Search Posts

superoxid-afgiftning-af-chlorforbindelser


AFGIFTNING AF CHLORSTOFFER

De klorholdige kulbrinter er en vigtig gruppe af kemiske stoffer fcr industrien, men uheldigvis er mange af dem giftige og lader sig ikke nedbryde l naturen. Man har hidtil været henvist til enten at afbrænde stofferne, hvilket er kostbart og giver forurening, eller at nedgrave dem, hvilket jo også er miljømæssigt uacceptabelt. Nu har to amerikanske firmaer imidlertid opdaget en simpel kemisk reaktion, som bryder carbon-chlorbindingen hvorved de klorerede kulbrinter omdannes til alkoholer, aldehyder, syrer eller carbonater afhængigt af antallet af chloratomer, der sidder på hvert kulstofatom. Disse stoffer er meget mindre giftige end udgangsmaterialet. I metoden benyttes et "superoxid", som dannes ved at tilsætte en elektron til et iltmolekyle. Superoxid-ionen angriber de klorholdige kulbrinter meget hurtigt, og chloratomerne fjernes som harmløse chlor-ioner og erstattes med iltatomer. Superoxidionerne kan fremstilles ved at lade en elektrisk strøm passere igennem en opløsning af dimethylsulfoxid uden tilstedeværelse af vand eller med en anden "aprot" opløsning (dvs. en opløsning, der hverken kan afgive eller optage protoner). Når den elektriske strøm ledes gennem opløsningen tilsættes elektroner til de opløste iltmolekyler. Metoden skulle kun kræve et simpelt elektrokemisk apparat og være billigere og sikrere end forbrænding, desuden er der mulighed for, at de organiske materialer kan genanvendes. Metoden er udviklet af Donald Sawyer og Julian Robers fra Riverside-universitetet i Californien. The Times, 25.feb.1981. s.19. ref. fra: Journal of the American Chemical Society, bd .103, s .712-14, 1981.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 4

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply