Search Posts

svampe-indsamlingsregler-Lichtenstein

Liechtensteins nationale lovgivning

udstedt den 3. juli 2002
Forordningaf 18. juni 2002om beskyttelse af svampe (Pilzschutzverordnung, PSV)§ 4Gennemførelse og overvågning1) Håndhævelsen af denne bekendtgørelse har Kontoret for Miljø ansvaret for. Badges og ID-kort etableres i samråd med Kontoret for Fødevare og Veterinærkontrol.2) Ret til at overvåge disse regler har det statslige politi samt jagt- og fiskerivagterne, medlemmer af Nature Watch, svampeinspektører og skovbrugsorganer. Kommunerne kan udpege yderligere personer. De organer, der skal foretage kontrol skal kunne vise badge herfor.3) De pågældende kontrolinstanser har ret til at stoppe en person, som mistænkes for en lovovertrædelse for at bestemme dennes personoplysninger, samt for at vise indholdet af tasker, rygsække og køretøjer og tage tilranede svampe. Kontoret for Miljø skal informeres herom.
§ 7IkrafttrædenDenne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.

Underskrevet af Otmar Hasler
Regeringschef
Bilag(artikel 3, s. 2)

eksternt billede 2002084000_1.jpgeksternt billede 2002084000_1.jpg


1 LR 451.0


2 Artikel 3, stk. 3, ændret ved LGBl 2012 nr. 321 .


3 Artikel 4, stk. 1, ændret ved LGBl 2012 nr. 321 .


4 Artikel 4, stk. 3, ændret ved LGBl 2012 nr. 321 .

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply