Search Posts

Xlator

Xlator (version 106) tryk på "F1"-tasten får du hjælpeteksten frem, hvor du under afsnittet "Wildcard-Regler" bl.a. kan læse:

Hvis det/de fundne wildcard-tegn skal bruges igen i den tilhørende erstat-streng, skal det/de angives med *01, *02 , *03 osv. op til max. *99 hvor de to cifre refererer til rækkefølgen af wildcard i søgestrengen, men rækkefølgen i erstatstrengen er ligegyldig foruden at de her kan gentages eller udelades efter ønske.

Eksempel:

/*C*C *C*C *C*C *C*C /*01*02 *03*04 *05*06 *07*08 /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image