Search Posts

Svampe-orangekantarel

Lidt nyt om Almindelig Orangekantarel (Hygrophoropsis aurantiaca)
Jeg har i dag forhørt mig i Norge og Sverige med hensyn til deres anbefalinger af Alm. Orangekantarel. De gør lige som vi, nemlig anbefaler den ikke til mad. Jeg spurgte også om de kendte nyt til eventuelle giftvirkninger. Der er ikke noget klart, et par referencer følger herunder. Mattias Andersson (Stockholm) henviste til en artikel om en svært nedbrydelig kulhydrat (mannitol), som kunne tænkes at bevirke at nogle får ondt i maven efter at have spist denne, og i øvrigt også nogle spisesvampe. Ref. 1. Ståle Knutsen (Norge) skrev at den muligvis indeholder kræftfremkaldende stoffer, men der var ingen direkte referencer. Jeg har fundet en fra Nigeria om arten, men undersøgelsen, der er foregået på mus, bør naturligvis bekræftes fra Europa også. Hvis jeg finder mere, skriver jeg det ind senere.
For mit eget vedkommende betyder det at jeg holder fast ved at det ikke er nogen spisesvamp, den er værdiløs og altså muligvis problematisk. Rent bortset fra det så er slægten ret tæt beslægtet med slægten Netbladhat (Paxillus), hvor der har været flere dødsfald ved gentagen spisning (på grund af en antigenvirkning der bevirker at de røde blodlegemer ødelægges), så vidt jeg ved er der stadig diskussion om slægten i den forbindelse, det skulle efter sigende knibe med at finde den eksakte virkemåde.

Leave a Reply