Search Posts

WordPress

WordPress kodning:

 

Indsættelse af blank linie i TEXT-mode vil blive slettet ved efterfølgende VIEW-mode. For at bevare den blanke linie skal der i TEXT-mode skrives:  

Hvis der i TEXT-mode skrives <hr> vil dette efter at være blevet vist i VISUAL-mode blive automatisk ændret til <hr />

Tilsvarende vil der automatisk blive byttet om på <li> og <ut>, hvis disse koder er angivet i forkert rækkefølge.

Læg mærke til kodningen &lt;hr&gt; der bruges for at angive at <hr> i teksten ovenfor ikke skal opfattes som en kode – og denne kode "&lt;hr&gt;" vil tilsvarende blive omskrevet til følgende kode: <strong>&amp;lt;hr&amp;gt; </strong>

Enkeltlinie-afstand mellem afsluttede linier (såsom i adresser): brug Shift-Enter. Ændring af liniehøjder og afstand mellem afsnit: http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-add-single-double-line-spacing-in-wordpress/

Søg (search) kun begyndelsen af titlen: https://wordpress.org/support/topic/search-only-beginning-of-post-titles/
Søg (search) kun præsis søgesætning:  https://wordpress.stackexchange.com/a/177195/32475

Søg (search) kun præsis ord:  http://axactsoft.com/wordpress-tricks-n-tutorials/wordpress-search/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image