Search Posts

Østrogen-naturligt

Naturligt østrogenhormon i vin – godt for hjertet?

Vin indeholder et stof, som har østrogenvirkning. Stoffet både ligner og har ved laboratorieforsøg virkninger som det kvindelige kønshormon østrogen. Dette kunne være én af de mulige forklaringer på "det franske paradoks", nemlig at franskmænd har mindre hjertesygdomme, selv om deres mad er ret fedtholdig. Man ved nemlig, at østrogenhormonet påvirker koncentrationen af cholesterol i blodet i gunstig retning og også virker på blodkarrenes vægceller. Huden på vindruer indeholder et naturligt stof, der kaldes resveratrol. Tidligere forsøg har givet tegn på, at resveratrol kan nedsætte betændelsesforløb og sænke risikoen for blodpropdannelse. Barry Gehm lagde en dag mærke til, at resveratrols kemiske struktur er næsten identisk med det syntetiske østrogenhormon diethylstilbestrol. Mistanken om ligheden er nu blevet bekræftet af adskillige laboratorier. Undersøgelser har f.eks. vist, at resveratrol og radioaktiv-mærket østrogen konkurrerer om at binde til østrogenreceptorer i cellekulturer. Man har ligefrem kunnet vise, at stoffet aktiverer østrogenreceptorer: Til dette forsøg brugtes gensplejsede celler, som havde fået overført genet for det lysafgivende enzym luciferase fra ildfluen, og hvor genets aktivitet blev sat i gang af gener. som aktiveres når østrogenreceptoren binder et østrogenhormon. Det er almindeligt kendt, at østrogen påvirker cholesterol-koncentrationen i blodet. Derfor kunne tilstedeværelsen af resveratrol i rødvin tænkes at være med til at forklare, hvorfor vin måske forebygger hjertesygdomme.Man ved endnu ikke, hvordan resveratrol virker i kroppen, og især ved man ikke, hvor store mængder resveratrol, – og altså hvor meget vin – der kræves for at hindre blodpropper i blodkarrene omkring hjertet. New Scientist, 3/1-1998, s. 16 Proceedings of the National Academy of Sciences bd.94, s. 14.138 (Barry Gehm fra Northwestern University Medical School i Chicago m.fl).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply