Search Posts

phpMyAdmin MySQL database php spam comments

TRYK 1)Edit, indsæt følgende kode:


phpMyAdminphpMyAdmin
Navigation panel settingsNavigation panel settingsReload navigation panelReload navigation panel

delete from bninfowp1wp_comments where comment_approved = 'spam';

og
]]><span style="font-family: Consolas,Monaco,'Courier New',Courier,monospace; font-size: 12px;"><span style="font-family: Consolas,Monaco,'Courier New',Courier,monospace;">DELETE FROM </span>bninfowp1wp_comments <span style="font-family: Consolas,Monaco,'Courier New',Courier,monospace;">WHERE comment_approved = 0</span></span>Simulate query

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply