Search Posts

stamceller-del6

STAMCELLER

Hvad er sandsynligheden for at deponeret navlestrengsblod vil komme i brug?

Sandsynligheden for brug

Sandsynligheden for, at personen selv får brug for en sådan transplantation, er blevet vurderet til at være 1: 20.000 i løbet af de første 20 år ( Se kilde 5185 side 22). Direktør Per Mønsted fra navlestrengsblodbanken Stemcare skriver til mig herom: "Ifølge den amerikanske forsker Marcelo C. Pasquini fra Center for International Blood and Marrow Research i Wisconsin er sandsynligheden for, at man får brug for egne stamceller inden for 20 år ca. 1: 5.000, mens han vurderer, at behovet for en transplantation med egne eller en beslægtets stamceller er ca. 1:1.700. Marcelo Pasquini tager her udgangspunkt i de sygdomme, der i dag kan behandles med stamceller. – Men i virkeligheden er det 20-årige perspektiv lidt irrelevant, når det gælder stamceller. For mange af de sygdomme, som kan og vil kunne behandles med stamceller, vil først ramme folk, når de er 60-80 år. Derfor er det langt mere interessant, at vurdere behovet i et længere tidsperspektiv. Inden for et 70-årigt livsforløb vurderer Marcelo Pasquini sandsynligheden for, at man får behov for egne stamceller til ca. 1:400 og endvidere, at behovet for stamceller fra en selv eller en søskende helt ned til ca. 1:200. – Disse beregninger medtager ikke hele det regenerative område, hvor stamcellerne for alvor vil kunne afhjælpe mange sygdomme. F.eks. er det lykkedes engelske forskere at skabe insulinproducerende celler og minilevere ud fra navlestrengsstamceller" ( Se kilde).

Anvendelser
Generelt kan navlestrengsblod kun blive til blodceller, idet dog de mesenkymale celler i navlestrengsblodet kan blive til knogler og brusk. Men det er muligt, at man engang i fremtiden vil benytte stamceller til at behandle hjernesygdomme som Parkinsons sygdom eller Alzheimers demens. Endnu kan man kun i ringe grad få navlestrengsblod til at differentiere til hjerneceller, hvorimod det altså er lykkedes at få dem til at danne bl.a. insulinproducerende celler og leverceller ( Se kilde).

En patient, som f.eks. har en leukæmi- kræfttype, må typisk gennemgå en kemoterapi, som dræber alle kræftcellerne i kroppen. Dette dræber også de blodproducerende stamceller, som derfor må udskiftes – enten med en knoglemarvtransplantation eller med navlestrengsblod, som ikke behøver at matche patientens vævs type helt så meget. Efter at de optøede ca. 600 millioner navlestrengsblodceller er ført over i patientens krop, går der en måned, hvor man kun kan håbe på, at cellerne indtager deres pladser i knoglemarven, hvorfra den fremtidige bloddannelse skal ske.

En 3-årig pige fra Illinois, USA, blev kureret for leukæmi med sine egne stamceller fra navlestrengen, som var blevet nedfrosset ved fødslen. Forskere har vurderet, at 25% af leukæmiramte børn, svarende til ét ud af 2.000 børn, kan blive behandlet for deres kræft med egne navlestrengsstamceller. Det betyder, at stamceller fra navlestrengen fremover kan blive vejen til at kurere en væsentlig del af de mere end 3.000 børn i Europa, der hvert år rammes af leukæmi ( Se kilde). I 2005 fik ca. 600 børn i USA transplanteret navlestrengsblod ( Se kilde 5412 side 41). Denne type transplantationer er blevet foretaget siden 1998.

Kritik af markedsføring
De private navlestrengsblodbanker i Danmark er Copygene og Stemcare (fusioneret okt. 2007) samt Activisionlife, der sender blodet til Polen. Firmaerne har været under kritik og har ifølge Forbrugerrådet fremstillet stamcelleforskningen i et rosenrødt skær, hvilket gav anledning til selvransagelse, og efterfølgende er såvel StemCare's som CopyGene's hjemmesider blevet gennemgået for information, der kunne opfattes som misledende, og der er løbende dialog med Sundhedsstyrelsen omkring markedsføringen, da det er et så nyt område ( Se kilde).

Overlæge Ebbe Dickmeiss, der leder Rigshospitalets blodbank, påpegede overfor DR-magasinet d. 7. jan., 2007 , at stamceller til behandling allerede i dag kan udtages fra patienternes knoglemarv. Disse stamceller bærer vi med os hele livet, og så er der ingen grund til at fryse blodet fra navlestrengen, mente han ( Se kilde). Men på den anden side er han hovedmand bag Rigshospitalets eget initiativ til selv at begynde at opsamle navlestrengsblod, hvilket netop også blev annonceret i januar 2007.

Der er altså ikke længere tvivl om, at også det offentlige sundhedssystem ser nødvendigheden i at kunne behandle med navlestrengsstamceller, og Rigshospitalet har nu også taget initiativ til at starte sin egen opsamling af navlestrengsstamceller fra de fødende. Disse stamceller skal opbevares i Finland og er en del af et skandinavisk samarbejde. Ifølge Ebbe Dickmeiss er ca. 10 procent af stamcelletransplantationerne på unge mennesker under 20 år i dag baseret på navlestrengsstamceller.

Diskussionen om offentlig versus privat opbevaring af stamceller verserer dog stadig. Ved privat opbevaring bevarer man ejendomsretten over egne stamceller, medens man ved offentlig opbevaring giver afkald på denne ret til fordel for at kunne hjælpe de mange. Blodet ville altså kunne komme andre til gode, hvis der var offentlige navlestrengsblodbanker, men sådanne er først nu ved at blive etableret i Danmark. I Sverige har man ikke private navlestrengsblodbanker, men har besluttet at oprette en offentlig navlestrengsblodbank.

I Ahmedabad i Indien har man oprettet Indiens første offentlige navlestrengsblodbank. Her koster opbevaringen mellem 4000 og 10.000 kr, hvilket er billigere end i Danmark. Prisen er dog ikke overkommelig for en almindelig inder.

STAMCELLER

Findes der stamceller i fostervandet?

Amerikanske forskere har opdaget, at fostervandet, der omgiver fosteret under graviditeten, indeholder stamceller, der ligner embryonale stamceller ved at de kan forny sig selv og kan udvikle sig til alle kroppens celletyper.

Man har tidligere i flere tilfælde ubegrundet påstået, at visse voksne stamceller har embryonal-stamcellelignende egenskaber. Men netop fostervandstamcellerne er måske et reelt alternativ til navlestrengsblod – og måske også til embryonale stamceller i lande, hvor brugen af embryonale stamceller er et politisk/religiøst betændt emne. Fostervandstamceller kan enten hentes under graviditeten eller fra moderkagen i forbindelse med fødslen.

Fostervandsstamceller kaldes AFS-celler (efter engelsk: amniotic fluid derived stem cells). De vil kunne bidrage til forskning og til fremtidige stamcellebehandlinger, fordi deres udviklingsstadie svarer til et stadie mellem embryonale stamceller (der findes i befrugtede æg) og voksne stamceller, der bl.a. findes i navlestrengsblod eller i knoglemarven. AFS-cellerne kan udvikle sig til langt flere celletyper end de voksne stamceller, bl.a. til nerveceller, blodkar, leverceller, bruskceller, knogleceller og hjertemuskel celler.

Fostervandets stamceller deler sig lige så hurtigt som de embryonale stamceller, – med en fordoblingstid på 36 timer. Desuden ser det ikke ud til, at fostervandsstamcellerne kan udvikle sig til tumorer, sådan som det er tilfældet med de embryonale stamceller (det er faktisk en definition på embryonale stamceller, at de skal virke som kræftceller i immundefekte mus; stamceller fra navlestrengsblod, moderkagen eller testikelvæv har ikke denne kræftvirkning på immundefekte mus).

Fostervandsstamcellerne har en genetisk sammensætning svarende til babyen, og hvis de nedkøles og gemmes, vil barnet derfor senere kunne behandles med cellerne, uden at kroppen vil frastøde dem.

Forskerne jubler over opdagelsen, for fostervandet er en helt ny kilde til stamceller og tilmed uden de etiske overvejelser, der er knyttet til at benytte befrugtede æg som stamcellekilde ( Se kilde).

STAMCELLER

Kan stamceller bruges mod skaldethed?

Hidtil har man troet, at når man mistede sine hårfollikler var det for evigt. Men det har vist sig, at voksne mus kan regenerere hårfollikler, når deres hud såres. På mus skar forskerne en lille firkant på en centimeter af huden bort to uger efter, at hudens hårfollikler var blevet udviklet. 2-3 uger senere var der blevet dannet nye hårfollikler på sårfladen. Man har kunnet fordoble antallet af nydannede hårfollikler ved at tilsætte signalproteinet Wnt, som vides at være involveret i udvikling af embryonale stamceller. Dette medførte også, at sårhelingen forløb med mindre arvæv. Det kunne altså tyde på, at sårhelingen trigger en embryonal tilstand i huden. De nye hårfollikler viste sig at komme fra stamceller, som ikke normalt er de celler, som danner hårfollikler. Det var overraskende for forskerne. Måske vil skaldethed kunne behandles ved at såre hovedbunden og drysse lidt Wnt-signalprotein på, så stamceller i huden danner helt nye hårfollikler ( Se kilde).

STAMCELLER

Hvilket dyr har en særlig god regenerationsevne?

Man har studeret stamcellernes evne til regeneration ved at studere "verdens bedste stamcellebruger", den mexicanske salamander, der kaldes en axolotl. Den er altså en padde. Dens videnskabelige navn er Ambystoma mexicanum. (Det mærkelige navn "axolotl" stammer fra et Azteker-sprog og betyder formentlig i oversættelse "vandhund", idet "atl" betyder vand, og "xolotl" betyder hund; men da Xolotl er navnet på en dødsgud, er det blevet populært at antage, at salamanderen er opkaldt efter denne gud, selv om det er mindre sandsynligt ( Se kilde)).

Neoteni
Axolotl'en befinder sig hele sit liv i en slags evig larvetilstand (kaldet neoteni) med udvendige gæller. Det ville svare til, hvis frøernes haletudser aldrig udviklede sig til frøer. Axolotl'en har kun rudimentære lunger, og kan ikke som andre salamandre leve på land. Den ånder med gæller og i en vis udstrækning gennem huden. Den kan med nogen succes krydses med tiger-salamanderen Ambystoma tigrinum, og ifølge én teori er den en tilbageudvikling af netop denne art ( Se kilde). Axolotl'en bliver kønsmoden som en forvokset larve, som ligner tiger-salamanderens larve.

Neoteni-udvikling kendes fra andre padder, og kan opstå, hvis der ved iodmangel, lav temperatur eller genetisk mutation kommer problemer med dyrenes thyroxin-hormoner, der er nødvendige for vækst og udvikling ( Se kilde). Når axolotl'en behandles med hormoner, kan dens larvetilstand ved metamorfose ændres til en salamandertilstand, som ligner Ambystoma velasci, som regnes for en mexicansk underart af tiger-salamanderen ( Se kilde).

Axolotl'ens evne til at gendanne organer overgår alt, hvad der ellers kendes hos hvirveldyr. Den kan gendanne en mistet hale (ligesom et firben), men kan f.eks. også gendanne et ben, kæbeknogler, dele af hjertet, eller et helt øje!

Axolotl'en har eksisteret uforandret gennem 350 millioner år. Grundprincipperne for vævenes regenerationsevne ud fra stamceller må derfor være en gammel "opfindelse". Forskerne leder nu efter, om der skulle findes et slumrende potentiale, der kan vække regenerationsevnen hos pattedyr – og mennesket.

Hos axolotl´en har man påvist signalstoffer (neurotransmittere), der har betydning for regenerationsprocessen. Man har også fundet et særligt hormon, der udskilles, hvis axolotl'ens væv bliver beskadiget, så det begynder at bløde. Dette hormon lokker de omkringliggende celler hen til det beskadigede sted. Det pågældende hormon ligner interessant nok et stof, der er fundet hos kalve.

Axolotl'ens signalstoffer studeres bl.a. af Elly Tanaka og medarbejdere ved Max Planck Instituttet for molekylær cellebiologi og genetik i Dresden i Tyskland. Her har man opdaget, at celler i axolotl'en har en evne til at "skifte rolle", så nerveceller f.eks. kan omdanne sig til muskel- eller knogleceller.

Man ved fra eksperimenter med pattedyr, at der hos dem findes et særligt signalstof, der hæmmer regenerationen efter beskadigelser af rygmarven. Man har opdaget, at hvis man blokerer dette regenerations-hæmmende signalstof, vil helingsprocessen lykkes bedre.

Et lignende signalstof er fundet hos axolotl'en, og dette signalstof spiller også en rolle ved helingsprocessen, men signalstoffet har en anden funktion hos axolotl'en end hos hvirveldyrene ( Se kilde).

STAMCELLER

Hvilket organ hos mennesket har en særlig god regenerationsevne?

Menneskets lever er fremragende til at regenerere sig. Hvis man fjerner 2/3 af en lever, regenereres skaderne ved hjælp af "hvilende" leverceller (hepatocytter), som begynder på celledelinger og både danner modne hepatocytter og galdegangsepithelceller.

Man har dog vist, at leveren også indeholder en lille population af celler, som kaldes "de ovale celler", og som er stamceller. Hvis man med et giftstof forhindrer hepatocytternes celledelinger, bliver de "ovale celler" aktive og begynder at dele sig og danner modne hepatocytter og galdegangsepithelceller( Se kilde 5185 side 40).

STAMCELLER

Kan man tro på al litteraturen om stamceller?

Modstanderne af etablering af embryonale cellelinier (og evt. også kerneudskiftning af ægceller med henblik herpå) tæller de katolsk-religiøse dele af USA samt regeringsflertallet i EU-lande som Polen, Slovakiet, Malta, Italien, Østrig og Tyskland, som er blevet kaldt et nyt "religionsjerntæppe" i Europa ( Se kilde). Internettet vrimler med kilder om stamceller, som bygger på 'pro-life'-argumentation. Disse internetsider forvrænger videnskabelige budskaber, idet de på forhånd har besluttet sig for at være imod forskning af en bestemt slags celler, de embryonale stamceller, så fremskridt i embryonale stamceller ignoreres eller beskrives negativt, medens der omvendt skrives overdrevent begejstret om voksne stamceller samt stamceller fra navlestrengen, fostervandet eller moderkagen, tilbageførte voksen stamceller, embryonale stamcellelignende celler fra ikke-levedygtige befrugtede æg og andre "prolife"-krumspring. Der er almindelig enighed blandt forskerne om, at embryonale stamceller rummer de største potentialer, og dette er også påvist flere gange, f.eks. kan embryonale stamceller differentiere til naturlige pacemakerhjerteceller, hvilket voksne stamceller ikke kan.

Der er grund til at advare imod blandt andet følgende internetsider: lifenews.com , cloninginformation.org, stemcellresearch.org, usccb.org/prolife, og zenit.org.

Et andet problem i mediedækningen af stamcelleområdet er, at ét uheldigt resultat, med én stamcellekultur og i én bestemt sammenhæng, let i overskrifter og omtale rammer hele stamcelleområdet. Danske forskere viste f.eks. at voksne stamceller, som ved gensplejsning var gjort langtidslevende, viste kræfttendenser (ikke overraskende, da langtidslevende og -delende celler er sådan), blev det i medierne udråbt til, "stamcellebehandling kan give kræft". Men stamcellebehandling sker under mange forskellige forhold, og er ofte uden tegn på kræftrisiko. (Indgivelse med udifferentierede embryonale stamceller rummer kræftrisiko, men det er velkendt).

Der er derfor grund til at være på vagt, når medierne skriver noget om stamceller. Det kan både være for positivt/begejstret og for negativt/ skræmmende i forhold til virkeligheden. Det er vigtigt at bemærke, hvilken kilde, man læser oplysningerne i. Især skal man være på vagt over for simple og enkle meninger og fundamentalistisk-klare grænser. Og man skal specielt være på vagt overfor politikere, religiøse og bloggere.

Opinionsundersøgelser har i øvrigt vist, at befolkningerne generelt er mere positive end politikerne, og mere positive, jo mere de ved, og meget, meget mere positive, hvis de selv eller et familiemedlem kunne få gavn af stamcelleforskningen!

Endelig kan man faktisk ikke være sikker på den korrektheden af den videnskabelige litteratur, dels kan der naturligvis være fejltolkninger, men der kan i sjældne tilfælde også være snyd: Problemet med hvordan man kunne pode en ægcelle med en cellekerne fra en patients celler, frembringe en blastocyst, og høste humane embryonale stamceller, blev proklameret løst* [* Et falsum – og det var i 2007 endnu ikke lykkedes at få teknikken til at virke med sikkerhed på menneskeæg.] med stor succes af en professor fra Seoul i Sydkorea. Woo-Suk Hwang blev dengang anset for en af de bedste stamcelleforskere i verden. På trods af, at meget faktisk lykkedes i hans laboratorium, blev der påvist fejl og snyd i nogle af laboratoriets publikationer. Imidlertid blev Woo-Suk Hwang nemlig senere forbundet med den største videnskabelige skandale i mange år, og en national skandale i Sydkorea, som ellers havde placeret sig i den internationale elite inden for kloning og stamcelleforskning. Woo-Suk Hwang påstod først at have skabt en embryonal stamcellelinie ud fra 30 klonede blastocyster, og senere sensationelt at have skabt hele 11 embryonale stamcellelinier ud fra kun 31 klonede blastocyster.

Manglende baggrundsstøj viste snyd
Der var snyderi med i billedet. Det blev opdaget ved at sammenligne de rapporterede DNA-fingeraftryk for de embryonale stamcellelinier med de rapporterede DNA-fingeraftryk for de voksenceller, som blev påstået at have leveret cellekernen. Der skal være helt det samme DNA i voksencellen som i de afledte embryonale stamceller, men der er altid lidt "baggrundsstøj" på grund af lidt forskellige ydre betingelser, som vil være til stede under de foretagne analyser – og de rapporterede analyser af DNA-fingeraftrykkene var faktisk for ens. Et ekspertpanel konkluderede, at Woo-Suk Hwang's gruppe ikke havde skabt en eneste af de 11 påståede embryonale stamcellelinier, som var blevet publiceret i Science i maj 2005, og at hans gruppe end ikke havde skabt de klonede blastocyster fra det først rapporterede forsøg (publiceret i Science i 2004). De blastocyster, som blev lavet dengang, var i virkeligheden fusioner mellem kerneholdige ægceller og kernen fra en af de polceller, som dannes under kvindens meiose (hvorunder der ud fra 4 nyetablerede celler dannes én haploid ægcelle og tre haploide polceller, altså alle med kromosom antallet (n), hvorved Woo-Suk Hwangs fusionscelle blev (2n), dvs. diploid). De celler, der blev til blastocysterne, var altså i virkeligheden dannet ved partenogenese – dvs. uden befrugtning. Selv om det ukorrekt var blevet hævdet at være verdens første kunstige kloning af humane embryonale stamceller, kan partenogenese-blastocysterne faktisk godt tænkes at have værdi, idet de er genetisk identiske med den pågældende kvinde, og kan derfor tænkes at være anvendelige mod sygdomme hos en sådan individuel kvinde. Andre har senere også frembragt partenogenetiske humane blastocyster.

Ved rapporteringen af disse forsøg var der snydt med DNA-analyserne og anvendt falske fotos af cellerne ( Se kilde), og Woo-Suk Hwang indrømmede senere dette.

Den danske biolog (med Ph.D. i neurobiologi) og journalist ved Weekendavisen, Lone Frank, besøgte Woo-Suk Hwang 7. oktober 2004. Lone Frank afsluttede sin bog "Klonede tigre" i juni 2005, og nåede dermed ikke at få opdagelsen af snyderiet med i sin bog (der udkom 2005 på Gyldendal). Hun fortæller i bogen på side 27-73 om sit 12-timers møde med Woo-Suk Hwang, og beskriver ham som en lille, adræt mand med varme øjne og tillidsvækkende drengethed. Han var oprindelig dyrlæge, og var kendt for at have klonet kalven Hanroo, nr. 5 i rækken af pattedyr, som det lykkedes at klone. I 2005 opførte universitetet i Seoul en helt ny bygning, som udelukkende skulle huse Hwangs forskergruppe.

Ud over kloning arbejdede hans gruppe med kalve, hvor man havde forsøgt at indsætte et priongen, som skulle være ufølsom for kogalskabsmitte, og knock-out svin, der mangler genet for alfa-1,3-galaktose (et sukkerstof, som menneskets immunsystem ikke tolererer på donororganer( Se kilde 5271 side 42)). Svinene, som engang i fremtiden tænkes anvendt til xenotransplantation, fik også indsat menneskegenerne CD59, DAF og MCP, som skal få immunsystemet til at tro, at organerne stammer fra et menneske. Lone Frank beskriver i sin bog, at de studerende og laboranter kan arbejde i op til 5-6 timer i træk ved mikromanipulatoren, hvor de klemmer kerner ud af celler, og næsten kan komme i en meditativ tilstand, samt at Woo-Suk Hwang nævnte, at koreanerne måske er særlig fingernemme, fordi de fra tidlig barndom har brugt spidse, glatte metalspisepinde, som det er traditionen i Korea ( Se kilde 5271 side 54).

Efter at han indrømmede forskellige løgne og snyderier blev han fjernet fra human embryonal stamcelleforskning, og han arbejder nu med kloning af dyr. Man har dog anerkendt, at han faktisk klonede hunden Snuppy. (Holdet, som klonede hunden, har siden klonet koreanske grå ulve, som er en truet race, og har indgået aftale med landets toldvæsen om at klone de narkohunde, der har de skarpeste næser, før hundene går på pension ( Se kilde)).

Woo-Suk Hwang anerkendes også for at være den første, som frembragte partenogenetiske, klonede, humane embryonale stamceller.

STAMCELLER

Hvilke problemer skal løses inden for stamcelleforskningen?

Opformering af stamceller før brug

Stamceller fra knoglemarven findes i så stort antal, at dyrkning af stamcellerne ikke er nødvendig før transplantation. Andre stamceller vil imidlertid skulle opformeres ved dyrkning, før der er nok til en transplantation. Det er en vanskelig opgave at holde stamceller ikke-differentierede, så de bevarer evnen til at differentiere sig i forskellige retninger. Det kræver veldefineret sammensætning af dyrkningsmediet og tilsætning af bestemte vækstfaktorer og i særlige koncentrationer. Man må også anvende standarder for, hvor mange stamceller, som fra starten skal overføres til dyrkningsskålen, hvor tit man skal fortynde dyrkningsmediet med nyt medie, og hvor tit cellerne skal flyttes til et helt frisk dyrkningsmedie. Og man må kunne identificere stamcellerne sikkert ud fra f.eks. mikroskopisk udseende, celletypens specifikke overfladeantigener, de vævsspecifikke enzymer, og hvilke gener, som plejer at være aktive i den pågældende celletype, samt celletypens biologiske aktivitet (f.eks. at den producerer insulin, hvis det er det, den skal; eller at cellerne sammentrækkes på synkron måde som hjertemuskelceller, hvis det er det, de skal).

Genetiske sygdomme
Ved behandling af en genetisk sygdom er der et specielt problem: I dette tilfælde må cellernes arvemateriale ikke stamme fra patienten selv. Når der er tale om en genetisk sygdom vil det ikke have mening at opformere patientens egne stamceller, som jo bærer den genetiske defekt.

Manglende viden
Man mangler at finde frem til de betingelser, hvorunder en speciel stamcelle differentierer til en bestemt specialiseret celle. Dette problem er mest akut for totipotente og pluripotente stamceller, eftersom disse celler er i stand til at differentiere til praktisk talt alle de over 200 forskellige celletyper i menneskets krop. Man mangler at kunne svare på spørgsmål som: "Under hvilke betingelser begynder stamcellen at udvikle sig til en hudcelle? Under hvilke betingelser udvikler den sig i stedet til en hjernecelle? osv. Man har endnu ikke tilstrækkelig viden om stamcellernes biologi til at være sikker på, hvilke celler, der er pålidelige, og hvilke metoder, fremtiden skal bygges på.

Embryonale stamceller kan bringes til at omdanne sig til alle mulige forskellige celletyper. Men det er stadig vanskeligt at sikre sig, at det er de rigtige celletyper, som dannes. Gentagelse af de forsøg, som ifølge faglitteraturen er lykkedes, har ofte ikke været muligt på andre laboratorier.

Endelig er der problemet med at få celler nok. Der kræves mange celler til en egentlig behandling.

Man kan i dag meget med stamceller i dyreforsøg, men det er sværere at få succes med stamcellebehandling på mennesker. Mange forsøg med voksne stamceller til f.eks. at behandle for hjerteskader er løbet ind i problemer, bl.a. med at få stamcellerne frem til det rigtige sted, og undgå at stamcellerne dør, før de når deres mål.

Et andet problem er, at de indgivne stamceller kan tænkes at øge risikoen for kræft ved at dele sig ukontrolleret.

Før man kan anvende stamceller til behandling af hjernesygdomme som f.eks. Parkinsons sygdom, må der udføres meget grundige studier på dyremodeller, og det kan ud over forsøg på mus og rotter også være nødvendigt at udføre forsøg på primater, altså aber ( Se kilde 5185 side 71).

De transplanterede stamceller eller progenitorceller må være i stand til at vandre tæt hen til de beskadigede områder i hjernen; de må ikke sprede sig til andre hjerneområder, hvor de kan give problemer; de må kunne overleve i de skadede områder, og give ophav til de rigtige celletyper, der laver korrekte synapser til andre celler på stedet; og de må ikke danne forkerte forbindelser til andre celler på stedet.

Det kan være nødvendigt at indgive en bestemt kombination af progenitorcelletyper ved transplantationen for at opnå en korrekt løsning. Det kan måske forekomme, at forskellige stadier af en sygdom skal behandles med forskellige kombinationer af progenitorceller.

Angreb fra immunsystemet
Det nok største problem er angreb fra immunsystemet. Ved hjælp af stamcelleteknologien kan man frembringe celler og væv med henblik på, at de skal bruges til transplantation. Derfor må man kunne undgå, at cellerne eller vævet bliver afstødt af patientens immunforsvar. Dette vil ikke være et problem, hvis stamcellerne tages fra patienten selv eller fra en egnet donor, eller hvis immunsystemet hæmmes med medicin. Alternativt kunne det tænkes, at stamcellerne kunne gøres acceptable for patientens immunsystem.

Problemet med immunsystemets angreb vil i princippet kunne undgås, hvis man kunne udskifte en embryonal stamcelles cellekerne med cellekernen fra en af patientens egne celler. (Denne kerneoverføring ville give øget viden om kloning, og mange lande har ikke vedtaget et lovforbud mod kloning af mennesker. Den embryonale stamcelle kan dog ikke i sig selv udvikles til et individ ved indsættelse i en kvindes livmoder. Kloning af mennesker svarer til at få lavet sig en tvillingebror i barnestørrelse. Den uafprøvede mulighed, at man kan klone et menneske, har medført etiske diskussioner, men i virkeligheden ville kloning af mennesker næppe give store etiske problemer (se BioNyt nr. 97). Stamcellerne opbevares i flydende nitrogen. Det er ufarligt, så længe man ikke stikker fingrene i det, for det er minus 196 grader Celsius.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply