Search Posts

nyheder-med-tegnere

Ny enzymtest kan tænkes udviklet til spyttest for malaria.

Det er lykkedes dansk forskning at udvikle en ny enzymbaseret test, som i princippet vil kunne udvikles til test for malaria ved simpel farvereaktion og uden særlige temperaturkrav.

external image zzlink00067_malariatest-i-spyt-teoretisk-mulig.jpg
Ill.: Awais Anwar (link).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 66 #

Rekord-gammel kortlægning af genom fra 700.000 år gammel hesteart.

Det er lykkedes dansk-støttet forskning at kortlægge genomet fra kraniet af en 700.000 år gammel hest, hvilket er 10 gange ældre end hidtil muligt for DNA-kortlægning af gammelt materiale.

external image zzlink00066_700000_aarig_hest_genkortlagt.gif
Ill.: Raheel JAVED (link).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 65 #=DNA-fingeraftryk kan afsløre producenter af ulovlige stoffer.=

Producenter og distributører af ulovlige stoffer såsom ulovlig medicin eller ulovlige rusmidler, efterlader sig et DNA-spor, viser ny forskning.

external image zzlink00065_dna_i_ulovlig_narkotika4.gifIll.: Awais Anwar (link).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 64 #=Brystkræft-gen, der gør aggressiv form endnu værre, er blevet påvist.=

Forskere har påvist et gen, som gør den i forvejen aggressive, østrogen/progesteron/HER2-uafhængige brystkræftform endnu mere aggressiv. Opdagelsen åbner mulighed for ny screeningsmodel.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 63 #=Gennembrud i forskning af hjerneceller åbner for nye behandlinger.=

Hidtil ukendt hjernenerve-hjælpecelle kan dyrkes og virker helbredende på hjerneskader.

external image zzlink00063_astrocytter_mod_alzheimer_awais_anwar_3a.gifIll.: Awais Anwar (link).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 62 #=Kirurg kan følge cancervævet fra røgen af en varm operationskniv=

Kirurg kan få hjælp fra analyse af røgen af en varm operationskniv under selve operationen

external image zzlink00062_gas_fra_operationskniv.jpgIll.: Amar Maan. (link).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 61 #=Droner kan nedsætte behov for sprøjtemidler=

Droner kan ifølge forsøg i Danmark bruges til at styre robotter på jorden, som kan køre hen til stederne på marken, hvor ukrudtet har mest fat. Dette kan nedsætte behovet for at sprøjte

external image zzlink00061droneclear-web.jpgIll.: Ferdinand Ruiz. (link).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 60 #=Ukrudt med antioxidanter er ufølsomt for sprøjtemidler=

Visse steder i Europa og Australien har landmænd problemer med ukrudt, som danner enzymet glutathion-transferase, der gør planten i stand til at danne store mængder af beskyttende antioxidanter, som neutraliserer mange giftstoffer. Mange kræftformer hos mennesker virker på samme måde, idet de også ved hjælp af glutathion-transferaser er immune mod mange kræftmidler. Et stof, som hæmmer dette enzym, bruges til at gøre kræftceller følsomme for kræftmidler, og kan tilsvarende også gøre ukrudtsmidlerne følsomme for ukrudtsmidler. Dette stof kan dog ikke bruges i landbruget, men kan vise vej til nyt .


LOGIN – tegn abonnement

 1. 59 #=Ved at gemme digitale data i The Cloud (Skyen), begrænses ejerskabet.=

Man mister på en måde sine rettigheder, når man uploader til The Cloud. En amerikansk filmmand har mistet sine film, fordi han havde lagret sine datafiler hos firmaet Megaupload, som fordi det blev brugt til at lagre piratkopier af film mv. blev lukket af FBI. Juridisk har han nu ikke ret til at få dine data igen, selv om han selv har lavet de film, som han har uploaded i The Cloud. Omkring hver tredie firma lagrer information i The Cloud, f.eks. på Google Drive og Dropbox. Hvis data går tabt har man ringe mulighed for at få det igen. Købte downloads kan evt. også gå tabt, hvis man skifter computer, og amerikanske myndigheder kan kræve adgang til emails fra Gmail, Hotmail og Yahoo mail, som ligger på en server i USA. Adgangen til købte e-bøger kan også mistes.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 58 #=Kræft bekæmpes ved at modificere patientens egne T-celler=

Modificering af T-celler har helbredt kræftformer, bl.a. leukæmi – en person blev helbredt på 8 dage. Behandlingen går ud på at identificere et molekyle, som er unikt for kræftcellens overflade, og så gensplejse patientens immunceller til at kunne angribe netop dette molekyle. Gen-overførslen sker med harmløse virus.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 57 #=Pesticider anklages for at være skyld i tilbagegang for bier=

Insekticider, som optages af planter og lammer insekternes navigationsevne, kan måske være skyld i tilbagegangen for bierne. Diskussionen om disse neonicotinoiders skadelighed for bier foregår både i USA og i Europa


LOGIN – tegn abonnement

 1. 56 #=Ældste medicinpille er 2153 år gammel.=

I et skibsvrag fra Romertiden, fundet ud fra Italiens kyst og dateret til 140 år fvt. har man fundet 4 cm store medicinpiller, som indeholder zinkmineraler. der blev brugt mod øjensygdomme og hudsygdomme. Zink bruges også i nutidens medicin. Pillerne indeholdt olivenolie, som også bruges i nutidens præparater.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 55 #=Immunsystemet kan reagere før infektion sker, hvis det har falsk hukommelse for en infektion=

Det har været et dogme, at immunsystemets hukommelsesceller først udvikles efter at der er sket en infektion. I et forsøg screenede man blod fra 26 patienter, som alle havde T-celler mod virus, som de aldrig har set. Det skyldes, at immunsystemet blot ser infektioner som en samling af peptider, og de samme peptidkombinationer kan opstå ved f.eks. udsættelse for en jordbakterie. Man kunne eksperimentelt vise, at "infektion" med en havalge kan fremkalde immunreaktion mod et HIV-virus.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 54 #=Den sidste fælles stamform til alle pattedyr med moderkage levede efter at dinosaurerne var uddøde.=

Der er ikke overensstemmelse mellem de forskningsdata, som stammer fra det genetiske, molekylære ur, og de forskningsdata, som stammer fra anatomiske lighedstræk, som tyder på, at den fælles stamform til alle pattedyr med moderkage levede 36 mill. år senere end hvad det molekylære ur foreslår. Ifølge det anatomiske studie levede denne stamform efter dinosaurernes uddøen, under ½ mill. år efter, og havde en evolutionær udsplitning i løbet af 2-3 mill. år i linier, som f.eks. førte mod nutidens aber og kaniner.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 53 #=Autistisk mus ændrer adfærd når den får ny tarmbakterie=

Indsættelse af en manglende bakterieart i mus, som er model for autisme, vender musens autistiske sociale adfærd. Dette støtter evidens for, at inflammation fra infektioner kan spille en rolle i nogle former for autisme.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 52 #=Stress kan genetisk påvirke fremtidige generationer=

For første gang er det blevet påvist, at gener, som er blevet gjort inaktive som resultat af stress-påvirkning, forbliver inaktive i æg og sædceller, således at gen-inaktiviteten videreføres til fremtidige generationer. Dette støtter evidenser for, at rygning, dårlig kost og stress under barndommen bliver videreført til fremtidige generationer.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 51 #=Påvisning af 80 genvarianter for bryst-, prostata- og ovariekræft.=

Bryst-, prostata- og ovariekræft har stor dødelighed. Hver af genvarianterne øger kun risikoen for at få kræften med få procent, men de forskellige genvarianter adderer op, så den samlede risiko øges væsentligt. Viden om genvarianterne kan bruges til screening og til tidlig diagnose.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 50 #=Kortlægning af HeLa-cellers genom udløste konflikt med familien=

Verdens mest studerede cellekultur, Hela-celler, taget fra livmoderkræftvæv fra en amerikansk kvinde, Henrietta Lacks, er blevet genom-bestemt af en tysk forskergruppe. Familien protesterede, da genomet blev lagt offentligt frem. Det tyske laboratorie har nu trukket oplysningerne tilbage og undskyldt overfor familien, men mener samtidig at cellerne har ændret sig genetisk, så de ikke vil afsløre noget om familiens genetik.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 49 #=Påvisning af opvågning under operation=

Ved at bede patienten trykke på en knap, hvis de var ved at vågne op under en operation kunne man ved at måle elektriske signaler fra hjernen studere, hvordan hjernen reagerer i perioden frem til en opvågning under en operation. Derved vil man kunne undgå at patienten vågner under en operation.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 48 #=Salt koblet til sklerose i dyreforsøg=

Hvide blodlegemer fra mus og fra menneske blev i et forsøg udsat for salt svarende til, hvad det kunne blive udsat for efter et saltholdigt måltid. Saltet fik cellerne til at danne interleukin 17A, som dels kan ødelægge patogener, dels kan give inflammation og autoimmune sygdomme. Høj koncentration er blevet sat i forbindelse med multipel sclerose.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 47 #=To rotters hjerner direkte forbundet=

Forskere har forbundet bevægelsesstyrings-hjerneområder på to rotter og derved fået den ene rotte til at styre beslutningerne hos den anden rotte. Afkoderrottens hjerne havde fået et implant, som stimulerer hjernenerveceller. Rotterne havde lært at trykke på en venstre eller en højre pedal, når en lampe over pedalerne lyste op. Det kunne ses på hjernens signaler, om den højre eller den venstre pedal ville blive trykket på straks efter – uafhængigt af, om det var den korrekte pedal. Signalet kunne bruges til at stimulere afkoder-rottens tilsvarende hjerneområde, hvorved afkoderrotten, som ikke kunne se lyssignalet, ramte den rigtige pedal i 60-70% af gangene.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 46 #=Open access vinder frem=

I Storbritannien vil al offentlig støttet forskning skulle være gratis tilgængeligt i 2014. 13000 forskere boycotter Elsevier i protest mod deres høje priser. Artikler fra offentlig støttet forskning i USA vil måske blive gratis tilgængelig 1 år efter publicering.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 45 #=Musikere skal begynde tidligt, f.eks. når de er 7 år eller yngre.=

Musikeres hjerne har struktur efter, hvor tidligt de begyndte at lære at spille. De, der startede tidligst og altså var yngst udviklede bedre forbindelser i Corpus callosum, som forbinder hjernehalvdelene. Dette hjerneområde er særlig følsomt i 7-8 års alderen.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 44 #=Ny behandling af AMD – macula-degeneration i øjet.=

Ny laserbehandling mod aldersbetinget macula-degeneration – med virkning også på det ikke-behandlede øje.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 43 #=Ændret stivelsessammensætning i afgrøder kan give sundhedsfordele=

Ny dansk gensplejset byg danner kun sund stivelse (amylose). Dette er opnået ved at man har lukket for produktionen af usund stivelse (amylopektin). Amylose når i modsætning til amylopektion ned i tyktarmen, hvor amylosen bliver fordøjet af tyktarmens bakterier under dannelse af produkter, der er gavnlig for sundheden. Amylose i tyktarmen er med til at nedsætte risiko for tyktarmskræft


LOGIN – tegn abonnement

 1. 42 #=Ultratynde nanotråde kan bruges til udforskning af levende cellers biokemi=

Nanotråde kan blive et vigtigt redskab i jagten på nye lægemidler. Nu kan forskere nemlig måle en celles tilstand medens den udfører sit arbejde – forskerne kan så at sige tage pulsen på cellen. Med et tæppe af nanotråde kan testmolekyler indføres i en levende celle, og testmolekylernes virkning kan direkte aflæses.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 41 #=Kloroplaster hos alger kan producere komplekse terapeutiske lægemidler=

Kloroplaster hos grønalger er fremtidens proteinfabrikker. Komplekser mellem antistoffer og toxiner til behandling af kræft kan produceres i kloroplaster hos grønalger. Produktion af disse stoffer er ikke mulig i pattedyrceller, da toxinet dræber pattedyrcellen.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 40 #=Gen påvist for almindelig hovedpine=

Almindelig hovedpine er for første gang sat i forbindelse med et arveanlæg, skrev nyhedsmedierne 2. maj 2013. Det er ikke helt korrekt, da gener kendes for mere sjældne migræneformer, men det kan være korrekt for den almindelige type. Denne nye videnskabelige opdagelse kan på sigt komme til at gavne mennesker, der lider med den typiske migræne.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 39 #=DNA-fejltest kan afsløres=

I 2007 fandt man flere DNA-sekvenser, som ikke findes hos mennesket, formentlig fordi disse sekvenser umuliggør overlevelse. Nu har man fundet på noget, det kan bruges til. Ved at sprede dette nul-DNA i et DNA-test-laboratorium kan man påvise, hvis de sjusker med testen. Det vil kunne forhindre justitsmord.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 38 #=Anti-aldringshormon fundet=

Reproduktionshormon har livsforlængende virkning i mus. Mus, der får en injektion af hormonet GnRH, lever længere, selv når de også ved genterapi har fået aktiveret deres NFkappaB, som ellers ville få dem til at ældes hurtigere. NFkappaB (nukleusfaktor) er et proteinkompleks, som bliver højaktivt i gamle mus. NFkappaB nedsætter niveauet af GnRH (gonadotropin-frigivende hormon). Men dette kan altså overvindes med GnRH-injektioner.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 37 #=Forslag om HIV-test af alle=

En amerikansk sundhedskommission har foreslået, at HIV-test bør tilbydes alle mellem 15 og 65 år hos familielægen som følge af fordelene ved tidlig opdagelse.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 36 #=Skud med 3D-printpistol=

Med en 3D-maskine er det lykkedes at fremstille en plast-pistol, og efter blot at tilføje et søm, har man vist, at den kan skyde med almindelig ammunition. Det umuliggør våbenkontrol. En lobbygruppe for fri våben har lavet plastpistolen på en maskine til 8000 dollar.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 35 #=Boring til 2,64 mia. årig issø=

Forskere har boret sig 2½ km ned i Antarktis til en sø, som har været isoleret fra resten af planeten i 2,64 mia. år, dvs. fra livets barndom på Jorden. Søen indeholder hydrogen og methan, som er mad for mikroorganismer.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 34 #=Ny SARS-epidemi truer=

Et coronavirus, der i slutningen af 2012 dukkede op i Mellemøsten, kan smitte fra menneske til menneske, og minder derved om SARS-virusset, som for 10 år siden truede med at blive til en pandemi (Se BioNyt-tema nr. 121 om SARS).


LOGIN – tegn abonnement

 1. 33 #=DNA-test påviser og lokaliserer bygnings-skimmelsvamp.=

Et dansk firma har videreudviklet en DNA-test for bygnings-skimmelsvampe, hvor falske positive testsvar undgås, og har på under 2 år solgt testen til flere lande. Med testen undgår man at beskadige bygningen, når man skal lokalisere en sundhedsskadelig skimmelsvamp.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 32 #=BioNyt Videnskabens Verden nr. 157 handler om omega-3 fiskeolierne. Opdagelsen – tæt på dansk Nobelpris.=

Indtil de to danske læger Hans Olaf Bang og Jørn Dyerberg fandt omega-3-fedtstoffer i blodet hos sælspisende eskimoer i NV-Grønland i 1970'erne, var man ikke specielt opmærksom på disse stoffer. Men de to danske læger blev siden kendt som opdagerne af omega-3-fedtstoffernes biologiske virkning. Dette blev kickstarten på hele studiet af eikosanoid-hormonsystemets særdeles vigtige omega-3-familie.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 31 #=Dansk tang-projekt strandet på grund af unuanceret advarsel=

Arla har opgivet et projekt, hvor en ost smages til med den islandske tangalge Søl efter at DTU Fødevareinstituttet har udsendt en advarsel om, at tang kan indeholde giftstoffer (iod, arsen, kainsyre og mikroalgegifte). Dette til trods for, at Søl er ugiftig i de anvendte mængder – og spises i andre lande, bl.a. Island. DTU Fødevareinstituttet kritiseres for at være upræcis. Et projekt med dyrkning af Søl i Danmark er opgivet af samme grund.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 30 #=Det er blevet tilladt at reklamere med madens sundhedseffekt=

Sundhedsanprisninger på madvarerne er blevet tilladt i EU. På sigt skal der dog udarbejdes retningslinier for, hvor usunde varer, der bærer sundhedsanprisninger, må være. Kritikere mener, at forbrugerne kan blive vildledt, f.eks. hvis der på en sodavand står noget om vitaminer, men hvor man har udeladt oplysninger om det negative ved at drikke denne sukkerdrik.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 29 #=Alzheimer kædes sammen med fed, sukkerholdig kost=

Et gen, der påvirker proteinet amyloid – som forbindes med Alzheimer's demens – påvirker også insulinproduktionen, og et andet forsøg har vist, at rotter får demens, hvis insulinets vej til hjernenerveceller afbrydes. Disse forsøg tyder på, at insulin spiller ind på udviklingen af Alzheimers demens. Måske er Alzheimer en slags sukkersyge i hjernen – fremkaldt af usundt fedt og sukker, overvægt mv.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 28 #=Fækalietransplantation kan slå kronisk tarmbetændelse ned=

I et forsøg lykkedes det at helbrede patienter 100% for en kronisk tarminfektion med bakterien Clostridium difficile ved, at patienterne via en slange modtog en fækalietransplantation til tolvfingertarmen. Der advares dog mod risikoen for virusoverførsel. En dansk udviklet metode uden virusrisiko bruger indførsel af bakterie-renkulturer via endetarmen.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 27 #=Motion og livsstilsændring kan fjerne behovet for medicin=

Chris MacDonald har i TV-udsendelsesrækken U-Turn vist, at danskere med stort medicinforbrug ved hjælp af motion kan blive medicinfrie på 4 måneder – og f.eks. droppet insulinforstærkende medicin, kolesterolsænkende medicin og blodpropforebyggende medicin. Medicin er dog den bedst dokumenterede langtidsvarende behandling, og mange ser sig ikke i stand til at starte omfattende motion i praksis, når de først er blevet syge.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 26 #=Folk med risiko for allergichok bør sikres bedre=

Hvert år dør ca. to danskere af allergichok, som ville kunne forebygges med en Epi-pen med adrenalin. 3-4% af danskerne lider af denne type allergier. Cirka halvdelen skyldes fødevarer. Mange allergikere gætter sig frem, og kender f.eks. kun noget af det, som de er allergiske overfor. Det kritiseres, at folk kan være indlagt på hospital flere gange med livstruende tilfælde, uden at de henvises til en test.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 25 #=Det diskuteres om ulven er farlig for mennesker=

I det nordlige USA har prærieulve inden for 30 år angrebet mennesker mere end 160 gange, oftest børn. Prof. Valerius Geist fra Faculty of Environmental Design på Universitetet i Calgary i Canada mener, at ulve kan blive farlige, hvis de erfarer, at menneskene ikke gør dem noget. Flokke af ulve vil først gå efter nemme fødekilder, såsom skraldespande, hunde, katte og får på marker, som det allerede er sket i Danmark. Råvildtet vil blive fordrevet fra de stedet. Han mener ikke, at ulvene kan være i så kultiverede landskaber som Danmark. Angreb fra ulve sker typisk efter at de i nogle dage har iagttaget byttet og bevæget sig stadig tættere på. Det første angreb er typisk for at teste – ved at snappe efter tøj og hænder. Ifølge er opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet vil Danmark kunne være hjemsted for ca. 100 ulve.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 24 #=I 2025 vil hver 10. dansker lide af diabetes=

I 2011 var der 306.000 danske diabetikere, men tallet vil være omkring det dobbelte blot 14 år senere. Stigningen er især for type 2 diabete, der udgør 80%. Det skønnes, at 200.000 danskere har diabetes uden at vide det. Symptomer er hyppig tørst og vandladning, kløe i hud og slimhinder, kvalme, træthed, føleforstyrrelser, langsom heling af sår, synsforstyrrelser – øget risikoen for hjertekarsygdom, åreforkalkning, blindhed, paradentose mv.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 23 #=Plastforsegling af tænder nedsætter huller i tænderne=

Plastforsegling – eller populært "lakering af tænderne" – er en effektiv metode til at behandle huller på tændernes tyggeflader. Omkring 25% af alle huller, der får fyldninger i dag, vil i fremtiden kunne behandles på denne måde. Med metoden udsætter man det tidspunkt, hvor man skal bore. Måske undgår man helt at skulle bore. Efter 2-3 år havde kun 10% af de lakerede kariesangreb udviklet sig, ifølge et dansk studie.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 22 #=Fugleinfluenza bekymrer WHO=

En farlig virus har siden marts 2013 huseret i Kina. Virusset kaldes H7N9. Pr. 25. april 2013 var 22 mennesker døde af virusset. Men virusset springer meget let fra fjerkræ til mennesker. De smittede fugle har ingen symptomer. Halvdelen af de senest smittede havde ikke haft kontakt med fjerkræ, men der var pr. 25. april 2013 ikke set bekræftede eksempler på smitte fra menneske til menneske.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 21 #=Spædbørn ned til 5-md. alderen kan sondre bevidst=

Et hold danske og franske forskere har målt hjernens EEG-aktivitet på babyer. Det er aldrig før blevet påvist, at spædbørn kan gennemføre bevidste sondringer. Voksne kan i forsøg skelne ansigter fra ikke-ansigter, hvis de ser billeder i 50 tusindedele af et sekund, hvorefter hjernen bruger 300 millisekunder til at gøre indtrykket til noget bevidst i hjernen. De yngste spædbørn klarede det samme, hvis de så på billederne i 150 msek og efterfølgende bearbejdede billedindtrykket i 1000 msek (1 sekund). Ældre babyer var noget hurtigere, dog ikke så hurtige som voksne. Måske kan denne forskning bruges til at studere autisme og sprogudvikling.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 19 #=Depression er en slags kulturel smitsom sygdom=

Psykologen Allan Holmgren mener, at depression, der er en lidelse, som i disse år stiger eksplosivt over hele verden, er en konsekvens af tilværelsen i travle, stressende samfund med stort forventningspres på det enkelte individ. Han medvirkede i udsendelsen "Gal eller normal" på DR, hvor tre eksperter skulle gætte patienters psykiske sygdomme.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 18 #=Danmark bruger for meget antibiotika=

På blot 10 år er forbruget af antibiotika i Danmark steget med hele 28%. Danmark var tidligere duks på området, men er nu overhalet af mere forsigtige og fornuftige lande som Tyskland og Sverige. Fejlen ligger hos de praktiserende læger i Danmark.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 17 #=Resistente tuberkulose-bakterier truer=

Resistente tuberkulose-bakterier forventes på et tidspunkt at smitte danskere her i landet. TB-bakterien er udbredt i Indien, hvor 40 indere dør af tuberkulose hver time.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 16 #=Ørnerede kan følges live med videoovervågning=

Dansk Ornitologisk Forening har i fuglereservat på Lolland opsat videoovervågning ved en havørnerede.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 15 #=De færreste danskere overvejer om fisken på middagsbordet er en truet art=

8 ud af 10 danskere svarer i en undersøgelse, at de ikke ved indkøb overvejer fiskens bæredygtighed. To ud af tre personer kender ikke MSC-mærket, der fortæller at fisken er bæredygtig. MSC-mærket gives også for bæredygtigt fiskeri og sporbarhed af de fangede fisk og skaldyr. En trediedel af danskerne ved godt, at ål, tun og torsk kan være truet. Halvdelen af danskerne vil dog ikke betale mere for et MSC-mærket fiskeprodukt.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 14 #=Cyperangreb-risiko mod infrastruktur=

Da en iransk centrifuge begyndte at dreje hurtigt rundt med over 1000 Hertz skyldtes det et cybervirus. 164 centrifuger blev ødelagt ved, at aluminiumsrørene udvidede sig og derved kom i berøring med andre dele. Virusset er nu blevet kendt som Stuxnet, fordi dets eksistens blev afsløret.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 13 #=Spirende mikroplanter dyrkes i en fabrikshal i Rødovre=

Kimplanter bruges i avancerede restauranter. Planterne dyrkes uden jord, og kun oplyst af LED-lamper. Derfor repræsenterer de mindre miljøbelastning end en tilsvarende drivhusplanter ville udgøre, men de indeholder alligevel mange mineraler og vitaminer. I USA er de bittesmå grøntsager en stor industri.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 12 #=Tobak øger risikoen for leddegigt=

Blot 1-7 cigaretter om dagen igennem flere år fordobler risikoen for at få leddegigt. Selv ved stop for rygning er der stadig en vis tilbageværende risiko 15 år efter.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 11 #=Den sjældne tilstand "ren aleksi" (manglende læseevne) kan kun delvis genvindes=

Tilstanden aleksi, hvor patienten mister evnen til at læse, men stadig kan skrive ("ren aleksi"), er emnet for en forskerkonference i København.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 10 #=4000 ton stort teleskop opsættes i Chile for Europæisk forskning=

EELT er Det Europæiske Extremely Large Telescope på 4000 ton, som i 2023 skal stå færdig i næsten 3 km højde på bjerget Cerro Armazones i N-Chile. Dets spejl vil være knapt 40 m i diameter.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 9 #=Fuglebestanden af musvitter er stabil trods klimaændringer=

Gennem fire årtier med klimaforandringer, og hvor byttedyr som sommerfuglelarverhar indfundet sig tidligere på året, har musvitterne alligevel fundet succesfulde overlevelsesstrategier.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 8 #=Er fluor årsag til nedsat immunforsvar?=

Børns immunforsvar er nedsat – og måske spiller ophobede fluorstoffer i kroppen en rolle. Grænseværdierne bedømmes til at være mindst 100 gange for høje. Fluor påvirker børns vacciner, hvorved barnet danner for få antistoffer mod stivkrampe, difteri mv. Fluorholdige stoffer, såkaldte PFC, er hormonforstyrrende. Poser med popkorn til mikroovnen kan afgive PFC. De bruges bl.a. også til at imprægnere tekstiler, fordi de er afvisende for smuds og vand og ses derfor anvendt i regntøj, skitøj, tæpper, sofaer og jakker. Teflon-stegepander afgiver ikke meget, og man kan hælde kogende vand på panden tre gange, når den lige er indkøbt, så skulle problemet være løst.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 7 #=Supercykelstier kan spare over 30.000 sygedage om året=

28 planlagte supercykelstier i København vurderes at kunne mindske sygefraværet med 34.000 årligt, fordi det er sundere at cykle.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 6 #=Asien vil sluge halvdelen af verdens energi=

Asien bruger 1/4 af verdens energi, men vil i 2035 bruge halvdelen.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 5 #=Fingeraftryk fra levnedsmidler (retsmedicin)=

Retsmedicinere har med succes været i stand til at finde fingeraftryk på levnedsmidler som løg, æbler og tomater. Det har hidtil været anset for umuligt, men med en pulversuspension i form af et tykt, tjærelignende stof kan man nu frembringe et tydeligt fingeraftryk-mærke på fødevarer med glatte overflade såsom de nævnte.

Forensic scientists have successfully recovered fingerprints from food using powder suspension (PS) – a thick, tar-like substance – produced a clear, high-quality mark on smooth-surfaced food items such as onions, apples and tomatoes.

LOGIN – tegn abonnement

 1. 4 #=Mobilstråling hæmmer karsefrø-spiring=

Karse spirer og vokser tydeligt dårligere. når karsefrøene udsættes for mobiltelefon-stråling. I forsøget var karsefrøene lagt til spiring ved en router, som udsender stråling, som svarer til en mobiltelefon. Forsøget er sensationelt udført af danske skoleelever, som opdagede, at de sover dårligt med mobiltelefonen nær hovedet.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 3 #=Hudcelle fra menneske er blevet klonet=

Et amerikansk ledet forskerhold skriver i det ansete tidsskrift Cell, at det er lykkedes at tage en hudcelle fra et menneske, og ved hjælp af den teknik, hvormed det i sin tid lykkedes at klone fåret Dolly, at klone hudcellen. I praksis blev hudcellens kerne flyttet til et anden tom celle. Cellen udviklede sig, og dannede stamceller, altså embryonale stamceller, som vil kunne bruges til medicinske anvendelser i fremtiden. Det samme er tidligere blevet hævdet af en uredelig videnskabsmand i Asien, som hævdede at dette var lykkedes i hans laboratorium, men det var altså snyd. Men denne gang er det nok rigtigt.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 2 #=Næsehorn udryddet i Mozambic=

Næsehorn-krybskytteri skyldes kvaksalvere i Vietnam og andre lande, som sælger hornet som medicin. Hornet indeholder som ethvert almindelig kohorn blot keratin som i vores negle og hår. Det er blevet foreslået at sende en tot hår til ambassaden for Vietnam og de andre lande, som ikke forsøger at modarbejde denne overtro. Det sidste næsehorn menes nu dræbt i Mozambic.


LOGIN – tegn abonnement

 1. 1 #=Eksamensangst kan modvirkes=

Eksamensangst kan modvirkes ved simple, effektive metoder som bruges inden for militæret.

:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply