Search Posts

SPECT-brain-imaging-hjernescanning-af-hjernen

TED-talk. Viser billeder af SPECT-scanning af hjernen af sygdomme som Alzheimer, OCD, depression, tumor mv. Konklusion: Psykiatere burde lære at se billeder af hjernen – de er de eneste læger, som ikke ser på det, de behandler.

Brain SPECT imaging. Det er en scanning, som viser, hvordan hjernen arbejder. SPECT ser på blodgennemstrømningen i hjernen og dermed kan man sammenligne aktiviteten i forskellige hjerneområder. Daniel Amen og kolleger har gennem over 20 år etableret verdens største database over hjernescanninger med relation til adfærd (behaviour) med 83.000 hjernescanninger af patienter fra 93 lande. SPECT-billedscanning af hjernen giver basalt set oplysninger om, hvorvidt der er god aktivitet i hjernen, eller for lidt aktivitet eller for meget aktivitet. Man kan med SPECT få et billede af den ydre overflade af hjernen. En rask hjerne viser en form (shape), der er jævnt fordelt over hele hjernen og symmetisk. Et andet SPECT-billede af hjernen viser med rød farve, hvor der er høj aktivitet. En hjerne, som har haft et slagtilfælde (stoke) vil have huller i hjernebilledet.

I den raske hjerne er der mest aktivitet bagest i hjernen.

Slagtilfælde (stroke) i hjernen til højre.

I Alzheimer er der huller i hjernen, og det bageste af hjernen har også huller. En person, der har fået Alzheimersymptomer, har i virkeligheden været syg i 30-50 år.

En hjerne med hjerneskade (traumatisk brain injury)

Hjernen efter misbrug af stoffer (drug abuse). Årsagen til at man ikke skal misbruge stoffer er, at de skader hjernen.

OCD. hvor der er er for meget aktivitet i hjernen, især i den forreste del af hjernen, så folk ikke kan lukke ned for deres tanker.

Epilepsi hvor der ofte er områder med øget aktivitet.

I 1992 afholdtes en konference om brug af SPECT inden for psykiatri. Imidlertid mente SPECT-forskerne, at SPECT kun skulle bruges til forskning og ikke skulle bruges af kliniske psykologer. Det syntes Daniel Amen var dumt. Uden billeder at se på udførte psykiatere deres diagnosearbejde på samme måde som man gjorde i 1840, nemlig ved at lave diagnose ved at tale med folk og lede efter klynger af symptomer (symptom clusters). Psykiatere er de eneste medicinske specialister som aldrig ser på det organ de behandler. Men hjernesygdomme som ADHD, angst, depression og afhængighed er ikke simple, entydige sygdomme, men forekommer i mange typer.

De to billeder viser patienter, som begge har dyb depression. Den enes hjerne har lav aktivitet, den anden hjerne har høj aktivitet. De skal have forskellig behandling. Behandlingen skal rettes som den individuelle hjerne og ikke til en symptom-klynge.  

Mild hjerneskade (mild traumatic injury) er en hovedårsag til psykiatriske sygdomme. Dette viste SPECT-scanningerne, men indtil da havde man ikke opdaget det, for disse mennesker opsøgte psykiatere med symptomer, såsom problemer med temperamentet, angst, depression og søvnløshed, uden at den til grund liggende milde hjerneskade blev oplyst.  

En dreng, der som 3-årig faldt ned at en trappe og var bevidstløs i få minutter, udviklede voldelig adfærd som teenager. Han havde brug for en hjerne-rehabiliteringsprogram, men fik blot lægemidler, som blev givet uden at man kendte og forstod hans hjerneskade. Adfærd er et udtryk for problemet og ikke selve problemet. Ubehandlede hjerneskader er en hovedårsag til hjemløshed, misbrug af alkohol og stoffer, depression, panikanfald, ADHD og selvmord.

Efterhånden som databasen over SPECT-scanninger voksede, søgte dommere og forsvarsadvokater forskernes hjælp til at forstå kriminel adfærd. Forskerne har scannet hjernen af over 500 dømte forbrydere, heriblandt 90 mordere. Dette viste, at mennesker, som gør dårlige ting, ofte har problemer i hjernen. Men overraskende var det, at mange af disse hjerne ville kunne behandles og helbredes. Daniel Amen foreslår, at man i stedet for at stuve disse hjerner i stressende og giftige miljøer begyndte at behandle dem. Det ville kunne behandle sig økonomisk. I stedet for at tænke på kriminalitet og straf burde vi tænke på kriminalitet, vurdering og behandling. Det viser sig, at man faktisk kan ændre folks hjerne, konkluderer Daniel Amen på grundlag af sine studier over hjernescanninger. F.eks. har Daniel Amen og kolleger studeret hjernen hos aktive og tidligere spillere af amerikansk fodbold, som er en sport, hvor hovedet ofte lider skade. Sportsorganisationerne ønskede ikke at vide, at deres sport medførte hjerneskader. Men det overraskende var, at forskerne kunne vise, at 80% af spillere med hjerneskade kunne forbedre deres hjerne med hensyn til blodgennemstrømning, humør og hukommelse ved hjælp af et "brain-smart program".

ADHD hos teenager, der ikke fungerede i skolen, skar sig selv og skændtes med forældrene. Billedet til højre viser at hjernen er blevet forbedret efter behandling, hvor hun fungerede i skolen og var emotionel stabil.

Billede af en hjerne med demens. Efter intensiv brain-rehabilitation program blev hendes hukommelse bedre, og hjernen blev også forbedret som det kan ses på SPECT-scanningen.

En hjernetumor i en 9-årig dreng, som angreb de andre børn. SPECT-scanning viste en hjernecyste på størrelse med en golfbold i venstre tindingelap. Da cysten blev fjernet blev hans adfærd normalt. Drengen er nevø af Daniel Amen.

Leave a Reply