Search Posts

svampe-diplom


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

I 2017 anvendtes følgende pensumliste i Norge til "PRØVE FOR SOPPSAKKYNDIGE" (pris for at gå til eksamen: 650 kr, 1000 kr for ikke-medlemmer)

NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND

PRØVE FOR SOPPSAKKYNDIGE

Pensumliste 2017

Liste over de slekter og arter kandidatene må kjenne

Basidiomycota (Stilksporesopper)

Skivesopper

AGARICUS – SJAMPINJONGER

A. arvensis – åkersjampinjong

A. augustus – kongesjampinjong

A. campestris – beitesjampinjong

A. sylvicola – snøballsjampinjong

A. sylvaticus – blodsjampinjong

A. xanthodermus – giftsjampinjong

AMANITA – FLUESOPPER

A. muscaria var. muscaria – rød fluesopp

A. muscaria var. regalis – brun fluesopp

A. pantherina – panterfluesopp

A. phalloides – grønn fluesopp

A. porphyria – svartringfluesopp

A. rubescens – rødnende fluesopp

A. vaginata-gruppen – kamfluesopper

A. virosa – hvit fluesopp

AMPULLOCLITOCYBE

A.(Clitocybe)clavipes – klubbetraktsopp

ARMILLARIA – HONNINGSOPPER
CALOCYBE

C. gambosa – vårfagerhatt

CHLOROPHYLLUM – RØDNENDE PARASOLLSOPPER

C. rhacodes – rødnende parasollsopp

CHROOGOMPHUS

C. rutilus – rabarbrasopp

CLITOCYBE – TRAKTSOPPER

C. (Lyophyllum)connata – hvit knippesopp C.

nebularis – puddertraktsopp

C. odora – grønn anistraktsopp

CLITOPILUS – MELSOPPER

C. prunulus – melsopp

COPRINOPSIS – LURVEBLEKKSOPPER

C. atramentaria – grå blekksopp

COPRINUS – SKJELLBLEKKSOPPER

C. comatus – matblekksopp

CORTINARIUS – SLØRSOPPER

C. armillatus – rødbelteslørsopp

C. camphoratus – blåkjøttbukkesopp

C. (Rozites) caperatus – rimsopp

C. rubellus (=speciosissimus) – spiss giftslørsopp

C. traganus – brunkjøttbukkesopp

ENTOLOMA – RØDSPORESOPPER

E. sinuatum – giftrødspore

GALERINA – KLOKKEHATTER

GOMPHIDIUS – SLEIPSOPPER

G. glutinosus – sleipsopp

HEBELOMA – REDDIKSOPPER

HYGROCYBE – ENGVOKSSOPPER

H. conica – kjeglevokssopp

H. pratensis – engvokssopp

H. punicea – skarlagenvokssopp

HYGROPHOROPSIS – NARREKANTARELLER

H. aurantiaca – falsk kantarell

HYGROPHORUS – SKOGVOKSSOPPER

H. agathosmus – duftvokssopp

H. camarophyllus – sotvokssopp

H. erubescens – rødflekkvokssopp

H. olivaceoalbus – olivenbrun vokssopp

HYPHOLOMA – SVOVELSOPPER

H. capnoides – svovelsopp

INOCYBE – TREVLESOPPER

KUEHNEROMYCES

K. mutabilis – stubbeskjellsopp

LACCARIA – LAKSSOPPER

LACTARIUS – RISKER

L. deliciosus } – furumatriske}

L. deterrimus } – granmatriske}

L. helvus – lakrisriske

L. necator – svartriske

L. rufus – rødbrun pepperriske

L. torminosus (inkl.pubescens)- skjeggriske

L. trivialis – hulriske

L. volemus – mandelriske

LEPISTA – RIDDERHATTER

L. nuda – blå ridderhatt

MACROLEPIOTA – STORPARASOLLSOPPER

M. procera – stor parasollsopp

MARASMIUS – SEIGSOPPER

M. oreades – nelliksopp

PAXILLUS – PLUGGSOPPER

P. involutus – pluggsopp

PHOLIOTA – SKJELLSOPPER

P. squarrosa – raspskjellsopp

PLUTEUS – SKJERMSOPPER

P. cervinus – skjermsopp

RUSSULA – KREMLER

R. aeruginea – grønnkremle

R. claroflava – mild gulkremle

R. decolorans – gulrød kremle

R. emetica – giftkremle

STROPHARIA – KRAGESOPPER

S. aeruginosa – irrgrønn kragesopp

S. hornemannii

TAPINELLA

– stor kragesopp

T. atrotomentosa – fløyelspluggsopp

TRICHOLOMA – MUSSERONGER

T. aestuans – bitter riddermusserong

T. columbetta – silkemusserong

T. equestre – riddermusserong

T. fulvum – bjørkemusserong

T. inamoenum – stankmusserong

T. portentosum – gråmusserong

T. saponaceum – såpemusserong

T. stiparophyllum (=album) – reddikmusserong

T. sulphureum – svovelmusserong

T. virgatum – gallemusserong

TRICHOLOMOPSIS – STUBBEMUSSERONGER

T. decora – brungul stubbemusserong

T. rutilans – rød stubbemusserong Rørsopper

BOLETUS – STEINSOPPER

B. edulis – steinsopp

B. luridiformis – blodrørsopp

B. luridus – ildrørsopp

B. pinophilus – rødbrun steinsopp

CHALCIPORUS – PEPPERRØRSOPPER

C. piperatus – pepperrørsopp

LECCINUM – SKRUBBER

L. albostipitatum} – ospeskrubb}

L. versipelle } – rødskrubb }

L. scabrum – brunskrubb

L. variicolor – svartskrubb

SUILLUS – KUSOPPER

S. bovinus – seig kusopp

S. grevillei – lerkesopp

S. luteus – smørsopp

S. variegatus

TYLOPILUS

– sandsopp

T. felleus – gallerørsopp

XEROCOMUS – FLØYELSRØRSOPPER

X. badius – svartbrun rørsopp

X. chrysenteron – ruterørsopp

X. ferrugineus – fløyelsrørsopp

Poresopper

ALBATRELLUS – FÅRESOPPER

A. confluens – franskbrødsopp

A. ovinus – fåresopp

Piggsopper

HYDNUM – MATPIGGSOPPER

H. repandum – blek piggsopp

H. rufescens – rødgul piggsopp

SARCODON – STORPIGGER

S. imbricatus ) – granskjellpigg )

S. squamosus ) – furuskjellpigg ) Kantareller,

trompetsopper, korallsopper, klubbesopper

CANTHARELLUS – KANTARELLER

C. cibarius – kantarell

CRATERELLUS – TROMPETSOPPER

C. cornucopioides – svart trompetsopp

C. lutescens – gul trompetsopp

C. tubaeformis – traktkantarell

RAMARIA – KORALLSOPPER

CLAVARIADELPHUS – KLUBBESOPPER

Røyksopper

BOVISTA – EGGRØYKSOPPER

LYCOPERDON – RØYKSOPPER

SCLERODERMA – POTETRØYKSOPPER

Ascomycetes (Sekksporesopper)

GYROMITRA – TROLLMORKLER

G. esculenta – sandmorkel

G. infula – bispelue

HELVELLA – HØSTMORKLER

H. lacunosa – mørk høstmorkel

MORCHELLA – EKTE MORKLER

PEZIZA – BEGERSOPPER

6

Alminnelige bemerkninger

1. Det kreves sikker angivelse av navn på de arter og

slekter som er oppført på pensumlisten. Det er

tilstrekkelig med norske navn. En } betegner at disse

artene kan kandidaten slå sammen til en.

2. Kandidaten skal kunne angi hva som kjennetegner alle de

oppførte slekter og arter.

3. Det kreves sikkert kjennskap til matnyttighet, eventuelt

giftighet hos artene (slektene) i listen, og de viktigste

trekk i forgiftningsforløpet for de farligste artene.

Spesielle bemerkninger

Agaricus

Her legges særlig vekt på kjennskap til slektskarakterene. Det

kan være vanskelig å skille de enkelte arter innen slekten

sjampinjong. Kandidaten skal kjenne til at vi har arter som

gulner og arter som rødner ved berøring og gjennomskjæring.

Det er ønskelig med et kjennskap til artene som er oppført i

listen. Det kreves imidlertid sikkert kjennskap til de spesielle

karakterene som giftsjampinjong har. Kandidaten må

spesielt vite hva som skiller sjampinjonger fra fluesopper og

kragesopper.

Amanita

Det kreves særlig godt kjennskap til slektskarakterene –

spesielt i forhold til sjampinjonger. Kandidaten skal vite at

kamfluesoppene og A. erubescens er noe giftige i rå tilstand.

Det kreves kjennskap til forløpet av giftvirkningene av A.

phalloides og A. virosa. Det er ønskelig med kjennskap til A.

mappa (gul fluesopp), og at denne kan ha hvit form.

Armillaria

Kandidaten skal vite at vi har flere arter av honningsopp og

at disse kan fremkalle giftvirkninger om de spises rå eller

utilstrekkelig varmebehandlet. Honningsopper betraktes som

giftig.

Calocybe

Det kreves teoretisk kjennskap til C. gambosa og dens

dobbeltgjengere: Melanoleuca strictipes (sommermunkehatt) og

Inocybe erubescens (vårtrevlesopp) og Entoloma sinuatum

(giftrødspore).

Clitocybe

Kandidaten skal ha kjennskap til at noen sopper utvikler

blåsyre. Man skal dessuten ha teoretisk kjennskap til at det

finnes små, farlige hvite traktsopper som C. rivulosa (lumsk

traktsopp). Clitocybe(Lyophyllum)connata (hvit knippesopp) er

nå i slekten traktsopp, og klubbetraktsopp er flyttet til

slekten Ampulloclitocybe.

Chlorophyllum/Macrolepiota

Kandidaten skal kjenne til at de store parasollsoppene,

rødnende parasollsopp og stor parasollsopp tilhører to

forskjellige slekter.
Coprinopsis/Coprinus

Kandidaten skal ha kjennskap til giftvirkningen av Coprinopsis

atramentaria (grå blekksopp) og at denne bør unngås som

matsopp. Dessuten hvordan Coprinus comatus (matblekksopp) bør

stelles og oppbevares.

Cortinarius

Kandidaten skal vite at det finnes dødelig giftige

slørsopper: C. rubellus (=speciosissimus) og C. orellanus

(butt giftslørsopp). Den soppsakkyndige bør vite at flere

slørsopper kan spises, men på grunn av de store vanskene med å

kjenne artene fra hverandre, skal den sakkyndige følge den

praksis ikke å anbefale slørsopper til mat.

Kandidaten skal vite at rimsopp tidl. Rozites caperatus nå

føres til Cortinarius. Ingen slørsopper er matsopp med unntak

av rimsopp.

Entoloma

Alle Entoloma-arter skal vrakes. Kandidaten skal vite at E.

sinuatum (giftrødspore)lett kan forveksles med spiselige

musseronger.

Galerina

Kandidaten skal ha kjennskap til Galerina marginata

(flatklokkehatt) og at denne kan forveksles med

stubbeskjellsopp.

Hygrophorus/Hygrocybe

Det kreves kjennskap til slektskarakterene, samt at arter som

svartner eller slike som lukter og smaker vondt ikke brukes.

Hypholoma

Kandidaten skal ha kjennskap til H. fasciculare (besk

svovelsopp).

Inocybe

Kandidaten skal ha teoretisk kjennskap til slekten og vite at

mange arter er farlig giftige.

Lactarius

Det kreves spesiell kjennskap til L. helvus, da denne har lite

og vannklar melkesaft, ikke skarp smak, og allikevel er giftig

Kandidaten skal vite at visse skarpe risker kan spises etter

avkoking.
Det er ønskelig at kandidaten kjenner en eller flere av

følgende arter i tillegg til de som er nevnt foran:

L. piperatus (hvit pepperriske)

L. scrobiculatus (svovelriske)

L. repraesentaneus (fiolett svovelriske)

L. vellereus (lodden hvitriske)
Lepista

En må vite at L. nuda lett kan forveksles med flere blå slørsopper,

for eksempel bukkesoppene.

Paxillus
En skal vite at P. involutus kan forårsake dødsfall pga sterk

allergisk virkning.

Russula

Det kreves spesielt godt kjennskap til slektskarakterene.

Dessuten skal kandidaten vite at alle milde røde arter er

spiselige. Kandidaten skal være oppmerksom på at innblandinger

av fluesopper (grønn, rød) og brune musseronger kan forekomme i

kurver med kremler.

Tricholoma

Utenom de nevnte arter kreves sikker vraking av hvite, gulhvite

og brune musseronger. Det kreves kjennskap til T. aestuans og

T. sulphureum og at disse kan forveksles med riddermusserong,

og at T. virgatum kan forveksles med gråmusserong samt at den

giftige T. filamentosum=pardinum (pantermusserong) forekommer i

Norge. Nyere forskning og rapporter (2001, 2009) om dødsfall

pga forholdsvis store inntak av T. equestre, fører til at vi

vraker denne som matsopp.

Rørsopper

De nevnte artene må kunnes. Det kreves teoretisk kjennskap

til Boletus satanas(satansopp) som har røde rørmunninger og

mild smak. Den er kjent i Sør-Sverige og i Danmark og kan

dukke opp hos oss. I Norge i dag gjelder regelen: Alle

rørsopper som smaker mildt er spiselige. Kandidaten skal vite

at flere blir syke av å spise Leccinum albostipitatum, L.

versipelle og L. variicolor om disse spises rå eller

utilstrekkelig varmebehandlet.

Piggsopper

Det kreves sikker vraking av alle brune eller harde piggsopper.
Korallsopper, klubbesopper

Bare tykkstilkete arter av korallsopp brukes, og det skal advares

mot eldre eksemplarer. Artskunnskap er her av mindre

betydning, men kandidaten skal i det minste ha et teoretisk

kjennskap til Ramaria formosa (giftkorallsopp), og R. pallida

(blek korallsopp).

Røyksopper

Det kreves kjennskap til slektene Bovista, Lycoperdon og

Scleroderma. Artskunnskap er unødvendig. Det kreves kjennskap

til at alle røyksopper er spiselige bare så lenge de er

hvite inni og at potetrøyksoppene er giftige. Kandidaten må

også være oppmerksom på forvekslingsmuligheten med unge, hvite

fluesopper.

Ascomycota

Gyromitra

Det kreves kjennskap til giftigheten av G. esculenta

(sandmorkel)og hvilke forholdsregler som må utvises dersom den

spises (avkoking, tørking).
DYRKETE ELLER IMPORTERTE SOPPER

Det er ønskelig at kandidaten kjenner til de vanligste dyrkete

og/eller importerte soppene som forekommer til salgs i

forretninger:

Agaricus bisporus (dyrket sjampinjong)

Det finnes flere former av denne bl.a. de med brune, svakt

skjellet hatt og at forretningene bruker ulike navn på disse.

Auricularia-arter (geléører)

Disse markedsføres oftest som "Black fungus" og «Black

mushroom».

Lentinus edodes (shiitake)

Morchella conica (spissmorkel)

Pleurotus ostreatus (blågrå østerssopp)

Denne markedsføres ofte som østerssop/"Pleosopp"

KONTROLL AV SOPP TIL PRIVAT KONSUM

Bare spiselige arter av god kvalitet som står i pensumlisten

til "Prøve for soppsakkyndige", og/eller i ”Normlisten” bør

frambys til konsum, og bare de artene som kontrolløren sikkert

kjenner.

NSNFs retningslinjer for arbeid på soppkontroll skal følges.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply