Search Posts

søvn

Denne side er et supplement til
**BioNyt – Videnskabens Verden** nr.158

Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!**


Køb dette nr.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM SØVN Supplement til BioNyt Videnskabens Verden nr. 158


Kan frygt fjernes under søvn?Frygt vil kunne fjernes under søvn (hvis fobien kan kobles via betinget indlæring til en tredie association (f.eks. et duftindtryk), som man under søvnen kan lære ikke at frygte)

I et interessant forsøg, som aldrig tidligere er blevet udført, gav man 7 mænd og 8 kvinder et ubehagligt, men mildt elektrisk stød, medens de så et foto af et neutralt ansigt og mærkede en duft. De lærte ved betinget indlæring at frygte dette foto og denne duft. Da man senere lod dem sove under duftpåvirkning, lærte de under søvnen, at duften – men også foto'et – ikke skulle frygtes.

Søvn kan styrke hukommelsen for informationer af følelsesmæssig karakter. Omvendt viser det nye studie, at man under søvn kan indlære, at noget ikke skal frygtes.

Det er kendt, at man kan nedsætte frygt ved at udsætte en person for den ubehagelige stimulus gentagne gange og i mindre mængder. Man kan mindske frygt ved at vende tilbage til frygten igen og igen i trygge rammer. Forklaringen er, at hjernen hver gang indlærer sammenhængen påny, men hvis rammerne under den nye indlæring er trygge, så sker nyindlæringen uden at frygt er med i billedet.

Det nye forsøg viser, at man også kan fjerne frygt under søvn – og uden at skulle udsætte personen for frygtpåvirkningen igen. Det er første gang, at følelsesmæssig hukommelse manipuleres hos mennesker under søvn.

De amerikanske forskere lod 15 ­raske forsøgspersoner på i gennemsnit 25 år udsætte for milde elektriske stød, som var ledsaget af duftindtryk i form af forskellige dufte (bl.a. mynte og citron) samt ­desuden visning af et sort/hvidt-foto af et ansigt af en mand med et neutralt ansigtsudtryk.

Frygtreaktionerne blev målt ved at måle personens sved-niveau. Frygt medfører let svedning, hvilket kan måles objektivt ved at måle hudens ledningsevne, idet den elektriske ledningsevne i huden bliver større, når huden sveder som følge af frygt.

Når forsøgspersonerne under søvnen blev udsat for duften, som tidligere var blevet efterfulgt af et ubehageligt elektrisk stød, bevirkede det, at deres hjerne også erindrede sig ansigtet, som ligeledes var koblet (ved betinget indlæring) til den ubehagelige stimulus. Men da det elektriske stød udeblev, blev denne sammenkobling efterhånden mindre i den sidste del af søvnperioden. Både duft/frygt-koblingen og ansigt/frygt-koblingen blev svækket, fordi personen ikke blev udsat for et elektrisk stød under søvnen.

Man gav forsøgspersonerne tape for munden for at sikre, at indåndingen under søvnen skete gennem næsen, således at duften blev registreret.

Når forsøgspersonerne vågnede, fik de igen vist det foto, som de tidligere havde lært at koble til et elektrisk stød. De personer, som ikke var blevet manipuleret under søvnen, viste stadig frygt, men det gjaldt i mindre grad for de personer, som var blevet manipuleret under søvnen.

Førsteforfatteren til forsøget, Katherina Hauner, der er postdoc i neurologi ved Feinberg School of Medicine (Northwestern University, Chicago), konkluderer, at selv om det konstaterede fald i frygt var lille, ville kontinuerlig eksponering for denne påvirkning under søvn i sidste ende kunne resultere i en fuldstændig sletning af den fobiske hukommelse.

Nyindlæringen fandt sted under søvnperioder med langsomme hjernebølger, som er det tidspunkt under søvnen, hvor hukommelsens konsolidering menes at finde sted. Der blev udført avanceret hjernescanning med funktionel magnetisk resonans image-scanner (fMRI, high-resolution functional magnetic resonance imaging). Hjernescanningen under søvn+duft situationen viste øget aktivitet i hjerneområder for betingede reflekser og lugteindtryk.

Det er muligt, at metoden kan bruges til behandling af fobier. ___ Når personen under søvnen blev udsat for duft, som var blevet koblet til frygten for at få et elektrisk stød, steg hudens ledningsevne (som tegn på frygt) i den første halvdel af søvnperioden med langsomme hjernebølger.

Men da personen ikke under søvnen blev udsat for et elektrisk stød faldt denne frygtreaktion. Personen lærte altså under søvnen, at duften ikke skulle frygtes for den var ikke mere ledsaget af et el-stød. Dette sås under de søvnperioder, der karakteriseres af langsomme hjernebølger.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM SØVN:

Dele af denne side kræver abonnement

bionyt.s807.sureserver.com/søvn

på BioNyt Videnskabens Verden


Hvor længe sover elefanter?

Could better sleep prevent gestational diabetes? A new study links short sleep during pregnancy and gestational diabetes mellitus—suggesting that addressing sleep concerns during pregnancy could potentially reduce the risk of developing GDM diabetes . GDM, which is diagnosed by high blood glucose levels, is one of the most common health problems during pregnancy. Unmanaged high glucose levels in pregnancy can result in complications that can affect bothææææææ
Could better sleep prevent gestational diabetes?A new study links short sleep during pregnancy and gestational diabetes mellitus—suggesting that addressing sleep concerns during pregnancy could potentially reduce the risk of developing GDM diabetes. GDM, which is diagnosed by high blood glucose levels, is one of the most common health problems during pregnancy. Unmanaged high glucose levels in pregnancy can result in complications that can affect bothææææææ
Could better sleep prevent gestational diabetes?A new study links short sleep during pregnancy and gestational diabetes mellitus—suggesting that addressing sleep concerns during pregnancy could potentially reduce the risk of developing GDM diabetes. GDM, which is diagnosed by high blood glucose levels, is one of the most common health problems during pregnancy. Unmanaged high glucose levels in pregnancy can result in complications that can affect bothææææææ
Neuroscientist probes tiny world of the fruit fly to discover sleep/eating/activity connection The humble fruit fly has proved to be a fruitful research subject for a neuroscientist team. The collaborators’ research into their behavior has helped expand our understanding of some important neurobiological connections between eating and sleep — including the infamous “food coma” felt after a big meal.ææææææ
Neuroscientist probes tiny world of the fruit fly to discover sleep/eating/activity connectionThe humble fruit fly has proved to be a fruitful research subject for a neuroscientist team. The collaborators’ research into their behavior has helped expand our understanding of some important neurobiological connections between eating and sleep — including the infamous “food coma” felt after a big meal.ææææææ
Neuroscientist probes tiny world of the fruit fly to discover sleep/eating/activity connectionThe humble fruit fly has proved to be a fruitful research subject for a neuroscientist team. The collaborators’ research into their behavior has helped expand our understanding of some important neurobiological connections between eating and sleep — including the infamous “food coma” felt after a big meal.ææææææ
søvn – billedscanning viser hjernens omstilling under søvn æææSleep research high-resolution images show how the brain resets during sleepæææStriking electron microscope pictures from inside the brains of mice suggest what happens in our own brain every day: Our synapses — the junctions between nerve cells — grow strong and large during the stimulation of daytime, then shrink by nearly 20 percent while we sleep, creating room for more growth and learning the next day.ææææææ
søvn – campingferie – om at telttur er godt mod søvnløshed æææSøvnløs? Tag på telttur en weekendæææNaturligt sollys og nattemørke kan hjælpe dig til at få en bedre døgnrytme… "ææææææ
søvn – hjernen skrumper under søvn æææSleeping Shrinks the Brain … and That's a Good ThingæææSleep provides a time for the brain to prune synapses to ensure only the most important information is retained.ææææææ
søvn – og en hulefisk æææTiny cavefish may help humans evolve to require very little sleepæææWe all do it; we all need it—humans and animals alike. Sleep is an essential behavior shared by nearly all animals and disruption of this process is associated with an array of physiological and behavioral deficits. Although there are so many factors contributing to sleep loss, very little is known about the neural basis for interactions between sleep and sensory processing.ææææææ
søvn – og synapser æææ[Perspective] Synaptic scaling in sleepæææSleep appears to be a universal phenomenon in the animal kingdom (1) and lack of sleep leads to severe cognitive disruption (2). Yet, the biological function of sleep is unknown. On pages 507 and 511 of this issue, de Vivo et al. (3) and Diering et al. (4), respectively, provide a peek into the nightlife of synapses, the neural connections in the nervous system. The studies reveal substantial alteææææææ
søvn – og synapser æææ[This Week in Science] Synapse remodeling during sleepææææææARTIKEL ER LAVET OM ELEFANTERS SØVN(bionyt.s807.sureserver.com/søvn)ææææææ
søvn – om at hjernen under søvn opbygger hukommelse for det, vi har lært i løbet af dagen æææYou can only learn so much before needing to snoozeæææSleep recalibrates the brain’s memory cells, allowing us to solidify what we’ve learned and use it when next awake, new evidence from mice indicates. Sleep deprivation, sleep disorders, and sleeping pills can interfere with the process, researchers from the Johns Hopkins University School of Medicine conclude. “The bottom line is that sleep is not really downtime for the brain.” “Our findings solææææææ
søvn – om at søvn er vigtig for at glemme – og at det netop også er vigtigt at kunne glemme æææTwo New Studies Explain How Memories Are "Pruned" During SleepæææThe pair of papers suggest that sleep is crucial in order to wipe out memories. Yep – it turns out that, sometimes, it's smart to forget.ææææææ
søvn – om at vi i søvnen rydder op i ligegyldige hukommelsesspor ved at fjerne knopper på nervecellerne æææNye studier bekræfter: Vi sover for at rydde op i hjernens kaosæææI søvnen rydder hjernen helt fysisk op i ‘ligegyldige’ hukommelsesspor ved at fjerne knopper på nervecellerne. Det gør, at vi kan glemme på en smart måde.ææææææ
søvn – om søvns og døgnrytmers betydning for at kunne huske æææIt's Okay That You Don't Like Mornings–Your Memory Probably Doesn't EitheræææHow sleep, circadian rhythms and chronotype affect your ability to rememberææææææ
søvn og hukommelse og glemsel: søvnens virkninger på hjernen æææMatter: The Purpose of Sleep? To Forget, Scientists SayæææTwo studies suggest that the brain edits itself during sleep, paring back the tangle of neurons that grows in waking hours.ææææææ
søvn og hukommelsen – mangel på søvn hæmmer nye erindringers dannelse æææSleep deprivation handicaps the brain's ability to form new memories, mouse study showsæææStudying mice, scientists have fortified evidence that a key purpose of sleep is to recalibrate the brain cells responsible for learning and memory so the animals can 'solidify' lessons learned and use them when they awaken — in the case of nocturnal mice, the next evening.ææææææ
søvn og indlæring æææEr det lettere for småbørn at lære ord når de får en søvnpause? Ifølge en undersøgese lærer børn under skolealderen bedst når de får en nap.æææPreschoolers learn words best if they have a napæææNaps play an important role in helping babies hang onto what they learn. Now, a new study suggests naptime could have a similar effect on language learning in preschoolers. Researchers studied verb learning in three-year-olds and found that those who napped after learning new verbs had a better understanding of the words when tested 24 hours later. The findings, which will appear in the journal Cææææææ
søvn: immunsystem regulerer søvn (hjernens immunprotein NLRP3 er med til at regulere søvn) æææStudy points to a universal immune mechanism as a regulator of sleepæææSleep may be regulated in part by several brain-based immune proteins collectively called inflammasome NLRP3, suggests new research conducted in mice.ææææææ
søvnkontrol i hjernen æææResearchers Tap a Sleep Switch in the BrainFor more than a century, biologists have been studying sleep. And over the decades, interesting findings have piled up: Sleep deprivation, we now know, can be lethal. Sleep pressure — the need for sleep — increases the longer you’re awake. In humans and other mammals, sleep is very recognizable in readings of brain activity. Early on, the squiggling line of an EEG readout starts to form kinks calææææææ
elefanter har kort søvn æææMysteries of elephant sleep revealedæææAfrican elephants living in the wild sleep for the shortest time of any mammal, according to a study.ææææææ
elefanter har kort søvn æææHow Long Do Animals Sleep?æææSleep time in animals ranges from just 2 hours a day for the elephant to 20 hours a day for the sloth.ææææææ
elefanter har kort søvn æææWild elephants will sleep when they’re deadæææThey may get less shut-eye than any other mammal Wild elephants can’t be bothered with sleep. A new study suggests that they may sleep less than any other mammal, snoozing for around two hours night.ææææææ
elefanter sover kun i 2 timer om dagen æææElephant All-Nighters? Giant Beasts Sleep Only 2 HoursæææThe enormous African elephant doesn't need that much sleep, a new study finds.ææææææ
elefanter sover kun i 2 timer om dagen æææThe ultimate power nap: Researchers use 'Fitbits' to track elephant sleep in the wildæææBehavioral studies of elephant sleep in zoos record that they sleep around four hours per day and can sleep standing up or lying down — but how much do they sleep and how do they sleep in their natural environment? Researchers have made use of small activity data loggers, scientific versions of the well-known consumer fitness and wellness tracker, Fitbit, to study the sleeping patterns of elephanææææææ
søvngængeri – forskning afæææ The Science of SleepwalkingHow our brains can be both asleep and up and about at the same time. ææææææ
Søvn med een hjernehalvdel; BioNyt Videnskabens Verden nr.106 s.17 [Find]

Søvn øges af melatonin (alfabetisk note); BioNyt Videnskabens Verden nr.108 [Find]

Søvn: Hvor længe sover man?; BioNyt Videnskabens Verden nr.8 s.2 [Find]

Søvn: Hvorfor gaber vi?; BioNyt Videnskabens Verden nr.127 s.15 [Find]

Søvn: Kan søvn undværes?; BioNyt Videnskabens Verden nr.127 s.13 [Find]

Søvn: Narkolepsi; BioNyt Videnskabens Verden nr.112 s.11 [Find]

Søvn: Snorken, middel mod; BioNyt Videnskabens Verden nr.62 s.8 [Find]

Søvnbesvær pga. ecstasy; BioNyt Videnskabens Verden nr.110 s.28 [Find]

Søvnforskning: Sådan holder du dig vågen; BioNyt Videnskabens Verden nr.127 s.10 [Find]

Søvnstimulerende stof fundet; BioNyt Videnskabens Verden nr.19 s.4 [Find]

Søvn-vitaminer (i art om lysterapi); BioNyt Videnskabens Verden TEMANUMMER 1 s.37 [Find]

Se oplysninger om søvn på internettet (danske artikler).

See articles about sleep (in English)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply