Search Posts

sæljagt-Grønland


IMPORTFORBUD FOR SÆLSKIND

Holland har indført Importforbud for sælskind. Man mener, det bliver for besværligt, hvis tolderne skal bestemme sælarterne, og derfor gælder reglen for alle sælarter. Grønland, der årligt fanger 100.000 sæler (90% heraf er ringsæler), protesterer, og vil eventuelt rejse sag ved EF-domstolen. Ringsælbestanden på 2 til 3 millioner er ikke truet ved den grønlandske jagt, og sælsalget har enorm betydning for den grønlandske fangerbefolknings eksistensgrundlag. "Greenpeece" nr.l, feb.1981 s.10.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr.4

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply