Search Posts

nyheder2019november02

The most spectacular celestial vision you'll never see

Contrary to previous thought, a gigantic planet in wild orbit does not preclude the presence of an Earth-like planet in the same solar system – or life on that planet. What's more, the view from that Earth-like planet as its giant neighbor moves past would be unlike anything it is possible to view in our own night skies on Earth.

9d

Scientists put the ​"solve" in ​"solvent" for lithium-sulfur battery challenge

Lithium-ion batteries represent the majority of batteries in consumer electronics and electric vehicles. Today, scientists are looking for new chemistries that could improve the energy density and performance of batteries beyond conventional lithium-ion batteries.

9d

Lægestafetten: Jeg sidder ikke i en mørk kælder og mikroskoperer

Patolog Mikkel Eld elsker de nørdede aspekt af sit speciale, og skulle han vælge et andet arbejde, skulle det også være patolog. Han kan godt komme til at savne menneskekontakt, så ofte handler han ind efter arbejde og lige midt myldretiden.

9d

Opera Buffa di Guido Kroemer a La Scala

Guido Kroemer receives on 8 November 2019 the €1mn Lombardy Award for Healthy Ageing, at La Scala in Milan. And why not, one panel member was Carlo Croce.

9d

Metabolic dysregulation in vitamin E and carnitine shuttle energy mechanisms associate with human frailty

Nature Communications, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41467-019-12716-2 Risk of age-related chronic disorders and decrease in resilience is associated with ageing. Here the authors analyse the human blood metabolome and identify metabolites associated with frailty.

9d

The long noncoding RNA lncNB1 promotes tumorigenesis by interacting with ribosomal protein RPL35

Nature Communications, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41467-019-12971-3 MYCN amplification is common in neuroblastomas. Here, the authors identify a long noncoding RNA, lncNB1 in these cancers and show that it promotes tumorigenesis by binding to ribosomal protein, RPL35 to enhance E2F1 and DEPDC1B protein synthesis, which phosphorylates ERK to stabilise N-Myc.

9d

Author Correction: Proteome evolution under non-substitutable resource limitation

Nature Communications, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41467-019-12729-x

9d

Nickel-catalyzed intermolecular oxidative Heck arylation driven by transfer hydrogenation

Nature Communications, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41467-019-12949-1 Conventional palladium-catalyzed Heck reactions rely on the addition of oxidants and may suffer from low selectivity. Here, the authors report a nickel-catalyzed oxidative Heck arylation driven by transfer hydrogenation of an acceptor olefin leading to high E/Z selectivity and regioselectivity.

9d

Noble gases confirm plume-related mantle degassing beneath Southern Africa

Nature Communications, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41467-019-12944-6 The elevation and high heat flow of Southern South Africa has controversially been attributed to a mantle plume. Here, the authors link degassed CO2 to a non-degassed mantle source rather than the convecting upper mantle, confirming plume-related mantle melting.

9d

New assessment could identify risks of frailty

Signs of frailty, and the risks it brings, could be identified in young and old people alike through a new assessment developed in a study led by researchers at the University of Strathclyde.

9d

Action verb processing specifically modulates motor behaviour and sensorimotor neuronal oscillations

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-52426-9

9d

Control of binding of C60 molecules to the substrate by Coulomb blockade

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-52544-4 Control of binding of C 60 molecules to the substrate by Coulomb blockade

9d

Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) for food security: an evaluation of end-user traits of improved varieties in Swaziland

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-52360-w Cowpea ( Vigna unguiculata (L.) Walp ) for food security: an evaluation of end-user traits of improved varieties in Swaziland

9d

Potential of Pulsed Electric Fields for the preparation of Spanish dry-cured sausages

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-52464-3

9d

The American Prisoner Caught Between Trump and the Kremlin

Elizabeth Whelan, a soft-spoken portrait artist from Martha's Vineyard, has never considered herself political. And yet seated before this shrine of sorts—the Trump bobblehead next to the Trump-branded bottle of rosé; the Trump coffee mug; the Make America Great Again hats in red, white, and blue; the Trump tube socks; the SAVE FREEDOM: TRUMP/PENCE bumper sticker—she knows she is in the right pla

9d

Microsoft tester firedagsuge i Japan

Produktiviteten steg voldsomt, da it-giganten som et forsøg gav medarbejderne fri hver fredag.

9d

Inside Amazon's plan for Alexa to run your entire life

The creator of the famous voice assistant dreams of a world where Alexa is everywhere, anticipating your every need.

9d

3-D-printed plastics with high performance electrical circuits

Rutgers engineers have embedded high performance electrical circuits inside 3-D-printed plastics, which could lead to smaller and versatile drones and better-performing small satellites, biomedical implants and smart structures.

9d

Cell chemistry illuminated by laser light

Raman microspectroscopy is a laboratory technique to produce molecular fingerprints of materials and biological specimens. However, to date fluorescence has interfered with effective application of this technique and limited its use. Now Gordon Taylor, Ph.D., a Professor in the School of Marine and Atmospheric Sciences (SoMAS) at Stony Brook University, and colleagues have devised a photochemical

9d

Psykisk ohälsa – att förebygga och behandla

Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem, men vad döljer sig bakom begreppet psykisk ohälsa? Går det att göra behandlingen mera skräddarsydd utifrån ett blodprov? Kan man "vaccinera" unga mot psykisk ohälsa? Och vad kan kunskapen om hjärnans plasticitet bidra med?

9d

9d

Publisher Correction: Identification of new DNA-associated proteins from Waddlia chondrophila

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-53160-y

9d

Publisher Correction: Mitochondrial DNA copy number is associated with psychosis severity and anti-psychotic treatment

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-53159-5

9d

Viktigt att förbättra den fysiska hälsan hos personer med schizofreni

Den förväntade livslängden hos personer med schizofreni eller annan psykotisk störning är så mycket som 15–20 år kortare än hos övriga befolkningen. Det beror i första hand på att hjärt-kärlsjukdomar är så mycket vanligare i denna grupp.

9d

Landmåler fra Aarhus Universitet bygger sin egen antenne-hat

PLUS. Henrik Nørgaard har rykket antennen fra en landmålerstok over på en sikkerhedshjelm, så han kan lave præcise målinger med hænderne frie. Nu undersøger en landmålervirksomhed, om GNSS-hatten skal sættes i produktion.

9d

Anhöriga lider i det tysta

När en person drabbas av psykisk ohälsa påverkas också nära anhöriga som tar på sig rollen att vara ett stöd för den sjuke. Man brukar tala om "de som står i bakgrunden och lider i det tysta". Hur tungt lass får anhöriga egentligen dra?

9d

Vad kan primärvården göra vid psykisk ohälsa?

Mellan 1998 och 2016 besökte 6,7 miljoner personer primärvården i Sverige. Ungefär var åttonde av dessa fick en depressionsdiagnos. – Tre av fyra patienter med diagnosen depression var unika för primärvården, det vill säga de hade aldrig haft någon kontakt med psykiatrin eller annan specialistvård.

9d

Fel i produktion av "kärlekshormonet"

Vid Huntingtons sjukdom påverkas motoriken, men även den psykiska hälsan. Studier som genomförts i Lund tyder på att det beror på biologiska förändringar i hjärnan.

9d

Barn behöver få veta

Oförutsägbar, skrämmande och svår att förstå. Så kan tillvaron te sig för ett barn som har en psykiskt sjuk förälder. Men att prata med barnet, förklara och se till att det finns andra vuxna i barnets omgivning att vända sig till kan göra det lättare och även förebygga att barnet självt får problem med psykisk ohälsa längre fram i livet.

9d

Huntingtons sjukdom: Vanligt med depression och apati

Irritabilitet, depression, ångest och försämrad förståelse av andras känslouttryck. Den ärftliga Huntingtons sjukdom medför psykiatriska symtom som ofta uppstår långt innan sjukdomen tar sig andra uttryck. Åsa Petersén, professor och överläkare, forskar för att förstå varför.

9d

Voyager 2 lämnar solsystemet

Stora delar av vårt solsystem befinner sig inuti en bubbla i rymden som spänns ut av solvinden: heliosfären. Inuti den här bubblan domineras rymden av solens magnetfält, och av de relativt svala och långsamma partiklar som strömmar ut från solen. Utanför finns det interstellära mediet, med kosmisk strålning av högre energi, och magnetfält som har sitt ursprung i andra stjärnsystem.

9d

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar forskning om ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med öppenvårdsmottagningar för ungdomar med missbruksproblematik.

9d

"Sjukdomsförklara inte mer än nödvändigt"

Nästan hälften av alla 13–15-åringar upplever symtom som sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, i ryggen och yrsel. Men innebär dessa symtom att den psykiska ohälsan ökar? Vi frågar Peik Gustafsson, forskare vid Lunds universitet och överläkare inom barn- och ungdomspsykiatri i Region Skåne.

9d

Spelberoende går att förebygga

En nyligen genomförd studie visade att det är 15 gånger förhöjd risk att dö i självmord bland dem som någon gång fått diagnosen spelberoende, jämfört med befolkningen i övrigt. Detta är ett oerhört viktigt resultat menar Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö.

9d

Syns psykisk sjukdom i cellerna?

I en första preliminär studie har forskare jämfört mängden fritt mitokondrie-DNA i blodprov från personer som gjort suicidförsök med en grupp deprimerade som inte gjort suicidförsök – och de såg tydliga skillnader. Det är intressanta resultat som, om de håller, skulle kunna användas för att identifiera patienter med ökad suicidrisk

9d

Egen inläggning kan hjälpa vid självskadebeteende

Studie visade på förbättrad funktionsförmåga när patienter med upprepat självskadebeteende erbjöds möjlighet att själva lägga in sig för slutenvård, så kallad brukarstyrd inläggning. Idag erbjuds vårdformen i Region Skåne och på flera platser runt om i landet.

9d

Fråga alltid om det förekommer våld hemma

Fråga alltid, inte bara vid misstanke. Forskaren Karin Örmon anser att vårdpersonal måste våga fråga om patienten har varit eller är utsatt för våld av någon närstående.

9d

Skräddarsydda behandlingar

Kan behandling av depression och andra psykiatriska diagnoser skräddarsys utifrån den enskilde patienten? Daniel Lindqvist försöker tillsammans med sina forskarkollegor att hitta en väg framåt mot en bättre anpassad behandling genom att undersöka kopplingen mellan inflammation och depression.

9d

Beroende och psykisk ohälsa bland HBTQ-personer

Under de senaste 20–30 åren har det kommit allt mer forskning som visar på skillnader i hälsa bland HBTQ-personer, jämfört med den övriga befolkningen. Det gäller framför allt den psykiska hälsan och förekomst av beroendeproblem.

9d

Ketamin – ett behandlingsalternativ

Ketamin, ett narkosmedel, har även en antidepressiv verkan. Preliminära resultat antyder att ketamin, jämfört med traditionella SSRI-läkemedel, kan ge en mycket snabbare symtomlindring – redan efter några timmar jämfört med veckor. Det tycks även fungera för patienter som inte blir hjälpta av SSRI-preparat. Så finns det någon hake?

9d

Depression – från serotoninbrist till plasticitet

Länge trodde man att depression berodde på brist på signalsubstansen serotonin. Men fullt så enkelt är det inte. Idag finns mycket som pekar på att det snarare handlar om att öka hjärnans plasticitet, det vill säga förändringsförmågan.

9d

Många unga mobbas på nätet

Tre fjärdedelar av alla barn och ungdomar har, eller känner någon som har, utsatts för nätmobbning. Detta enligt undersökningen Ung online 2018. Nätmobbning påverkar den utsatta individens känsla av sammanhang och kan därmed påverka hälsan negativt.

9d

En meningsfull vardag

Att möta likasinnade, få höra till och odla sin självmedkänsla är tre viktiga delar i den arbetsterapeutiska metoden Vardag i balans (VIB). Kristine Lund forskar om metoden. Hon ser hur meningsfulla aktiviteter kan öka livskvalitet och ge mer balans i vardagen för personer med psykisk sjukdom.

9d

Lewy Body-demens ger svåra sömnstörningar

Lewy Body-demens är svår att diagnostisera. I värsta fall kan det leda till att patienterna får fel behandling vilket kan leda till livshotande tillstånd. Kunskapen behöver därför stärkas så att patienterna får rätt behandling menar forskarna Elisabet Londos och Elisabet Englund.

9d

India's top court orders halt to stubble burning as Delhi chokes

India's top court has ordered a complete halt to stubble burning around Delhi, a major contributor to lethal smog that on Tuesday kept the metropolis of 20 million people choking in air rated "very poor".

9d

Europe must act on intensive farming to save wildlife, scientists say

EU's agriculture policy needs urgent reform, organisations tell incoming commission president The EU's common agricultural policy (CAP) should be overhauled urgently to stop the intensification of farming practices that is leading to a steep decline in wildlife, scientists from across the bloc have urged. Five organisations representing more than 2,500 experts have written to Ursula von der Leyen

9d

Studie ska hjälpa deprimerade till ett aktivt liv

Forskare vid Lunds universitet har startat en studie för att ta reda på om hälsosammare levnadsvanor, med fokus på ökad fysisk aktivitet, kan hjälpa patienter med depression att må bättre och undvika återfall i sjukdomen.

9d

Att rädda ett liv

Under 2017 tog 1 189 personer livet av sig i Sverige. Antalet självmord, suicid, har visserligen minskat sedan 1980-talet, men det är fortfarande nästan fem gånger fler än antalet döda i trafiken under samma år. Så vad kan omgivningen, sjukvården och forskningen bidra med för att få ner siffran ytterligare?

9d

Flexibla team – för vård när och där den behövs

I höst testas FACT, flexibla psykiatriska team, i Skånes tre största städer. Bakom forskningsprojektet står Ulrika Bejerholm som ser fram emot att patienternas friska sidor och styrkor äntligen ska få stå i fokus. Modellen är utformad för att patienter med komplexa och växelvis akuta problem ska få den flexibla vård och stöd de behöver.

9d

Var tionde gravid upplever depressiva symtom

Gravida och nyblivna mammor för-väntas vara lyckliga. Det är tabu att må dåligt. Samtidigt upplever var tionde gravid, och lika många av de nyblivna mammorna, depressiva symtom.

9d

När man inte längre vill vara med

Fredrik Tjulander, 55, överlevde ett självmordsförsök och var i full färd med att planera sitt nästa. Sju år senare kan han själv berätta om vägen tillbaka och om frågan som fick honom att fortsätta.

9d

Skatten i kulverten

De låg och väntade i källaren på Centralsjukhuset i Kristianstad, de nästan 11 500 handskrivna lasarettsjournalerna från slutet av 1800-talet. Tack vare dem har vi nu inblick i hur vården såg ut för patienter med psykisk ohälsa vid förra sekelskiftet. Malin Appelquist, som doktorerat på materialet, berättar mer.

9d

Vad är psykisk ohälsa?

Den till synes enkla frågan är inte helt enkel att besvara. Var går gränsen mellan friskt och sjukt, kroppsligt och psykiskt? Vad går att säga om sambanden mellan symtom och orsak? Och hur reagerar kroppen vid psykisk ohälsa? Johan Fernström, psykiater och forskare, hjälper oss att förstå vad psykiatrin vet idag och hur morgondagens diagnostik och behandling kan komma att se ut.

9d

10 quotes that prove humanity is absurd

Absurdism is the philosophical school that recognizes the tension between meaning and a meaningless universe. Camus and Kierkegaard wrote extensively on the topic, though modern thinkers continue to contribute to the literature of the Absurd. In a politically divided time, the Absurd has come to the forefront of national discussion. None Like many Angelenos, last week I spent a fair amount of tim

9d

Biliary complication rates similar for kids and adults after weight-loss surgery

Adolescents and teens experience biliary side effects after weight-loss surgery at about the same rate as adults. However, in younger patients, the symptoms are more likely to manifest as pancreatic inflammation, or acute pancreatitis, according to a new study that will be presented at ObesityWeek.

9d

Study: A mother's warmth, sensitivity can mitigate obesity risk factors in infants

An ongoing longitudinal University at Buffalo study being presented Nov. 5, 2019 in Las Vegas at ObesityWeek is among the first to explore how mother-infant behaviors during feeding and active play (non-feeding situations) affect infants and children in families with low socioeconomic status.

9d

Study offers data-driven definition of unhealthy yet pervasive 'hyper-palatable' foods

New research published in Obesity and presented at the 7th Annual Obesity Journal Symposium offers specific metrics that might qualify foods as hyper-palatable — and finds most foods consumed in the United States meet these criteria.

9d

Obesity embargo alert for November 2019 issue

This alert contains a list of papers in the November 2019 issue of Obesity.

9d

High waist circumference associated with elevated risk of obesity-related dementia

Waist circumference is a more accurate indicator of abdominal visceral fat level than body mass index (BMI) in the elderly, according to a report published in Obesity, the flagship journal of The Obesity Society. The study is the first large-scale cohort to examine the association of late-life waist circumference with the incidence of dementia in an older population.

9d

Stalking the Endangered Wax Palm

Colombia's national tree, the wax palm, is endangered. Now, with decades of guerrilla war in retreat, scientists are rediscovering vast forests and racing to study and protect them.

9d

US formally starts withdrawal from Paris climate accord

The United States on Monday formally notified the United Nations that it was withdrawing from the Paris climate accord, making the world's largest economy the sole outlier from the agreement.

9d

Bringing the world's buried wetlands back from the dead

The ghosts are all around the gently rolling farmlands of eastern England. But you have to know where to look.

9d

The Polestar 1 Is a Powerful Throwback Treat—Like Licorice

The pricey plug-in hybrid is a little retro and a whole lot of fun to drive.

9d

Tonaki Tinnitus Protocol

Todd Carson promises to cure tinnitus in 21 days with a 3-ingredient smoothie containing vegetables from Tonaki. Fanciful claim with not a shred of evidence. The webpage even admits it's fiction.

9d

Wine cellar in space: 12 bottles arrive for year of aging

A dozen bottles of fine French wine arrived at the space station Monday, not for the astronauts, but for science.

9d

Researchers lift the curtain behind the 'black box' of data broker records

It's no longer news that our data is for sale. Data brokers often use online browsing records to create digital consumer profiles that are then sold to marketers as pre-defined audiences for targeted advertising.

9d

Jodå, din katt älskar dig

I experimentet får en kattunge tillbringa två minuter i ett nytt rum tillsammans med sin ägare, sedan två minuter ensam, för att därefter återförenas med ägaren. Studien visar att 65 procent av kattungarna visade tecken på oro när ägarna lämnade rummet – och vågade utforska mer med ägaren närvarande. Det tyder på ett känslomässigt band mellan dem.

9d

Chemists observe 'spooky' quantum tunneling

A molecule of ammonia, NH3, typically exists as an umbrella shape, with three hydrogen atoms fanned out in a nonplanar arrangement around a central nitrogen atom. This umbrella structure is very stable and would normally be expected to require a large amount of energy to be inverted.

9d

9d

Carbon Dioxide Battery Breakthrough

submitted by /u/Danj_memes_ [link] [comments]

9d

9d

Japan wants to go cashless, but elderly aren't so keen

submitted by /u/icedpickles [link] [comments]

9d

Tiny Satellites Are Changing How We See Earth | NBC News Now

submitted by /u/izumi3682 [link] [comments]

9d

9d

9d

Do you ever wish you were born in the future?

We speculate a lot about how humanity and technology will develop in the future and all that seems so exciting compared to life now which seems boring. submitted by /u/Jobr95 [link] [comments]

9d

Rich resources of private schools give pupils educational advantage

Pupils in private schools do significantly better at A-levels compared to those in similar state schools—according to the first known study into the current performance gap in upper secondary education in England.

9d

Paid sick leave and flextime benefits result in significantly more retirement savings

The United States is facing a retirement savings crisis. Nearly half of all Americans have nothing saved for their retirement or have no access to retirement plans at work. About half of white Americans will not be able to maintain their standard of living in retirement and the situation is even more dire for black and Hispanic Americans. Understanding what variables influence workers' retirement

9d

What we can learn from Indigenous land management

As large-scale agriculture, drought, bushfire and introduced species reduce entire countries' biodiversity and long-term prosperity, Indigenous academics are calling for a fresh look at the governance and practices of mainstream environmental management institutions.

9d

Could a new 2-D material allow semiconductors to keep getting smaller, stronger better and faster?

Not everything is bigger in Texas—some things are really, really small. A group of engineers at The University of Texas at Austin may have found a new material for manufacturing even smaller computer chips that could replace silicon and help overcome one of the biggest challenges facing the tech industry in decades: the inevitable end of Moore's Law.

9d

9d

The attachment secret: are you a secure, avoidant or anxious partner?

It's difficult to find lasting love, but by recognising your attachment type you can be more conscious in your relationships and stop self-sabotaging It was the breakup that changed Amir Levine's life. Fifteen years ago, he told his partner that he was falling in love with him and wanted them to move forward as a couple. His partner fled, moving across the country. The end of the relationship was

9d

Skeptical Science New Research for Week #44, 2019

OUP Bioscience statement on climate It's normally the case that research scientists leave it to society to find the meaning and importance of their work to the world at large. Their activities are normally motivated by and confined to satisfaction of curiosity. Given that, the statement and evidence just published in Bioscience is quite notable, not least because the often fractious world of rese

9d

The Misunderstood Legacy of Guy Fawkes

"Remember, remember the fifth of November," the old British rhyme goes. For more than 400 years, Britain has remembered. Every year on this day, fireworks are set off, bonfires are built, and effigies are burned to commemorate the failed 17th-century plot by a group of English Catholics to blow up the Houses of Parliament—with the country's entire political establishment and reigning Protestant m

9d

9d

Smart-højtaler skal hjælpe politiet med at opklare bizart mord

Højtaleren optog alt, hvad der foregik, da en kvinde i Florida blev stukket ihjel med et spyd.

9d

Identical twin kidney transplants warrant gene sequencing, researchers say

Using US transplant registry data, clinical researchers at the University of Pittsburgh found that kidney transplants between identical twins have high success rates, but also surprisingly high rates of immunosuppressant use.

9d

Paid sick leave and flextime benefits result in significantly more retirement savings

Researchers found that workers with flexible work time enjoyed a 24.8 percent increase in retirement savings compared to those without the benefit; workers with paid sick leave had retirement savings 29.6 percent higher than those workers who lacked paid sick leave benefits; and workers with six to 10 paid sick leave days and workers with more than 10 paid sick leave days annually had a statistica

9d

Health care, mass shootings, 2020 election causing Americans significant stress

A year before the 2020 presidential election, Americans report various issues in the news as significant sources of stress, including health care, mass shootings and the upcoming election, according to this year's Stress in America™ survey by the American Psychological Association (APA).

9d

What we can learn from Indigenous land management

First Nations peoples' world view and connection to Country provide a rich source of knowledge and innovations for better land and water management policies when Indigenous decision-making is enacted, Australian researchers say. Incorporating the spirit and principles of Aboriginal people's appreciation and deep understanding of the landscape and its features has been overlooked or sidelined in th

9d

9d

Magento vil tilbageholde sikkerhedsrettelser fra open source-koden i to uger

Open-source kode giver bedre mulighed for at finde potentielle sikkerhedsbrister for både venligtsindede og ondsindede programmører, anfører e-commerce-giganten Magento.

9d

9d

Bilisterne kører uden om ny betalingsbro ved Frederikssund

Imens der er nogenlunde konstant trafiktal på den gamle Kronprins Frederiks Bro, er der ganske få, som benytter det nyåbnede alternativ, når de skal over Roskilde Fjord.

9d

Gene-OFF switches tool up synthetic biology

Researchers have developed two types of programmable repressor elements that can switch off the production of an output protein in synthetic biology circuits by up to 300-fold in response to almost any triggering nucleotide sequence. The researchers combined up to four repressor elements in universal NAND (NOT-AND) and NOR (NOT-OR) gates in complex molecular logic boards.

9d

Eelgrass acid and resveratrol produced by cell factories for the first time

Scientists are now able to produce a wide range of sulfated aromatic compounds such as antifouling eelgrass acid, resveratrol and vanillic acid derivatives using microbial production hosts. This pioneering work could lead to new environmentally friendly anti-fouling paint for ships, as well as improved and sustainable nutraceuticals and medicine.

9d

Synthetic phages with programmable specificity

Researchers are using synthetic biology to reprogram bacterial viruses — commonly known as bacteriophages — to expand their natural host range. This technology paves the way for the therapeutic use of standardized, synthetic bacteriophages to treat bacterial infections.

9d

Gut microbiome of premature babies is associated with stunted growth

Researchers studied the gut microbiomes of dozens of NICU babies and followed them until they turned age four. They found the children became not only too short for their age, but too heavy for their height.

9d

Adhesive which debonds in magnetic field could reduce landfill waste

Researchers have developed a glue which can unstick when placed in a magnetic field, meaning products otherwise destined for landfill, could now be dismantled and recycled at the end of their life.

9d

Crop competition as a weed control strategy

A new study points to the formidable weed control challenges faced by growers today. Weeds have developed resistance to many existing herbicide options, and new herbicide discoveries have plummeted. As a result, nonchemical approaches are growing in importance.

9d

Elusive cancer-related protein captured in flight

Scientists have for the first time seen how the MYC protein, which plays a central role in cancer, binds to a key protein and controls important functions in the cell. The new discovery may in the long term help in the development of new cancer drugs that disrupt the function of MYC in tumor cells.

9d

Cynical social media voices can erode trust in news media

Amid rising concerns about low public trust in mainstream media institutions, a new study found that real-life and online social interactions can strongly influence a person's trust in newspaper, TV and online journalism — but when it comes to online interactions, cynical views are the most influential.

9d

Adding weight loss counseling to group visits improves diabetes outcomes

For people with difficult-to-control diabetes, adding intensive weight management counseling to group medical visits provided extra health benefits beyond improved blood-sugar control, according to a new study.

9d

Poll reveals older adults' risky use of antibiotics, opportunities to improve prescribing

Half of older Americans got help from the infection-fighting power of antibiotics in the past 2 years, a new poll finds, but a sizable minority didn't follow the instructions on their pill bottle. And one in five say that in the past, they've engaged in a risky practice: taking leftover antibiotics without checking with a medical professional.

9d

Eelgrass acid and resveratrol produced by cell factories for the first time

Scientists are now able to produce a wide range of sulfated aromatic compounds such as antifouling eelgrass acid, resveratrol and vanillic acid derivatives using microbial production hosts. This pioneering work could lead to new environmentally friendly anti-fouling paint for ships, as well as improved and sustainable nutraceuticals and medicine.

9d

9d

9d

9d

9d

9d

9d

9d

When a light is a thief that tells your garage door to open

Shining lasers at voice assistants like Alexa and Siri, researchers from Michigan and Japan achieved a hack where lasers had the power of commands from the human voice.

9d

The Atlantic Politics Daily: Virginia Is for Lovers (of Off-Year Elections)

It's Monday, November 4. The U.S. begins a formal withdrawal from the Paris climate agreement, and House investigators released a first batch of transcripts of depositions, taken as part of the impeachment inquiry. In today's newsletter: ¶ People. Virginia Democrats. ¶ Places. Richmond, the White House, New York. ¶ Things. A MAGA hat on a baseball player. * « TODAY IN POLITICS » (Collage by The A

9d

9d

9d

Blood test can help GPs spot ovarian cancer in women with suspicious symptoms

Testing for levels of CA125 in the blood is a useful tool for gauging the likelihood of ovarian cancer and could help detect other types of cancer among patients in primary care, according to research presented at the 2019 NCRI Cancer Conference.

9d

9d

Any amount of running reduces risk of early death, study finds

Previous research suggested health benefits increased with greater volume of running Any amount of running is good for you, according to research suggesting it is linked to a similar reduction in the risk of early death no matter how many hours you clock up a week or how fast you go. According to the World Health Organization, about 3.2 million deaths each year are down to people not doing enough

9d

9d

Maryam Mirzakhani Won Math's Most Prestigious Medal Before She Died. Now There's a Prize in Her Honor.

A new prize for young female mathematicians honors Maryam Mirzhakhani, an Iranian mathematician who died of breast cancer at age 40.

9d

9d

Author Correction: When the statistical MMN meets the physical MMN

Scientific Reports, Published online: 05 November 2019; doi:10.1038/s41598-019-52009-8

9d

It's official: Trump begins process to exit Paris climate agreement

Nature, Published online: 04 November 2019; doi:10.1038/d41586-019-03230-y US decision kicks off year-long process that will end one day after the next presidential election.

9d

Slideshow: Images from The World Beneath

See a world of undersea splendor through the lens of Richard Smith.

9d

Trump Administration Proposes Relaxing Rules On Waste From Coal Plants

The Environmental Protection Agency would give coal plants more time to close unlined coal ash ponds, and ease rules on wastewater. Opponents say that prolongs the risk of toxic spills. (Image credit: Gerry Broome/AP)

9d

New genetically modified corn produces up to 10% more than similar types

Yield-boosting modification shows potential in large field trials

9d

9d

Carbon Dioxide Battery Breakthrough

submitted by /u/mind_bomber [link] [comments]

9d

9d

9d

9d

9d

9d

Uber shares skid as losses widen

Uber shares skidded Monday after the ride-hailing giant reported widening losses in the just-ended quarter as it boosted investment in new services and features.

9d

Facebook's Logo Gets a Face-Lift

Today's brand redesign is supposed to remind you that "Facebook" is a family of apps, with a future beyond Big Blue.

9d

Trump Begins Paris Accord Exit, Devices Hacked With Lasers, and More News

Catch up on the most important news from today in two minutes or less.

9d

Here's What Would Happen if Earth Collided With a Black Hole

Worlds Collide A new online tool calculates just how much cosmic destruction a run-in between the Earth and a black hole would cause. The aptly-named Black Hole Collision Calculator determines how much a black hole would expand and the amount of energy it would release if it absorbed the Earth — or any other object , since the calculator is totally customizable, Space.com reports . Big Kaboom Par

9d

Government Officials Are Living in Fear of Trump's Tweets

Ambassador Marie Yovanovitch could tell the knives were out for her, even if she couldn't figure out why. From her posting in Ukraine, she began to get wind of people undermining her in private, she told House investigators in a deposition last month. Then, in March 2019, Donald Trump Jr. tweeted that "jokers" like her needed to be fired. Yovanovitch, a career Foreign Service officer, reached out

9d

Catch Up On Star Trek: Discovery With A CBS All Access Free Trial

You probably don't need me to tell you that we're approaching a critical mass of video streaming services . More and more are being launched all the time, each with their own blend of back catalog favorites and new original programming. And as the number of streaming services grows, what used to be a simple equation weighing the cost of a streaming subscription or two against paying for cable has

9d

Mysterious oil spill threatens marine biodiversity haven in Brazil

Small blobs of oil have reached the Abrolhos Bank, whose reefs are home to many iconic species

9d

Chemists observe 'spooky' quantum tunneling

Chemists at MIT and in South Korea have demonstrated characteristics of a phenomenon called quantum tunneling by using a very large electric field to alter the ability of ammonia molecules to switch between the normal and inverted states.

9d

Google employees call for corporate climate change action

Google employees are demanding the company issue a climate plan that commits it to zero emissions by 2030.

9d

Researchers lift the curtain behind the 'black box' of data broker records

It's no longer news that our data is for sale. Data brokers often use online browsing records to create digital consumer profiles that are then sold to marketers as pre-defined audiences for targeted advertising.

9d

Brazil races to clean up oil-stained beaches before peak tourism season

Months after thick oil began turning idyllic beaches in Brazil into "black carpets," workers and volunteers wearing rubber gloves race against time to scrape off the remaining fragments ahead of the country's peak tourism season.

9d

Amazon fires in Brazil fall to record low in October: official

The number of fires in the Amazon rainforest in northern Brazil fell to a record low in October, even as blazes ripped across the Pantanal tropical wetlands, official data show.

9d

Ancient bone protein reveals which turtles were on the menu in Florida, Caribbean

Thousands of years ago, the inhabitants of modern-day Florida and the Caribbean feasted on sea turtles, leaving behind bones that tell tales of ancient diets and the ocean's past.

9d

New tornado casualty analysis will improve future predictions

Why are tornado casualty rates higher in some regions than others?

9d

TTP Ventus introduces new high-performance micropumps for medical and life science markets

· High-pressure HP Series provides new opportunities in microfluidics; LT Series designed for applications requiring long lifetimes· Expands TTP's existing BL and XP ranges, offering increased flow rates· New pumps to be showcased at COMPAMED 2019 in Düsseldorf

9d

How This Bacterial Toxin Kills Antibiotic-Resistant Pathogens Like MRSA

Crystals of a lysozyme. Similar compounds could be used to kill antibiotic-resistant bacteria like MRSA. (Credit: Zanecrc/Wikimedia Commons) A new way to destroy MRSA, an antibiotic-resistant pathogen, might offer clues to alleviating the antibiotic crisis. In a new study, researchers have found how a bacterial toxin capable of destroying the pathogen does its job. The compound can punch holes in

9d

Peering into a more 'human' petri dish

Cell culture media, the cocktail of chemicals and nutrients that keep cells alive and thriving in a dish, have been an essential tool of biology for more than 70 years. Remarkably, the composition of these potions hasn't fundamentally changed much over that time, primarily because they deliver what scientists need: Cells that stay viable and rapidly divide.

9d

Fractionation processes can improve profitability of ethanol production

The U.S. is the world's largest producer of bioethanol as renewable liquid fuel, with more than 200 commercial plants processing over 16 billion gallons per year. Plants typically use dry grind processing methods; however, implementing fractionation techniques that separate corn components prior to fermentation can improve profitability, a University of Illinois study shows.

9d

Lost trees hugely overrated as environmental threat, study finds

Cutting down trees inevitably leads to more carbon in the environment, but deforestation's contributions to climate change are vastly overestimated, according to a new study.

9d

Peering into a more 'human' petri dish

Cell culture media, the cocktail of chemicals and nutrients that keep cells alive and thriving in a dish, have been an essential tool of biology for more than 70 years. Remarkably, the composition of these potions hasn't fundamentally changed much over that time, primarily because they deliver what scientists need: Cells that stay viable and rapidly divide.

9d

Fractionation processes can improve profitability of ethanol production

The U.S. is the world's largest producer of bioethanol as renewable liquid fuel, with more than 200 commercial plants processing over 16 billion gallons per year. Plants typically use dry grind processing methods; however, implementing fractionation techniques that separate corn components prior to fermentation can improve profitability, a University of Illinois study shows.

9d

Single discrimination events alter college students' daily behavior

Discrimination—differential treatment based on an aspect of someone's identity, such as nationality, race, sexual orientation or gender—is linked to lower success in careers and poorer health. But there is little information about how individual discrimination events affect people in the short term and then lead to these longer-term disparities.

9d

Deep neural networks uncover what the brain likes to see

Researchers built deep artificial neural networks that can accurately predict the neural responses produced by a biological brain to arbitrary visual stimuli. These networks can be thought of as a 'virtual avatar' of a population of biological neurons, which can be used to dissect the neural mechanisms of sensation.

9d

Lost trees hugely overrated as environmental threat, study finds

Cutting down trees inevitably leads to more carbon in the environment, but deforestation's contributions to climate change are vastly overestimated, according to a new study.

9d

Micro-Electro-Fluidic Probe (MeFP) to isolate and pattern cells

Researchers have developed a dielectrophoresis (DEP) enabled MicroelectroFluidic Probe (MeFP) that has the ability to sequentially separate and pattern mammalian cells in an open microfluidic system.

9d

2D antimony holds promise for post-silicon electronics

Researchers in the Cockrell School of Engineering are searching for alternative materials to silicon with semiconducting properties that could form the basis for an alternative chip. Yuanyue Liu, an assistant professor of Mechanical Engineering at UT Austin believes 2D antimony could be that material.

9d

Biosimilar drugs can reduce costs but still face challenges in the US

Biologics used to treat patients can be incredibly expensive, so there was significant hope that biosimilar drugs — which are highly similar to an existing biologic drug on the market — could serve as a less-costly substitute. However, new research from the University of Minnesota and Mayo Clinic finds that while physicians are indeed willing to prescribe these drugs, the cost savings are minor

9d

Survey: Seriously ill Medicare beneficiaries can face considerable financial hardship

In a nationwide survey, 53% of seriously ill Medicare beneficiaries reported having problems paying a medical bill.As a consequence of the costs of their illness, 36% reported using up all or most of their savings and 23% reported being unable to pay for basic necessities such as food, heat, and housing.

9d

Too good to be true?

New analysis casts doubt on effectiveness of Medicare payment incentive program as a way to curb hospital readmissions. Study suggests drop in readmission rates observed after program launch likely stemmed from a broader decline in admissions rather than as a result of the program. The findings highlight the need for implementing policies in ways that allow their impact to be distinguished from ot

9d

Paris climate accords: US notifies UN of intention to withdraw

It means the US could formally leave the Paris Agreement a day after the 2020 presidential election.

9d

Study of African animals illuminates links between environment, diet and gut microbiome

In recent years, the field of microbiome research has grown rapidly, providing newfound knowledge—and newfound questions—about the microbes that inhabit human and animal bodies. A new study adds to that foundation of knowledge by using DNA analysis to examine the relationship between diet, the environment and the microbiome.

9d

Study of African animals illuminates links between environment, diet and gut microbiome

In recent years, the field of microbiome research has grown rapidly, providing newfound knowledge—and newfound questions—about the microbes that inhabit human and animal bodies. A new study adds to that foundation of knowledge by using DNA analysis to examine the relationship between diet, the environment and the microbiome.

9d

Paid Political Ads Are Not the Problem. Our Perceptions Are

Twitter's plan to get rid of them will only make things worse.

9d

Micro-Electro-Fluidic Probe (MeFP) to isolate and pattern cells

Researchers have developed a dielectrophoresis (DEP) enabled MicroelectroFluidic Probe (MeFP) that has the ability to sequentially separate and pattern mammalian cells in an open microfluidic system.

9d

Scientists 3D-Printed Living Skin, Complete With Blood Vessels

Researchers from the Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York, claim to have 3D-printed skin that's alive and has blood vessels. The new technique could greatly accelerate the healing process for patients who require skin grafts, such as burn victims. "Right now, whatever is available as a clinical product is more like a fancy Band-Aid," lead researcher Pankaj Karande, a chemical engine

9d

Study of African animals illuminates links between environment, diet and gut microbiome

New research analyzing the diets and microbiomes of 33 large-herbivore species in Kenya yields surprising findings about the interplay between animal evolution, behavior and the gut microbiome

9d

Trump Picks Cancer Researcher Stephen Hahn for FDA Commissioner

The radiation oncologist and chief medical executive at MD Anderson Cancer Center has not worked in government previously.

9d

U.S. Formally Begins To Leave The Paris Climate Agreement

Under the agreement hammered out in 2015, the first day that countries can reverse the promises they made is Nov. 4, 2019. It will be another year before the American withdrawal is official. (Image credit: Alex Wroblewski/Bloomberg/Getty Images)

9d

Dell Launches A 27-inch 4K Monitor With Colorimeter And Thunderbolt 3

Not all monitors are made equal. While many share similar sizes and resolution, it is the finer details in which monitors differentiate themselves from each other. For example, some monitors …

9d

Trump Serves Notice to Quit Paris Climate Agreement, as Diplomats Plot to Save It

The United States notified the United Nations on Monday that it would leave the Paris climate agreement, staring the clock on a yearlong withdrawal process.

9d

Voyager 2 Reaches Interstellar Space. Here's What the Spacecraft Finds.

Humanity's second taste of interstellar space may have raised more questions than it answered.

9d

Single discrimination events alter college students' daily behavior

UW researchers aimed to understand both the prevalence of discrimination events and how these events affect college students in their daily lives. Over the course of two academic quarters, the team compared students' self-reports of unfair treatment to passively tracked changes in daily activities, such as hours slept, steps taken or time spent on the phone.

9d

Peering into a more 'human' petri dish

The recent development of physiologic media, like other efforts designed to address the modeling capacity of cell culture, holds immense potential to improve understanding of human biology.

9d

Fighting the HIV epidemic

Stigma is an important contributor to the continued HIV epidemic in the United States. While pre-exposure prophylaxis (PrEP) is a medication that can be taken to prevent HIV infection, previous research has shown that a barrier preventing gay, bisexual and other men who have sex with men from using PrEP is fear that partners, family members or community members would believe that those who use PrE

9d

Investigation Finds Breathalyzers Are Regularly Inaccurate

Blow It For decades, law enforcement officers in the United States have relied on breathalyzers — devices that estimate a person's blood alcohol content from a breath sample — to help them determine when a driver has had too much to drink before getting behind the wheel. But a new investigation by The New York Times has found that not only do many breathalyzers used in the U.S. deliver inaccurate

9d

Your brain builds abstract concepts with 3 types of meaning

Machine learning and human brain scans have revealed the regions of the brain behind how we form abstract concepts, like justice, ethics, and consciousness, researchers report. "Humans have the unique ability to construct abstract concepts that have no anchor in the physical world, but we often take this ability for granted," says senior author Marcel Just, professor of psychology at Carnegie Mel

9d

California's strict vaccination laws may only have a small effect

In the wake of measles outbreaks, California enacted stricter laws governing vaccine exemptions – but loopholes mean many children still go without vaccinations

9d

Banned Ozone-Harming Gas, Once on the Rise, Declines Again

Emissions of CFC-11, which had risen unexpectedly since 2012, appear to have fallen off in the last two years.

9d

Paper in Peer-Reviewed Journal Claims Women Are Bad at Physics

Odd Choice The peer-reviewed academic journal Quantitative Science Studies just made a controversial decision: it will soon publish a paper that claims men are inherently better suited for a career in academic physics, and also attempts to debunk the notion that women face more hurdles . The paper, already shared online by its author, former CERN physicist Alessandro Strumia, tries to use data to

9d

U.S. moves closer to withdrawing from Paris climate pact

Letter to United Nations will start clock on 1-year countdown to departure

9d

What factors predict success?

Characteristics beyond intelligence can factor into someone's ability to succeed, according to research from Angela Duckworth of the University of Pennsylvania. Her latest findings, which come from analyzing data from more than 11,000 West Point cadets, both strengthen her original theories about grit and point to other attributes key to long-term achievement.

9d

Sea levels to continue rising after Paris agreement emission pledges expire in 2030

Sea levels will continue to rise around the world long after current carbon emissions pledges made through the Paris climate agreement are met and global temperatures stabilize, a new study indicates.

9d

Combination gene therapy treats multiple age-related diseases

Could there one day be a vaccine against the ravages of aging? A new gene therapy developed by the Wyss Institute and HMS was able to treat four age-related diseases in mice with a single injection of a combination of health-associated genes, showing promise for improving health during the aging process.

9d

Just 15 years of post-Paris emissions to lock in 20 cm of sea level rise in 2300: study

Unless governments significantly scale up their emission reduction efforts, the 15 years' worth of emissions released under their current Paris Agreement pledges alone would cause 20 cm of sea-level rise over the longer term, according to new research published today in the Proceedings of the National Academy of Sciences by researchers at Climate Analytics and the Potsdam Institute for Climate Imp

9d

Invasive species short-circuiting benefits from mercury reduction in the Great Lakes

According to a new study published today in the Proceedings of the National Academy of Sciences, 40 years of reduced mercury use, emissions, and loading in the Great Lakes region have largely not produced equivalent declines in the amount of mercury accumulating in large game fish.

9d

Drone-mounted lasers reveal ancient settlement off Florida coast

Archaeological remains date from 900 to 1200 CE Lidar crucial to discovery: 'This technology is unbelievable' Drone-mounted lasers have revealed details of the architecture of an ancient island settlement off Florida's Gulf coast, researchers said in a new paper published on Monday. University of Florida archaeologists, doctoral candidate Terry E Barbour and Professor Ken Sassaman, used aerial dr

9d

Voyager 2 Spacecraft Crosses Into the Interstellar Void

Data from the second probe to reach interstellar space helps scientists form a more complete picture of the boundary between the sun and the stars. Leaving-the-heliosphere.jpg Voyager 2 entered interstellar space in November of 2018, leaving the heliosphere. It was launched 16 days before its companion, Voyager 1, which entered interstellar space in 2012. Image credits: NASA JPL Space Monday, No

9d

What open water swimming taught me about resilience | Bhakti Sharma

Dive into the deep with open water swimmer Bhakti Sharma, as she shares what she learned about resilience during her personal journey from the scorching heat of Rajasthan, India to the bone-chilling waters of her record-breaking swim in Antarctica and her courageous crossing of the English Channel. "In the middle of the ocean, there is nowhere to hide," Sharma says.

9d

Sea levels to continue rising after Paris agreement emission pledges expire in 2030

Sea levels will continue to rise around the world long after current carbon emissions pledges made through the Paris climate agreement are met and global temperatures stabilize, a new study indicates.

9d

Invasive species short-circuiting benefits from mercury reduction in the Great Lakes

According to a new study published today in the Proceedings of the National Academy of Sciences, 40 years of reduced mercury use, emissions, and loading in the Great Lakes region have largely not produced equivalent declines in the amount of mercury accumulating in large game fish.

9d

National-scale study shows that invasive grasses promote wildfire

In a first national-scale analysis, ecologists at the University of Massachusetts Amherst, with colleagues at the University of Colorado-Boulder, report that across the United States, invasive grasses can double the number of fires.

9d

NYU Abu Dhabi researchers develop Micro-Electro-Fluidic Probe (MeFP) to isolate and pattern cells

A team of researchers from NYU Abu Dhabi have developed a dielectrophoresis (DEP) enabled MicroelectroFluidic Probe (MeFP) that has the ability to sequentially separate and pattern mammalian cells in an open microfluidic system.

9d

Lost trees hugely overrated as environmental threat, study finds

Cutting down trees inevitably leads to more carbon in the environment, but deforestation's contributions to climate change are vastly overestimated, according to a new study.

9d

This school shape gives swimming fish an energy burst

Researchers have found the best arrangements for fish swimming in schools, superior formations that save energy and optimize speed. The findings, which appear in the journal Physical Review X , point to potential new ways to enhance energy-producing technologies. The work also confirms a long-held belief: fish swimming in orderly groups or formations spend less energy and move faster than when sw

9d

Google's new 'Play Points' program aims to reward you for Play Store purchases

If you're a Google Play Store shopaholic, you might be pleased to hear that you can now be rewarded for purchasing content of any kind on the store. Google is rolling out the "Play Points" rewards …

9d

Seth Meyers explains why his Netflix special has the first-ever 'skip politics' button

In his first Netflix special, "Lobby Baby," late-night comedian Seth Meyers offers a jokey "skip politics" button, focusing more on his role as a dad.

9d

Project Silica proof of concept stores Warner Bros. 'Superman' movie on quartz glass

Microsoft and Warner Bros. have collaborated to successfully store and retrieve the entire 1978 iconic "Superman" movie on a piece of glass roughly the size of a drink coaster, 75 by 75 by 2 …

9d

Technique helps robots find the front door

Engineers have developed a navigation method that doesn't require mapping an area in advance. Instead, their approach enables a robot to use clues in its environment to plan out a route to its destination, which can be described in general semantic terms, such as 'front door' or 'garage,' rather than as coordinates on a map.

9d

Ancient bone protein reveals which turtles were on the menu in Florida, Caribbean

Thousands of years ago, the inhabitants of modern-day Florida and the Caribbean feasted on sea turtles, leaving behind bones that tell tales of ancient diets and the ocean's past. An international team of scientists used cutting-edge technology to analyze proteins from these bones to help identify which turtle species people fished from the ocean, helping inform conservation efforts today.

9d

What drives circadian rhythms at the poles?

Circadian clocks coordinate the organism to the alternating cycles of day and night. Scientists have studied how these clocks work in polar regions where days or nights can last for weeks.

9d

Scientists identify protein that promotes brain metastasis

A protein that breast, lung and other cancers use to promote their spread — or metastasis — to the brain, has been identified. The protein, CEMIP, will now be a focus of efforts to predict, prevent and treat brain metastases, which are a frequent cause of cancer deaths.

9d

Fractionation processes can improve profitability of ethanol production

The US is the world's largest producer of bioethanol as renewable liquid fuel, with more than 200 commercial plants processing over 16 billion gallons per year. Plants typically use dry grind processing methods; however, implementing fractionation techniques that separate corn components prior to fermentation can improve profitability, a new study shows.

9d

Extinction of lowland tapir and white-lipped peccary would impair forest diversity

Study suggests these two species of large herbivores have complementary ecological functions, favoring seed dispersal and growth of adult trees.

9d

Deep neural networks uncover what the brain likes to see

Researchers built deep artificial neural networks that can accurately predict the neural responses produced by a biological brain to arbitrary visual stimuli. These networks can be thought of as a 'virtual avatar' of a population of biological neurons, which can be used to dissect the neural mechanisms of sensation.

9d

Eye on research: A new way to detect and study retinoblastoma

Dr. Jesse Berry of Children's Hospital Los Angeles advances the field of retinoblastoma research through her discovery and use of aqueous humor biopsy. She has found that genetic tumor information not present in the blood can be detected in this fluid from the eye.

9d

Whether direct or indirect, parental alienation harms families

In one particular form of family violence, a parent tries to damage a child's relationship with the other parent. The outcome of these behaviors is called parental alienation, and it can result in a child's ultimate rejection of a parent for untrue, illogical or exaggerated reasons.Jennifer Harman, a Colorado State University social psychologist who studies parental alienation and its consequences

9d

Daylight Saving Time has long-term effects on health

The annual transition to and from daylight saving time (DST) has clinical implications that last longer than the days where clocks 'fall back' or 'spring forward.'

9d

Trainees Often Ghostwrite PIs' Peer Reviews: Survey

Half of early-career researchers say they'd participated in the peer review process with their mentors without getting credit.

9d

9d

Microsoft Japan Tried a Four-Day Workweek. Productivity Spiked.

Summer Study In August, Microsoft Japan closed its offices on Fridays, treating 2,300 employees to a month's worth of three-day weekends. With workers only at their desks four days instead of five, you might think they got less done during the week. Instead, productivity spiked by nearly 40 percent — a sign that proponents of the four-day workweek might be onto something, even in Japan's famously

9d

Did This Planet Survive Getting Swallowed By Its Sun?

An international team of astronomers have identified a strange exoplanet — which shouldn't exist, according to their calculations. By examining the oscillations of a star system 364 light-years away, Space.com reports , the team found that an exoplanet was apparently swallowed whole by its star when it turned into a red giant. And yet, somehow, the planet appears to still exist. The discovery cou

9d

Better autonomous 'reasoning' at tricky intersections

MIT and Toyota researchers have designed a new model to help autonomous vehicles determine when it's safe to merge into traffic at intersections with obstructed views.

10d

New tornado casualty analysis will improve future predictions

Tyler Fricker, visiting assistant professor in the Department of Geography at Texas A&M University, recently published research in the Annals of the Association of American Geographers that gives insights into tornado casualty rates across the United States and casualty prediction models.

10d

What drives circadian rhythms at the poles?

Circadian clocks coordinate the organism to the alternating cycles of day and night. Scientists from the University of Würzburg have studied how these clocks work in polar regions where days or nights can last for weeks.

10d

Invasive Grasses May Worsen Wildfires, Study Suggests

Grasses that have encroached from other regions can make wildfires more frequent, according to a new study.

10d

The power of Moore's law: Predicting the future

In 1965, Intel co-founder Gordon Moore observed that the number of transistors placed in an integrated circuit doubles approximately every two years, meaning computing power doubles while the size of devices shrink. This is known as Moore's law. IBM was king of the heap in the 1950s, says physicist Michio Kaku, however it failed to read Moore's law as a sign that supercomputers would be replaced

10d

RoboBee powered by soft muscles

The sight of a RoboBee careening towards a wall or crashing into a glass box may have once triggered panic in the researchers in the Harvard Microrobotics Laboratory at the Harvard John A. Paulson …

10d

Navigation method may speed up autonomous last-mile delivery

In the not too distant future, robots may be dispatched as last-mile delivery vehicles to drop your takeout order, package, or meal-kit subscription at your doorstep—if they can find the door.

10d

Scientists discover how potent bacterial toxin kills MRSA bacteria

Scientists have discovered how a potent bacterial toxin is able to target and kill MRSA, paving the way for potential new treatments for superbugs.

10d

Scientists create 'artificial leaf' that turns carbon into fuel

Scientists have created an 'artificial leaf' to fight climate change by inexpensively converting harmful carbon dioxide (CO2) into a useful alternative fuel.

10d

RoboBee powered by soft muscles

Researchers have developed a resilient RoboBee powered by soft artificial muscles that can crash into walls, fall onto the floor, and collide with other RoboBees without being damaged. It is the first microrobot powered by soft actuators to achieve controlled flight.

10d

Unique case of disease resistance reveals possible Alzheimer's treatment

Defying the odds, an individual at high risk for early-onset Alzheimer's disease remained dementia-free for many years beyond what was anticipated. A new study led researchers to suggest that a gene variant may be the key, perhaps providing a new direction toward developing a treatment.

10d

Stuck in a Polish nuclear weapon bunker cannibal wood ants found the way home

Coming back to their 2016 study of a wood ant colony of workers trapped in a post-Soviet nuclear weapon bunker in Poland, a research team sought to determine how exactly the unexpected colony managed to survive for so long.

10d

Some skin cancers may start in hair follicles

Some of the most deadly skin cancers may start in stem cells that lend color to hair, and originate in hair follicles rather than in skin layers.

10d

Is physical activity always good for the heart?

Physical activity is thought to be our greatest ally in the fight against cardiovascular disease. But there may be significant variations in its protective effects across a range of different situations.

10d

Tethered chem combos could revolutionize artificial photosynthesis

Scientists have doubled the efficiency of a chemical combo that captures light and splits water molecules so the building blocks can be used to produce hydrogen fuel. Their approach provides a platform for developing revolutionary improvements in so-called artificial photosynthesis — a lab-based mimic of the natural process aimed at generating clean energy from sunlight.

10d

Light-based 'tractor beam' assembles materials at the nanoscale

Researchers have adapted a light-based technology employed widely in biology — known as optical traps or optical tweezers — to operate in a water-free liquid environment of carbon-rich organic solvents. The optical tweezers act as a light-based 'tractor beam' that can assemble nanoscale semiconductor materials precisely into larger structures. Unlike the tractor beams of science fiction, which m

10d

Scientists create 'artificial leaf' that turns carbon into fuel

Scientists have created an 'artificial leaf' to fight climate change by inexpensively converting harmful carbon dioxide (CO2) into a useful alternative fuel.

10d

Here's How to Check Your Totalitarian "Social Credit Score"

Permanent Record In China, a formalized social credit score can determine whether you're allowed to take out loans or even use public transit . The system is often held up as a particularly dystopian application of big data analytics — and now it seems as though a similar thing is happening in the U.S. It turns out that a number of companies are aggregating mind-boggling piles of financial record

10d

Ancient bone protein reveals which turtles were on the menu in Florida, Caribbean

Thousands of years ago, the inhabitants of modern-day Florida and the Caribbean feasted on sea turtles, leaving behind bones that tell tales of ancient diets and the ocean's past. An international team of scientists used cutting-edge technology to analyze proteins from these bones to help identify which turtle species people fished from the ocean, helping inform conservation efforts today.

10d

Story tips from the Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory, November 2019

ORNL and NREL took demonstrated a miniaturized gyroscope. ORNL created and tested new wireless charging designs. If humankind reaches Mars this century, an ORNL-developed experiment testing advanced materials for spacecraft may play a key role. ORNL and Georgia Tech found that critical interactions between microbes and peat moss break down under warming temperatures. ORNL and industry demonstrated

10d

10d

10d

10d

10d

10d

10d

10d

10d

Farms Can Harvest Energy Along with Food

Solar arrays placed in agricultural fields can benefit both energy and crop production — Read more on ScientificAmerican.com

10d

Photos: Delhi's Toxic Sky

Millions of people in Delhi, India, and neighboring states are struggling to cope with eye-watering smog that has settled on the region—creating some of the worst air quality in years. Government authorities have declared a public-health emergency, closing schools, halting construction, and restricting cars to an "odd-even" system, based on their license plates, to try to halve the number of vehi

10d

This Startup Is Aging Red Wine on the International Space Station

An unusual payload launched for the International Space Station this weekend. Among the 8,200 pounds of research, crew supplies, and hardware contained in a Northrup Grumman resupply rocket, there were also twelve bottles of wine, as pointed out by TechCrunch . Sadly, the wine isn't meant for astronaut consumption. The twelve ISS-bound bottles of an undisclosed varietal are the work of French sta

10d

Tethered chem combos could revolutionize artificial photosynthesis

Scientists have doubled the efficiency of a chemical combo that captures light and splits water molecules so the building blocks can be used to produce hydrogen fuel. Their approach provides a platform for developing revolutionary improvements in so-called artificial photosynthesis — a lab-based mimic of the natural process aimed at generating clean energy from sunlight.

10d

Light-based 'tractor beam' assembles materials at the nanoscale

Researchers have adapted a light-based technology employed widely in biology — known as optical traps or optical tweezers — to operate in a water-free liquid environment of carbon-rich organic solvents. The optical tweezers act as a light-based 'tractor beam' that can assemble nanoscale semiconductor materials precisely into larger structures. Unlike the tractor beams of science fiction, which m

10d

Technique helps robots find the front door

MIT engineers have developed a navigation method that doesn't require mapping an area in advance. Instead, their approach enables a robot to use clues in its environment to plan out a route to its destination, which can be described in general semantic terms, such as 'front door' or 'garage,' rather than as coordinates on a map.

10d

Some CBD products may yield cannabis-positive urine drug tests

Small study concludes that caution is warranted for users of 'high CBD, low THC' cannabis products.

10d

Scientists identify protein that promotes brain metastasis

A protein that breast, lung and other cancers use to promote their spread — or metastasis — to the brain, has been identified by a team led by Weill Cornell Medicine and New York-Presbyterian investigators. The protein, CEMIP, will now be a focus of efforts to predict, prevent and treat brain metastases, which are a frequent cause of cancer deaths.

10d

Historical data confirms recent increase in West Texas earthquakes

A new analysis of historical seismic data has found that earthquake activity in West Texas near the city of Pecos has increased dramatically since 2009.

10d

10d

E.P.A. Weakens Rules Governing Toxic Water Pollution From Coal Plants

The Trump administration on Monday moved to weaken regulations aimed at limiting the seepage of lead, arsenic and other toxic pollution into water supplies.

10d

Batteries: Post-lithium technology

Next-generation batteries will probably see the replacement of lithium ions by more abundant and environmentally benign alkali metal or multivalent ions. A major challenge, however, is the development of stable electrodes that combine high energy densities with fast charge and discharge rates. Scientists now report a high-performance cathode made of an organic polymer to be used in low-cost, envir

10d

10d

Suspended layers make a special superconductor

In superconducting materials, an electric current will flow without any resistance. There are quite a few practical applications of this phenomenon; however, many fundamental questions remain as yet unanswered. Associate Professor Justin Ye, head of the Device Physics of Complex Materials group at the University of Groningen, studied superconductivity in a double layer of molybdenum disulfide and

10d

Zebrafish study reveals developmental mechanisms of eye movement

Zebrafish research is a promising way to understand the neural and genetic causes of eye movement problems in people, according to multi-university research led by Albert Pan of the Fralin Biomedical Research Institute at VTC.

10d

Diabetes drug relieves nicotine withdrawal

A drug commonly used to treat Type II diabetes abolishes the characteristic signs of nicotine withdrawal in rats and mice, according to new research published in JNeurosci. The finding may offer an important new strategy in the battle to quit smoking.

10d

The fetal brain possesses adult-like networks

The fundamental organization of brain networks is established in utero during the second and third trimesters of fetal development, according to research published in JNeurosci. The finding lays the groundwork for understanding how the prenatal period shapes future brain function.

10d

Deep sea vents had ideal conditions for origin of life

By creating protocells in hot, alkaline seawater, a research team has added to evidence that the origin of life could have been in deep-sea hydrothermal vents rather than shallow pools.

10d

New way to date rocks

A new way to date a common mineral could help pinpoint ore deposits and improve mineral exploration globally, according to scientists.

10d

Satellites are key to monitoring ocean carbon

Satellites now play a key role in monitoring carbon levels in the oceans, but we are only just beginning to understand their full potential.

10d

Why is ice so slippery?

The answer lies in a film of water that is generated by friction, one that is far thinner than expected and much more viscous than usual water through its resemblance to the "snow cones" of crushed ice we drink during the summer. This phenomenon was recently demonstrated by researchers from the CNRS and ENS-PSL, with support from the École polytechnique, in a study that appeared in Physical Review

10d

Light-based 'tractor beam' assembles materials at the nanoscale

Modern construction is a precision endeavor. Builders must use components manufactured to meet specific standards—such as beams of a desired composition or rivets of a specific size. The building industry relies on manufacturers to create these components reliably and reproducibly in order to construct secure bridges and sound skyscrapers.

10d

Tethered chem combos could revolutionize artificial photosynthesis

Scientists at the U.S. Department of Energy's Brookhaven National Laboratory have doubled the efficiency of a chemical combo that captures light and splits water molecules so the building blocks can be used to produce hydrogen fuel. Their study, selected as an American Chemical Society "Editors' Choice" that will be featured on the cover of the Journal of Physical Chemistry C, provides a platform

10d

Hackers Can Use Lasers to 'Speak' to Your Amazon Echo or Google Home

By sending laser-powered "light commands" to a smart assistant, researchers could force it to unlock cars, open garage doors, and more.

10d

Sensing magnetism in atomic resolution with just a scanning tunneling microscope

Scientists have achieved a breakthrough in detecting the magnetic moments of nanoscale structures. They succeeded in making the magnetic moments visible with a resolution down to the atomic level using a scanning tunneling microscope, a device that has been standard in science for many years.

10d

Fractionation processes can improve profitability of ethanol production

The US is the world's largest producer of bioethanol as renewable liquid fuel, with more than 200 commercial plants processing over 16 billion gallons per year. Plants typically use dry grind processing methods; however, implementing fractionation techniques that separate corn components prior to fermentation can improve profitability, a University of Illinois study shows.

10d

Study reveals how brain injury can lead to post-traumatic stress disorder

Post-traumatic stress disorder in U.S. military members frequently follows a concussion-like brain injury. Until now, it has been unclear why. A UCLA team of psychologists and neurologists reports that a traumatic brain injury causes changes in a brain region called the amygdala; and the brain processes fear differently after such an injury.

10d

Authorities do little to halt severe air pollution in northern India

Levels of tiny particulate pollution, PM2.5, spiked in the Indian capital Delhi this weekend, at more than ten times the safety limit

10d

'Hot' electrons in metallic nanostructures—non-thermal carriers or heating?

What happens to a piece of metal when you shine light on it? This question, which has been one of the driving forces of modern physics, gained renewed interest in recent years, with the advances in fabrication of small metallic nano-particles. When a piece of metal is very small, it turns out that it can couple extremely well to visible light. The study of fundamental and applicable aspects of thi

10d

Commemorating 30 years of optical vortices: A comprehensive review

Commemorating the 30th anniversary of the prediction of optical vortices, researchers in China—Xing Fu at Tsinghua University, Xiaocong Yuan at Shenzhen University and co-authors—reviewed the 30-year development of the understanding and applications of these intriguing phenomena.

10d

Sensing magnetism in atomic resolution with just a scanning tunneling microscope

Scientists have achieved a breakthrough in detecting the magnetic moments of nanoscale structures. They succeeded in making the magnetic moments visible with a resolution down to the atomic level using a scanning tunneling microscope, a device that has been standard in science for many years.

10d

Elite-level video gaming requires new protocols in sports medicine

Study authors note multiple health issues including blurred vision from excessive screen time, neck and back pain from poor posture, carpal tunnel syndrome from repetitive motion, metabolic dysregulation from prolonged sitting and high consumption of caffeine and sugar, and depression and anxiety resulting from internet gaming disorder.

10d

Historical data confirms recent increase in West Texas earthquakes

A new analysis of historical seismic data has found that earthquake activity in West Texas near the city of Pecos has increased dramatically since 2009.

10d

Discriminating diets of meat-eating dinosaurs

A big problem with dinosaurs is that there seem to be too many meat-eaters. From studies of modern animals, there is a feeding pyramid, with plants at the bottom, then plant-eaters, and then meat-eaters at the top.

10d

Low-carb diet coaching boosts health for people with diabetes

For people with difficult-to-control diabetes, adding intensive weight management counseling to group medical visits provided extra health benefits beyond improved blood-sugar control, according to a new study. The weight counseling approach emphasized a low-carb diet, with participants logging better weight loss, less use of diabetes medications, and fewer potentially dangerous episodes of plumm

10d

E-cigarette taxes will push people to tobacco

E-cigarette taxes will increase the purchase and use of tobacco cigarettes, a new study suggests. In late October, the US House of Representative's Ways and Means Committee approved legislation to tax e-cigarettes proportionately to cigarettes. "Our results suggest that while cigarette taxes reduce cigarette use, and e-cigarette taxes reduce e-cigarette use, they also have important interactions

10d

The US Is Testing a Space Propulsion System That Doesn't Use Fuel

Making Space There's a whole lot of garbage orbiting the Earth. There are so many satellites — still-functioning and derelict alike — that it could soon become too difficult to safely navigate through the minefield. Now, military scientists think they've found a practical way to de-clutter. By equipping new satellites with thin tethers that can pick up on electromagnetic fields, Scientific Americ

10d

Human Traffickers Are Literally Selling Slaves on Instagram

Silicon Valley is helping the global slave trade thrive — and critics argue it should be held accountable for facilitating the barbarous practice. Posing as a husband and wife, a team from BBC News Arabic found it was disturbingly easy to discover human traffickers selling slaves online on Instagram and other popular apps. "In the Gulf, women employed as domestic workers are being sold online via

10d

Voyagers shed light on Solar System's structure

Data from spacecraft launched in the 1970s help determine the shape of the magnetic bubble around the Sun.

10d

Researchers find best classroom shapes for fish swimming in schools

A team of researchers has identified the best arrangements for fish swimming in schools—formations that are superior in terms of saving energy while also optimizing speed. Its findings, which appear in the journal Physical Review X, point to potential new ways to enhance energy-producing technologies.

10d

Global policy-makers must take a more ambitious approach to reversing biodiversity loss

A group of leading conservationists, including Dr. Joseph W. Bull at the University of Kent, is urging governments across the globe to adopt a new approach to address the impact of economic development on our natural world.

10d

Global policy-makers must take a more ambitious approach to reversing biodiversity loss

A group of leading conservationists, including Dr. Joseph W. Bull at the University of Kent, is urging governments across the globe to adopt a new approach to address the impact of economic development on our natural world.

10d

Daily briefing: Countries step up to cover US withdrawal from Green Climate Fund

Nature, Published online: 04 November 2019; doi:10.1038/d41586-019-03396-5 UN fund attracts record pledges for climate adaptation, Indigenous communities will share the benefits of rooibos tea and 10 of the most influential Nature papers of all time.

10d

Light-based 'tractor beam' assembles materials at the nanoscale

Researchers have adapted a light-based technology employed widely in biology — known as optical traps or optical tweezers — to operate in a water-free liquid environment of carbon-rich organic solvents. The optical tweezers act as a light-based 'tractor beam' that can assemble nanoscale semiconductor materials precisely into larger structures. Unlike the tractor beams of science fiction, which m

10d

Stressed to the max? Deep sleep can rewire the anxious brain

William Shakespeare's Macbeth had it right when he referred to sleep as the 'balm of hurt minds.' While a full night of slumber stabilizes emotions, a sleepless night can trigger up to a 30% rise in anxiety levels, according to new research from the University of California, Berkeley.

10d

Tethered chem combos could revolutionize artificial photosynthesis

Scientists at Brookhaven National Laboratory have doubled the efficiency of a chemical combo that captures light and splits water molecules so the building blocks can be used to produce hydrogen fuel. Their approach provides a platform for developing revolutionary improvements in so-called artificial photosynthesis — a lab-based mimic of the natural process aimed at generating clean energy from s

10d

Dynamics of silk proteins are key to outstanding stability of spider silk as biomaterial

Spider silk consists of fiber-forming proteins, stored by the spider in a specialized gland. When the spider needs silk, for instance to build a web, it extrudes the silk proteins through a long duct in which they are exposed to specific mechanical and chemical influences and assembled to form silk. Spider silk proteins, like all proteins, consist of 20 elementary building blocks known as amino ac

10d

Historical data confirms recent increase in West Texas earthquakes

A new analysis of historical seismic data led by The University of Texas at Austin has found that earthquake activity in West Texas near the city of Pecos has increased dramatically since 2009.

10d

Worker robots that learn from mistakes

Practice makes perfect — it is an adage that has helped humans become highly dexterous and now it is an approach that is being applied to robots.

10d

Boeing's Next-Generation Starliner Vehicle Passes Major Safety Test

Despite a parachute glitch, the spacecraft's pad-abort system showed it could protect future astronauts — Read more on ScientificAmerican.com

10d

Thousands of new globular clusters have formed over the last billion years

Globular clusters may contain hundreds of thousands of stars and may even have as many as ten million stars that essentially emerged at the same time. They are the oldest visible objects in the universe. Globular clusters come together in dense, spherical volumes with diameters hundreds of times smaller than the diameter of our galaxy. The Milky Way is surrounded by about 150 globular clusters, so

10d

10d

Lipoprotein "Little A" Can Cause More Than a Little Damage to the Heart

People with a family history of early heart disease need to be tested for this inherited cholesterol particle — Read more on ScientificAmerican.com

10d

End of life carers should have six months paid leave, say experts

People who look after loved ones nearing the end of their lives should be entitled to up to six months paid time off work and safeguards for their job so they can return to work, according to academics from the University of Sheffield's School of Nursing and Midwifery.

10d

Admissions to ER's for adolescent sexual abuse have more than doubled

Researchers found that emergency department admissions for children between 12 — 17 doubled over a 6 year time period.

10d

Historical data confirms recent increase in West Texas earthquakes

A new analysis of historical seismic data led by The University of Texas at Austin has found that earthquake activity in West Texas near the city of Pecos has increased dramatically since 2009.

10d

Study highlights fluid sexual orientation in many teens

At least one in five teenagers reports some change in sexual orientation during adolescence, according to new research from North Carolina State University, the University of North Carolina at Chapel Hill and the University of Pittsburgh.

10d

Cell signalling breakthrough opens up new avenues for research

Researchers at the University of Liverpool have shown that the phenomenon of protein modification (phosphorylation) in cell signalling is far more diverse and complex than previously thought.

10d

How much do we lie when we have sex on the brain?

If you've long suspected that people fudge the truth when it comes to presenting themselves to a potential partner, here's the research to back you up.

10d

Researchers find best classroom shapes for fish swimming in schools

A team of researchers has identified the best arrangements for fish swimming in schools — formations that are superior in terms of saving energy while also optimizing speed.

10d

Global policy-makers must take a more ambitious approach to reversing biodiversity loss

Leading conservationists urge governments to adopt a new approach to address the impact of economic development on the natural world.

10d

10d

Sensing magnetism in atomic resolution with just a scanning tunneling microscope

Scientists from the University of Strasbourg, France, in close collaboration with colleagues from research centers in San Sebastián, Spain, and Jülich, Germany, have achieved a breakthrough in detecting the magnetic moments of nanoscale structures. They succeeded in making the magnetic moments visible with a resolution down to the atomic level using a scanning tunneling microscope, a device that h

10d

NASA provides an infrared analysis of typhoon Halong

Typhoon Halong continued to strengthen in the Northwestern Pacific Ocean as NASA's Terra satellite passed overhead. Infrared imagery from an instrument aboard Terra revealed very high, powerful storms with very cold cloud top temperatures circling the center as well as in a band of thunderstorms west of the center.

10d

New technology poised to lower cost and expand applications for transparent LED screens

Connecting LEDs with transparent conductive circuits has made it possible to turn glass windows, walls and building exteriors into see-through displays that inform or entertain viewers with videos and images. A new approach to making these circuits could help lower the costs of transparent LED screens and allow the technology to be used on substrates that are flexible or curved.

10d

New approach uses light to stabilize proteins for study

Researchers report they have developed a new technique that uses light to control the lifetime of a protein inside the cell. This method will allow scientists to better observe how specific proteins contribute to health, development and disease.

10d

City apartments or jungle huts: What chemicals and microbes lurk inside?

Researchers found city homes to be rife with industrial chemicals, cleaning agents and fungi that love warm, dark surfaces, while jungle huts had fresher air, more sunlight and natural materials with which humans evolved.

10d

Dynamics of silk proteins are key to outstanding stability of spider silk as biomaterial

Scientists have discovered that methionine is highly abundant in some spider silk proteins.

10d

From cone snail venom to pain relief

Conotoxins are bioactive peptides found in the venom that marine cone snails produce for prey capture and defense. They are used as pharmacological tools to study pain signalling and have the potential to become a new class of analgesics. Scientists have now provided an overview on the status quo of conotoxin research.

10d

The world is getting wetter, yet water may become less available for North America and Eurasia

With climate change, plants of the future will consume more water than in the present day, leading to less water available for people living in North America and Eurasia, according to a new study. The research suggests a drier future despite anticipated precipitation increases for places like the United States and Europe, populous regions already facing water stresses.

10d

Thousands of new globular clusters have formed over the last billion years

Globular clusters, which have been forming over the last billion years, have been found to exist around the giant galaxy at the center of the Perseus cluster.

10d

Voyager 2 reaches interstellar space

Researchers report the spacecraft Voyager 2 has reached interstellar space, following Voyager 1's historic passage six years ago. In the study, the researchers note a jump in plasma density detected by a plasma wave instrument on the spacecraft as evidence Voyager 2 has entered interstellar space.

10d

How to alter memories to protect consumers

A new study shows why it is sometimes difficult for consumers to internalize retracted information from companies or news organizations.

10d

Voyager 2: the story of its mission so far – in pictures

Since launching in 1977 , the Nasa probe has captured never-before-seen images of the solar system Nasa's Voyager 2 sends back its first message from interstellar space Continue reading…

10d

Did you solve it? Would you get into Oxford?

The solution to today's puzzle Earlier today I set you a question from Oxford university's Mathematics Admissions Test. You need to pack several items into your shopping bag without squashing anything. The items are to be placed one on top of the other. Each item has a weight and a strength , defined as the maximum weight that can be placed above that item without it being squashed. A packing ord

10d

Voyager 2's Discoveries From Interstellar Space

In its journey beyond the boundary of the solar wind's bubble, the probe observed some notable differences from its twin, Voyager 1.

10d

City apartments or jungle huts: What chemicals and microbes lurk inside?

Researchers found city homes to be rife with industrial chemicals, cleaning agents and fungi that love warm, dark surfaces, while jungle huts had fresher air, more sunlight and natural materials with which humans evolved.

10d

Dynamics of silk proteins are key to outstanding stability of spider silk as biomaterial

Scientists have discovered that methionine is highly abundant in some spider silk proteins.

10d

The Slow Death of the Binge Release

WarnerMedia's presentation of its upcoming streaming service, HBO Max, was a world removed from the bespoke, glitzy, celebrity-studded demonstration of Apple TV+ , or the focused, family-friendly package being offered by Disney's new streaming service . When it launches in May, HBO Max will be a massive, brute-force catalog of films, classic TV, and new shows, a genuine Netflix competitor that wi

10d

Voyager 2's First Reports from Interstellar Space Surprise Scientists

Voyager 2 passes into interstellar space in this artist's illustration. (Credit: NASA) NASA's Voyager 2 spacecraft crossed into interstellar space last November. Now, one year later, scientists have published the first results from the data Voyager 2 gathered as it passed from the sun's sphere of influence and into interstellar space. In some ways, what Voyager 2 experienced was surprisingly diffe

10d

Screen-based media associated with structural differences in brains of young children

A new study documents structural differences in the brains of preschool-age children related to screen-based media use.

10d

Complex society discovered in birds

The first existence of a multilevel society in a non-mammalian animal shows that large brains are not a requirement for complex societies.

10d

42 years on, Voyager 2 charts interstellar space

A probe launched by NASA four days after Elvis died has delivered a treasure trove of data from beyond the "solar bubble" that envelops Earth and our neighbouring planets, scientists reported Monday.

10d

Retrospective study suggests ED physicians improving both outcomes and efficiency of care

In a new study published today in JAMA Internal Medicine, a team of researchers led by Laura Burke, MD, MPH, an emergency medicine physician at Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), found that among Medicare beneficiaries receiving ED care in the United States, mortality within 30 days of an ED visit has declined in recent years, particularly for the highest-severity patients.

10d

Researchers say elite-level video gaming requires new protocols in sports medicine

Study authors note multiple health issues including blurred vision from excessive screen time, neck and back pain from poor posture, carpal tunnel syndrome from repetitive motion, metabolic dysregulation from prolonged sitting and high consumption of caffeine and sugar, and depression and anxiety resulting from internet gaming disorder.

10d

NASA provides an infrared analysis of typhoon Halong

Typhoon Halong continued to strengthen in the Northwestern Pacific Ocean as NASA's Terra satellite passed overhead. Infrared imagery from an instrument aboard Terra revealed very high, powerful storms with very cold cloud top temperatures circling the center as well as in a band of thunderstorms west of the center.

10d

Following hospitalization for heart failure, home care lessens re-admission risk

A team of researchers studied the association between hospital readmission risk and receiving home health care after leaving skilled nursing facilities. To do so, they examined the records of Medicare patients, aged 65 and older, who had returned home from skilled nursing facilities following hospitalization for heart failure. Their study was published in the Journal of the American Geriatrics Soc

10d

Lipoprotein "Little A" Can Cause More Than a Little Damage to the Heart

People with a family history of early heart disease need to be tested for this inherited cholesterol particle — Read more on ScientificAmerican.com

10d

*Spider-Man: Into the Spider-Verse* Is Getting a Sequel

Meanwhile, *Terminator: Dark Fate* met a bad end at the box office and *Avatar* is coming to Disney\+.

10d

Watch: How will 20 years of Houston's growth affect flooding?

A new way to show exactly how much the city of Houston has changed in the last two decades gives a dramatic visual record of the city's growth in the 21st century. Instead of the conventional practice of collecting data on housing starts and real estate parcels to track urban growth, this new research takes advantage of supercomputing, artificial intelligence, and, most importantly, a constellati

10d

Why Didn't She Get Alzheimer's? The Answer Could Hold a Key to Fighting the Disease

Researchers have found a woman with a rare genetic mutation that has protected her from dementia even though her brain has developed major neurological features of the disease.

10d

Boeing crew capsule completes major flight test in desert

Boeing's capsule for astronauts underwent its first major flight test Monday, shooting a mile into the air then parachuting back to the New Mexico desert.

10d

Trump administration eases Obama-era rules on coal pollution

The Trump administration accelerated the pace of its environmental rollbacks for the country's coal-fired power plants Monday, proposing to weaken two Obama-era rules aimed at cleaning up dangerous heavy metals and ash from coal plants and keeping them from washing into groundwater and waterways.

10d

NASA provides an infrared analysis of Tropical Cyclone Maha

NASA infrared imagery revealed Tropical Cyclone Maha was still a powerful storm as it continued moving through the Arabian Sea in the Northern Indian Ocean.

10d

Check Out Facebook’S New Logo

Remember back when The Social Network was seen as this deep indictment of Facebook because it makes Mark Zuckerberg seem like kind of a weird jerk? Don’t get me …

10d

Tweets from Twitter users could predict loneliness

Loneliness is estimated to affect roughly one in five adults in the United States. It also stands as a public health crisis because loneliness has been tied to depression, cardiovascular disease …

10d

These birds form surprisingly complex societies

And that’s despite not having particularly large brains.

10d

One Hundred Years Ago, Einstein's Theory of General Relativity Baffled the Press and the Public

Few people claimed to fully understand it, but the esoteric theory still managed to spark the public's imagination

10d

Deep sea vents had ideal conditions for origin of life

By creating protocells in hot, alkaline seawater, a UCL-led research team has added to evidence that the origin of life could have been in deep-sea hydrothermal vents rather than shallow pools.

10d

Deep sea vents had ideal conditions for origin of life

By creating protocells in hot, alkaline seawater, a UCL-led research team has added to evidence that the origin of life could have been in deep-sea hydrothermal vents rather than shallow pools.

10d

Vegan school lunches have 3 times more fiber than meat-based entrées

Vegan school lunches contain triple the amount of heart-healthy fiber found in standard entrées, according to a new case study published in The Journal of Child Nutrition & Management. Fiber is an important nutrient that not only aids heart health, but also boosts digestion, weight loss, and cancer prevention.

10d

Science: Sensing magnetism in atomic resolution with just a scanning tunneling microscope

Scientists from the University of Strasbourg, France, in close collaboration with colleagues from the research centers in San Sebastián, Spain, and Jülich, Germany, have achieved a breakthrough in detecting the magnetic moments of nanoscale structures. They succeeded in making the magnetic moments visible with a resolution down to the atomic level using a scanning tunneling microscope, a device th

10d

New technology poised to lower cost and expand applications for transparent LED screens

Connecting LEDs with transparent conductive circuits has made it possible to turn glass windows, walls and building exteriors into see-through displays that inform or entertain viewers with videos and images. A new approach to making these circuits could help lower the costs of transparent LED screens and allow the technology to be used on substrates that are flexible or curved.

10d

NIH researchers estimate 17% of food-allergic children have sesame allergy

Investigators at the National Institutes of Health have found that sesame allergy is common among children with other food allergies, occurring in an estimated 17% of this population. In addition, the scientists have found that sesame antibody testing–whose utility has been controversial–accurately predicts whether a child with food allergy is allergic to sesame. The research was published on Oc

10d

New approach uses light to stabilize proteins for study

Researchers report they have developed a new technique that uses light to control the lifetime of a protein inside the cell. This method will allow scientists to better observe how specific proteins contribute to health, development and disease.

10d

Multnomah County Trees Are Doing Much More Than We Think

Friends of Trees crew leaders Shelly Bedell, left, and Felicia Frizado plant a tree on Portland Audubon property in Northwest Portland. Monica Samayoa/OPB by Climate Central, Monica Samayoa Follow and Priyanka Runwal This story was produced through a partnership between Climate Central and Oregon Public Broadcasting . Shelly Bedell isn't afraid to get down and dirty. On a recent October Saturday,

10d

Fascinating Facts about the International Space Station

How much do you know about the largest human-made object in space? Here are cool facts about what it is, who lives there and where you can see it — Read more on ScientificAmerican.com

10d

From cone snail venom to pain relief

Conotoxins are bioactive peptides found in the venom that marine cone snails produce for prey capture and defense. They are used as pharmacological tools to study pain signalling and have the potential to become a new class of analgesics. To date, more than 10,000 conotoxin sequences have been discovered.

10d

Research highlights importance of crop competition as a weed control strategy

A new study featured in the journal Weed Science points to the formidable weed control challenges faced by growers today. Weeds have developed resistance to many existing herbicide options, and new herbicide discoveries have plummeted. As a result, nonchemical approaches are growing in importance.

10d

Eelgrass acid and resveratrol produced by cell factories for the first time

Leveraging nature's ways of adding sulfate groups by enzymes, scientists at The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability at Technical University of Denmark (DTU) have for the first time demonstrated how to produce a wide range of sulfated phenolic compounds in microbial hosts—cell factories. This pioneering research, published in Nature Communications, enables large scale production of

10d

Cynical social media voices can erode trust in news media

Amid rising concerns about low public trust in mainstream media institutions, a Rutgers study found that real-life and online social interactions can strongly influence a person's trust in newspaper, TV and online journalism—but when it comes to online interactions, cynical views are the most influential.

10d

On the road to Paris: The shifting landscape of CO2 reduction

Carnegie Mellon University researchers have found that current forecasts call for the U.S. electric power sector to meet the 2020 and 2025 CO2 reduction requirements in the Paris Agreement—even though the U.S. has announced its withdrawal—and also meet the 2030 CO2 reduction requirements contemplated by the Clean Power Plan—even though it has been repealed.

10d

Helping quinoa brave the heat

Quinoa is a healthy food many know and love. As its popularity grows, more farmers are interested in planting it. However, the plant doesn't do well in high temperatures, so plant breeders are trying to help.

10d

How crime fears, cultural anxiety and gender shape gun ownership

Fear and anxiety, especially about crime, are powerful emotions in the lives of many individuals. It's easy to worry that we, or our loved ones, could be victimized at any moment.

10d

From cone snail venom to pain relief

Conotoxins are bioactive peptides found in the venom that marine cone snails produce for prey capture and defense. They are used as pharmacological tools to study pain signalling and have the potential to become a new class of analgesics. To date, more than 10,000 conotoxin sequences have been discovered.

10d

Tiny artificial sunflowers could be used to harvest solar energy

Solar panels could be made from rows of artificial sunflowers, each less than 1 millimetre wide, which automatically bend towards light

10d

Voyager 2 sent back its first detailed data from interstellar space

Voyager 2 left our solar system in 2018 and has now sent back measurements from interstellar space, showing how our solar system interacts with its surroundings

10d

Cosmological crisis: We don't know if the universe is round or flat

An analysis of data from the Planck space observatory suggests the universe is spherical, which would be a major headache for cosmologists

10d

Research highlights importance of crop competition as a weed control strategy

A new study featured in the journal Weed Science points to the formidable weed control challenges faced by growers today. Weeds have developed resistance to many existing herbicide options, and new herbicide discoveries have plummeted. As a result, nonchemical approaches are growing in importance.

10d

African countries can't industrialise? Yes, they can

Narratives are essential. Humans are, after all, "helpless story junkies". Business and economic success depend much more than is commonly acknowledged on getting the narrative right. And if there is a narrative where getting it right or wrong matters hugely, it is the narrative about Africa's industrial development.

10d

As the coal industry shrinks, miners deserve a just transition – here's what it should include

Murray Energy, one of the biggest private U.S. coal companies, has become the fifth coal company to file for bankruptcy in 2019. Union leaders and many elected officials worry that in addition to the 7,000 miners on Murray's payroll, this step could threaten the solvency of the United Mine Workers of America pension fund, which supports over 100,000 retired miners and fully vested workers.

10d

Homicide is declining around the world – but why?

Americans are currently living in one of the lowest crime periods ever—and so are many people in the rest of the world.

10d

Three things the scientific community can do to filter sketchy research

Last month, Indonesia's previous Minister of Research and Technology boasted that in 2019, Indonesia had overtaken Malaysia and Singapore in the number of published academic articles.

10d

Opinion: Trump's continued climate denial and the fires of California

Last week I attended a corporate board meeting in California for the Willdan Group, a for-profit corporation largely devoted to the modernization of our energy system. The company is in the energy efficiency business and is one of many private firms demonstrating that it is possible to turn a profit while helping our country save money on energy and reduce greenhouse gases. As the meeting proceede

10d

The space-time fabric of brain networks

Neuroscientists at the Bernstein Center Freiburg (BCF) of the University of Freiburg and the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm have decoded a significant process in the brain that in part contributes to the behavior of living beings. "One of the basic requirements for meaningful behavior is that networks in the brain produce precisely defined sequences of neuronal activity," says Prof

10d

New approach uses light to stabilize proteins for study

Researchers have developed a new technique that uses light to control the lifetime of a protein inside the cell. This method will allow scientists to better observe how specific proteins contribute to health, development and disease.

10d

Extreme heat impacts firms' stock value, study finds

Climate change is making business and investors sweat.

10d

NASA provides an infrared analysis of Tropical Cyclone Maha

NASA infrared imagery revealed Tropical Cyclone Maha was still a powerful storm as it continued moving through the Arabian Sea in the Northern Indian Ocean.

10d

Post-lithium technology

Next-generation batteries will probably see the replacement of lithium ions by more abundant and environmentally benign alkali metal or multivalent ions. A major challenge, however, is the development of stable electrodes that combine high energy densities with fast charge and discharge rates. In the journal Angewandte Chemie, US and Chinese scientists report a high-performance cathode made of an

10d

Unique case of disease resistance reveals possible Alzheimer's treatment

Defying the odds, an individual at high risk for early-onset Alzheimer's disease remained dementia-free for many years beyond what was anticipated. A study funded in part by the National Institute on Aging (NIA), part of the National Institutes of Health, led researchers to suggest that a gene variant may be the key, perhaps providing a new direction toward developing a treatment.

10d

Deep sea vents had ideal conditions for origin of life

By creating protocells in hot, alkaline seawater, a UCL-led research team has added to evidence that the origin of life could have been in deep-sea hydrothermal vents rather than shallow pools, in a new study published in Nature Ecology & Evolution.

10d

EMBL spins the Sleeping Beauty transposase

EMBL scientists have developed a new variant of the Sleeping Beauty transposase. It has dramatically improved biochemical features, including enhanced stability and intrinsic cell penetrating properties. This transposase can be used for genome engineering of stem cells and therapeutic T cells. As such it is extremely valuable for use in regenerative medicine and cancer immunotherapy. The underlyin

10d

RoboBee powered by soft muscles

Harvard researchers have developed a resilient RoboBee powered by soft artificial muscles that can crash into walls, fall onto the floor, and collide with other RoboBees without being damaged. It is the first microrobot powered by soft actuators to achieve controlled flight.

10d

Elusive cancer-related protein captured in flight

Scientists have for the first time seen how the MYC protein, which plays a central role in cancer, binds to a key protein and controls important functions in the cell. The study, by researchers in Sweden and Canada, is published in Nature Structural and Molecular Biology. The new discovery may in the long term help in the development of new cancer drugs that disrupt the function of MYC in tumour c

10d

The world is getting wetter, yet water may become less available for North America and Eurasia

With climate change, plants of the future will consume more water than in the present day, leading to less water available for people living in North America and Eurasia, according to a Dartmouth-led study in Nature Geoscience The research suggests a drier future despite anticipated precipitation increases for places like the United States and Europe, populous regions already facing water stresses

10d

City apartments or jungle huts: What chemicals and microbes lurk inside?

Researchers at Rutgers and other universities found city homes to be rife with industrial chemicals, cleaning agents and fungi that love warm, dark surfaces, while jungle huts had fresher air, more sunlight and natural materials with which humans evolved.

10d

Scientists discover how potent bacterial toxin kills MRSA bacteria

Scientists from the University of Sheffield have discovered how a potent bacterial toxin is able to target and kill MRSA, paving the way for potential new treatments for superbugs.

10d

Cervical pre-cancer can be detected in self-collected urine or vaginal samples

Researchers have developed a noninvasive test to detect cervical pre-cancer by analyzing urine and vaginal samples collected by the women themselves. The findings, presented at the NCRI Cancer Conference in Glasgow, could improve participation in screening programs.

10d

USC stem cell scientists reveal key differences in how kidneys form in men and women

USC researchers have completed a detailed deconstruction of the kidney, revealing for the first time an intimate portrait of gender differences and more in the organ.

10d

Gene-OFF switches tool up synthetic biology

Wyss researchers and their colloaborators have developed two types of programmable repressor elements that can switch off the production of an output protein in synthetic biology circuits by up to 300-fold in response to almost any triggering nucleotide sequence. The researchers combined up to four repressor elements in universal NAND (NOT-AND) and NOR (NOT-OR) gates in complex molecular logic boa

10d

Scientists develop strategy to stabilize single atoms with ionic liquid as electronic stabilizer

Scientists at the National University of Singapore, Kyoto University, Hokkaido University and the Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) of the Chinese Academy of Sciences have developed a strategy to stabilize isolated metal atoms on various oxide supports by using ionic liquids (ILs) as an electronic stabilizer.

10d

Association of canadian provincial bans on electronic cigarette sales to minors, use

This study investigated how Canadian provincial bans on electronic cigarette sales to minors were associated with changes in their e-cigarette use.

10d

Nanoparticle drug delivery provides pain relief and more effective opioid alternative in animal study

An international team of researchers has used nanoparticles to deliver a drug — one that previously failed in clinical trials for pain — into specific compartments of nerve cells, dramatically increasing its ability to treat pain in mice and rats. The findings are published Nov. 4 in Nature Nanotechnology.

10d

Evaluating mind-body therapies for opioid-treated pain

Mind-body therapies include things like meditation, hypnosis, relaxation and cognitive behavioral therapy. This study combined results from dozens of other studies to evaluate how mind-body therapies were associated with pain and opioid-related outcomes among adults using opioids for pain.

10d

Emergency department admissions of children for sexual abuse

This study analyzed emergency department admissions of children for sexual abuse between 2010 and 2016 using a nationwide database of emergency visits and US Census Bureau data.

10d

Investigating childhood stress association with blood indicator of chronic inflammation

Researchers looked at whether exposure to adverse experiences, stress, and violence among 1,400 children in the United Kingdom was associated at age 18 with elevated levels in the blood of an indicator of chronic inflammation.

10d

30-day death rates after emergency department visits

Researchers used Medicare data from 2009 to 2016 to see how 30-day death rates associated with emergency department visits have changed.

10d

How many NCAA team doctors, trainers are women, men?

Researchers used the NCAA member directory to gather data to determine the distribution of women and men among head physicians and athletic trainers for teams in Divisions I, II and III in the 2018-2019 academic year.

10d

Scientists create 'artificial leaf' that turns carbon into fuel

Scientists have created an 'artificial leaf' to fight climate change by inexpensively converting harmful carbon dioxide (CO2) into a useful alternative fuel.

10d

Voyager 2 reaches interstellar space

University of Iowa researchers report the spacecraft Voyager 2 has reached interstellar space, following Voyager 1's historic passage six years ago. In the study, the researchers note a jump in plasma density detected by an Iowa-led plasma wave instrument on the spacecraft as evidence Voyager 2 has entered interstellar space.

10d

Adding weight loss counseling to group visits improves diabetes outcomes

For people with difficult-to-control diabetes, adding intensive weight management counseling to group medical visits provided extra health benefits beyond improved blood-sugar control, according to a study led by researchers at the Duke Diet & Fitness Center and the Department of Veterans Affairs.

10d

Screen-based media associated with structural differences in brains of young children

A new study documents structural differences in the brains of preschool-age children related to screen-based media use.

10d

Transient wave of hematopoietic stem cell production in late fetuses and young adults

A major challenge in regenerative medicine is producing tailor-made hematopoietic stem cells (HSCs) for transplantation. For this we need a better understanding of where, when and how HSCs are produced in vivo. The groups of Catherine Robin (Hubrecht Institute) and Thierry Jaffredo (UPMC, LBD IBPS, Paris) have discovered a new hematopoietic wave in the bone marrow that fills the gap between embryo

10d

Gene variant may help protect against Alzheimer's disease

A new study provides insights on why some people may be more resistant to Alzheimer's disease than others.

10d

Ramping up to divide: An unstable protein is the master switch for cell division

An extremely unstable protein, Cln3, appears to be the master switch that activates cell division in budding yeast. Cln3 concentrations only reach high enough levels to trigger the cell division process when the rate of protein synthesis outpaces the rate of cell volume increase. University of Groningen scientists, together with colleagues in Switzerland, published this discovery in the journal Na

10d

Complex society discovered in birds

The first existence of a multilevel society in a non-mammalian animal shows that large brains are not a requirement for complex societies

10d

Complex society discovered in birds

The first existence of a multilevel society in a non-mammalian animal shows that large brains are not a requirement for complex societies.

10d

Regeneration mechanism discovered in mice could provide target for drugs to combat chronic liver disease

Researchers at the University of Cambridge have uncovered a novel molecular mechanism that allows damaged adult liver cells to regenerate, paving the way for design of drugs to boost regeneration in conditions such as cirrhosis or other chronic liver diseases where regeneration is impaired.

10d

Helping quinoa brave the heat

Quinoa is a healthy food many know and love. As its popularity grows, more farmers are interested in planting it. However, the plant doesn't do well in high temperatures, so plant breeders are trying to help.

10d

Controlled flight of a microrobot powered by soft artificial muscles

Nature, Published online: 04 November 2019; doi:10.1038/s41586-019-1737-7 Heavier-than-air insect-scale aerial robots powered by soft artificial muscles can hover and also recover from in-flight collisions, illustrating the potential for developing next-generation agile soft robots.

10d

For a sustainable future, we need to reconnect with what we're eating – and each other

Eating alone, once considered an oddity, has become commonplace for many across the Western world. Fast food chains are promoting eating on the go or "al desko". Why waste time in your busy day sitting down at a table with others?

10d

The space-time fabric of brain networks

Neuroscientists at the Bernstein Center Freiburg (BCF) of the University of Freiburg and the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm have decoded a significant process in the brain that in part contributes to the behavior of living beings. "One of the basic requirements for meaningful behavior is that networks in the brain produce precisely defined sequences of neuronal activity," says Prof

10d

New approach uses light to stabilize proteins for study

Researchers have developed a new technique that uses light to control the lifetime of a protein inside the cell. This method will allow scientists to better observe how specific proteins contribute to health, development and disease.

10d

Nasa's Voyager 2 sends back its first message from interstellar space

Nasa craft is second to travel beyond heliosphere but gives most detailed data yet Twelve billion miles from Earth, there is an elusive boundary that marks the edge of the sun's realm and the start of interstellar space. When Voyager 2, the longest-running space mission, crossed that frontier more than 40 years after its launch it sent a faint signal from the other side that scientists have now d

10d

The Universe Might Be a Giant Loop

Is the universe flat? Maybe not.

10d

Tiny Brains Don't Stop These Birds From Having a Complex Society

Scientists discovered that vulturine guineafowl live in multilevel societies reminiscent of our own.

10d

VSCO Girls Are Just Banal Victorian Archetypes

The VSCO girls who rise to the top of my feed are a new version of an enduring image of piousness and demureness as the ultimate ambition.

10d

Colombian woman's genes offer new clues to staving off Alzheimer's

A rare mutation in a known Alzheimer's risk gene points to potential treatments

10d

Five things we've learned since Voyager 2 left the solar system

About 41 years after launch, the NASA spacecraft joined its twin in leaving the last edges of the solar system's borders.

10d

Singularity University's Exponential Medicine Kicks Off Today in San Diego

Tech is changing almost every aspect of modern life, and medicine and healthcare are no exception. New technologies are bringing quick advancement to areas that need them, and enabling rapid progress in everything from disease diagnosis to drug discovery. Neuroscientists are continuously learning more about the inner workings of the human brain , from where consciousness originates to how neurons

10d

These birds form surprisingly complex societies

And that's despite not having particularly large brains.

10d

Confirmed: Voyager 2 has reached interstellar space

Researchers detect a tell-tale jump in plasma density.

10d

Light-loving polymer acts like a sunflower

New smart material could be a game-changer for solar energy.

10d

Moving home because the fossils say so

Researchers are taking the mountain pygmy-possum out of the mountains.

10d

Pause a pregnancy? Some animals can

But how they do it is still a mystery.

10d

Voyager 2 Makes an Unexpectedly Clean Break from the Solar System

The first scientific results from the spacecraft's exit into interstellar space have been published, revealing a simpler departure than its predecessor — Read more on ScientificAmerican.com

10d

Ramping up to divide: An unstable protein is the master switch for cell division

An extremely unstable protein, Cln3, appears to be the master switch that activates cell division in budding yeast. Cln3 concentrations only reach high enough levels to trigger the cell division process when the rate of protein synthesis outpaces the rate of cell volume increase. University of Groningen scientists, together with colleagues in Switzerland, published this discovery in the journal Na

10d

Research team spins the Sleeping Beauty transposase

EMBL scientists have developed a new variant of the so-called Sleeping Beauty transposase. It has dramatically improved biochemical features, including enhanced stability and intrinsic cell penetrating properties. This transposase can be used for genome engineering of stem cells and therapeutic T cells. As such, it is extremely valuable for use in regenerative medicine and cancer immunotherapy. Th

10d

Elusive cancer-related protein captured in flight

Scientists have for the first time seen how the MYC protein, which plays a central role in cancer, binds to a key protein and controls important functions in the cell. The study, published in Nature Structural and Molecular Biology, is a collaboration between scientists at Linköping University, Sweden, and the Princess Margaret Cancer Center in Toronto, Canada. The new discovery may in the long te

10d

Gene-OFF switches tool up synthetic biology

In the quest for tomorrow's diagnostics, therapeutics, and bioproduced drugs and fine chemicals, synthetic biologists are assembling artificial networks of genes and modular regulatory elements, similar to the electronic circuits in computer chips. Introduced into cells, these networks can sense biological signals such as viruses and inflammation markers, or chemical substances, and respond by pro

10d

Australian government to be sued over firefighting foam contamination

Up to 40,000 residents of towns contaminated with chemicals from firefighting foams are set to sue the Australian government, amid cancer risk fears

10d

Ramping up to divide: An unstable protein is the master switch for cell division

An extremely unstable protein, Cln3, appears to be the master switch that activates cell division in budding yeast. Cln3 concentrations only reach high enough levels to trigger the cell division process when the rate of protein synthesis outpaces the rate of cell volume increase. University of Groningen scientists, together with colleagues in Switzerland, published this discovery in the journal Na

10d

Research team spins the Sleeping Beauty transposase

EMBL scientists have developed a new variant of the so-called Sleeping Beauty transposase. It has dramatically improved biochemical features, including enhanced stability and intrinsic cell penetrating properties. This transposase can be used for genome engineering of stem cells and therapeutic T cells. As such, it is extremely valuable for use in regenerative medicine and cancer immunotherapy. Th

10d

Elusive cancer-related protein captured in flight

Scientists have for the first time seen how the MYC protein, which plays a central role in cancer, binds to a key protein and controls important functions in the cell. The study, published in Nature Structural and Molecular Biology, is a collaboration between scientists at Linköping University, Sweden, and the Princess Margaret Cancer Center in Toronto, Canada. The new discovery may in the long te

10d

Voyager 2 reaches interstellar space: Scientists detect plasma density jump

Voyager 1 has a companion in the realm of the stars.

10d

The world is getting wetter, yet water may become less available for North America and Eurasia

With climate change, plants of the future will consume more water than in the present day, leading to less water available for people living in North America and Eurasia, according to a Dartmouth-led study in Nature Geoscience. The research suggests a drier future despite anticipated precipitation increases for places like the United States and Europe, populous regions already facing water stresse

10d

Gene-OFF switches tool up synthetic biology

In the quest for tomorrow's diagnostics, therapeutics, and bioproduced drugs and fine chemicals, synthetic biologists are assembling artificial networks of genes and modular regulatory elements, similar to the electronic circuits in computer chips. Introduced into cells, these networks can sense biological signals such as viruses and inflammation markers, or chemical substances, and respond by pro

10d

Scientists discover how potent bacterial toxin kills MRSA bacteria

Scientists from the University of Sheffield have discovered how a potent bacterial toxin is able to target and kill MRSA, paving the way for potential new treatments for superbugs.

10d

Scientists develop strategy to stabilize single atoms with ionic liquid as electronic stabilizer

Supported single-atom catalysts (SACs) have emerged as a new frontier in heterogeneous catalysis and have attracted broad interest for their demonstrated good catalytic performance due to high atomic efficiency and relatively homogeneous active sites.

10d

City apartments or jungle huts: What chemicals and microbes lurk inside?

What are the differences between life in a walled urban apartment versus in a jungle hut that's open to nature?

10d

Nanoparticle drug delivery provides pain relief and more effective opioid alternative in animal study

An international team of researchers has used nanoparticles to deliver a drug—one that previously failed in clinical trials for pain—into specific compartments of nerve cells, dramatically increasing its ability to treat pain in mice and rats. The findings are published Nov. 4 in Nature Nanotechnology.

10d

Complex society discovered in the vulturine guineafowl

Multilevel societies have, until now, only been known to exist among large-brained mammals including humans, other primates, elephants, giraffes and dolphins. Now, scientists from the Max Planck Institute of Animal Behavior and the University of Konstanz report the existence of a multilevel society in a small-brained bird, the vulturine guineafowl (Acryllium vulturinum). The study, published in Cu

10d

Transient wave of hematopoietic stem cell production in late fetuses and young adults

hematopoietic stem cells (HSCs) are responsible for the constant replenishment of all blood cells throughout life. One of the major challenges in regenerative medicine is to produce tailor-made HSCs to replace the defective ones in patients suffering from blood-related diseases. This would circumvent the shortage of donor HSCs available for the clinic.

10d

What Shape Is the Universe? A New Study Suggests We've Got It All Wrong

A provocative paper published today in the journal Nature Astronomy argues that the universe may curve around and close in on itself like a sphere, rather than lying flat like a sheet of paper as the standard theory of cosmology predicts. The authors reanalyzed a major cosmological data set and concluded that the data favors a closed universe with 99% certainty — even as other evidence suggests t

10d

Efter 42 år: Voyager 2 har nået det interstellare rum

PLUS. Den aldrende rumsonde sender stadig data tilbage til Jorden. Nu fra grænsen til det ydre rum.

10d

Cervical cancer self-tests may be key smear alternative – study

Swabs or urine self-sampling could be less invasive at identifying high-risk women Swabs or urine samples taken at home could be as effective at identifying women at high risk of cervical cancer as traditional smear tests, according to new research. Cervical cancer is the fourth most common cancer in women globally. In the UK, women aged between 25 and 64 are invited for cervical screening every

10d

From cone snail venom to pain relief

Conotoxins are bioactive peptides found in the venom that marine cone snails produce for prey capture and defense. They are used as pharmacological tools to study pain signalling and have the potential to become a new class of analgesics. Scientists from the University of Vienna and the University of Queensland in Australia are experts in the field of venom drug discovery and have now provided an

10d

Synthetic phages with programmable specificity

ETH researchers are using synthetic biology to reprogram bacterial viruses — commonly known as bacteriophages — to expand their natural host range. This technology paves the way for the therapeutic use of standardized, synthetic bacteriophages to treat bacterial infections.

10d

Adhesive which debonds in magnetic field could reduce landfill waste

Researchers at the University of Sussex have developed a glue which can unstick when placed in a magnetic field, meaning products otherwise destined for landfill, could now be dismantled and recycled at the end of their life.

10d

Research highlights importance of crop competition as a weed control strategy

A new study featured in the journal Weed Science points to the formidable weed control challenges faced by growers today. Weeds have developed resistance to many existing herbicide options, and new herbicide discoveries have plummeted. As a result, nonchemical approaches are growing in importance.

10d

Voyager 2 Makes an Unexpectedly Clean Break from the Solar System

The first scientific results from the spacecraft's exit into interstellar space have been published, revealing a simpler departure than its predecessor — Read more on ScientificAmerican.com

10d

Scientists discover how potent bacterial toxin kills MRSA bacteria

Scientists from the University of Sheffield have discovered how a potent bacterial toxin is able to target and kill MRSA, paving the way for potential new treatments for superbugs.

10d

City apartments or jungle huts: What chemicals and microbes lurk inside?

What are the differences between life in a walled urban apartment versus in a jungle hut that's open to nature?

10d

Complex society discovered in the vulturine guineafowl

Multilevel societies have, until now, only been known to exist among large-brained mammals including humans, other primates, elephants, giraffes and dolphins. Now, scientists from the Max Planck Institute of Animal Behavior and the University of Konstanz report the existence of a multilevel society in a small-brained bird, the vulturine guineafowl (Acryllium vulturinum). The study, published in Cu

10d

Transient wave of hematopoietic stem cell production in late fetuses and young adults

hematopoietic stem cells (HSCs) are responsible for the constant replenishment of all blood cells throughout life. One of the major challenges in regenerative medicine is to produce tailor-made HSCs to replace the defective ones in patients suffering from blood-related diseases. This would circumvent the shortage of donor HSCs available for the clinic.

10d

Jet stream on Jupiter

Citizen scientist makes Juno's image even more arresting.

10d

The business case for working with your toughest critics | Bob Langert

As a "corporate suit" (his words) and former VP of sustainability at McDonald's, Bob Langert works with companies and their strongest critics to find solutions that are good for both business and society. In this actionable talk, he shares stories from the decades-long transition into corporate sustainability at McDonald's — including his work with unlikely partners like the Environmental Defense

10d

The Call Me by Your Name Dream Continues

E lio and Oliver , the lovers at the center of André Aciman's 2007 novel, Call Me by Your Name , and its 2017 Oscar-winning film adaptation, have a claim to enjoying one of the most cherished gay trysts in all of modern fiction. Their love story was almost a death story. Aciman's novel began as a writing exercise about the author's plans for a visit to Italy. Along the way, it mutated into a tale

10d

Gut microbiome of premature babies is associated with stunted growth

Researchers studied the gut microbiomes of dozens of NICU babies and followed them until they turned age four. They found the children became not only too short for their age, but too heavy for their height.

10d

Cynical social media voices can erode trust in news media

Amid rising concerns about low public trust in mainstream media institutions, a Rutgers study found that real-life and online social interactions can strongly influence a person's trust in newspaper, TV and online journalism — but when it comes to online interactions, cynical views are the most influential.

10d

Eelgrass acid and resveratrol produced by cell factories for the first time

Scientists are now able to produce a wide range of sulfated aromatic compounds such as antifouling eelgrass acid, resveratrol and vanillic acid derivatives using microbial production hosts. This pioneering work could lead to new environmentally friendly anti-fouling paint for ships, as well as improved and sustainable nutraceuticals and medicine.

10d

Care plans reduce risk of ending up in hospital for patients with severe mental illness

The chances of a patient with a serious mental illness ending up in hospital because of their condition are reduced by almost 40 per cent if they have a care plan, according to research from the University of York.

10d

CNIO researchers describe a molecular strategy that helps prevent tumour formation in mice

The CNIO team found that the enzyme FASN, overexpressed in many types of cancer, is crucial for one of the essential processes to occur by which a normal cell becomes cancerous. Blocking FASN in an animal model of aggressive breast cancer delayed the onset of tumours and extended survival by 68%. The results suggest exploring the preventive potential of FASN in the development of breast cancer.

10d

The truth about misinformation

In today's fast-paced digital age, information can become outdated rapidly and people must constantly update their memories. But changing our previous understanding of the news we hear or the products we use isn't always easy, even when holding onto falsities can have serious consequences.

10d

High-energy-density polymeric cathode for fast-charge sodium- and multivalent-ion batteries

Next-generation batteries will probably see the replacement of lithium ions by more abundant and environmentally benign alkali metal or multivalent ions. A major challenge, however, is the development of stable electrodes that combine high energy densities with fast charge and discharge rates. In the journal Angewandte Chemie, US and Chinese scientists report a high-performance cathode made of an

10d

Scientists develop industrial-strength adhesive which can be unstuck in magnetic field

Researchers at the University of Sussex have developed a glue which can unstick when placed in a magnetic field, meaning products otherwise destined for landfill, could now be dismantled and recycled at the end of their life.

10d

Vil du være med til at finde de mest interessante nyheder? Send email herom til BioNyt

Se nyheder fra en tidligere dato

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply