner, samt rygningens virkning på helbredet. Resultatet viste, at der ikke var nogen nævneværdig forbedring af helbredet i forbindelse med at cigaretforbruget blev halveret. Det ; 29-nov-06

Alzheimers vaccine virker i mus; Forskere i Japan har vist lovende resultater med en oral vaccine mod Alzheimers sygdom. Senere på året begynder de første forsøg med mennesker (fase 1 forsøg), og de skal vise om virkningen adskiller sig fra mus til mennesker.

Rotavirusvaccine: Lang tid fra oprindelig opdagelse til vaccinegodkendelse; Rotavirus medfører titusinder hospitalsindlæggelser alene i USA, og verden over dør hundredetusinder af sygdommen. Den amerikanske sundhedsstyrelse Food and Drug Administration har nu godkendt en ny vaccine, som bygger på opdagelser, som blev gjort af tre; 29-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/twi-tlr020306.php

Forskere kloner en gris, som kan producere omega-3 fedtsyrer; Forskere i USA har klonet en gris, som kan producere omega-3 fedtsyrer. Normalt kan mennesker kun få omega-3 ved at spise bestemte typer fisk. Man er dog i tvivl om, hvorvidt fedtsyrer fra grise vil være fordelagtige Forskerne siger, at den nye for; 29-mar-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&article=UPI-1-20060327-11195100-bc-us-clonedpig.xml

Ny behandling mod fugleinfluenza; En ny behandling mod fugleinfluenza kan hjælpe os med at undgå en eventuel kommende influenza-pandemi. Behandlingen er simpel: Man kan isolere antistoffer fra patienter, som har overlevet en infektion af den såkaldte H5N1-virustype, og derefter give disse; 30-maj-07

Klimarapport, Sternrapporten ; Det vil koste dyrt, hvis man udskyder at modvirke klimaændringerne. Sternrapporten, med Sir Nicholas Stern som formand, fastslår, at det vil blive en meget stor økonomisk belastning, jo længere tid man venter med at forsøge at modvirke klimaændrin; 03-nov-06; http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=DVXE,DVXE:2005-14,DVXE:en&q=stern+report

Fugleinfluenza-vaccine viser sig kun at være delvis effektiv; Den første vaccine, som er lavet i USA imod fugleinfluenza, viser sig kun at være halvt så effektiv, som man havde håbet. De første resultater viser, at vaccinen kun producerer tilstrækkelig beskyttelse hos halvdelen af de mennesker, som har modtaget to s; 31-mar-06; www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=284885&ssid=28&sid=env

Alzheimer er mest genetisk; Et studie, som omfattede næsten 12.000 tvillingpar, fandt at genetiske faktorer er årsag til op mod 80% af Alzheimer-tilfældene. ; 31-mar-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/uosc-aft020206.php

Hvordan så Jesus´ DNA ud?; Hvordan ville Jesus´ DNA se ud, hvis hans mor var jomfru? En kvinde har to X kromosomer, mens mænd har et X og et Y kromosom, så hvor skulle Jesus´ Y kromosom så komme fra? (jomfrubetegnelsen anses for en fejloversættelse af jomfru/ung mor, men det er en ; 31-maj-06; seattletimes.nwsource.com/html/health/2003028953_carnalknowledge31.html

Gennembrud i genterapeutisk medicin; Et multinationalt team af forskere har nået et gennembrud inden for genterapi. To mænd med en kronisk form af øjenlidelsen grøn stær (”chronic glaucomatous disease”) er blevet helbredt. De to mænd havde øjenlidelsen på grund af defekte arvede gener, som g; 03-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060403-11271500-bc-us-genetherapy.xml

Frygt-duftstoffer gør hjernen klarere; De kemiske advarselssignaler, der produceres ved frygt, kan forbedre hjernefunktionen. En undersøgelse ved Rice Universitet i Houston, Texas, viste dette: Kvinder, der blev udsat for kemiske stoffer fra frygtfremkaldt sved klarede bedre at løse ordopgaver; 03-apr-06; www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/ru-sof033106.php

Nyt stof kan hjælpe med rygestop; 80 % af de rygere, som vælger at stoppe med rygning ved hjælp af forskellige nikotin-præparater, vil begynde at ryge igen efter et år. Et nyt stof, Varenicline, er på trapperne til at blive produceret efter seks måneders forudgående kliniske tests. Disse ; 03-maj-06; www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060503100419.htm

Omega-3 fedtsyrer hæmmer leverkræft; Forskere fra Universitet i Pittsburgh har opdaget, at omega-3 fedtsyrer kan virke hæmmende på kræftcellers vækst. Man ønskede at finde virkningen af omega-3 og omega-6 flerumættede fedtsyrer på forskellige typer af leverkræftceller, og man konkluderede, a; 04-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060404-03105300-bc-us-livercancer.xml

Koden til et længere liv; Forskere mener at have fundet flere gener, som kan medføre et længere liv. Det er ikke nok kun at leve sundt – det er også nødvendigt at have det rette sæt gener for at leve længere. Man har fundet et gen, kaldet APOC3, som hjælper med reguleringen af kol; 05-apr-06; sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2006/404/1

Passiv rygning kan medføre diabetes; Studier med 4.572 forsøgspersoner viser, at mennesker, som er udsat for passiv rygning, har meget større risiko for at blive intolerant over for glukose, hvilket kan medføre diabetes. Giftstoffer i tobaksrøg kan påvirke bugspytk; 07-apr-06; www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&amp;article=UPI-1-20060407-04293500-bc-us-secondhandsmoke.xml

Nyt protein forebygger diabetes og andre sygdomme hos mus; Det er lykkedes for forskere at blokere for proteinet aP2 i mus. aP2 er et lipid-bindende protein som transporterer fedtstoffer (lipider) rundt i kroppen med blodet. Ved at blokere for dette protein er det lykkedes at gøre mus mere resistente overfor diab; 07-jun-07

Snehare-DNA fundet i danske harer; Helt overraskende har danske forskere fundet DNA fra svenske sneharer i 4 % af danske brune harer. Man har hidtil troet, at der kun er én art af harer i Danmark, nemlig den brune hare, men forskere har nu ved et tilfælde opdaget, at det ikke er he; 08-dec-06

Præventions-indsats til mænd; Et ikke-hormonalt indsatsmiddel til mænd, som sikrer at de ikke gør kvinden gravid, er blevet godkendt til forstudie af den amerikanske sundhedsstyrelse FDA. FDA har således godkendt, at 90 mænd deltager i forsøg med indsatsen i Seattle, Washington og St.; 08-maj-06; http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/mcip-nmc050406.php

Et nyt prostata cancer-gen opdaget; Et forskerteam fra Island har fundet et gen, som er relateret til dannelsen af prostata kræft. Man har testet mænd med europæisk afstamning, og fundet ud af at de mænd som havde genet, havde 60 % større risiko for at udvikle prostata-kræft i forhold til d; 08-maj-06; www.newsfactor.com/news/Prostate-Cancer-Gene-Discovered/story.xhtml?story_id=020000V3TFM0

Ny metode til visualisering af proteiner i levende celler; Forskere har fundet en helt ny metode til at visualisere protein-interaktioner i levende celler. Denne teknik bruger fluorescens-kontrast til at påvise individuelle proteiner samt deres interaktion. Teknikken som kaldes `extended bimolecular fluoresce; 09-mar-07

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply