Search Posts

quantum

quantum

Electrons corralled using new quantum tool ::: Researchers have succeeded in creating a new 'whispering gallery' effect for electrons in a sheet of graphene — making it possible to precisely control a region that reflects electrons within the material. They say the accomplishment could provide a basic building block for new kinds of electronic lenses, as well as quantum-based devices that combine electronics and optics.

  • Forskere har formået at skabe en ny "hvisker galleri 'effekt for elektroner i et ark graphene – hvilket gør det muligt præcist at styre en region, der afspejler elektroner i materialet. De siger udførelsen kunne give en grundlæggende byggesten for nye former for elektroniske linser, samt kvante-baserede enheder, der kombinerer elektronik og optik.(bionyt.dk/163/kilde-218 ).

  • quantum

Quantum technologies: Scientists control the flow of heat and light in photonic crystals ::: Scientists have found a way to control heat propagation in photonic nano-sized devices, which will be used for high speed communications and quantum information technologies.

  • Forskere har fundet en måde at styre varmen formering i fotoniske nanostørrelse enheder, som vil blive brugt til højhastigheds kommunikation og kvante informationsteknologi. (bionyt.dk/163/kilde-219 ).

  • quantum

Quantum-mechanical monopoles experimentally identified ::: Researchers have experimentally identified a pointlike monopole in a quantum field for the first time. The discovery givesscientists insight into the monopole magnet, an elementary particle that they believe exists but have not yet seen.

  • Forskere har eksperimentelt identificeret en punktlignende monopol på en kvante felt for første gang. Den opdagelse givesscientists indsigt i monopol magnet, en elementarpartikel, som de mener, der findes, men har endnu ikke set. (bionyt.dk/163/kilde-220 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply