Search Posts

pankreaskræft-og-kaffe


KAFFE OG PANKREASKRÆFT

Forskere på Harvard School of Public Health, nåede i en undersøgelse om årsagerne til pankreaskræft frem til den overraskende konklusion, at kaffedrikning medførte en større risiko for denne kræftform end cigaretrygning. Pankreas betegnes også bugspytkirtlen. Der konstateredes ikke nogen risiko for udvikling of pankreas-kræft på grund of alkohol eller te-drikning, eller p.g.a. rygning of pibe eller cigarer. Kræft i pankreas er den 4. mest almindelige dødelige sygdom i USA. Da Brian MacMahon og kolleger ville studere årsagen til pankreas-kræft blandt patienterne i Boston besluttede man også at tage kaffe- og tedrikning med i undersøgelsen, der ellers primært var beregnet på at undersøge alkohols og rygnings virkning. Undersøgelsen konkluderer, at indtagelse of 1-2 kopper kaffe om dagen giver en øget risiko på godt 2 gange, 3-4 kopper pr. dag forøgede risikoen over 2 3/4 gange, og folk, der drak mindst 5 kopper kaffe om dagen, havde over 3 gange så stor risiko for at få denne kræft. Brian MacMahon antager på denne baggrund, at måske halvdelen of pankreaskræfttilfældene kan skyldes kaffedrikning. Undersøgelsen vil nu blive fuldt op of supplerende undersøgelser, der eventuelt kan klarlægge, om der findes faktorer, som optræder sammen med hyppig kaffedrikning. The Times 14.marts 1981 s.16 (ref. fra New England Journal of Medicin 12.marts 1981 bd.304 s.630).

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 4

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply