Search Posts

svampe-indsamlingsregler-Tyskland-Schwarzwald

Schwarzwald er udsat for alvorlig svampeindsamling med uforudsigelige effekter på svampefloret. Der er derfor indført beskyttelsesregler i overensstemmelse med § 44 stk. 1, nr. 4 og pkt. 2 nr. 1 i den tyske naturbeskyttelseslov (BNatSchG) om at fjerne vilde planter af særligt beskyttede arter eller deres frugtlegemer fra naturen, beskadige dem eller ødelægge deres levesteder.

De beskyttede arter er:

Alle arter af Albatrellus spp.
Amanita caesarea
Boletus aereus
Boletus appendiculatus
Boletus edulis
Boletus fechtneri
Boletus regius
Boletus speciosus
Alle kantarelarter Cantharellus spp.
Gomphus clavatus
Gyrodon lividus
Alle indfødte arter af Hygrocybe spp.
Hygrophorus marzuolus
Lactarius volemus
Alle arter af Leccinum spp.
Alle arter af Morchella spp.
Tricholoma flavovirens
Alle arter af Tuber spp.

I henhold til denne bestemmelse må arterne på listen kun opsamles i små mængder til eget forbrug:

Følgende må kun indsamles i 1 kilogram per person per dag:
Boletus edulis
Cantharellus spp.
Gomphus clavatus
Lactarius volemus
Leccinum spp.
Morchella spp.

Det er også forbudt at udbyde svampene til salg eller at købe dem.

Den, der ikke har bopæl i Tyskland, skal betale et depositum svarende til den forvendede bøde.

De ulovligt indsamlede svampe konfiskeres og – forudsat at de er spiselige svampe – leveres til børnehjem, plejehjem, hospitaler eller kantiner.

Toldkontoret Loerrach:. Tlf 07621/686 91.600 (for udenlandske borgere).
Poison Control Center ved University of Freiburg: 0761/270 4361.
Information om bestemmelserne :Angela Klein Telefon: 07621 410-4182 email: angela.klein@loerrach-landkreis.de

Leave a Reply