Search Posts

Omtale af giftige svampe i medierne

Frederiksberg d. 10. september 2019

Sendt pr. mail til Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen, lsrred@dr.dk.


Klage og opfordring til at tage prioritering af stof i TV-avisen op til revision.

BAGGRUND FOR KLAGE
Klagen er dels affødt af en henvendelse med ønske herom på Facebook-forummet Svampeliv (16.300 følgere, ingen problemer i at tilmelde sig gruppen, den er blot lukket for at hindre spam – der er altså ikke tale om et "lukket forum" i praksis og TV-redaktionen er altså ikke afskåret fra at svare i Facebook-forummet, men et svar til mig skal jeg gerne videreformidle til Facebook-forummet Svampeliv (= Svampeatlas)). 


Jeg ved ikke hvordan mine betragtninger kan komme de rette for øre, og jeg ved ikke, hvem de rette kan være. – I første omgang sendes klagen til Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen, lsrred@dr.dk.

Men egentlig synes jeg at vi skal op på et højere plan, nemlig spild af folks tid (til at se ligegyldige gentagelser og trivialiteter) kontra at bruge folks tid til at vise noget, som ikke spilder folks tid (vigtig information, herunder vigtig baggrundsinformation, samt opfølgning af radioen, som ikke kan vise billeder).

Klagen drejer sig meget specifikt om vægtningen i tidsforbruget af indslagene d. 8. sep. 2019 kl. 18:30 DR1 (TV).

Da jeg tidligere har oplevet noget lignende, er det på en måde også for at gøre opmærksom på noget, som måske er et generelt problem.

Først og fremmest er jeg interesseret i at vide, om der overhovedet er nogen person, som følger vægtningen i tidsforbrug mellem forskellige indslag i TV-avisen på DR1 kl.18:30 (osv.).

En tanke jeg har fået er, om der er tildelt sekunder til forskellige redaktions-subunits på forhånd, og måske ikke afstemt mod hinanden angående aktualitet, vigtighed, forbrugerrelevans, public service forpligtelser, sundhedsmæssig (livstruende) relevans, økonomisk relevans (dræning af hospitalernes økonomiske ressourcer på grund af manglende viden i befolkningen), nyhedsværdi osv.  Den specifikke klage handler om vægtning mellem informationer, som kan betyde liv eller død for nogle personer i Danmark, overfor informationer som er gentagelser, trivialiteter eller som ville kunne forkortes uden at miste noget derved samt noget, som har dansk relevans overfor noget som ikke har dansk relevans. Specifikt vil jeg klage over noget, som fik 8 sekunders tid, som ville kunne have fået op til 10 minutters tid, hvis man fjernede gentagelser, trivialiteter og unødvendige indslagsforlængelser (men bevarede alle indslag, dvs. ikke slettede nogen af indslagene). .

KLAGE

Søndag 8. sep. 2019 DR1 TV-Avisen kl. 18:30 viste et indslag om svampe. Jeg blev interviewet ved Fiskebæk Naturskole 16 km fra København, hvor jeg var i forvejen på en svampeudstilling. Hele TV-avis udsendelsen var på 19 minutter + sport og vejr (start kl. 18:30 d. 8. sep. 2019. [ https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-23/tv-avisen-2019-09-08#!/00:08 ].

Baggrundshistorien er at Giftlinjen på Bispebjerg Hospital noterer, at flere og flere spiser giftige svampe eller henvender sig med bekymringer herom til Giftlinjen, som altså skal bruge stadig flere ressourcer hertil (700-800 opkald om svampe om året), uden at de får tildelt flere ressourcer. Reelt koster det 1 million kr. at give (Legalon)modgift-behandling til 20 personer, som har spist giftige fluesvampe (Grøn Fluesvamp eller Snehvid Fluesvamp), og hvis disse personer ikke rent faktisk har spist disse svampe, men har spist noget andet, så har man altså spildt 1 million kr. Desuden er der jo dem, som rent faktisk risikerer at dø af svampe, som de har spist (bl.a. asiater, som tror at de har fundet en spiselig posesvamp), eller folk som skal have en ny lever og være i behandling herfor.

Men hvad vælger DR1 (program 1 i dansk TV kl. 18:30 på en søndag så at prioritere? Det viser sig, at de bruger længere tid (13 sekunder) på at Paven fremsiger en velsignelse til folk på Madagascar end på hele interviewet med lederen af Giftlinien (8 sekunder). Hele indslaget om at der er et stigende antal henvendelser til Giftlinjen tog 30 sekunder. Heraf blev 8 sekunder altså brugt på at interviewe lederen af Giftlinjen Niels Erik Ebbehøj. 3 sekunder blev brugt på at vise en ugiftig farvesvamp (Brunporesvamp, ikke nævnt i udsendelsen) og et situationsbillede på afstand, hvor jeg talte med nogle mennesker, 12 sekunder hvor man så en pande, hvorpå der blev stegt svampe (trompetsvampe, ikke nævnt i udsendelsen). Ud af 1140 sekunder i hele udsendelsen blev temaet om giftsvampe omtalt i 30 sekunder, heraf altså kun 8 sekunder med interviewet (én sætning), og ingen billeder eller omtale af en giftig svamp [bortset fra opstartbilledet på 1 sekund uden navn eller omtale af svampen (Grøn Fluesvamp, ikke nævnt i udsendelsen) som slet ikke kan opfattes på så kort tid og uden kommentarspor og i opstartbilledet før man ved hvad det hele handler om – totalt kikset]. 8 sekunder ud af 1140 sekunder er næppe nok til at informere om et så vigtigt (potentielt livsvigtigt) emne.

Hvad var så vigtigere at bruge sekunderne på? Urolighederne i HongKong var lige så vigtigt (25 sekunder), Donald Trump har aflyst et møde med Taliban (29 sekunder), Paven besøger Madagascar (35 sekunder). Den årlige statsborgerselskabsdag på Christiansborg er 4 gange så vigtig at bruge tid på (130 sekunder). Det samme er omtale af en tendens til, at raske mennesker, der bruger en sundhedsapp eller sportsure, er begyndt at gå unødigt til lægen (134 sekunder). Et generelt indslag om at flere familier bør gå ud i naturen med deres børn blev prioritetet 5 gange højere i tid (147 sekunder). Den samme tidslængde blev brugt på et indslag om, at der er valg til byrådet i Moskva (146 sekunder). At en minister i Storbritannien er gået af og at presset på Boris Johnson fortsat øges vurderedes til 6 gange vigtigere (177 sekunder) og en i øvrigt bemærkelsesværdig omtale af at handicappede, der bor i bofællesskaber, nu tvinges til at bo alene, fordi kommunerne derved kan spare penge, blev vurderet til 8 gange vigtigere i tid (237 sekunder). I interviewet siger Niels Erik Ebbehøj: "Det første sted man kan gå hen og plukke svampe er i Brugsens køledisk og så efterhånden som man bliver mere og mere fortrolig med dem, så kan man udvide sit repertoire". Nå ja, så blev der ikke sagt mere. Næste indslag var om urolighederne i HongKong, hvor tusinder af demonstranter …… (osv.).

Jeg har før spildt tid på en udsendelse, hvor jeg underviste skolebørn i spiselige insekter og blev interviewet og måtte rejse langt, – hvorefter det blev vist med en sætning, og resten af tiden med billeder af madpakker og ligegyldig snak – og denne gang var det så med et resultat på nul sætning. Forrige gang var jeg forundret over at man spildte så mange sekunder på ligegyldigheder i det pågældende indslag. Denne gang er jeg forundret over den generelle prioritering af hele udsendelsen på 1140 sekunder.

Hvis man havde øje for hvilken information man kan levere ville man prioritere anderledes. Åbenbart har man ikke et sådant formål for øje, og hvem er det så, som holder øje med om prioriteringerne er rimelige? Her havde man reelt en chance for at fortælle seriøst om emnet svampekendskab og risiko ved at spise noget, man ikke kan artsbestemme. Emnet havde været omtalt i radioen i løbet af dagen, og det ville derfor være relevant at bringe billeder af det, som radioen ikke kan bringe billeder af. Der var utrolig mange sekunder, som kunne være blevet klippet væk uden at man havde mistet central information om de emner, som man havde valgt at tage med i udsendelsen.

Prioritering ønskes. Min prioritering ville have været:

237 sekunder til emnet om handicappede (fuld længde)

25 sekunder til Boris Johnson (i stedet for 177 sekunder, historien har vi jo hørt igen og igen)

30 sekunder til indslaget om at sportsure og apps får folk til at gå unødigt til lægen (i stedet for 134 sekunder med lange indslag om folk i fitness centre)

30 sekunder til indslaget om byrådet i Moskva (i stedet for 146 sekunder, idet det jo vil blive omtalt igen, når valgresultatet er kendt)

30 sekunder til indslaget om den årlige statsborgerskabsdag på Christiansborg (i stedet for 130 sekunder, da det jo gentages hvert år)

70 sekunder til indslaget om at børn skal ud i naturen (i stedet for 147 sekunder (omend emnet er vigtigt).

Så er der HongKong, Donald Trump og Paven, som er korte indslag som ikke kan give så meget at forkorte, men som godt ville kunne forkortes uden at miste noget på informationssiden.

Jeg har ikke talt sammen, hvad det ville have givet af sekunder til omtalen af Giftlinjen og svampene, måske omkring 10 minutter, men det ville have givet nok tid til at fortælle en hel del mere.

PS: Det generer mig på ingen måde, at jeg ikke er med i indslaget (og jeg har end ikke spildt noget tid, da jeg i forvejen var på en svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole). Det generer mig, at når man sammenligner sekunderne, der bruges til andre ting, så vægter man ikke – efter min mening – rimeligt (som jeg har gjort rede for, se nedenfor)

LISTE OVER KLAGEPUNKTER:

Jeg vil understrege, at jeg for så vidt ikke vil klage over, at interviewet med mig slet ikke blev anvendt, men
1) at der ikke blev afsat mere tid til emnet, set i forhold til den tid, der blev afsat til de andre indslag i samme TV-avis, emnets aktualitet og betydning taget i betragtning.
2) Desuden vil jeg dog gerne klage over, at man redigerede indslaget, så kort det end var, med hovedet under armen.
2a) Viste den giftsvamp, det hele handlede om, som startbillede før TV-seeren vidste, hvad indslaget drejede sig om, og kun i 1 sekund, og uden kommentarspor og uden navn på svampen,
2b) samt at den eneste svamp, som man viste på skærmen, var en i sammenhængen helt ligegyldig svamp (ugiftig og uspiselig).
2c) Samt at lydsporet og billedsporet modarbejdede hinanden, således at TV-seeren ikke ville kunne opfatte det sagte.
3) At man ikke fulgte op på radioens gentagne indslag om emnet tidligere på dagen, hvor man naturligt nok ikke havde mulighed for at vise billeder, hvilket TV jo så ville kunne.
4) At indslaget ikke vægtedes korrekt i forhold til aktualitet (forestående sæson for dødelige forgiftninger)
5) og i forhold til nyhedsværdi: At de dødelige forgiftninger allerede er begyndt på hospitalerne og er blevet helt vildt mere almindelige nu end de generelt har været tidligere.
6) og i forhold til økonomisk/samfundsmæssig/sundhedsmæssig betydning: At ressourcerne til Giftlinjen ikke er blevet forhøjet på trods af, at der generelt er sket en tredobling af antallet af henvendelser til Giftlinjen, samt at priserne på modgift mod svampeforgiftning er sat op til tårnhøje priser, således at den igangværende eksplosion i antallet af henvendelser risikerer at udsulte hele området, med deraf følgende risiko for, at man ikke vil kunne behandle forgiftede personer med modgift, fordi man har brugt pengene til at give personer, som troede sig forgiftet, men ikke var det, eller som var forgiftede med en anden svamp, modgift til 50.000 kr pr. behandling (eller 1 million kr til 20 personers behandling),
7) og i forhold til en udsat befolkningsgruppe: Det forhold at udlændinge (ikke mindst asiater, men også andre) ikke er opmærksom på, at de svampe, som de kender fra deres hjemegne, og som er spiselige der, ligner svampe, som vokser her i landet, men som er dødeligt giftige.
8) Mangelfuld information: At der ikke blev informeret relevant og fyldestgørende om emnet, men reelt (fordi der kun var afsat 8 sekunder) kun – bortset fra speekerstemmen hen over forvirrende billeder – blev informeret med denne sætning: "Det første sted man kan gå hen og plukke svampe er i Brugsens køledisk og så efterhånden som man bliver mere og mere fortrolig med dem, så kan man udvide sit repertoire".
9) Manglende tidsforbrug. Jeg kan nævne, at der blev sagt mange andre en-sætnings udtalelser, som man ville kunne have medtaget og som ikke ville have taget mere end få sekunders tidsforbrug. Et billede af de to mest relevante giftsvampe – dem som næsten altid er dem, folk dør af eller som (de heldige) skal have en kostbar levertransplantation på grund af – ville også kunne bringes med få sekunders tidsforbrug.
10) Manglende fokus på baggrundshistorien. (Billeder af irrelevante ting i forhold til fokus på indslaget).
11) Manglende god vægtning af den samlede mængde af indslag med hensyn til tidsforbrug og rækkefølge-placering af indslagene.
12) Manglende planlægning, da svampesæsonen kommer hvert år. (Indrømmet, det er for meget forlangt).

Link til tråd på Facebook (Svampeliv / Svampeatlas) om denne sag: https://www.facebook.com/groups/svampeatlas/permalink/10157684611683522/

Med venlig hilsen

Ole Terney, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C, tlf. 21729908, Email: oleterney@gmail.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image