Search Posts

vækstfaktor-i-mælk


VÆKSTFAKTOR I MODERMÆLK

Det har vist sig, at modermælk indeholder en vækstfaktor, som ikke findes i tørmælk. Modermælk har også andre fortrin frem for tørmælk og indeholder således f.eks. mineraler, vitaminer, hormoner og immunoglobuliner, der er antistofproteiner og vigtige i bekæmpelsen af sygdomme for barnet. Graham Carpenter fra University School af Medicin, Nashville, har undersøgt mælkeprodukters Indvirkning på laboratoriekulturer af menneskebindevævsceller, fibroblaster. Ved hjælp af radioaktiv thymidin, der er en byggesten for DNA, blev hastigheden af DNA-opbygning undersøgt. Når cellekulturerne blev Inkuberet med modermælk (5 volumenprocent) eller med oprenset "epidermal vækstfaktor" (10 nanogram/ml) optog cellerne 11 gange så meget radioaktivitet som kontrollerne. Modermælk, såvel som den oprensede "epidermale vækstfaktor", øgede altså DNA-opbygningen. Koncentrationen af "epidermal vækstfaktor" i modermælk er ved radioimmunassay målt til 50 nanogram/ml, dvs. 5 gange den mængde, der blev benyttet i forsøgene.

Når antistoffer til den "epidermale vækstfaktor" blev tilsat til bindevævscellerne, inaktiveres vækstfaktoren, og den stimulerende effekt af modermælken blev reduceret med 93%, og tilsvarende blev den stimulerende effekt af ren "epidermal vækstfaktor" fuldstændig hæmmet. Dette tyder på, at den øgede DNA-syntese som følge' af modermælken hovedsagelig skyldes den "epidermale vækstfaktor", men at der også findes andre ukendte vækstfaktorer i mælken. Desuden viste det sig, at når vitamin C er tilstede i mælken, øgedes virkningen fra den "epidermale vækstfaktor". Ingen af de undersøgte mælkeerstatningsprodukter havde den mindste effekt på DNA-opbygningen, selv ikke i høje koncentrationer. Den "epidermale vækstfaktor" er et lille protein, der er syrestabilt, og det bliver ikke fordøjet af trypsin, som er et af de vigtigste fordøjelsesenzymer. Det er derfor sandsynligt, at stoffet kan optages i spædbarnets krop efter indtagelsen. New Scientist 25.dec.1980 s.773 (ref.fra Science bd.210, s.198)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply