Search Posts

svampe-sammenligninger-gyldenhat-og-fibret-flammehat

Gyldenhat og Fibret Flammehat adskilles ved at stille disse spørsmål:

Stokbasis med meget jord? (fordi (G:) den groede på jord og stokken knækker ikke let så stokbasis får man let med op – (FF:) eller tilspidset i yderste ende af stokken og uden jord på stokbasis fordi den groede på træ; hvis der er sporefældning på hatoversiden skyldes det at en anden svamp har vokset tæt på den, og det tyder på knippevoksning – altså FF:)

Gror på træ eller på jord (FF: gror den på dødt løvtræ – eller (G:) vokser den på jord)?

I knipper eller enlig (FF: står den (ofte) i tætte knipper – eller (G:) er den typisk enlig – højst f.eks. 2 sammen)?

Usædvanlig prægtig eller ikke (G: kan være ekstra prægtig)?

Hattens farvenuance?

Hattens overfladestruktur (G: melet-grynet eller (FF:) er den småskællet og fibret af indvoksede, radiære tråde)?

Tør eller klæbrig (G: tør)?

Ringens fasthed (FF:er den flosset – eller (G:) er den meget udstående (ev. hængende) samt regelmæssig og hel)?

Undersiden af ringen ((G:) bælter med riller eller striber / eller (FF:) er den glat på undersiden af ringen)?

Farven på ringens overside (FF: rustbrune lameller eller G: ringens overside farvet brunt af faldende sporer fordi ringen har været udstående)?

Stokkens højde?

Lige eller krum stok (FF: nogle har krum stok)?

Stokbasis (FF: udvidet men tilspidset allernederst, G: ikke tilspidset allernederst)?

Lugt (G: blåsyre/bittermandel-agtig)?

Smag (FF: meget bitter – eller G: ingen smag)?

Lameltilhæftning (G: smalt tilhæftet)?

Næringsrigt voksested (G: gødet sted eller blandt nælder)?

Heksering (G: kan vokse i heksering)?

Sporer (G: glatte eller er de FF: ornamenterede og vortede?)

Gyldenhat: En stor, kødfuld, helt tør og prægtigt orangegul, okkersporet bladhat med en stor udstående til hængende ring, der typisk er brunfarvet af fældede sporer. Hele frugtlegemets overflade er melet-grynet. Lamellerne er smalt tilhæftede. Lugten kan være lidt blåsyre/bittermandel-agtig. De tenformede, glatte sporer måler 11-12 x 4,5-5,5 μm. Den gror på meget næringsrige steder, på gødskede plæner, i nældebevoksninger etc., gerne i store mængder, inklusive i imponerende hekseringe.

Fibret Flammehat: En stor og kraftig, ofte småskællet, som regel knippevoksende flammehat med en tydelig, hudagtig, noget flosset ring. Smagen er som hos alle flammehatte meget bitter. Sporerne er ellipsoidiske til lidt mandelformede, rustbrune og ret groft ornamenterede med uregelmæssige vorter og måler 8,5-10,5 x 5,5-7 μm. Den gror mest på løvtræ, gerne ved basis af levende træer, men også på stubbe og sjældnere på nåletræ.

Forvekslingsmuligheder: Gyldenhat burde ikke kunne forveksles med noget, dog kan Fibret flammehat (Gymnopilus spectabilis) ligne, men denne vokser på træ.
Gyldenhat (Phaeolepiota aurea) gror ikke i knipper og ikke på ved og har en endnu mere markant ring og en mere grynet overflade.

Andre arter af flammehatte mangler en hudagtig ring og er mindre kødfulde.

BILLEDER OG VOKSESTEDER:
Gyldenhat: https://svampe.databasen.org/taxon/18328

Fibret Flammehat: https://svampe.databasen.org/taxon/14422

Leave a Reply