Search Posts

te-mod-tidlig-menstruation


Beskytter te mod tidlig menstruation?

external image tedrik.jpg
Ja, ifølge en undersøgelse af ca. 1000 teenagepiger, får pigerne senere menstruation, hvis deres mor under graviditeten med dem drak over 3 kopper te dagligt. Der er tale om en foreløbig, overraskende konklusion på en undersøgelse, som nok bør gentages nogle gange for at man kan være sikker på, at det altid forholder sig sådan. Men årsagen kan være, at te indeholder stoffer, som har en hormonel virkning, som modvirker for tidlig menstruation. Hvordan det så nærmere skal forklares ved man ikke. I undersøgelsen fandt man en næsten 5 måneders forsinkelse på gennemsnitsalderen for første menstruation blandt døtre af mødre, som drak mindst 3 kopper te dagligt i gennemsnit under deres graviditet – altså under datterens fosterudvikling. Sen menstruation blev i undersøgelsen defineret som første menstruation i en alder af 13 år eller senere, og dette forekom med 72% forøgelse blandt døtre af mødre, der var meget tedrikkende under graviditeten.

Hvad skyldes stadig tidligere seksuel modning?

Ifølge mange undersøgelser er der en tendens til, at mange børn, især piger, begynder deres seksuelle modning i stadig tidligere alder. Ingen har endnu kunne koble denne tendens til en bestemt kostmæssig, miljømæssig eller medicinsk faktor, men der er mistanke om, at det kan skyldes udsættelse for hormonvirkende midler i miljøet.

Kan tidspunktet for seksuel modning være bestemt før fødslen?

Tilsyneladende ja – allerede påvirkningen i fostertilstanden synes at have indflydelse på, hvornår barnet når det vokser op kommer i puberteten. En af disse undersøgelser tyder som omtalt ovenfor på, at hvis den gravide mor drikker te under graviditeten vil hendes datter, hvis hun får en sådan, komme senere i puberteten.

Har cigaretrygning betydning for tidspunktet for første menstruation?

Den samme undersøgelse (tedrikning) viste, at udsættelse for cigaretrøg havde den modsatte virkning, idet gennemsnitsalderen var noget tidligere for første menstruation blandt piger, hvis mødre røg kraftigt under graviditeten. Der var ca. 2,5 måneders tidligere menstruation blandt disse piger, i forhold til piger, hvis mødre ikke havde røget. Der var dog racemæssige forskelle: Den amerikanske undersøgelse viste forskel på hvide og sorte mødres døtre, hvor cigaretrygning blandt sorte mødre medførte 6 måneders tidligere første menstruation hos deres døtre i forhold til ikke-rygende mødres døtre.

Er der racemæssige forskelle på tidspunktet for første menstruation?

Germaine M. Buck fra National Institute of Child Health and Human Development og hendes medarbejdere har fundet at blandt sorte piger skete kønsbehåring, brystudvikling og første menstruation i gennemsnit i en alder af henholdsvis 9,5, 9,5, og 12,1 år. Blandt den spansktalende befolkningsgruppe skete dette lidt senere, og blandt de hvide piger skete det 6-12 måneder senere.

Hvornår begynder pigers pubertet?

Piger begynder nu at udvikle bryster i en alder af 9-11 år, og den første menstruation kan komme i 13-årsalderen. Nu begynder pigers menstruation dog ofte i 12-årsalderren, og de kan starte allerede som 10-årige. Nogle får derimod først deres første menstruation i en alder af 15 år.

Har tidlig menstruation nogen negative virkninger?

90% af brystkræfttilfælde skyldes miljøforhold, såsom østrogenpåvirkning i tiden mellem puberteten og det første barn, hvor det umodne brystvæv efter den første menstruation udsættes for et østrogenskud ved hver menstruation. Denne periode bliver længere, når dels puperteten begynder tidligere, og dels tidspunktet for det første barn udsættes til pigen har fået en uddannelse og faste livsforhold. Hvis kvinden så skal have IVF-behandling med store østrogen-indsprøjtninger for at få et barn, øges hormonbelastningen endnu mere. Tidligere fik kvinder børn 8 år tidligere end nu, samtidig med at de kom senere i puberteten.

Internetkilder:

**3253**

Denne side er et supplement til BioNyt nr.126.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!** eller gå til BioNyt's Internetside **her!**

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply