Search Posts

WordPress

< p >< code >< br/ >< /code >< /p > (men fjern mellemrummene her)

PROBLEM: WordPress vil automatisk fjerne ekstra linjer (såsom ekstra <p> og <br> koder). Hvis der er to blanke linjer over en overskrift vil der altså kun vises een blank linje over denne overskrift. (WordPress er ikke what-you-see-is-what-you-get, WYSIWYG når det drejer sig om blanke linjer )

LØSNING 1: indsæt kodelinjen: < p >< code >< br/ >< /code >< /p > (idet man dog i TEXT-mode, dvs. ikke i VISUAL-mode, skal fjerne mellemrummene som er indsat her fordi det skal her vises og ikke udgøre en kode)

Try pasting this code in at the end of each paragraph. Make sure you are in HTML mode:

LØSNING 2: skriv f.eks. et "-" og gør det hvidt. 

LØSNING 3: indsæt kodelinjen: 

Try this plugin in for the WordPress wysiwyg editor:

TinyMCE Advanced

http://www.laptoptips.ca/projects/tinymce-advanced/

once installed and activated – in the settings under advanced it has a box that you can tick to stop removing the and tags when saving. Perfect.

Also adds some great functions to the wysiwyg like font size and style etc.

Try pasting this code in at the end of each paragraph. Make sure you are in HTML mode:

Se https://www.jbspartners.com/usability/wordpress-strips-removes-blank-lines-while-i-add-empty-lines/

Eksempel:

tekstlinje

blank linje < p >< code >< br/ >< /code >< /p >

blank linje< p >< code >< br/ >< /code >< /p >

overskrift

tekstlinje

tekstlinje

 

 

overskrift

tekstlinje

Indsættelse af blank linie i TEXT-mode vil blive slettet ved efterfølgende VIEW-mode. For at bevare den blanke linie skal der i TEXT-mode skrives: &nbsp;

Hvis der i TEXT-mode skrives <hr> vil dette efter at være blevet vist i VISUAL-mode blive automatisk ændret til <hr />

Tilsvarende vil der automatisk blive byttet om på <li> og <ut>, hvis disse koder er angivet i forkert rækkefølge.

Læg mærke til kodningen &lt;hr&gt; der bruges for at angive at <hr> i teksten ovenfor ikke skal opfattes som en kode – og denne kode "&lt;hr&gt;" vil tilsvarende blive omskrevet til følgende kode: <strong>&amp;lt;hr&amp;gt; </strong>

Enkeltlinie-afstand mellem afsluttede linier (såsom i adresser): brug Shift-Enter. Ændring af liniehøjder og afstand mellem afsnit: http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-add-single-double-line-spacing-in-wordpress/

Søg (search) kun begyndelsen af titlen: https://wordpress.org/support/topic/search-only-beginning-of-post-titles/
Søg (search) kun præsis søgesætning:  https://wordpress.stackexchange.com/a/177195/32475

Søg (search) kun præsis ord:  http://axactsoft.com/wordpress-tricks-n-tutorials/wordpress-search/

Leave a Reply