Search Posts

nyheder-diverse

Nyhed fra 22. juni 2005
Lægemiddel i USA godkendt til den sorte del af befolkningen.(3750) Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har for første gang godkendt et lægemiddel til en bestemt racebaseret befolkningsgruppe, afro-amerikanerne eller "de sorte". Lægemidlet, som kaldes BiDil, bruges til behandling ved hjertesvigt. Midlet gør det lettere for hjertet at pumpe blodet rundt i kroppen, idet blodkarrene afslappes.


Nyhed fra 22. juni 2005

Kina anklages for at gøre fugleinfluenzamedicin ubrugelig(3749)

I en artikel i The Washington Post beskrives, at kinesiske landmænd har anvendt lægemidlet amantadin mod fjerkræ, der trues af fugleinfluenza. Dette skulle være anbefalet fra officiel side, selv om det overtræder de internationale retningslinier for medicin til husdyr. Forskere siger, at den kinesiske praksis har gjort lægemidlet ineffektivt til at bekæmpe udbrud af fugleinfluenza blandt mennesker…


Nyhed fra 20. juni 2005

Malaria kan undgås med svampesporer(3747)

Ved at imprægnere overflader i hjemmet med specielle svampesporer kan man nedsætte antallet af malariamyg, som er i stand til at overføre malariaparasitten.
Mange steder er malariamyg blevet modstandsdygtige mod insektmidler, og derfor er der behov for nye bekæmpelsesmetoder. Forskere ved Imperial College London og Edinburgh universitet har påvist, at hvis malariamyg lever i et rum, som er sprøjtet med en olie, som indeholder specielle svampesporer, dør 90% af myggene efter 2 uger, og at kun 0,4% af de overlevende myg var bærer af parasitten mod normalt næsten 30%. Grunden til denne 80-ganges reduktion er, at en malariainficeret myg er mere følsom for svampeinfektion, som trænger ind i myggen via dens fødder. Myggene blev smittet, hvis de var udsat for svampene i 6 timer. Svampen var i stand til at inficere myggene i mindst 12 dage efter sprøjtningen…


Nyhed fra 18. juni 2005

Personlighed koblet til DNA(3745)

Forskere mener, at DNA-områder, der styrer aktiviteten af visse gener, har betydning for vores personlighed. Tidligere undersøgelser har vist, at genet for vasopressin-receptormolekylet regulerer den sociale adfærd hos mange arter. Forskere ved Yerkes Primate Research Center og Center for Behavioral Neuroscience undersøgte, om det tilsyneladende overflødige DNA uden for generne påvirkede den sociale adfærd hos hanner af en bestemt gnaver, kaldet prairie vole (Microtus ochrogaster), i slægt med markmusen (Microtus arvalis).
Man sammenlignede to grupper af disse gnavere, som havde henholdsvis et kort og et langt område af dette "junk"-DNA, også kaldet mikrosatellit-DNA. Det viste sig, at længden af mikrosatellit-DNA påvirkede aktiviteten af gener (gen-ekspressionen) i hjernen. De gentagende bogstav-sekvenser i mikrosatellit-DNA er meget længere i monogame arter blandt beslægtede gnaverarter end i polygame arter. Også inden for samme art er der forskelle i længden af disse DNA-sekvenser hos forskellige individer.
Hos den undersøgte gnaver har hanner med lange mikrosatellitter højere mængde af vasopressin-receptorer i hjerneområder, som er involveret i social adfærd og forældreomsorg, navnlig i "lugtekoblen" og det "laterale septum". Disse hanner brugte mere tid på at undersøge sociale dufte og opsøgte fremmede individer hurtigere…


Nyhed fra 15. juni 2005

WWF anklager Japan for hvalfangst i ly af "videnskabelig undersøgelse" (3742)

Japans hvalfangst i "videnskabeligt øjemed" har ikke meget med videnskab at gøre, og oplysningerne om hvalerne kunne fås ved små biopsier af deres hud, siger WWF, som opfordrer Japan til at holde inde med hvalslagtninger, som dækkes ind under at være videnskabelige undersøgelser.


Nyhed fra 14. juni 2005

Jordlignende planet fundet omkring sollignende stjerne (3741)

En planet med 7½ gange Jordens masse og omkring dobbelt så bred kan være den første af en ny klasse af klippeformede Jordlignende planeter. Planeten kredser om en sol, som er lignende til vores egen sol. Der kendes nu 150 planer, som kredser om stjerner som ligner solen. De fleste af disse planeter er giganter som Jupiter, og opbygget af gasarter.


Nyhed fra 10. juni 2005

Sydamerika og Indien var engang landforbundet (3739)

Engang var der landforbindelse medllem Sydamerika og Indien. Forskere har fundet 11 skeletter af forhistoriske krokodiller, som beviser dette. De fossile skeletter af Baurusuchus salgadoensis er nærtbeslægtede med en anden gammel krokodilleart, Pabwehshi pakistanesis, som er fundet i Pakistan, dvs. på samme tektoniske plade som Indien.


Nyhed fra 8. juni 2005

Gigtmiddel fundet effektivt og sikkert (3737)

I den hidtil største undersøgelse af gigtmidlet rituximab har man fundet, at det er både sikkert og effektivt at anvende. Resultaterne fra undersøgelsen blev offentliggjort d. 9. juni 2005 på Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2005, i Wien. Professor Paul Emery fra Leeds universitet har været leder af den placebokontrollerede undersøgelse, hvor hverken patienterne, der led af rheumatoid arthritis, eller lægerne vidste, hvem som fik midlet, og hvem som fik placebo. Gigt er en sygdom, hvor immunsystemet angriber kroppens eget væv…


Nyhed fra 6. juni 2005

Skrumpende arktiske søer tegn på varmere klima (3736)

De arktiske søer skrumper, og årsagen er, at hidtidigt permanent frosne landområder reagerer på de højere temperaturer. Det er konklusionen på forskning, som er udført af forskere fra USA og Alaska. Forskerne har sammenlignet satellitbilleder fra 1973 med 25 år nyere billeder fra mere end 10.000 søer over et stort område af Sibirien. De konkluderede, at søer fra områder, hvor permafrosten i det nordlige Sibirien forblev frossen, voksede i omfang, men hvor permafrostlaget i den mere sydlige Sibirien udtyndes skrumper søerne eller de forsvinder helt. Søoverfladen er således skrumpet 6%, og blandt de ca. 10.000 søer, som var over 100 acre, forsvandt 11% eller 125 søer helt over de 25 år, dvs. at de blev helt overgroet af vegetationen. Det kan have betydning for trækfugle.

Det kom som en overraskelse for forskerne, at søerne skrumpede. Man ville have forventet…

Se billedet af de skrumpende søer i Sibirien


Nyhed fra 3. juni 2005

Tættere på opklaring af Prionproteinets sygdomsvirkning (3735)

Amerikanske forskere har gjort en vigtig opdagelse, som kan bidrage til en forklaring af, hvordan kogalskab og lignende smitsomme hjernesygdomme virker. De mystiske prion-proteiner, som er årsag til disse sygdomme, må hæfte sig til ydersiden af cellemembraner for at være giftige. De hæftes ved hjælp af en fedtholdig Velcro-binding, og kendskab til denne bindings detaljer kan måske give en forebyggelse eller behandling af sygdommen.

Prionsygdomme kendes fra mange dyr. I mennesket skyldes Creutzfeldt-Jakob sygdom en prion. Der findes mennesker som er blevet smittet med denne sygdom via kogalskabsmitte. Sygdommene opstår, når et normalt protein, som kroppen indeholder, foldes sammen på en ny måde til en prionform, som igangsætter en kædereaktion, hvor flere normale proteiner ændres til denne sygdomsfremkaldende form…


Nyhed fra 31. maj 2005:

Forelskelsens virkning på hjernen ligner tørst, sult og trang efter narkotika(3730)

En forelskelse er overvældende, irrationel og uden for kontrol. Nogle mennesker begår selvmord – eller mord – ved afvist forelskelse. I en artikel i The Journal of Neurophysiology har Helen Fisher fra Rutgers University i New Brunswick, New Jersey (USA), og medarbejdere anvendt magnetisk resonans-billeder af hjernen hos 17 studerende, som var nyforelskede. MRI-scanning påviser forøgelsen i blodtilførsel til de forskellige dele af hjernen, hvilket afspejler ændringer i nerveaktiviteten. De forelskede personer fik deres hjerne scannet, mens de så på et billede af den udkårne. De havde mere aktivitet i det hjerneområde, som producerer eller modtager dopamin…

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply