Search Posts

sterilisering

sterilisering

30-day wait before tubal sterilization is unjust, say experts ::: Current U.S. health policy requires Medicaid beneficiaries to wait 30 days before tubal sterilization. Ob/gyn experts argue that this violates health care justice as elective tubal sterilization is readily available to women with a private source of payment. They urge obstetricians to advocate for change to eliminate health care injustice in women’s access to elective tubal sterilization.

  • Nuværende amerikanske sundhedspolitik kræver Medicaid støttemodtagere vente 30 dage før tubal sterilisering. Obstetrik / gynækologi eksperter hævder, at dette krænker sundhedspleje retfærdighed som elektiv tubal sterilisation er let tilgængelige for kvinder med en privat kilde til betaling. De opfordrer fødselslæger at slå til lyd for forandring til at fjerne sundhedspleje uretfærdighed i kvinders adgang til elektiv tubal sterilisation.(bionyt.dk/163/kilde-229 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply