Search Posts

promillegrænsen


SPRITKØRSEL

Prof. Jørgen Dalgaard, Retsmedicinsk Inst, Århus, siger til Politiken, at unge mennesker påvirkes kraftigere af spiritus end ældre. Han foreslår derfor, at 0,8-promillegrænsen nedsættes til 0,5 promille for unge under 26 år. Ved de nugældende regler får man bøde ved 0,8 promille, mister kørekort ved 1,2 promille og frihedsstraf ved 1,5 promille. En tommelfingerregel siger, at en 70-80 kg person med fyldt mave kan drikke 3 genstande uden at komme over 0,8 promille og forbrænder 1 genstand pr. time. Men reglen skal tages med alle mulige forbehold. Påvirkningsgraden afhænger bl.a. af vægt, medicinindtagelse og hvad man har spist. Politiken 13. dec-80 1 . sekt. s .9

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply