Search Posts

undervisning

::

undervisning

Higher levels of inattention at age seven linked with lower final high school exam grades ::: New research has shown that children who display increasing levels of inattention at the age of seven are at risk of worse academic outcomes in their GCSE examinations (UK).

  • Ny forskning har vist, at børn, der viser stigende niveauer af uopmærksomhed i en alder af syv er i risiko for dårligere akademiske resultater i deres GCSE eksamen (UK).(bionyt.dk/163/kilde-238 ).

  • undervisning-online

Comprehensive new study provides foundation for future of digital higher education ::: The role that technology plays in higher education has been examined by investigators whose report offers steps that universities of tomorrow can take to support student learning. The study supports previously published research that has found online learning to be equally or more effective than in-person instruction. The new study, however, delves further by examining the evolution of learning in digital spaces, including various approaches to credentialing and assessment beyond the traditional grading scale and diploma.

  • Den rolle, teknologien spiller i de videregående uddannelser er blevet undersøgt af efterforskere, hvis rapporten giver trin, universiteter morgendagens kan tage for at understøtte elevernes læring. Undersøgelsen understøtter tidligere offentliggjorte forskning, der har fundet online lære at være lige så eller mere effektive end in-person instruktion. Den nye undersøgelse,, dykker dog yderligere ved at undersøge udviklingen af ??læring i digitale rum, herunder forskellige tilgange til credentialing og vurdering uden for traditionelle karakterskala og diplom. (bionyt.dk/163/kilde-239 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply