Search Posts

Siemensfonden

Siemensfonden uddelte i foråret 2020 omkring 300.000 kroner til støtte for de naturvidenskabelige studier

Bestyrelsen for Siemensfonden støttede 14 ansøgninger fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, DTU og IT Universitetet samt VIA University College.

Siemensfonden har siden 1964 ydet støtte til at højne kvaliteten af de naturvidenskabelige studier i Danmark.

De udvalgt 11 studieprojekter blev støttet med et beløb på mellem 10.000 og 30.000 kroner. Støtten til disse projekter er med til at sikre, at de studerende kan få adgang til materialer og udstyr, som er nødvendig for at kunne gennemføre deres analyser og teste nye løsninger.

Udover studieprojekterne gav Siemensfonden støtte til 3 aktiviteter, som har til formål at fremme interessen for teknologi.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening fik støtte til at holde Science Camps i 2020

Niels Bohr Instituttet fik støtte til opdatering af Den Naturvidenskabelige Legestues forsøgsstation.

ATV fik støtte til forskellige arrangementer.

Thomas Sinkjær er formand for Siemensfondens bestyrelse.

Fonden modtog i forretningsåret 2019/2020 i alt 40 ansøgninger, heraf blev 14 ansøgninger tilgodeset med støtte. Der blev i alt uddelt knap 308.000 kroner.

Støtten til to ansøgninger fra Københavns Universitet blev overrakt 6. marts

Den 6. marts kl. 14 blev støtten til de godkendte ansøgninger fra Københavns Universitet (KU) overrakt ved en begivenhed på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Bülowsvej 17, 1850 Frederiksberg C.

Det ene legat til KU på 29. 872 kroner blev givet til indkøb af specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode. Det drejer sig om en forstærker med meget lav støj til The Center for Quantum Devices (QDev) ved Niels Bohr Instituttet. Den lave støj er nødvendig, når der skal forstærkes svage signaler i forbindelse med udviklingen af fremtidens såkaldte quantum computere.

Det andet legat til KU på 25.000 kroner blev givet til masterstuderende Morten Lunn Haubro. Pengene skal bruges til materialer til at konstruere en trykcelle, som kan yde et tryk på ikke mindre end 2,5 Giga Pascal. Det store tryk er relevant, når man skal undersøge visse typer magnetiske materialer, hvor trykket kan få materialet til at ændre de magnetiske egenskaber. Materialerne kan være relevante i forbindelse med udvikling af superledere.

Om Siemensfonden

Siemensfonden i Danmark er indstiftet i 1964 af Siemens A/S. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S, som uddeles af en uafhængig bestyrelse til forskning og projekter primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.

I forhold til fundatsen støttes principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men der er især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner og fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

§  Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.

§  Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).

§  Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.

§  Aktiviteter og tiltag så som konferencer, gå-hjem-møder eller workshops som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

Formand for bestyrelsen er professor Thomas Sinkjær, ansvarlig for Talent Programmes hos Lundbeckfonden.

Yderligere oplysninger

 Siemens A/SSteen DalsgårdKommunikationschefTelefon: +45 23 49 36 91E-mail: steen.dalsgaard@siemens.com  Karina LødrupSekretær for SiemensfondenTelefon: +45 23 72 38 84E-mail: karina.loedrup@siemens.com

Om Siemens A/S

Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens over 6.000 medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres. Siemens i Danmark består af selskaberne Siemens A/S, Siemens Energy A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S, Siemens Mobility A/S og Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S).

Kommunikation om Siementsfondens uddelinger:

Christian Bentsen
Head of Corporate Communication og Issues ManagementMobil: 5124 5355
E-mail: cbe@primetime.dk
 – Affilieret partner i Edelman-netværket
Tlf. 3313 0525primetime.dk
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image