Search Posts

nyheder-magnus

https://www.nature.com/articles/d41586-018-02200-0
CRISPR kan bruges til at undersøge, om en person er syg med en specifik sygdom. Der kan endda skelnes imellem forskellige typer, fx de forskellige typer HPV (16, 18 osv.)
http://science.sciencemag.org/content/359/6375/531.6
Mutationer, der gav resistens overfor nogle typer for antibiotika i bakterien Pseudomonas aeruginosa, gav tilsvarende svagheder overfor andre typer af antibiotika. Forskerne gætter på, at det er muligt at designe stoffer, der manipulerer bakterier til at have resistens og svaghed over for antibiotika på kontrollerbar måde.
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/danskudviklet-metode-kan-revolutionere-bakterieforskning
En gensekventeringsmetode kaldet Illumina-metoden kan, vha. en udvikling af danske forskere, nu bruges på bakterier. Illumina-metoden er meget, meget hurtigere end de tidligere anvendte metode, så det er nu potentielt muligt at kortlægge genomet for de kendte bakteriearter meget hurtigere end før. 2 millioner ud af 1 milliard bakteriearter i verdenen er blevet kortlagt over de sidste 25 år, men der forudsiges, at den mængde arbejde kan blive gjort på blot få uger vha. denne nye metode. Desuden kan den muligvis detektere bakteriearter i fx en jord- eller vandprøve, som ikke er blevet opdaget tidligere. Meget stor nyhed!
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01931-4
Mikroorganismer fundet i jordprøver har antibiotika, der kan dræbe patogener, som er bedømt antibiotikaresistente. Vha. ca. 2000 jordprøver samlet tværs over USA har en gruppe forskere fundet en ny familie antibiotika, de kalder ”malacidiner”, eller ”malacidins” på engelsk. De nye antibiotika var i stand til at bekæmpe staphylococcus-bakterier på huden af rotter.
https://www.archaeology.org/news/6341-180212-assyrian-medical-tablets
Der er på Københavns Universitet blevet studeret en 2700-år gammel lerskriveblok skrevet af en neo-assyrisk lægestuderende, der giver lidt indsigt i assyrernes forståelse af sygdom og hvordan de kan blive behandlet.
Kina
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00542-3

Over de sidste ti år er medicin- og bioteknologiindustrien blevet rigtig stor i Kina. Der er meget få velbrugte mediciner i USA og verden, som ikke kunne fås i Kina – men nu prøver industrien at importere en del af disse, og også at skabe nyt medicin. Der er desuden mange forskere og investorer, der tager til Kina for at deltage i forskning og tjene penge på industrien. Der er givet nogle numre i artiklen, fx på den samlede indtjening i bioteknlogi-sektoren osv.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00538-z

”The Thousand Talents Plan” prøver at bringe kinesiske forskere, entreprenøre osv. ude fra landet tilbage, og er for nylig begyndt at tiltrække yngre og udenlandske forskere. Kina prøver altså aktivt at få skabt en udvikling ved at tiltrække forskere til landet.
https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2018-01-17/china-s-push-into-gene-therapy-targets-biotech-s-1

En artikel for investorer omkring kinesiske medicin- og bioteknologifirmaer, som udvikler medicin osv. Mener generelt at der er mange penge at tjene i denne sektor. Altså at der er meget vækst i dette område i Kina.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00548-x

Et eksempel på én af de nyere projekter, der er blevet udført i Kina. Forskere regenerer linserne på 12 spædbørn med grå stær (nedsat synsevne) vha. en form af stamcelle-terapi. Lederen af projektet siger, det ville tage meget længere tid at gennemføre projektet i USA pga. andre regler omkring kliniske forsøg på dyr.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00927-4

Fortæller om, at Kina har overhalet USA i mængden af videnskabelige artikler. I 2016 lavede Kina over 426.000 og USA næsten 409.000.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00540-5

Artikel omkring en etnisk kinesisk forsker, der vender tilbage til Kina igennem Thousand Talents Plan. Giver en kort profil af det videnskabelige miljø i Kina og lidt statistik på forskere, der tog ud af landet, tilbage igen osv.
CRISPR/genteknologi
https://www.nature.com/articles/d41586-017-08722-3
Vha. CRISPR har forskere fjernet et gen, der gjorde mus blev døve. De nævner, at teknologien mmuligvis kan bruges til genterapi på mennesker.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-00625-1
Vha. CRISPR har nogle andre forskere tilføjet et slags "self-destruct"-gen til genmodificerede gær, så de dør ved bl.a. at overproducere et toksin, når de parrer sig. Dog teknikken muligvis også påvirke organismen på andre måder, men det virker alligevel lovende som et proof of concept.

https://www.nature.com/news/mosquitoes-engineered-to-pass-down-genes-that-would-wipe-out-their-species-1.18974
Vha. CRISPR har endnu et hold skabt malariaspredende myg, der skaber infertilitet i døtrene af disse myg. Det virkede meget godt, men det kan måske ikke bruges i det virkelige liv. Der skal arbejdes mere på det i hvert fald.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-01013-5
EU overvejer at ændre strenge love omkring brug af teknikker som CRISPR på fødevarer, da det er lidt anderledes ift. tidligere GMO-afgrøder. De er dog forsigtige omkring lovgivningen og vil gerne vente for at se, hvad konsekvenserne af disse teknikker er.

http://www.sciencemag.org/news/2018/01/earliest-evidence-butterflies-poses-intriguing-mystery
Nyligt fundne fossiler viser, at forhistoriske sommerfugle (så tidligt som 200 mio. år siden) brugte deres tragtmund til at få næring fra frøplanter, i modsætning til de nuværende, der får det igennem nektar fra blomsterplanter. Denne teori er baseret på, at blomsterplanter først begyndte at gro 160–140 mio. år siden.
http://blogs.discovermagazine.com/deadthings/2017/08/01/first-look-at-the-first-flower-ancestral-to-all-others/#.Wm9C566nFD8
Forfaderen til alle blomsterplanter er muligvis blevet fundet. Den levede for 140 mio. år siden, og har finurligt nok nogle andre morfologiske træk end alle kendte blomsterarter i dag.
https://www.archaeology.org/news/6307-180126-israel-modern-humans
Et menneskefossil i form af en del af overkæben + syv intakte tænder er blevet fundet i Israel. Det er blevet dateret til 177–194,000 f.v.t, som giver tegn på, at det moderne menneske var til stede Levanten 50,000 tidligere end før troet.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01138-7
En sukkerbaseret "nanopille", der indeholdte en medicin mod kræft, kunne inhaleres af mus med svulster i lungerne. Svulstvæksten blev sænket af dette. Det specielle ved medikamentet er, at det kan angribe kræftramte celler og minimere skaden til sunde celler vha. den sukkerbaserede pille.
http://www.sciencemag.org/news/2018/01/powerful-new-weapon-against-drug-resistant-bacteria-was-inspired-human-body
Der er blevet udviklet et nyt, effektivt antibiotikum ud fra et naturligt, humant forsvarsmolekyle. Det er i stand til at skade bakteriens plasmamembran, som får det til at spilde sin "indmad" og deflatere. Desuden binder det sig ikke til lipider og proteiner i blodet, som er en hyppig besværlighed ved antibiotikum.
http://www.independent.co.uk/news/science/antibiotic-resistant-bacteria-fight-superbug-a8119091.html
En ny type antibiotikum kan hæmme den intracellulære kommunikation, som bidrager til bakteriens resistens mod antibiotikum. Ved at forstyrre denne kommunikation kan tidligere medicin, bakterien ellers var immun overfor, muligvis anvendes igen. Det er dog ny teknologi, og skal nøje testes for potentielle bivirkninger. Det varer mange år, før det potentielt kan anvendes.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-01290-0
"Kunstige neuroner" kan bearbejde information hurtigere end den menneskelige hjerne! De er modelleret efter de naturlige neuroner, og står til kontrast mod det normale system, der arbejder med 1'ere og 0'ere. Det er dog meget ny teknologi, og dog det er effektivt, skal det køles ned med flydende nitrogen for at holde det ved en stabil temperatur. Det er upraktisk til kommercielt brug, men det er stadig en hel ny vinkel på informationsbearbejdelse i computere.
http://www.sciencemag.org/news/2018/01/naked-mole-rats-defy-biological-law-aging?rss=1
Ny forskning har fundet, at nøgenrotters dødelighedsrate ikke stiger, jo ældre de bliver. Generelt bliver dødelighedsraten fordoblet efter en vis mængde tid for alle pattedyr inklusive mennesker, men nøgenrotten følger ikke denne tendens. Det er muligvis pga. effektiv DNA-reparation og en høj mængde enzymer kaldet chaperoner. Det formindsker skaden, der bygger op over tid. Der bliver dog varslet mod at overfortolke dette data
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/racing-match-chinas-growing-computer-power-us-outlines-design-exascale-computer?rss=1
Kinas to bedste supercomputere har mere processorkraft end USAs Department of Energys 21 supercomputere. Nu vil amerikanske forskere prøve at udvikle en supercomputer med dobbelt så meget processorkraft som Kinas bedste. "Summit" vil være klar denne sommer. Forskere vil også mødes for at snakke om at producere en endnu stærkere computer til 2021. Denne compuer, som kaldes A21, vil blive brugt til forskellige simulationer. Fx at modellere plasmafysikken i en fusionsreaktor eller formationen af galakser.
http://science.sciencemag.org/content/359/6376/628
Kina investerer massivt i kunstig intelligens. De ønsker at blive verdens primære innovationscenter indenfor computerteknik inden 2030, og der estimeres, at deres computersektor (AI industry) kommer til at være 150 mia. dollars værd.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01624-y
En invasiv art af krebs, som bl.a. spreder sig kraftigt henover Madagaskar og Europa, har åbenbart meget unikt DNA. Arten blev sandsynligvis ”skabt” i 90’erne, hvor to fjernt beslægtede krebsarter fik parret sig og skabte en krebs, der har tre kromosomer pr. kromosompar. Desuden formerer de sig aseksuelt, så de er alle meget genetisk ens, og behøver ikke en partner for at formere sig.
https://www.nature.com/articles/nbt.4061
Forskere har lavet to computeralgoritmer, der er bedre til at forudsige en del af CRISPR-processen end tidligere brugte algoritmer. Viser altså at CRISPR-teknikken er ved at blive forbedret.
http://science.sciencemag.org/content/359/6376/621
Virusvektoren brugt til at behandle syge babyer vha. genterapi gav stor lever- og neuronskade på et lille forsøg på dyr. Viser altså mulige sideeffekter ved genterapi vha. denne virus, eller måske ved denne form for genterapi generelt.

Leave a Reply