Search Posts

uglesiden

Projekt: WEBSIDER FOR FOLKESKOLE OG GYMNASIUM PÅ GRUNDLAG AF BIONYT.DK Udgivet den 19. oktober 2010 af Ole Terney ( webredaktør )

Projekt: WEBSIDER FOR FOLKESKOLE OG GYMNASIUM PÅ GRUNDLAG AF BIONYT.DK

Interesserede – heriblandt unge under uddannelse – kan være med til at gøre naturvidenskab spændende for folkeskole-børn og gymnasie-ungdom i et projekt, som går ud på at opbygge en hjemmeside-portal med niveaudelte tekster, samt spørgsmål, svar og billeder mv. om natur, teknik og biologisk-relevante emner i bred forstand.
Du kan være med. Måske er du f.eks. interesseret i naturvidenskab eller kender til websidedesign eller har lyst til at praktisere markedsføring eller fundraising eller er god til engelsk eller andre sprog – eller elsker at tage billeder eller lave animationer….
Projektet henvender sig bl.a. til unge under uddannelse: Når du har arbejdet som frivillig i 20 timer kan du få et bevis for, at du arbejder frivilligt i en forening. Det kan du få glæde af, når du søger praktikplads eller arbejde.
Baggrunden er ideen om, at non-profit tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden gerne vil lave en webside/webportal, der henvender sig til folkeskoleelever og gymnasie-ungdom på forskellige niveauer, f.eks. med 7 sværhedsgrader (inspireret af websiden danske-dyr.dk, der har 4 niveauer).

BioNyt Videnskabens Verden vil i 2020 være udgivet i 40 år. Stort set alle gymnasierne abonnerer direkte eller via deres gymnasielærere.
Projektet skal etableres med webside-design, markedsføring over for skolerne, og etablering af samarbejdsaftaler med f.eks. engelsksprogede websider.
Websiderne kan have lyd/tale, video, (oversættelser af) animationer, illustrationer, quiz/opgaver, spørgsmål og svar.
Emnerne er biologi, medicin, sundhed, natur, teknik, historie set fra biologisk vinkel, samfundsforhold set fra biologisk vinkel osv. (alle fag kan ses fra en biologisk vinkel).
Muligheden for at lave versioner af siderne på forskellige sprog bør også overvejes. Det vil kunne bruges af tosprogede, og vil naturligvis via Internettet kunne bruges af børn og unge i andre lande. Billeder og video samt animationer kan selvfølgelig genbruges til websiderne på andre sprog.
Status for projektet: Vi har masser af tekstmateriale (på hjemmesiden bionyt.dk og i bladet BioNyt Videnskabens Verden gennem 30 år).

Designet af hjemmesiden pågår stadig. Men allerede nu kan indhold fyldes på. Sideløbende skal hjemmesiden markedsføres overfor skoler mv og fundraising kan igangsættes allerede nu.
HVIS DU HAR LYST TIL AT DELTAGE SOM FRIVILLIG I DETTE PROJEKT, SÅ MELD DIG (SE EMAIL NEDERST I DENNE ARTIKEL). Projektet indgår i projektfrivillig.dk
BESKRIVELSE AF PROJEKTET:
Websiderne skal have niveau-deling (meget let, let, svær osv.).
Et eksempel kan ses her.
Websiderne skal have tema-inddeling (afhængig af emnet).
Eksempler kan ses her: __beskrivelsen af grøn frø (gå til krybdyr/padder->frøer osv.)__.
Websiderne skal omhandle f.eks. astronomi, alger, stamceller osv. – men også historie, samfundsfag osv. f.eks. historisk udvikling af den biologiske videnskab.
Websiderne skal have billeder og animationer der kan forklare ting, f.eks. blodtyperne.
Websiderne skal henvende sig til forskellige klassetrin, samt til ikke-læsere (oplæst tekst) og til ikke-dansktalende (tekster på andre sprog).
Websiderne kan oversættes til andre sprog og derfor bruges i andre lande.
Der kan være quizzer, opgaver, kontrolspørgsmål, “eksaminer”, gå-på-opdagelse, spørgsmål/svar osv.

Her er eksempler på, hvordan du kan hjælpe:
Du kender til webdesign! Du kan så hjælpe med opbygning af siden – enten med overordnet design, med specielle features, eller med administration af siden.
Vi vil gerne afprøve forskellige webdesign-platforme, såsom Joomla, Drupal og andre.
Du kender til fundraising! Du kan så hjælpe med at finde fonde osv., indhente oplysninger om disses form og ønsker, og hjælpe med at udforme ansøgninger til disse.
Du kender til markedsføring! Du kan så hjælpe med udbrede kendskabet til siden overfor f.eks. skoler.
Du kender til foto! Du kan så hjælpe med finde billeder på internettet, som vi må bruge, eller fra organisationer mv.
Du kender til animationer! Du kan så hjælpe med udarbejde animationer, eller finde animationer på internettet som vi må bruge, og tilrette dem.
Du kender til et fagområde! Du kan så hjælpe med at udarbejde tekster på forskellige sværhedstrin. Alle fagområder, som kan gives en biologisk vinkel, er relevante. F.eks. Historie set fra biologisk vinkel (den historiske udvikling af naturvidenskaben). Astronomi set fra biologisk vinkel (Hvorfra kommer stoffet, som opbygger det biologiske liv?). Desuden naturligvis medicin, landbrug, kemi, fysik osv. Også matematik (undervisning i matematik ud fra biologiske eksempler). Idrætsbiologi.
Du kender til sprog! Du kan hjælpe med at oversætte teksterne og animationerne til eller fra andre sprog. Sider på andre sprog vil så også bruges af ikke-dansktalende.
Du kender til korrekturlæsning! Du kan hjælpe med at kontrollere teksterne.
Du kender til børn og unge! Du kan hjælpe med at vurdere teksternes egnethed til børn. Du kan også udarbejde versioner af en tekst, som er rettet mod forskellige aldersgrupper mv.
Du kender til andet! Du kan hjælpe med at lave quizzer, øvelser, forsøg, ekskursionsforslag, pædagogiske tip, osv.osv.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply