Search Posts

Tørrerum-affugtning

Farum/Aalborg-firmaet Munters A/S tilbyder energibesparende sorptionsaffugtning i tørrerum der også gør det mere effektivt og nemmere samt automatisk reguleret og billige at tørre tøj. Tørrerum erstatter f.eks. elektriske tørreskabe i daginstitutioner, materielgårde, boligforeninger og virksomheder, ofte med en energibesparelse på mere end 50%.

 

Det danske forsvar har igennem mange år anvendt en alternativ tørremetode til personligt udstyr, uniformer, dykkerdragter, redningstøj etc. I omkring 100 af forsvarets tørrerum, bl.a. i Jæger- og Frømandskorpset, foregår tøjtørringen med Munters' sorptionsaffugtning kombineret med ventilation. I disse rum skabes forhold, der svarer til de optimale udendørs tørreforhold, vi kender det fra en lun og let blæsende sommerdag.

Når det våde tøj ophænges i rummet, starter en ventilator, der frigiver fugten fra tøjet, hvorefter en sorptionsaffugter fjerner fugten fra luften. Den opsamlede fugt fjernes fra rummet som varm, våd luft, der føres til det fri.

I rapporten "Den optimale tørrestue" (Udgivet af Forsvarets Bygningstjeneste) påvises det, at Munters' tørrerumskoncept er det mest energiøkonomiske tørrekoncept med lavest energiforbrug, nemlig 1 kWh pr. fjernet liter vand.

Munters har opsat anlæg i private tørrekældre, hvor energibesparelsen, den korte tørretid og den skånsomme tørremetode har stor betydning. I disse lokaler er tørringen ofte foregået ved hjælp af opvarmning, der med affugtningskonceptet helt kan undværes.

En sorptionsaffugter fjerner vandet i luften ved at suge rumluften gennem en fugtabsorberende rotor, hvorefter en modsatrettet og opvarmet luftstrøm blæses igennem en del af denne rotor og fjerner fugten, der blæses ud til det fri. Sorptionsaffugteren indeholder altså ingen kølemidler eller køleflade som en traditionel kondensaffugter og har derfor ingen temperaturmæssige driftbegrænsninger. Det betyder, at rummet, der skal affugtes, kan være koldt og uopvarmet – affugteren ville stadig fjerne vand, selvom den stod i frostvejr.

Tørrerummet kan indrettes med bøjlestænger, evt. i flere etager, og desuden kan der opsættes hylder til fodtøj. Til tørring af fodtøj kan vi levere et rørsystem, der er udstyret med plastslanger, der føres ned i fodtøjet for hurtig og effektiv tørring.

Download Erfa-om-fugt om tørrerum her.

Det danske sommervejr med byger, efterårets regn og rusk og vinterens sne og sjap betyder, at der året rundt er behov for tøjtørring i daginstitutioner, fritidsordninger og skoler. Børnene skal gerne kunne sendes ud igen, eller hjem senere på dagen, iført tørt tøj.

Den mest almindeligt kendte metode til tørring af jakker, støvler, huer og vanter er tørreskabe, hvor tøjet hænges op i nogle timer. Tørreskabene tørrer tøjet ved en relativt høj temperatur i nogle timer, men ofte vil man opleve, at tøjet ved nedtagningen er meget varmt, men alligevel ikke gennemtørt. Meget af det overtøj, børnene er klædt i, er i dag behandlet med stoffer, der ikke tåler de høje temperaturer, hvilket betyder at børnene alligevel må tage fugtigt tøj på igen.

Indretningen af tørreskabet er desuden ikke særlig "børnevenlig" og kræver i småbørnsinstitutioner meget voksenhjælp ved ophængningen. Strømforbruget i et almindeligt tørreskab er typisk 1500-2000W.

Når medarbejdere cykler til/fra arbejde, kan der være god grund til at indrette et tørrerum, så medarbejderne er sikret tørt tøj til hjemturen. På materielgårde etc., hvor der ved arbejdstids ophør er behov for at tørre arbejdstøj, har man ofte opstillet tørreskabe.

Problemet er, at store arbejdsjakker og bukser hurtigt fylder et tørreskab op, der derfor bliver overfyldt med det resultat, at tøjet ikke bliver gennemtørt. Det føles varmt, når det tages ud af tørreskabet, men når det er blevet tempereret, viser det sig, at det stadig er småklamt. Det samme gælder fodtøj som f.eks. vinterstøvler og gummistøvler. Som ved børns flyverdragter gælder det desuden, at det vejrbestandige overtøj ofte er opbygget af membraner, der ikke tåler de høje temperaturer i et tørreskab. Når tøjet ikke gennemtørres hver dag, opstår en dårlig lugt, og tøjet risikerer at mørne.

Fælles tørrerum i f.eks. boligforeninger og kollegier kan have brug for en hurtig omsætning af vasketøjet, da der er mange brugere til samme lokale. Disse tørrerum opvarmes ofte og/eller er placeret i forbindelse med et fyrrum. Mange konverterer i disse år til nyt fyr, hvorved den afgivne varme reduceres betragteligt, og at opvarme et lokale udelukkende til tøjtørring er både dyrt og unødvendigt. 

På Lærkeskolen i Egedal kommune yder det tekniske servicepersonale en stor indsats for at spare dyre energikroner. Mange installationer er blevet ændret og moderniseret, og i denne forbindelse kom der også fokus på skolens tørremetoder.

I Indskolingsafsnittet, hvor børn fra 0.-4. klasse holder til, var der opstillet 4 tørreskabe, men pga. stigende børnetal var der behov for større tørrekapacitet, svarende til endnu 4 tørreskabe.

Fra sin tid i Forsvaret kendte skolens tekniske serviceleder, Allan Petersen, til tøjtørring ved hjælp af affugtning og kontaktede derfor Munters A/S. Et tidligere depotrum kunne indrettes til tørrerum, og her blev som forsøg opsat en Munters affugter type MH270 samt en loftmonteret cirkulationsventilator. Skolen foretog selv en del forsøg med henblik på at sammenligne energiforbrug og tørreeffekt og kunne hurtigt konkludere, at affugtningsmetoden ville være meget energibesparende.

Installationen blev gjort permanent, og rummet blev indrettet med bøjlestænger og trådhylder i børnehøjde. Lokalet fungerer i dag som erstatning for 8 tørreskabe.

Fordelene er mange og tydelige:

  • Selv små børn kan selv ophænge tøjet på en alm. bøjlestang
  • Alle typer tøj tåler at blive tørret i tørrerummet
  • Tøjet bliver tørt og ikke bare varmt
  • Energibesparelsen er på Lærkeskolen ca. 87% i forhold til de 8 tørreskabe
  • Der er minimal vedligeholdelse af anlægget, og ingen kommer i kontakt med udstyret, der er monteret under loftet

Lærkeskolen har valgt at indrette tørrestuen på den måde, at når man ønsker at anvende lokalet, aktiveres cirkulationsventilatoren manuelt og fortsætter med at køre konstant i tørreperioden. Affugteren starter/stopper afhængigt af den aktuelle fugtbelastning (som måles og styres af hygrostaten). Denne funktion sikrer et lavt energiforbrug, da affugteren kun er i drift, når der er behov for det.

Indkøb af udstyret til tørrestuen svarede nogenlunde til prisen for de 4 nye tørreskabe, skolen skulle anskaffe, og med den store besparelse i elforbruget er tilbagebetalingstiden på hele tørrestuen bare 4-5 år. I drift erstatter ét Munters-tørrerum dog 8 tørreskabes kapacitet.

Allan Petersen kan konkludere, at "både personalet og børnene anvender tørrerummet med stor tilfredshed. Ikke mindst betyder det meget, at ALLE kan få tørret tøj, så "kundetilfredsheden" er høj i Indskolingsafsnittet." Som teknisk ansvarlig er han selvfølgelig også meget tilfreds med den store energibesparelse, der er opnået.

Sammenligningsgrundlag:
Effektforbrug, tørreskabe:
8 tørreskabe á 1500 W: 12 kW
Estimeret drift:
400 timer/år x 12 kW 4.800 kWh/år
Forbrug: 4.800 kW/år x Kr./kWh 1,63:
Kr. 7.824,00/år

Munters sorptionsaffugter og ventilator: 2 kW
300timer/år* x 2 kW 600 kWh/år
600 kW/år x Kr./kWh 1,63
Kr. 978,00/år

* I tørrerummet vil samme mængde tøj være tørt på kortere tid ifht. i tørreskabene.

 

 4. maj Kollegiet i Århus- forøger tørrekapaciteten 

Læs Case Study om Turn-Key tørrerum til ansatte i statens byggeri v. Dybbølsbro station

Læs Case Study om tørrerum til ansattes cykel- og løbetøj hos Siemens A/S

Lærkeskolen sparer 87% i energi

Børnehaven Phistergården – Tørrerum gør hverdagen lettere 

 4. maj Kollegiet i Århus- forøger tørrekapaciteten 

Materielgårdens ansatte i Kerteminde Kommune har nu knastørt tøj hver morgen

Leave a Reply