Search Posts

tegn

°C

Når man taster Alt + Fn + 3 får man tegnet ♥
eller
Når man taster Alt + 3 får man tegnet ♥ (eventuelt skal man kun bruge nummertastaturet)
(prøv det på din computer)

VIGTIGE TEGN:
7 = •
26 = →

128 = Ç

135 = ç

224 = α

225 = ß
0153 = ™
230 = µ

1 = ☺
2 = ☻
3 = ♥
4 = ♦
5 = ♣
6 = ♠
7 = •
8 = ◘
9 = ○
10 = ◙
11 = ♂
12 = ♀
13 = ♪
14 = ♫
15 = ☼
16 = ►
17 = ◄
18 = ↕
19 = ‼
20 = ¶
21 = §
22 = ▬
23 = ↨
24 = ↑
25 = ↓
26 = →
27 = ←
28 = ∟
29 = ↔
30 = ▲
31 = ▼
32 = (mellemrum)
33 = !
34 = "
35 = #
36 = $
37 = %
38 = &
39 = '
40 = (
41 = )
42 = *
43 = +
44 = ,
45 = –
46 = .
47 = /
48-57 = 0-9
58 = :
59 = ;
60 = <
61 = =
62 = >
63 = ?
64 = @
65-90 = A-Z
91 = [
92 =
93 = ]
94 = ^
95 = _
96 = `
97-122 = a-z
123 = {
124 = |
125 = }
126 = ~
127 = ⌂
128 = Ç
129 = ü
130 = é
131 = â
132 = ä
133 = à
134 = å
135 = ç
136 = ê
137 = ë
138 = è
139 = ï
140 = î
141 = ì
142 = Ä
143 = Å
144 = É
145 = æ
146 = Æ
147 = ô
148 = ö
149 = ò
150 = û
151 = ù
152 =

153 = Ö
154 = Ü
155 = ¢
156 = £
157 = ¥
158 = ₧
159 = ƒ
160 = á
161 = í
162 = ó
163 = ú
164 = ñ
165 = Ñ
166 = ª
167 = º
168 = ¿
169 = ⌐
170 = ¬
171 = ½
172 = ¼
173 = ¡
174 = «
175 = »
176 = ░
177 = ▒
178 = ▓
179 = │
180 = ┤
181 = ╡
182 = ╢
183 = ╖
184 = ╕
185 = ╣
186 = ║
187 = ╗
188 = ╝
189 = ╜
190 = ╛
191 = ┐
192 = └
193 = ╒
194 = ┬
195 = ├
196 = ─
197 = ┼
198 = ╞
199 = ╟
200 = ╚
201 = ╔
202 = ╩
203 = ╦
204 = ╠
205 = ═
206 = ╬
207 = ╧
208 = ╨
209 = ╤
210 = ╥
211 = ╙
212 = ╘
213 = ╒
214 = ╓
215 = ╫
216 = ╪
217 = ┘
218 = ┌
219 = █
220 = ▄
221 = ▌
222 = ▐
223 = ▀
224 = α
225 = ß
226 = Γ
227 = π
228 = Σ
229 = σ
230 = µ
231 = τ
232 = Φ
233 = Θ
234 = Ω
235 = δ
236 = ∞
237 = φ
238 = ε
239 = ∩
240 = ≡
241 = ±
242 = ≥
243 = ≤
244 = ⌠
245 = ⌡
246 = ÷
247 = ≈
248 = °
249 = ∙
250 = •
251 = √
252 = ⁿ
253 = ²
254 = ■
0134 = †
0153 = ™
0161 = ¡
0165 = ¥
0169 = ©
0174 = ®
0178 = ²
0179 = ³
0188 = ¼
0189 = ½
0190 = ¾

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply